Tunnustuskuntiin sitoutumaton uuskarismaattisuus

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tunnustuskuntiin sitoutumaton uuskarismaattisuus tai lyhyemmin uuskarismaattisuus on helluntailais-karismaattisen kristillisyyden vanavedessä muodostunut hengellinen liikehdintäselvennä. Se kuvaa seurakuntia, joiden jäsenet ovat eronneet perinteisemmistä kirkkokunnista, mutta eivät ole välttämättä halunneet liittyä helluntaiseurakuntiin.[1]

Liikkeen toiminnalle on leimallista verkostomaisuus ja muuttuvuus. Se korostaa tietoista uskonnollista kääntymystä, yliluonnollisen kokemisen ymmärtämistä arkielämään kuuluvaksi ja emotionaalisesti latautuneita jumalanpalveluksia. Uuskarismaattisuuden eri suuntaukset korostavat erilaisia opillisia ja rituaalisia ulottuvuuksia, kuten parantumista ja ihmeitä, yltäkylläisyyttä ja menestystä, evankeliointia, palvontaa ja ylistystä sekä apostolista seurakuntamallia.

Seurakuntien toiminta tähtää usein yksilön sitouttamiseen ja yhteisöllisyyteen, mutta myös kiertävien evankelistojen työhön joka pyrkii saamaan liikkeelle suuria yleisömääriä ilman omaa organisoitua seurakuntatoimintaa. Mediatyö on myös merkittävä kanava uuskarismaattisen liikkeen toiminnassa.[2]

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Uuskarismaattisuus-termistä käytetään myös nimitystä Pyhän Hengen kolmas aalto. Ensimmäinen aalto tarkoitti Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa syntynyttä helluntailaisuutta ja toinen aalto puolestaan 1960-luvulla kehkeytynyttä enimmäkseen kirkkokuntien helmoissa pysynyttä karismaattista liikettä.[1]

Usein tällaisia seurakuntia johtivat vähän muodollista koulutusta hankkineet ihmiset. 1970-luvulla muodostui Fort Lauderdalessa, Floridassa alkanut seurakunnan jäsenten opetuslapseutta korostava paimennusliike (Shepherding movement) joka tunnetaan myös nimellä Discipleship Movement. Jokainen Shepherding movement -liikkeen jäsen alistettiin vanhemman kirkon jäsenen paimennettavaksi. Paimennusliike levisi maailmalla, herättäen ristiriitaisia tunteita varhaisen karismaattisen liikkeen keskuudessa ja se toimi yhtenä liikettä 1970-luvulla jakaneena voimana. Jakaantumisen jälkeen uuskarismaattinen liike kasvoi vielä nopeammin kuin karismaattinen liike.

1970-luvulta alkaen maailmalla perustettiin monia riippumattomia seurakuntia, kuten Vineyard Christian Fellowship, johon kuuluu yli 500 seurakuntaa. Tämä liike sai 1990-luvun alussa laajaa julkisuutta niin sanotun "Toronton siunaus" -liikehdinnän vuoksi. Jotkut uuskarismaatikot pitävät Toronton herätystä Pyhän Hengen neljäntenä ja viimeisenä aaltona ennen lopun ajan alkua.[3]

Kenneth E. Haginin perustama menestysteologia (Uskon Sana -liike) on osaltaan vaikuttanut uuskarismaattisuuteen. Menestysteologialle on luonteenomaista parantamisherätyksestä juontava ajatus, jonka mukaan sairaus ei ole Jumalan tahdon mukaista. Menestysteologiassa ajatellaan, että uudestisyntymisen seurauksena ihmiselle tulee oikeus myös fyysiseen terveyteen ja yltäkylläisyyteen elämässä.[4]

Kiinan kotiseurakuntaliike ja Afrikassa perustettavat itsenäiset seurakunnat lasketaan myös uuskarismaattisuuteen kuuluviksi ja maailmalla laskettiinkin olleen noin 295 miljoonaa uuskarismaattista kristittyä vuonna 2000, mikä ryhmä myös kasvoi nopeimmin helluntailais-karismaattisista ryhmistä yleisestikin.[1] Vuonna 2012 arvioitiin että helluntailais-karismaattisiin seurakuntiin ja kirkkoihin kuuluu noin 580 miljoonaa ihmistä. Se on katolisen kirkon jälkeen suurin kristillinen ryhmittymä.[5]

Uuskarismaattisuus Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Niilo Yli-Vainion uran jälkeen Suomessakin oli lopunaikojen ja herätyksen odottamista korostavaa ilmapiiriä ja liikehdinnän vanavedessä syntyivät muun muassa Suur-Helsingin seurakunta ja Elävä Sana -seurakunta. Vineyard-liike alkoi myös ulottua maahan. Ilmiö oli kuitenkin suhteellisen marginaalinen 1980- ja 1990-luvuilla. 1990-luvun puolivälissä Suur-Helsingin seurakunnasta lähtenyt "nauruherätys" (torontolaisuus) levisi myös muihin karismaattisiin seurakuntiin. Sitä ei kuitenkaan hyväksytty useimmissa perinteisemmissä seurakunnissa, liikehdintä sai runsaasti huomiota myös tiedotusvälineissä ja se herätti kritiikkiä evankelis-luterilaisessa kirkossa ja vapaissa suunnissa. Uudistuksen kannattajat perustivat uusia seurakuntia. Osa torontolaisesta nauruherätyksestä jäi kuitenkin vanhojen helluntai- ja vapaaseurakuntiensa sisälle, esimerkkeinä helluntaiherätykseen kuuluva Pakilan Risteyspaikka seurakunta ja Järvenpään vapaaseurakunta Arkki.[1][5]

Tunnettuja suomalaisia uuskarismaattisia seurakuntia ovat City-seurakunnat, joista ensimmäinen perustettiin 1995 Joensuussa. Vuonna 2015 seurakunta yhdistyi Joensuun vapaaseurakunnan kanssa.[6] Uuskarismaattiset seurakunnat tekevät myös yhteistyötä järjestäen konferensseja ja julkaisten yhteisiä painotuotteita, kuten Näky-lehteä. Vuonna 2006 uuskarismaatikkoihin arvioitiin Suomessa kuuluvan muutama tuhat ihmistä.[1] Vuonna 2010 arvioitiin, että kannattajia jotka osallistuvat valikoivasti uuskarismaattisten seurakuntien sekä evankeliointi- ja lähetysjärjestöjen toimintaan, on vajaa 10 000. Vakituisemmin yhteisöihin kuuluvien jäsenten määräksi arvioitiin 4 000 - 5 000.[2]

Mediakanavina toimivat esimerkiksi TV7, Radio Dei sekä evankeliointi- ja tiedotussivustot Internetissä.

