Koordinaatit: 61.4827°N, 31.603°E

Uuksunjoki

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Uuksunjoki
Уксунйоки
Kuikkajärvi
Kuikkajärvi
Maanosa Eurooppa
Maat Venäjä
Alue Karjalan tasavalta
Piiri Pitkäranta, Suojärvi
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Päävesistöalue Nevan vesistö
Valuma-alue Uuksunjoen valuma-alue
Pinta-ala 1 175 km² [1]
Järvisyys 5,5 % [1]
Pääuoman pituus 125 km [2][3][1][4]
Pääuoman osuudet Uuksunjoki ←Kuikkajoki
Joen uoman kohteita
Alkulähde Kuikkajärvi, Suojärvi
  62.1324°N, 31.3089°E
Laskupaikka Laatokka, Uuksunlahti
  61.4827°N, 31.603°E
Sivu-uomat Mustajoki, Pensaanjoki, Uomasoja
Mittaustietoja
Lähdekorkeus 177,2 m [a]
Laskukorkeus 4,8 m [5]
Korkeusero 172,4 m
Pituus 121 km [2][3][4]
Keskileveys 10 – 50 m [a]
Kaltevuus 1,38 m/km
Keskivirtaama 12,9 m³/s (MQ) [1]
Muuta
Muualla Wikimedia Commons

Uuksunjoki (ven. У́ксунйо́ки, Uksunjoki, karjalaksi Uuksunjogi) on Venäjällä Karjalan tasavallan Suojärven ja Pitkärannan piireissä virtaava 125 kilometriä pitkä joki, joka laskee Laatokan itärannikon Uuksunlahteen.[4][1]

Joen kulku[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Uuksunjoki alkaa noin 3,5 kilometriä pitkästä Kuikkajärvestä entisen Soanlahden kunnan alueelta [6]. Alkuosaa kutsutaan Kuikkajoeksi (Куйккайоки [3]) ja se virtaa aluksi kohti kaakkoa. Yläjuoksun suurin koski on Ruhkankoski (178 metriä pitkä, 1,5–2 metriä leveä, 13 metriä korkea, 0,13 Megawattia).[7] Entisen Suistamon kunnan alueen pohjoisosassa Uuksunjokeen yhtyy pohjoisesta virtaava Muuannonjoki [8], joka tuo vettä Suurijärvestä ja Muuannonjärvestä [9][10]. Muuannonjoen jälkeen on Uuksunjoessa useita koskia, joista suurin on Roikonkoski, ja joiden jälkeen joki laskee Sirkoinjärveen. Sirkoinjärvi ja sen alapuolinen Salmenjärvi ovat virtaisien salmien kautta yhteydessä toisiinsa ja alempaan Uuksunjärveen [11], johon laskee lisäksi pohjoisesta tuleva Kaartoinjoki.[4][2][3]

Uuksunjoki virtaa edelleen ensin kaakkoon, mutta kääntyy sitten etelään. Noin 20 kilometrin jälkeen siihen yhtyy pohjoisesta Uomasoja ja koillisesta Pensaanjoki eli Loimolanjoki [12][13][7]. Pensaanjoen jälkeen on Uuksunjoessa useita koskia, joista suurimmat ovat Jukokoski (250 m pitkä, 4,4 m korkea, 0,66 MW), Sirnitsankoski (115 m pitkä, 2,7 m korkea, 0,4 MW), Kivikulmankoski (320 m pitkä, 5,1 m korkea, 0,76 MW), Ylä-Sahankoski (120 m pitkä, 4 m korkea, 0,6 MW) ja Uuksunkoski (4,8 m korkea, 0,72 MW).[7] Tämän jälkeen Uuksunjoki laskee entisen Salmin kunnan (nykyisin Pitkärannan) Uuksun kylän luona Laatokan Uuksunlahteen, muodostaen pienen suiston.[4]

