Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on edistää tutkimusetiikkaa koskevaa keskustelua ja tiedotustoimintaa Suomessa sekä toimia tutkimusetiikkaa koskevien kysymysten aloitteentekijänä. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan toiminta on määritelty asetuksella 1347/1991.[1]

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää neuvottelukunnan tiedeyhteisön esityksestä kolmivuotiskaudeksi. Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi on 1.2.2022–31.1.2025. Neuvottelukunnassa on kymmenen jäsentä ja pysyvä asiantuntija. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Oulun yliopiston professori, dekaani Riitta Keiski ja pääsihteerinä FT, dosentti Sanna-Kaisa Spoof.[2]

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on laatinut yhteistyössä suomalaisen tiedeyhteisön kanssa ohjeen, jossa on määritelty hyvä tieteellinen käytäntö (HTK) ja menettelytavat sen loukkaustapauksiin. Ohjeen vaikuttavuus perustuu siihen, että kaikki suomalaiset yliopistot, ammattikorkeakoulut ja muut julkisen rahoituksen piirissä olevat tutkimusorganisaatiot sekä merkittävimmät tieteen rahoittajat ovat sitoutuneet noudattamaan sitä. Ohje on laadittu ensimmäisen kerran 1994 ja päivitetty viimeksi vuonna 2012.[3]

Eräillä tieteenaloilla on alakohtaisia eettisiä normistoja, jotka sisältävät yksityiskohtaisia ohjeita tieteenalalla suoritettaviin tutkimuksiin, kuten valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) ja biotekniikan neuvottelukunta (BTNK). Lisäksi normeja ovat julkaisseet muun muassa ammattialojen järjestöt ja tieteelliset seurat.[4]

  • Tutkimuseettinen neuvottelukunta. (2002). Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen teoksesta Tutkijan eettiset valinnat. Karjalainen, Sakari, Launis, Veikko, Pelkonen, Risto & Pietarinen, Juhani (toim). Tampere: Gaudeamus. ISBN 951-662-852-4
  1. FINLEX ® - Säädökset alkuperäisinä: Asetus tutkimuseettisestä neuvottelukunnasta 1347/1991 www.finlex.fi. Viitattu 15.12.2022.
  2. TENK – OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö. Viitattu 15.12.2022.
  3. Tutkimusetiikan itsesääntelyjärjestelmä – Suomen malli askel askeleelta Vastuullinen tiede. Viitattu 15.12.2022.
  4. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002, 384

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]