Maaseudulla uuskarismaattisen liikkeen toiminta itsenäisinä seurakuntina on vähäistä, mutta kiertävä evankeliointitoiminta ja Internet tavoittavat kannattajakuntaa myös maakunnissa. Uuskarismaattisuus on ensisijaisesti kaupunkeihin sijoittuva, nuoriin aikuisiin ja niin kutsuttuun X-sukupolveen eli 1960−1980-luvuilla syntyneisiin vetoava liike. Pääkaupunkiseudulla sijaitsee noin kolmannes Uskonnot Suomessa -tietokantaan kirjatuista uuskarismaattisista yhteisöistä, jotka edustavat toiminnassaan voimakasta yhteisöllisyyttä ja opillisesti fundamentalistista kristillisyyttä. Suomessa ne ovat yleensä 20−50 jäsenen yhteisöjä, harvoissa on enemmän kuin 100 varsinaista jäsentä, vaikkakin osallistujia yksittäisissä tilaisuuksissa voi olla enemmän. Jäsenistön liikkuvuus ja vaihtuvuus uuskarismaattisissa yhteisöissä on varsin vilkasta.[2]

Suomessa on myös joitakin afrikkalaistaustaisia seurakuntia, joita voi luonnehtia uuskarismaattisiksi. Nigerialainen Pa Nikandayomi perusti Redeemed Christian Church -kirkkokunnan vuonna 1952 Lagosissa.  Helsinki Hosanna Chapel perustettiin vuonna 2001 ja se kuuluu RCC:hen.  Seurakunnalla on toimintaa Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Jäseniä on yhteensä noin 10.[5]

Merkittävin uuskarismaattisten seurakuntien yhteistapahtuma on vuodesta 1997 järjestetty NÄKY-konferenssi.[5]

Suomalaisia tunnustuskuntiin sitoutumattomia uuskarismaattisia seurakuntia ja yhdistyksiä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuoden 2014 toukokuussa Uskonnot Suomessa -projektin mukaan Suomessa oli 107 tunnustuskuntiin sitoutumattomiksi uskonnollisiksi yhteisöiksi laskettavaa seurakuntaa tai muuta yhteisöä, mikäli esimerkiksi City-seurakunnat lasketaan erikseen.[7] Tällaisia seurakuntia, yhdistyksiä ja yhteisöjä ovat muun muassa:

Nimi (paikkakunnat, perustamisvuosi) Johtohahmo(t) (jäsenmäärä) Toimintamuodot Sivusto
Apostolinen Seurakunta (Kerava, 2009) Viikoittaiset sunnuntaijumalanpalvelukset ja rukouskokoukset. Lisäksi avustustyö ja evankeliointi tapahtuu SananPaikka-yhdistyksen kautta ja mediatyö I.A.M International Apostolic Ministry ry:n kautta. http://www.apostolinenseurakunta.fi/ [vanhentunut linkki]
Arken Finland rf, Suomen Arken ry (Helsinki, 2003) Kristiina Erikoinen (jäseniä 21 vuonna 2011) Tukholmalaisen Församlingen Arken -seurakunnan työpiste Helsingissä. Viikoittaiset jumalanpalvelukset sunnuntaisin, kotisolutoimintaa pääkaupunkiseudulla. Muita toimintamuotoja ovat sielunhoitotilaisuudet yhden päivän kestävillä parantumispäivillä, esirukoustilaisuudet ja puhujavierailut Ruotsin Arken-seurakunnasta. http://www.arken.fi
Armon Virta ry (Sipoo, 2001) Pastori Asko Toivola (seurakunnan toiminnassa oli mukana noin 40 henkilöä vuonna 2011) Armon Virta korostaa toiminnassaan ylistyksen merkitystä. Se on aloittanut toimintansa vuonna 1999 ja on rekisteröity yhdistyksenä 27. maaliskuuta 2001.

Ylistys- ja rukouskokouksia on kolmesti viikossa, lisäksi media- ja Israel-työtä. Aktiivista lähetystyötä, jota se kutsuu "katukalastukseksi".

http://www.armonvirta.net/
Asanna ry (Turku, 2000) (jäseniä 15 vuonna 2007) Evankeliointi ja humanitäärisen avun antaminen mm. katulapsille ja huumenuorille. Tähän tarkoitukseen menee myös Asanna-lauluryhmän julkaisemien musiikkiäänitteiden tuotto. Turussa pidettävät opetusseminaarit sekä sanan ja ylistyksen illat. http://www.asanna.fi/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Besal'el lähetys ry (Uusikaupunki, 2000) Karismaattiset herätyskokoukset sekä kotirukouskokoukset. Evankeliointi ja armolahjat ovat yhdistyksen toiminnassa keskeisiä. http://www.besalel.fi/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Cityseurakunta (ent. Elämän Sana City) (Helsinki, 1999) Johtava pastori Seppo Pehkonen, toinen pastori Esko Hakulinen (jäseniä n. 50 vuonna 2007) Apostolinen karismaattis-helluntailainen soluihin eli pienryhmiin perustuva seurakunta. Toimintamuotoina ovat jumalanpalvelukset (viikkojuhla), Pyhän Hengen illat, solutoiminta (miehille, naisille ja nuorille omat ryhmät), erilaisia lähetys- ja avustustyöprojekteja sekä raamattukoulu ja mediatyö. http://www.citykirkko.fi/
Come Glory Ry / Come Glory Ministries (Vantaa, 2000) Pastori Seppo Välimäki (jäseniä noin 35, 2008) Toimintamuotona ovat kotikokoukset. Lisäksi Come Glory osallistuu TV7:n ohjelmatuotantoon. http://www.comeglory.com/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Deeper Life Bible Church (Nigeria, Helsinki, Joensuu, Kuopio, 1982) William F. Kumuyi Deeper Life Bible Church on tunnustuskuntiin sitoutumaton helluntaikirkko, jonka keskuspaikka sijaitsee Lagosissa, Nigeriassa. Laajentunut Länsi- ja Itä-Eurooppaan. Edustaa ns. pyhitys-suuntausta. Suomessa toimintaa on Helsingissä, Joensuussa ja Kuopiossa; englanninkielisiä ylistys- ja jumalanpalvelustapahtumia. http://www.deeperlifesweden.se/dclm/content/finland-church.htm (Arkistoitu – Internet Archive)
Elämä sinulle -palvelu / The River Turku / Turun River -seurakunta (Turku, 2004) (jäseniä 9-10 vuonna 2011) Turun River -seurakunta on toiminut Elämä Sinulle -palvelun alaisuudessa vuodesta 2009. Kotikokouksia sekä yleisökokouksia, yhteisiä tilaisuuksia muiden itsenäisten River-seurakuntien kanssa (Seinäjoki ja Tampere). Kotikokoukset ja rukous- ja ylistysillat sekä evankeliointi eri paikkakunnilla, sielunhoitopalvelu puhelimitse ja rukouspalvelu sähköpostitse. http://turunriver.seurakunta.net/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Elämän keskus (Imatra, 2003) Isän Sydän ry:n toiminnanjohtaja Antero Päivärinta, seurakuntatyö Rainer Silvola Elämän Keskuksen toiminnasta vastaa Isän Sydän ry. Yhteiskristillinen toimintakeskus, jossa järjestetään hengellisiä tilaisuuksia. Toimintamuotoina ovat lisäksi vähäosaisten ja syrjäytyneiden auttaminen, mm. viikoittain järjestetään ruokakassien jakoa. http://elamankeskus.com/
Elämän Lähde Lähetys ry (Ent. nimi Lahden Seudun Seurakunta) (Lahti, 1997) Martti ja Flore Ihalainen
Yhteisö on lopettanut seurakunnallisen toiminnan vuonna 2010, mutta jatkaa Elämän Lähde Lähetys ry -nimisenä järjestönä lähetystyötä. Lähetystyötä Madagaskarilla ja Espanjassa. http://elamanlahdelahetys.com/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Elämän Sana ry - Livets Ord rf (Turku, Lahti, Oulu, Helsinki, Raahe, Rovaniemi, yhdistys perustettu 1984) pastori Håkan Westergård Elämän Sana korostaa juutalaiskansan merkitystä pelastushistoriassa, ja tekee lähetystyötä Israelissa. Se järjestää parantumiskokouksia ja tekee myös ohjelmatuotantoa TV7:lle ja Radio Deille. http://www.elamansana.fi/
Elävän veden keidas -seurakunta ry (Karttula, Tervo, 2001) Viikoittaiset solukokoukset. Seurakunta on jäsen Cityseurakuntien Seurakuntien yhteys ry:ssä.
Elävä Vesi -seurakunta (Rengon Elävä Vesi ry) (Renko, Hämeenlinna, 1997) (jäseniä 21 vuonna 2012) Kotiryhmät, kurssit, seminaarit ja rukouskeskuksen rakentaminen sekä vuokraaminen muiden käyttöön. http://www.elavavesi.fi/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Elävän Sanan Yhteys ry, tunnetaan myös nimellä Elävä Sana -seurakunta (ESY) (Helsinki, 1983) Peter ja Pia Hackzell (jäseniä 300 vuonna 2011) Jumalanpalvelusten (viikkojuhla) lisäksi lastenkirkko koko perheelle, Word4U –sunnuntairaamattukoulu, kasvuryhmä, nuortenillat sekä juutalaistyö. http://www.elavasana.com/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Emmanuel Ministries Finland - Europe rf (Pietarsaari, Kokkola, 2005) (jäseniä noin 50 vuonna 2014) Kansainvälinen tunnustuskuntiin sitoutumaton liike, jonka perustaja on John B. Boney. Euroopassa se toimii Suomen lisäksi Latviassa, Tanskassa ja Ranskassa. Liike korostaa armolahjojen merkitystä. Suomessa seurakunta on rekisteröity 17.5.2010.