Luontoarvoja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Joen vedenlaatua on tutkittu tarkemmin vasta 2010-luvulla. Luvut ilmoitetaan tässä ensin yläjuoksun ja sitten alajuoksun osalta. Vedenväri on 413 deg ja 83 deg, happamuustaso pH 5,36 ja pH 6,90, kokonaisfosforipitoisuus 28,0 μg/l ja 18,4 μg/l ja kokonaistyppipitoisuus 1 010 μg/l ja 710 μg/l (μg/l eli mikrogrammaa litrassa vettä). Mittaujen arvojen perusteella voidaan jokea ja läpivirtausjärviä pitää lievästi rehevöityinä.[1]

Joessa on myös paljon majavien tekemiä patoja, jotka ovat tukkineet jokiuomaa.[14] Joen keskivirtaama on joensuussa 12,9 ³/s.[1]

Historiaa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Joki sijaitsee Suomen Neuvostoliitolle luovuttamalla alueella.[14] Suomen aikana joen alajuoksun koskissa oli kolme vesivoimalaa ja joen suulla oli pieni satama. Joki oli myös tärkeä uittoväylä. Joen varsilla on edelleen nähtävissä suomalaisten vuonna 1943 tekemien hakkuiden tuloksena syntyneitä ropsipinoja, jotka ovat alueluovutusten jälkeen jääneet niille sijoilleen hyödyntämättöminä.[14]

Uuksunjoen valuma-alue[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yleistä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Uuksunjoki kuuluu Nevan vesistöalueessa Laatokan valuma-alueen Uuksunjoen valuma-alueeseen, jonka pääuoman joki muodostaa Kuikkajoen kanssa. Uuksunjoki laskee Laatokkaan, jonka laskujoki Neva laskee Pietarissa Itämeren Suomenlahteen. Uuksunjoen valuma-alue ylettyy Laatokan alangolta Äänisen ja Laatokan välissä kohoavalle ylängölle. Valuma-alueen pinta-ala on 1 175 neliökilometriä. Valuma-alueen pinta-alasta on suoperäistä maata 16 % ja metsämaata 70 %.[1][b]

Valuma-alue rajautuu Laatokan rannassa sen viereen laskevien Tunnisenojan (Туннисеноя) ja Rustiojan (Рустиоя) valuma-alueiden väliin. Koska Uuksunjoki on alueen jokia pitempi, rajautuu valuma-alueeseen yläjuoksun itäpuolelta Tulemajoen valuma-alue ja länsipuolelta ensin Koirinojan, sitten Syskyänjoen ja lopulta Jänisjärveen laskevien jokien valuma-alueet. Uuksunjoen valuma-alueen pohjoispuolella se on Juuvanjoen valuma-alue. Valuma-alueen koillispuolella sijaitsee vedenjakajaylänkö, jonka vedet virtaavat pohjoiseen Saimaan kautta Laatokkaan purkautuvaan Vuoksen vesistöalueeseen.[1][b]

Pääuoma[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Uuksunjoen valuma-alueen pääuoma muodostuu lähes pelkästään Uuksunjoesta. Sen osuus Uuksunjärvestä Laatokkaan on alle 80 kilometriä pitkä Uuksunjoki. Pääuoma muodostuu Uuksunjärvestä noin 9 kilometriä pohjoiseen yksinomaa järvistä, joita ovat lisäksi Salmenjärvi ja Sirkoinjärvi. Siitä ylöspäin on 9 kilometriä pitkä jokiosuus, joka alkaa toisesta Uuksunjärvestä. Siihen laskee noin 11 kilometriä pitkä jokiosuus, joka alkaa kolmen järven, eli Teronvaaranjärven, Kierijärven ja Parajärven, noin 9 kilometriä pitkästä osuudesta. Parajärveen laskee 6 kilometriä pitkä Kuikkajoki, joka alkaa Kuikkajärvestä. Matkaksi joensuusta pääuoman latvavesiin on ilmoitettu olevan 125 kilometriä.[2][3][1][4][c]

Sivujoet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Uuksunjoen suurimpia sivu-uomina on kaksi sivujokea ja muutama sivuoja, jotka on lueteltu alla sijaitsevassa taulukossa. Taulukon tietojen lähteet on esitelty taulukon alla ja eritelty riveittäin taulukon oikeassa sarakkeessa.