Keskeisiä toimintamuotoina ovat jumalanpalvelukset ja rukouskokoukset.

http://www.emminteurope.org/
Fight for Salvation (Helsinki, Lappeenranta, Kuortane, 2005) Tina Antamo Raamatun opettaminen, julistaminen, rukouspalvelu, ylistys, vapautuspalvelu, raamatullinen johtajuus (koulutus seurakuntien vastuunkantajille), avustustyö (vanhainkodit Suomessa, Maranatha Mission School Tansaniassa sekä satunnainen ruoka-apu opiskelijoille). http://www.fightforsalvation.fi/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Forum Missio ry (ent. Uurim ry / Uurim-seurakunta) (Helsinki, 1980) (jäseniä 10 vuonna 2007) Vuonna 1992 painopiste toiminnassa siirtyi pääasiallisesti lähetystyöhön. Tukee pienpiirejä, joissa osallistujia on 10–20. Omaa vakituista kokoustilaa ei ole. Keskeinen painopiste kotimaan työssä on Porvoon Sanaseurakunnan toimintaan osallistuminen. Yhteistyötä muiden uusien karismaattisten seurakuntien ja yhteisöjen kanssa (mm. pastorien rukousrintama).
Full Gospel for All Nations ry / Matti Wendelin Ministries (Lahti, Turku, Ikaalinen, Parkano, Salo, Pori, Huittinen, Mikkeli, 1990) perustaja, johtava pastori, Church of God:n piispa Matti Wendelin[8] Kansainvälinen evankeliointi- ja lähetysjärjestö, joka tekee yhteistyötä muiden kristillisten seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Toimintamuotona ovat evankeliointitilaisuudet (Ihmeiden ilmapiiri -kokoukset) eri paikkakunnilla. Yhdistyksen tavoitteena on myös uusien seurakuntien istutustyö. Seurakuntia on perustettu mm. Keniaan. http://www.wendelin.org/
Församlingen Ordet (Maarianhamina, 2001) Uskonliikettä edustava (Elämän Sana) ruotsinkielinen seurakunta. Toimintamuotoina ovat viikoittaisten jumalanpalvelusten lisäksi pienryhmät kodeissa, nuorisotyö, koulutyö, esirukouspalvelu sekä avustus- ja lähetystyö Tansaniassa, johon seurakunta on perustanut raamattukoulun. http://www.ordet.ax/
Generation of Eternal Glory ry (Kerava, 2011) Puheenjohtaja Venda Aljas, saarnaaja Aleksey Merzlyakov Itsenäinen ja karismaattinen seurakunta, toimintamuotoina sunnuntaikokoukset. http://generationofeternalglory.com/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Global Flames of Fire Ministries ry (Riihimäki, Rajamäki, Intia, Nigeria, 2008) Evankelistat Kingsley ja Anni Nwaeze Järjestö tekee lähetystyötä Intiassa ja Nigeriassa, ja on perustanut Nigeriaan, Okigween Power Chapel -seurakunnan. Suomessa järjestöllä on Lähetyskeskus-ylistyskappeli niminen toimintakeskus Rajamäellä. Toimintamuotoja ovat viikoittaiset Jumalan kohtaamisen illat, seminaarit ja konferenssit. http://www.globalflames.com/
Good News for Everyone- yhdistys ry (ent. Celestial Ministries ry) (Helsinki, 2005) Mika Jantunen, Mirkka Jantunen, Kari Kärkkäinen Järjestö tekee evankeliointityötä yhteiskristilliseltä pohjalta, organisoi erilaisia tapahtumia ja musiikkitilaisuuksia. Se toimi järjestäjätahona Helsingin Olympiastadionin Ihmeiden aika - tapahtumassa (heinäkuu 2014), jossa pääpuhujana oli amerikkalainen evenkelista David Herzog. Kts. myös Kohtaamispaikka-seurakunta. http://www.gne.fi/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Healing Rooms Finland ry (Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Jämsä, Järvenpää, Kerava, Kotka, Kouvola, Lappeenranta, Lapua, Lieto, Lohja, Nurmijärvi, Oulu, Salo, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vantaa, Vääksy, Lahti, Pori, Porvoo, Riihimäki, Vaasa, Maarianhamina, Uppsala, Tallinna, 2008) Toiminnanjohtaja Markku Laitinen

Palvelumuoto, jossa rukoillaan parantumisen puolesta. Healing Room ei ole seurakunta, vaan toiminnassa mukana olevia kannustetaan palvelemaan myös heidän omissa kotiseurakunnissaan. Yhdistys kuuluu International Association of Healing Rooms'iin (IAHR). Yhdistys julkaisee Healing Room -lehteä.

http://www.healingrooms.fi/
Herätyksen tuli seurakunta (Jyväskylä) Seurakunnan johtaja Johanna Pakkanen[9] Seurakunta järjestää jumalanpalveluksia ja pitää pyhäkoulua. Esirukouspalvelua. http://heratyksentuliseurakunta.fi/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Hirvaskankaan Elävät Kivet ry (Jämsä, Jämsänkoski, Jyväskylä, Konnevesi, Äänekoski, 1993) Matti ja Raija Savolainen Seurakunta on Seurakuntien yhteys ry:n jäsenseurakunta.
Toimintamuotoina ovat radiotyö, viikoittaiset kokoukset, solutoiminta, lähetystyö Keniassa sekä avustustyö useassa kohteessa.
http://elavatkivet.fi/
Hosea International Finland ry / Hosea Ministry International (Lahti, 2008) Puheenjohtaja Mauno Lappalainen, evankelista Anne Miettinen Yhdistys tekee lähetystyötä Papua-Uudessa-Guineassa, Filippiineillä ja Fidži-saarilla, joihin se on perustanut myös kristillisiä kouluja. Painopiste ulkomailla on kodittomien lasten koulutuksessa ja ruuanjakelussa. Suomessa se järjestää seminaareja ja puhetilaisuuksia, ja harjoittaa yhteistyötä vapaiden ja karismaattisten suuntien kanssa. Julistuksessa painottuvat armolahjojen ja profetioiden merkitys. Yhdistys harjoittaa myös pienimuotoista äänitteiden ja kirjojen kustannustoimintaa. http://www.hoseaministry.org/Home_Page.php
Houm kirkko (Seinäjoki, 2014/2017) Johannes Saranpää ja Niklas Niemelä Houm on tunnustuskuntiin kuulumaton ja sen ovat perustaneet Seinäjoen Helluntaiseurakunnan entiset nuorisopastorit.[10] Toimintamuotoina ovat mm. sunnuntaikokoukset. http://houmchurch.fi/
I.A.M. International Apostolic Ministry ry (Mäntsälä, Vantaa, Kerava, 2008) Kansainvälinen karismaattinen järjestö, joka määrittelee tehtäväkseen rakentaa ja tukea seurakuntia apostolisen ja profeetallisen ilmoituksen, jumalallisen ilmestyksen ja dynaamisen toiminnan kautta. Se toimii mediatyön foorumina (ks. myös Apostolinen Seurakunta ja SananPaikka ry).
Iisalmen Cityseurakunta -yhdistys ry (Iisalmi, 2005) Lopettanut toimintansa 2014. Seurakunta oli jäsen Seurakuntien yhteys ry:ssä. Toimintamuotona olivat viikoittaiset jumalanpalvelukset, rukouskokoukset ja nuorisoillat. Tarjosi myös ruoka-apua vähäosaisille. Seurakunnan toimintaan osallistui säännöllisesti 20–80 henkilöä (2011).
Ilmestysmaja / Lahden palvontapaikka yhdistys ry (ent. Palvontapaikka) (Helsinki, Seinäjoki, Turku, Rovaniemi, 2008) Johanna Tunturipuro Toiminnassa painottuu parantumis- ja rukouspalvelu sekä sielunhoitotyö. Johanna Tunturipuro kiertää myös opettamassa ja johtamassa ylistystä muissa seurakunnissa. TV-työ on olennainen osa toimintaa.

Järvenpään Ilmestysmaja on lopettanut toimintansa 2014 ja Pieksämäen Ilmestysmaja 2015. Mikkelin, Vaasan, Lahden, Jyväskylän, Siikamäen, Porin ja Oulun Ilmestysmajat ovat lopettaneet toimintansa.[11]

http://www.ilmestysmaja.fi/
International Charismatic Bible Church (Helsinki, 2014) Seurakunta tekee evankelioimistyötä, korostaa armolahjojen merkitystä sekä viiden palveluviran merkitystä (apostolit, profeetat, evankelistat, pastorit ja opettajat).

Työmuotoja ovat jumalanpalvelusten lisäksi muun muassa diakoniatyö, miestyö, naistyö ja nuorisotyö.

http://www.icbcfinland.com/
Isän sydän seurakunta -seurakuntayhdistys - Church of Father's Heart association ry, ent. nimi Mikkelin Cityseurakunta (Mikkeli, 2000) Lopettanut toimintansa 2012.

Toimintamuotoina olivat rukouspalvelu, yleisökokoukset ja "soukkaus", sielunhoito (parantumispalvelu), nuorisotyö ja pyhäkoulu sekä kuukausittain järjestettävä jäsenpäivä. Lisäksi seurakunta organisoi koulutusta ("profeettakoulu") ja konferensseja eri paikkakunnilla.

Jakobstads Kristna Center - GLOBE rf (Pietarsaari, 1990) Kaj Andberg Edustaa karismaattista uskonliikettä (ks. Elämän Sana).

Opetuksessa korostetaan Raamatun auktoriteettia, uskovien yhteyttä, ylistystä, rukousta ja evankeliointia. Toimintamuotoina ovat viikoittaiset kokoukset, rukouskokoukset, soluryhmät, Elevate Café -niminen nuorisokahvila yhteistyössä helluntaiseurakunnan kanssa ja sunnuntaisin jumalanpalvelus. Lisäksi järjestää herätys- ja parantumiskokouksia.

GLOBE on lyhenne sanoista gemenskap, lovsång, ordet, bön, evangelisation.

http://www.kyrktorget.se/globe
Jarno Piipponen Ministry (Helsinki, 2005) Jarno Piipponen Järjestö korostaa herätystä, sen näkyyn kuuluu myös työ median kautta, sekä palveleminen paikallisseurakunnassa. http://jarnopiipponen.fi/
Joensuun cityseurakunta (Joensuu, 1995) Johtava pastori Jukka Laamanen (jäseniä 80 vuonna 2011) Itsenäinen kristillinen soluseurakunta, jäsen Seurakuntien yhteys ry:ssä. Toimintamuotoina ovat jumalanpalvelusten lisäksi rukousillat, solutoiminta, nuorisotyö, kansainvälinen opiskelijatyö ja ruoka-apu. http://www.cityseurakunta.net/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Jumalan Lasten Seurakunta yhdistys ry (Ylikiiminki, 2005) Seurakunnan toimintamuotoina ovat viikoittaiset ylistyksen, sanan ja esirukouksen illat sekä seurakunnan omat ja yhteiskristilliset rukouskokoukset. Seurakunta julkaisee nettilehteä nuorille.
Jyväskylän Cityseurakunta yhdistys ry (Jyväskylä, 2000) Johtavat pastorit Esko ja Pirjo Valtanen (jäseniä 80 vuonna 2011) Seurakunta on jäsen Seurakuntien yhteys ry:ssä.
Toimintamuotoina ovat solutoiminta kodeissa sekä viikoittaiset tilaisuudet: Sunnuntaikokous, lastenkerho ja seurakuntalaisten varustamisilta. Kuukausittain on yhteysilta jäsenille. Lisäksi rukouspuhelinpalvelu ja rukousklinikka.
http://www.jklcitysrk.org/[vanhentunut linkki]
Jyväskylän Elämän Tie ry (Jyväskylä, 1997) Yhdistys kustantaa ja myy kirjoja tukeakseen lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Toimintamuotoihin kuuluvat myös hengellisten kokouksien järjestäminen ja kahvilatoiminta.
Jämsän seudun Elävät kivet ry (Jämsä, Jämsänkoski, 2009) Pastoripari Sami ja Tiina Hartikainen Opetus on lähellä uskonliikkettä (ks. Elämän Sana).