Sivu-uoman
nimi
suom.
Nimi
ven.
 
Pääuoman
kohta
 
Etäisyys
Laatokasta
(km)
Pituus
(km)
 
Virtaama
(MQ m³/s)
 
Valuma-
alue
(km²)
Lähteet
 
 
Uuksunjoki laskee Laatokan itärantaan
Hepo-oja Hepooja (Хепооя) alajuoksu 8 6,3,3,3,–,–,–
Mustaoja Mustajoki (Мустайоки) alajuoksu 13 15 6,3,3,2,2,–,–
Hako-oja Hakooja (Хакооя) alajuoksu 19 6,3,3,3,–,–,–
Halinoja Halinoja (Халиноя) alajuoksu 6,3,3,–,–,–,–
Pensaanjoki Pensanjoki (Пенсанйоки) alajuoksu 34 29 211 6,3,3,2,2,–,2
Uomasoja Uomasoja (Уомасоя) alajuoksu 37 6 6,3,3,2,2,–,–
Kurenoja Kureoja (Куреноя) alajuoksu 41 6,3,3,3,–,–,–
Haahkanpuro alajuoksu 6,–,3,–,–,–,–
Petraoja Petrooja (Петрооя) alajuoksu 6,3,3,–,–,–,–
Kaartojoki Kaartojoki (Каартойоки) Uuksunjärvi 80 6,3,3,3,–,–,–
Muuannonjoki Muannonjoki (Муаннонйоки) yläjuoksu 95 21 153 6,3,3,2,2,–,2
Haukioja Haukioja (Хаукиоя) yläjuoksu 3,3,3,–,–,–,–
Pääuomaa on Haukiojan yläpuolella vielä 10 kilometriä.

Lähteet: 1 = sivujoen oma artikkeli, 2 = luettu Venäjän vesistörekisterin tietokannasta ([2][8][3][12][13][15]), 3 = katsottu Internetin karttapalveluista, 4 = katsottu joen venäjänkielisen wikipedian artikkelista, 5 = katsottu tarjolla olevista livvinkarjalankielisistä artikkeleista, 6 = katsottu vanhoista suomalaiskartoista [4]

Järviä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Joen pääuomassa sijaitsee monia järviä ja lampia. Kun jokea nousee ylöspäin, saavutaan Hako-ojan jälkeen pohjois-etelä- suuntaiselle harjujaksolle. Joen pohjoispuolella sen nimi on vanhoissa suomalaiskartoissa Kiiskilammensärkkä ja eteläpuolella Rääpöilammenkangas. Kankaan sivuilla esiintyy runsaasti järviä. Aivan joen varteen ovat muodostuneet Lahnalampi, Kaitalampi, Valkealampi, Jänölampi ja Rääpöilampi. Niiden korkeus merenpinnasta on noin 58 metriä. Seuraavat järvet, jotka liittyvät suoraan jokeen, sijaitsevat Uuksujärvellä. Joki virtaa siellä järvialueen läpi ja osa järvistä ovatkin joen läpivirtausjärviä. Ensimmäinen on Pahkapohja, toinen on Uuksujärvi, kolmas Salmenjärvi ja ylin Sirkoinjärvi [16]. Näiden järvien lähellä sijaitsevat Kortejärvi, Polvijärvi, Heinälampi, Koukkulampi, Sammallampi, Ala-Syväjärvi, Syväjärvi ja Mustajärvi. Järvet ovat harjujakson reunoille muodostuneita suppalampia, joita on pieninä vielä runsaasti enemmän. Toinenkin järvialue sijaitsee hieman ylempänä harjun ympäristössä. Joki virtaa Väärätsyn ja Uuksunjärven läpi. Järvien rinnalla sijaitsevat Perttijärvi, Kelijärvi, Perttilampi, Kylkiväärätsy ja Mustalampi. Yläjuoksulla sijaitsee uomassa pieni Tyrynlampi, Mustalampi, Syväväänäkkälampi, Kolotaamatjärvi, Teronvaaranjärvi [17], Paarajärvi ja Nierijärvi. Viimeisenä tulee latvajärvenä Kuikkajärvi [6].