Virallisesti aloittanut itsenäisenä seurakuntana vuoden 2009 alussa. Sitä ennen, noin 10 vuoden ajan Elävien Kivien seurakuntatoiminta Jämsässä on ollut osa Hirvaskankaan Elävät kivet ry:n toimintaa. Seurakunnan toimintamuotoina ovat jumalanpalvelukset ja rukouskokoukset.

http://www.elavatkivet.net/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Kajaanin Cityseurakunta yhdistys ry (Kajaani, 2002) Sauli ja Lea Nikkinen (jäseniä 20 vuonna 2011) Seurakunta on jäsen Seurakuntien yhteys ry:ssä.

Viikoittaisessa cityillassa keskitytään ylistykseen ja armolahjoihin.

http://www.kajaanicity.seurakunta.net/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Kansakunnat Kristukselle yhdistys ry Apostolinen Profeetallinen yhteisö Seurakunta (Helsinki, 2005) Vanhin-pastori Jari Pasanen (jäseniä noin 10, 2011) Raamattuopetus, kokoukset, katukokoukset, esirukouspalvelu. http://www.kansakunnatkristukselle.org (Arkistoitu – Internet Archive)
Kansallinen Aglow ry (Helsinki, Hämeenkyrö, Joensuu, Järvenpää, Rauma, Tampere, Turku, Vaasa.
Kynttiläryhmät: Alahärmä, Espoo, Forssa, Ikaalinen, Jalasjärvi, Jyväskylä, Loviisa, Naantali, Oulu, Pello, Porvoo, Seinäjoki, Somero, Ylistaro, 1988)
Kansallisen hallituksen puheenjohtaja Kristina Turner Aglow (engl. palava, hehkuva) on kansainvälinen, karismaattinen ja tunnustuskuntien välinen naisten järjestö, joka syntyi vuonna 1967 Yhdysvalloissa. Korostaa armolahjojen ja pyhityselämän merkitystä. Keskeinen toimintamuoto Suomessa ovat kuukausikokoukset, muita toimintamuotoja ovat raamattu- ja rukouspiirit sekä retriitit. Paikallisyhdistyksiä on 20 ja ne toimivat itsenäisesti, tukenaan kansallinen ja kansainvälinen verkosto sekä miesneuvonantajat. Aglow ei katso olevansa seurakunta tai kirkkokunta, eikä myöskään naisasialiike. http://www.aglow.fi/
Karisma Farleden rf / Karisma väylä

Ent. nimi Karis Karisma rf, Karjaan Karisma ry (Karjaa, 1999)

Järjestön pyrkimyksenä on seurakuntien uudistuminen, esirukous ja herätys. Keskeistä toiminnassa on Raamatun opettaminen seurakunnan ja Israelin yhteisistä juurista ja profeetallisista ajoista, Israel-tietouden levittäminen sekä Exodus-työn koordinointi Etelä-Suomessa ja lounaisrannikolla. http://www.karismafarleden.fi/
Keravan Cityseurakunta yhdistys ry (Kerava, 1999) Pastori Juhani Laitinen Seurakunta on jäsenenä Seurakuntien yhteys ry:ssä.

Toimintamuotoina ovat viikoittaiset kokoukset (ylistys- ja rukousilta sekä viikkojuhla), lapsityö, lähiöevankeliointi ja lähetystyö Tansaniassa.

http://www.keravancityseurakunta.fi/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Kingdom Expansion Ministries ry / aikaisemmin Rapha Ministries Europe ry / alun perin nimellä Rapha Ministries Finland (Lahti, 2005) Kevin ja Deborah Martin Yhdistys tekee aktiivista yhteistyötä muiden uuskarismaattisten seurakuntien kanssa (kokous- ja raamattukoulutoimintaa). Taustalla on vuonna 1995 Floridassa toimintansa aloittanut Rapha Ministries International joka on kansainvälinen tunnustuskuntarajat ylittävä järjestö, joka korostaa opetuksessaan raamatullista parantumisen ideaa. http://keminternational.com/about-us/
King's Ministries ry (Helsinki, aikaisemmin Savonlinna, Turku) Päivi Heikkilä Yhteisö korostaa apostolis-profeetallisia seurakuntavirkoja ja lopun aikaan liittyviä opetuksia. Toimintamuotoina rukouskokoukset ja seminaarit.

Yhdistys on rekisteröity vuonna 2014, sitä ennen yhteisö on toiminut Savonlinnassa ja Turussa.

http://kingsministries.fi/
Kohtaamispaikka-seurakunta (ent. MetroCenter-seurakunta) / Good News for Everyone ry (ent. Celestial Ministries -yhdistys ry) (Helsinki, 2004) Mika Jantunen, Mirkka Jantunen, Kari Kärkkäinen Helsingin Cityseurakunnasta lähtöisin olevan istutustyön tulosta. Seurakunnan aikaisempi nimi oli MetroCenter-seurakunta ja nimeksi vaihtui Kohtaamispaikka-seurakunta vuonna 2014. Toimintamuotoina ovat viikoittaiset kotikokoontumiset ja katutyö. Työtä toteutettiin aiemmin myös taiteen keinoin Kultaa.com -ohjelmatoimiston kautta, joka järjesti tapahtumia kristillisiin seurakuntiin. http://gne.fi/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Kristillinen Kotiverkosto ry / Kotkan Majakka-seurakunta (Kotka, 2001) Yhdistys on lopettanut toimintansa vuoden 2012 lopussa. Toimintamuotoina olivat kotiyhteisöt, yhteiset tilaisuudet kerran viikossa, Israel-työ ja LTG-toiminta (= Life Transformation Groups). Aktiivisia aikuisia osallistujia verkostossa oli noin 20, lisäksi mukana oli lapsia (2009).
Kristillinen Soihtu ry / Kristillinen Avustusyhdistys Soihtu ry (Kotka, Kouvola, 2000) Perustajat Hannu ja Lea Haapaluoma Yhteisön pääasiallisena tarkoituksena on paikallinen evankeliointi ja avustustoiminta. Työmuotoina ovat pääkokoukset, raamattutunnit ja pyhäkoulu. Leipäkirkko on myös yhteisön tärkeä työmuoto. Sen tarkoituksena on syrjäytyneiden ja vähäosaisten auttaminen vapaaehtoistyönä. http://www.soihtury.fi/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Kristillinen Tervehtymiskeskus CHC ry / Kristna center för helande CHC rf /

Christian Healing center (Lahti, 1990)

Puheenjohtaja Tor Spiik Yhdistys tekee terapiatyötä, jonka tavoitteena on kokonaisvaltainen hengen, sielun ja ruumiin paraneminen. Paranemisessa rukouksella ja Pyhällä Hengellä on keskeinen osa. Yhdistys haluaa edistää kristillistä elämäntapaa. Toimintamuotoina ovat eheytymiseen tähtäävät seminaarit eri paikkakunnilla sekä viikoittainen kokoustoiminta Lahdessa (rukousillat ja naisten illat). CHC tekee yhteistyötä seurakuntien ja muiden kristillisten järjestöjen kanssa. Yhdistys julkaisee Sipanen-lehteä (Sisäisen paranemisen tiedotuslehti). http://www.chcry.net/
Kuninkaan tien yhteys ry (Loviisa, 2006) Toimintamuotoina ovat sunnuntaikokoukset, jotka raknetuvat ylistyksestä, opetuksesta ja rukouspalvelusta. Lisäksi seurakunta pitää lasten iltapäiväkerhoa koulujen lukukausien aikana. http://www.loviisa-kuninkaantie.seurakunta.net/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Kuopion Cityseurakunta (Kuopio) Seurakunta lopetti toimintansa vuonna 2006 pastorin jäädessä eläkkeelle. Toiminta jatkuu Elävän Veden Keidas -seurakunnassa.
Lahden Elämän Leipä -seurakunta (Lahti, 2001) Kodeissa kokoontuva soluseurakunta. Solukokouksiin kuuluvat pastorin puhe, todistukset, laulut, Raamatun opiskelu ja esirukouspalvelu. Kerran kuussa on ehtoolliskokous. http://www.elamanleipa-lahti.seurakunta.net/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Lahden Kääntöpiiri ry / Kääntöpiiri seurakunta (Lahti, 2002) Pastori Martti Ihalainen, puheenjohtaja Eero Seesvaara (jäseniä 60 vuonna 2011) Itsenäinen seurakunta, joka sitoutuu Suomen Helluntaikirkon uskonnäkemykseen sekä apostoliseen uskontunnustukseen.

Seurakunta korostaa erilaisten palvelumuotojen kuten opetuksen, koulutuksen, solutoiminnan, draaman ja aktiotoiminnan merkitystä seurakuntatyössä.

http://kaantopiiri.org/
Luumäen Karismaseura ry (Luumäki, 2001) Armolahjoja korostava yhdistys. Toimintamuotoina ovat julistustyö kotisivujen välityksella sekä karismatilaisuudet eri paikkakunnilla. http://wwnet.fi/karisma/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Merilapin Missio ry / Merilapin Kristillinen Keskus (Kemi, 2000) Pastori Lasse Pekkala (jäseniä 20 vuonna 2012) Seurakunta on jäsen Seurakuntien yhteys ry:ssä.

Tukee Venäjällä Kuolan alueella toimivaa kristillisen Askel askeleelta -nimisen huumevieroituskeskuksen työtä. Muina toimintamuotoina ovat jumalanpalvelukset, ympäristöevankeliointi ja raamattukoulu.

http://merilapinmissio.seurakunta.net/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Metro-seurakunta / MetroChurch -seurakuntayhdistys ry (Kuopio, 2005) Johtoryhmän johtaja Antti Turunen (jäseniä 30 vuonna 2011) Seurakunta on Seurakuntien yhteys ry:n jäsenseurakunta.

Toiminta on profiloitu erityisesti nuorille aikuisille. Keskeisiä toimintamuotoja ovat viikoittaisten jumalanpalvelusten, rukous- ja ylistyskokousten lisäksi solutoiminta ja koulutus.

http://metroseurakunta.org/
Missiomaailma ry (ent. Nokia Missio ry) (Tampere, 1997) Toiminnanjohtaja Markus Korhonen Tunnustustenvälinen herätys-ja lähetysjärjestö, joka järjestää Worship City -ylistysmusiikkitapahtumia, suurtapahtumia sekä harjoittaa lähetystyötä Israelissa (huumevieroitustyö), Intiassa (lastenkotityö), Pakistanissa, Albaniassa ja Haitilla. http://www.missiomaailma.fi/
Missionuoret - Youth with a Mission in Finland (YWAM, ent. Missionuoret) (Rovaniemi, Evijärvi, Siilinjärvi, Helsinki, Iitti, toiminnan alku Suomessa 1972) Puheenjohtaja Mark Erickson (32 jäsentä vuonna 2012) Kansainvälinen kirkkokuntiin sitoutumaton kristillinen lähetysjärjestö, joka toimii yli seurakuntarajojen. Järjestön tavoite oli silloin saada nuoret mukaan lyhytaikaisille lähetysmatkoille. Nykyään YWAM on yhä keskittynyt nuoriin, mutta sen lisäksi mukana toiminnassa on ihmisiä kaikista ikäryhmistä. Merkittävä osa Missionuorten työtä on King's Kids -toiminta, joka tavoittaa vuosittain noin tuhat lasta ympäri Suomea. 2000-luvulla Missionuorten työ Suomessa on kasvanut nopeasti. Tiedotuslehti ilmestyy kerran vuodessa, painos n. 1000 kpl. http://www.ywam.fi/
Morgonrodnaden - Karleby Bibelcenter rf (Kokkola, 1990) Ruotsinkielinen seurakunta, joka edustaa karismaattista uskonliikettä (ks. Elämän Sana). Toimintamuotoina ovat rukouskokoukset ja jumalanpalvelukset, joissa keskeisenä ovat ylistys ja Raamatun opetus. http://www.kyrktorget.se/morgonrodnaden
Muhos Missio ry (Muhos, 2005) Yhdistys tekee evankeliointityötä, toimintamuotoina ovat nuorisokahvila NetCafé sekä teetupabussi. Erityisenä intressinä toiminnassa on Israel.
New Hope Church Association ry (Espoo, 2010) Chima ja Heidi Igwe Kansainvälinen seurakunta, joka korostaa Raamatun auktoriteetin, armolahjojen ja parantamisen merkitystä. Viikoittaisten jumalanpalvelusten lisäksi seurakunta järjestää toimintaa myös lapsille. http://newhope.fi/
Open Heaven ry / ent. Hephzibah Ministries Pargas rf (Parainen, 2005) Anne Aalto (pj),