Samalta järvialueelta alkavat monet sivu-uomat. Mustaoja [15] ylettyy järvialueen reunalle ja Riihilampi kuuluu sille. Samoin tekee Hako-oja, jonka valuma-alueella sijaitsevat esimerkiksi Hakolampi, Ressinlampi, Voilampi, Lautalampi ja Louhijärvi [18][19]. Heroilampi laskee jokeen lyhyttä laskuojaa myöten. Pensaanjoki on suurin sivujoki. Sen varrella ja sivu-uomilla on monia järviä. Niitä ovat esimerkiksi Käsnäsenjärvi, Riuttasenjärvi, Suuri Kääppäjärvi, Pieni Kääppäjärvi, Pensalampi ja Saarijärvi [20][21]. Uomasoja on lyhyt oja, mutta sen valuma-alueella on monia järviä. Niitä ovat Iso Perälampi, Uomaslampi, Rajalampi, Perttilampi, Sääksjärvi, Maitojärvi, Kuopesjärvi, Kivijärvi, Ruokojärvi, Kotajärvi ja Nuottalampi [22][23][24][25][26]. Näiden sivu-uomien yläpuolella sijaitsee joen rinnalla neljä lampea: Kurenjärvi, Suuri Pannujärvi Haahkajärvi ja Polvilampi [27]. Uuksjärven kylässä Kortejärven kautta virtaa Kaartojoki. Sen valuma-alueella ovat esimerkiksi Kaartojärvi, Lytsynjärvi, Korpijärvi ja Suuri Kotajärvi [28]. Vääritsyyn laskee Muuannonjoki, jonka valuma-alueella ovat esimerkiksi Sulkionjärvi, Ylä-Sulkionjärvi, Lapiolampi, Leppäjärvi, Muuannonjärvi, Suurijärvi, Ylä-Kiltsunjärvi, Koverojärvi, Latvajärvi ja Anoksenjärvi [29][30][31][32][33][34][35].

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Huomioita[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b Asia on luettu venäjänkielisen Wikipedian artikkelista ru:Уксунйоки.
 2. a b Asia katsottu Internetin karttapalveluista kuten esimerkiksi Google Earth, GeoMixer ja ACME.
 3. Pääuoman osuudet on päätelty yhdistämällä vesistörekisterin jokitietoja ja Internetin karttapalveluiden järvien vesireittien pituusmittauksia toisiinsa. Päättely on esitetty valuma-alueen kappaleessa ”Pääuoma”. Pääuoman mitta sen sijaan on tutkijoiden ilmoittama.