Soile Inkari

Raili Rumpu-Simola

Seurakunta on osa kansainvälistä kristillistä Hephzibah Ministries -järjestöä, jonka keskus on Länsi-Intian saaristossa Trinidadissa. Pastorit Lincoln ja Sandra Robinson ovat tehneet lähetystyötä paitsi Länsi-Intiassa myös Euroopan maissa, mm. Suomessa. Opetus on armolahjoja korostavaa. Suuntautunut erityisesti ruotsinkielisen alueen palvelemiseen. Toimintamuotona ovat kotikokoukset, rukouskävelyt sekä mm. Sozo-seminaarien järjestäminen. http://www.openheaven.fi/
Oulun Kotiseurakunta yhdistys ry / Jumalan Lasten Seurakunta yhdistys ry (Oulu, Ylikiiminki, 2005) Seurakunnan toimintamuotoina ovat viikoittaiset ylistyksen, sanan ja esirukouksen illat sekä seurakunnan omat ja yhteiskristilliset rukouskokoukset. Julkaisee nettilehteä nuorille. http://www.oulunkotiseurakunta.net/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Oulun Lähetysseurakunta / ent. Oulun Cityseurakunta / Oulun Lähetysseurakunta yhdistys ry (Oulu, 1999) Pastoripari Jari ja Annikki Ruonala Toimintamuotoina ovat viikoittaiset tilaisuudet: jumalanpalvelukset, herätys- ja rukouskokoukset ja nuorten illat. Lisäksi seurakunta tekee lapsityötä, ympäristöevankeliointia sekä tukee lähetystyötä Intiassa ja Romaniassa. http://www.oulunlahetyssrk.net/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Palavan Sydämen Säätiö - Burning Heart Foundation (Kemiö, 2007) Toiminnanjohtaja Outi Cappel, kustannuspäällikkö Tommi Cappel Järjestö järjestää hengellisiä tilaisuuksia (mm. profetaallisen Sanan päiviä), tekee lähetystyötä ja kummityötä Intiassa yhteistyössä Gospel for Tribals Social Service -järjestön kanssa sekä harjoittaa kustannustoimintaa kotimaassa. Opetuksessaan säätiö korostaa raamatatullisuutta ja lopun aikojen läheisyyttä. http://www.palavasydan.fi/
Porvoon Sanaseurakunta / Porvoon Sana ry (Porvoo, 2003) Seurakunta toimii yhteiskristilliseltä pohjalta yhteistyössä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa. Toimintamuotoina ovat viikoittain Sanan ääressä -kokoukset sekä rukouskokoukset kotiryhmissä. Lähetystyötä Intiassa seurakunta tukee Forum Mission -lähetysjärjestön kautta. http://porvoonsana.fi/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Preacher MC Kristillinen moottoripyöräkerho, keskeistä toiminta-ajatuksessa on yhteinen usko Jeesuksen pelastustyöhön, mitä sanomaa kerho haluaa olla levittämässä motoristien keskuudessa. Tärkein asia kerhossa on keskinäinen yhteys ja yhteinen näky. Pyörillä ajeleminen ja niiden rakenteleminen on keskeinen osa kerhon toimintaa. Kerholla ei ole erillistä kerhotilaa (eli se on ns. on-the-road tyyppinen kerho), vaan kerhon kokoontumisia pyritään järjestämään tasapuolisesti kunkin jäsenen kotikulmilla. Lisäksi järjestetään säännöllisesti yhteisiä ajoreissuja ja tapaamisia erilaisissa pyörätapahtumissa ympäri Suomea. http://www.preachermc.net/
Pyhäjärven keidas ry (Pyhäjärvi, 1998) Jorma Kauranen, Pauliaukusti Haapanen ja Marketta Haapanen Seurakuntiin sitoutumaton yhteiskristillinen ja karismaattisuutta korostava yhdistys, johon voivat liittyä uudestisyntyneet kristityt seurakuntataustasta riippumatta. Toimintamuotoina ovat yhteydenillat, lapsi- ja nuorisotyö, raamattupiirit, liikuntatoiminta, ruoka-apu sekä lähetystyö Venäjällä. Yhdistys on jäsen Seurakuntien yhteys ry:ssä. http://pyhajarvenkeidas.kalanen.net/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Pyhän Hengen seurakunta (ent. The River Tampere [12]) (Tampere, 1997) Perustaja-pastorit Kai ja Pirkko Karjalainen Seurakunta korostaa uudestisyntymistä ja armolahjoja. Raamatun auktoriteetilla on opetuksessa keskeinen merkitys. Pyhityselämän katsotaan kuuluvan uskovan kasvuprosessiin. Toimintaan kuuluu rukouskokouksia ja evankeliointitilaisuuksia, raamattukoulu ja kansainvälinen evankeliointiin suuntautunut työmuoto, Take Now Ministries. http://www.pyhanhengenseurakunta.fi/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Raahen Cityseurakunta yhdistys ry (Raahe, 2002) Toimintamuotoina ovat jumalanpalvelukset, rukousillat ja nuorten illat.
Rakkauden kosketus ry / Polvijärven pastori (Polvijärvi, yhdistys rekisteröity 2010) Veijo Piipponen ja Aulikki Hartikainen-Piipponen Rakkauden kosketus ry järjestää Veijo Piipposen ja Aulikki Hartikainen-Piipposen puhuja- ja koulutustilaisuuksia eri puolella Suomea ja tekee Polvijärven pastori -nimistä ohjelmaa sekä suoria esirukousohjelmia TV7-kanavalle. http://www.polvijarvenpastori.com/
RaTaM-Gospel-Help ry (Kolho, Haapajärvi, Kuorevesi, Tampere ja Hauho, 2004) Raino Mustonen (varsinaisia jäseniä 14 vuonna 2011) Evankelioimistyötä kotimaassa, Virossa ja Venäjällä sekä sosiaalista avustustyötä ulkomaan kohteissa. Järjestö tukee esimerkiksi lasten turvakodin toimintaa Kohtla-järvellä Virossa. Latviassa on maatila, jota kunnostetaan hengellistä toimintaa varten. Internetin välityksellä tehdään myös sielunhoito -ja opetustoimintaa. http://www.ratam.info/
River Helsinki (Helsinki, 2011) Tomi ja Reetta Lehto Yhdistys tekee evankelioimistyötä, ja korostaa opetuksessaan Raamatun arvovaltaa ja erehtymättämyyttä. Myös karismaattisuudella on suuri merkitys. Perustajia ovat Yhdysvalloissa asunut pastoripariskunta Tomi ja Reetta Lehto, jotka ovat opiskelleet Raamattukoulussa ja toimineet aikaisemmin pastoreina amerikkalaisessa helluntailais-karismaattisessa seurakunnassa.

River Uusimaa on itsenäinen, tunnustuskuntiin sitoutumaton ja kansainvälinen seurakunta, jonka Lehdot ovat perustaneet.

http://revival.fi/reach/[vanhentunut linkki]

https://riverchurch.fi/helsinki/ (Arkistoitu – Internet Archive)

Redeemed Christian Church of God (RCCG) / Hosanna Chapel Parish For All Nations / RCCG Jesus-Center

(Helsinki 2001, Tampere, Turku)

(jäseniä 10 vuonna 2012) Kirkkokunnan on perustanut nigerialainen Pa Akindayomi (1909-1980) vuonna 1952 Lagosissa. Kirkko levisi 1970-luvulla voimakkaasti eri puolille Afrikkaa, nykyisin myös Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Saksassa ja Ranskassa on seurakuntia. Yksi tunnetuimmista kirkon toimintamuodoista on Pyhän Hengen palvelus, koko yön kestävä leirikokous, joka pidetään joka kuukauden ensimmäinen perjantai Lagosissa ja Lontoossa ja joka on koonnut kerralla yhteen satoja tuhansia ihmisiä.
Hosanna Chapel perustettiin Helsingissä 2001. Se on monikulttuurinen karismaattinen seurakunta, joka kuuluu kansainväliseen RCCG-liikkeeseen. Helsingin seurakunta syntyi Tanskan RCCG:n istutustyön tuloksena. Helsingin lisäksi paikallisseurakunnat myös Turussa ja Tampereella.
http://www.rccgfinland.com/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Riihimäen Uskonyhteys -seurakunta / Uskonyhteys Fellowship ry (Riihimäki, 2006) Leena Ingalsuo Toimintamuotoina ovat ylistys-, rukous- ja opetuskokoukset sekä nuorten tilaisuudet. Seurakunta tukee lähetystyötä Nepalissa sekä kummilapsiaan Ugandassa, Keniassa ja Intiassa.