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b c d e f g h i j Komulainen, S.F: & al.: Assessing the Environmental Conditions of Rivers on the Northern Coast of Lake Ladoga by Chemical Characteristics and the Structure of Hydrobiocenoses. Water Resources, 2016, 43. vsk, nro 3, s. 486–494. Pleiades Publishing. ISSN 0097-8078. ResearchGate (PDF). Viitattu 12.1.2022. (englanniksi)
 2. a b c d e Uuksunjoki, Уксун-йоки (Ууксун-йоки, Куйкка-йоки, Уксун) (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 11.3.2022. (venäjäksi)
 3. a b c d e f Uuksunjoki (yläjuoksu), Уксун-йоки (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 11.3.2022. (venäjäksi)
 4. a b c d e f g Uuksunjoki. Kartassa: Topografinen kartta 1:100 000. Kartan verkkoversio Maanmittauslaitoksen Karjalan kartat -palvelussa (viitattu 11.3.2022)
 5. Kuusisto, Esko: Luoteis-Venäjä on vetten Venäjä. Vesitalous, 2006, 47. vsk, nro 5, s. 7–10. Helsinki: Ympäristöviestintä YVT Oy. ISSN 0505-3838. Artikkelin verkkoversio (PDF). Viitattu 8.1.2022.
 6. a b Kuikkajärvi, Куйкка-ярви (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 10.3.2022. (venäjäksi)
 7. a b c Rosberg J. E. et al (toim.): Suomenmaa 5, Viipurin lääni. Helsinki: Tietosanakirja osakeyhtiö, 1923.
 8. a b Muuannonjoki, Муаннон-йоки (Мууанонёки) (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 10.3.2022. (venäjäksi)
 9. Suurijärvi, Сури-ярви (Сууриярви) (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 10.3.2022. (venäjäksi)
 10. Muuannonjärvi, Муаннон-ярви (Мууаннонъярви) (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 10.3.2022. (venäjäksi)
 11. Uuksujärvi, Уксу-ярви (Ууксуярви) (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 10.3.2022. (venäjäksi)
 12. a b Uomasoja, Уомас-оя (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 10.3.2022. (venäjäksi)
 13. a b Pensaanjoki, Пенсан-йоки (Пенсанъёки) (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 10.3.2022. (venäjäksi)
 14. a b c Uuksunjoki Karelia Expert Matkailupalvelu Oy. Arkistoitu 11.11.2007. Viitattu 13.2.2008.
 15. a b Mustajoki, Муста-йоки (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 10.3.2022. (venäjäksi)
 16. Sirkoinjärvi, Сиркойн-ярви (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 10.3.2022. (venäjäksi)
 17. Teronvaaranjärvi, Теронваран-ярви (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 10.3.2022. (venäjäksi)
 18. Ressinlampi, Рессин-лампи (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 10.3.2022. (venäjäksi)
 19. Louhijärvi, Лоухи-ярви (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 10.3.2022. (venäjäksi)
 20. Käsnäsenjärvi, Кяснясен-ярви (Кяснясенъярви) (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 10.3.2022. (venäjäksi)
 21. Suuri-Kääppäjärvi, Сури-Кяппя-ярви (Сури-Капя-ярви) (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 10.3.2022. (venäjäksi)
 22. Kotajärvi, Кота-ярви (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 10.3.2022. (venäjäksi)
 23. Ruokojärvi, Руоко-ярви (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 10.3.2022. (venäjäksi)
 24. Kivijärvi, Киви-лампи (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 10.3.2022. (venäjäksi)
 25. Sääksjärvi, Сякс-ярви (Сяксъярви) (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 10.3.2022. (venäjäksi)
 26. Rajalampi, Рая-лампи (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 10.3.2022. (venäjäksi)
 27. Haahkajärvi, Хахка-ярви (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 10.3.2022. (venäjäksi)
 28. Suuri Kotajärvi, Сури-Кота-ярви (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 10.3.2022. (venäjäksi)
 29. Ala-Sulkiojärvi, Ала-Сулкио-ярви (Ала-Сулкиа-ярви) (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 10.3.2022. (venäjäksi)
 30. Ylä-Kiltsunjärvi, Иля-Килтсун-ярви (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 10.3.2022. (venäjäksi)
 31. Koverojärvi, Коверо-ярви (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 10.3.2022. (venäjäksi)
 32. Latvajärvi, Латва-ярви (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 10.3.2022. (venäjäksi)
 33. Anoksenjärvi, Аноксен-ярви (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 10.3.2022. (venäjäksi)
 34. Valkiajärvi, Валкиа-лампи (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 10.3.2022. (venäjäksi)
 35. Mustajärvi, Муста-ярви (textual.ru) Venäjän valtion vesistötietokanta. Viitattu 10.3.2022. (venäjäksi)

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]