Seurakunnan jäsenet ovat  perustaneet uusia lähetysjärjestöjä: Hope for Tomorrow (Toivoa Huomiseen ry) sekä Global Flames of Fire Ministries ry.

http://www.uskonyhteys.com/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Ruach Finland ry (Kouvola, 2002) Toiminnanjohtaja Pekka Tommola Yhdistyksen tarkoituksena on evankeliointi ja humanitäärinen työ. Avustuskohteena on Brasilia, lähetystyötä järjestö tukee Espanjassa ja Venäjällä. Israel-työtä Ruach Finland tekee yhteistyössä Sabra- ja Elijah's Cup of Mercy -järjestöjen kanssa. Toimintamuotoina on karismaattisia ylistys-, rukous- ja evankeliointitilaisuuksia Kouvolassa, vakituisia toimitiloja ei ole. Säännölliseen toimintaan osallistuu 15–150 henkilöä (2012). http://www.ruach.fi/
Rukoussuoja ry (Prayer Covering Finland) (Helsinki, 2000) Toiminnanjohtaja Jukka Neejärvi Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää esirukoustoimintaa jäsentensä keskuudessa. Keskeisenä taustaideana on evankelista Morris Cerullon (s. 1932) World Evangelism -palvelustyön näky globaalista rukoussuojasta. Toimintamuotona on jäsenten kokoontuminen kerran viikossa esim. kotiin rukoilemaan puolen tunnin ajaksi sovittujen aiheiden puolesta. Rukouskomentokeskus (Prayer Command Center) on toiminnan perusyksikkö maailmanlaajuisessa rukoussuoja-liikkeessä. Rukoustoiminnan lisäksi yhdistys julkaisee suomennettua rukouskirjallisuutta. http://www.rukoussuoja.fi/
SananPaikka yhteys ry (Vantaa, Kerava, 2005) Yhdistys tekee seurakuntatyötä Keravalla Apostolisessa Seurakunnassa. Se osallistuu lähetystyöhön tukemalla juutalaisia maahanmuuttajia auttavaa Shuva Israel -organisaatiota sekä tukemalla helluntailais-karismaattista Christian Life Church -järjestöä Tansaniassa.

Kts. myös Apostolinen Seurakunta ja I.A.M. International Apostolic Ministry (mediatyö).

http://sananpaikka.com/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Satakunnan Elämän Leipä Sinulle ry (Pori, 2002) Yhdistyksen toimintamuotoina ovat opetus (Alkupiiri) ja kokoustoiminta, ruoka- ja vaateapu useissa eri pisteissä sekä nuorisotyö. Se ei pyri olemaan varsinainen seurakunta vaan ohjaa uskoontulleita muihin seurakuntiin.

Avustustoiminta on vapaaehtoistyöhön pohjautuvaa. Euroopan Sosiaalirahasto tukee nuorisoprojektia syrjäytyneiden nuorten tukemiseksi ja Porin kaupunki on tukenut toimintaa vuokra-avustuksin.

http://www.elamanleipa.fi/
Seurakunnan kasvu ry / DAWN Finland (Helsinki, 2000) Puheenjohtaja Heikki Tyrni Yhdistys on tunnustustenvälinen järjestö, joka palvelee seurakuntia ja kristillisiä järjestöjä. Toiminnan tavoitteena on tukea uusien seurakuntien istuttamista, verkostoitumista sekä uusien toimintastrategioiden kehittäminen evankelioinnin edistämiseksi. Se järjestää mm. erilaisia koulutustilaisuuksia. Yhdistys on hakenut mallia toiminnoilleen yhdysvaltalaisen Dawn Ministries -järjestön toimintatavoista. http://seurakunnankasvu.wordpress.com/
Seurakuntayhdistys Laupias Jumala ry / The Pentecostal Evengelical Fellowship in Africa / Nzambe Malamu (Helsinki, Tampere, Turku, 2004) Pastorit Marino ja Lina Tepele Angolasta lähtöisin oleva kansainvälinen seurakunta. Sen virallinen nimi on The Pentecostal Evengelical Fellowship in Africa (tunnetaan myös nimellä "Nzambe Malamu", Jumala on hyvä). http://www.laupiasjumala.org/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Seurakuntien yhteys ry (ent. Cityseurakuntien yhteys ry)

(Forssa, Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kerava, Kuopio, Lahti, Pyhäjärvi, Riihimäki, Sipoo, Tornio, Turku, Vaasa, Äänekoski, 1999)

Puheenjohtaja Tom Lipkin (16 jäsenseurakuntaa, joiden jäsenmäärä oli yhteensä noin 1 300 vuonna 2015) Uudet Cityseurakunnat järjestäytyivät yhdistykseksi, joka perustettiin vuonna 1999 nimellä Cityseurakuntien yhteys ry. 2006 yhdistys vaihtoi uudeksi nimekseen Seurakuntien yhteys ry. Nimen muutoksen tarkoitus on viestittää yhdistyksen olevan avoin kaikille Suomen kristillisille seurakunnille, joilla on taustana yhdistyspohja. Yhdistyksen tarkoituksena on pitää yhteisiä neuvottelupäiviä ja informoida jäsenyhdistyksiään erilaisista puhujavierailuista, seminaareista ja koulutustilaisuuksista.

Cityseurakuntien uskonnäkemys on helluntailais-karismaattinen. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Raamatun mukaista apostolista herätystä. Cityseurakunnissa pyritään vapaaseen ilmapiiriin keskittymällä ylistykseen ja rukoukseen. Seurakunnissa arvostetaan uskovien keskinäistä yhteyttä, jota pyritään rakentamaan muiden Raamattuun perustuvien seurakuntien kanssa. Myös koulutuksen merkitystä korostetaan hengellisten palvelutehtävien eri aloilla. Yhdistyksen piirissä toimivat seurakunnat harjoittavat uskovien upotuskastetta.

http://seurakuntienyhteys.fi/ (Arkistoitu – Internet Archive)
Silmu-seurakunta (ent. Charisma ry, Silmu-verkosto ry)

(Helsinki, 1992)

(n. 50 henkilöä) Maallikkoseurakunta, joka toiminta perustuu kodeissa kokoontuvien pienryhmiin eli kotiseurakuntiin. 1992 Helsingin NMKY:n nuorten aikuisten raamattupiirissä syntyi ajatus seurakunnan perustamisesta. Seurakunta perustettiin Charisma-nimellä (charisma tarkoittaa kreikan kielellä voitelua, jolla viitataan Pyhän Hengen antamaan lahjaan).

Seurakunnalla oli suhteita aiemmin Lontoossa toimineeseen Ichthus Christian Fellowship -seurakuntaan, ja se on omaksunut vaikutteita myös rukoussielunhoitoon keskittyvältä Elijah House -yhteisöltä. Lisäksi se on verkostoitunut kansainvalisen kotiseurakuntaliikkeen kanssa. Seurakunnalla ei ole henkilöjohtajaa, vaan paimentamisesta vastaavat vanhimmat. Toiminnan piirissä on vuosina 2002-2012 ollut mukana yli 100 nuorta ja nuorta aikuista eri maista. Nykyisen Silmu-verkosto ry:n tarkoituksena on sen uudistettujen sääntöjen mukaan sosiaalinen toiminta eikä sen toiminta liity enää Silmu-seurakuntaan.

Siunauksen seurakunta ry (Jyväskylä, Vaajakoski, 2007) Kaksikielisen seurakunnan (suomi ja venäjä) toimintamuotoina ovat jumalanpalvelusten ja rukouskokousten lisäksi lapsi- ja nuorisotyö ja musiikkitoiminta. Palvonta ja ylistys ovat keskeisiä kokouksissa.
Suomen Elijah ry (Helsinki, 1994) Hallituksen puheenjohtaja J. Kiljunen (noin 120 jäsentä vuonna 2011) Yhdistys on saanut alkunsa kansainvälisestä John ja Paula Sandfordin perustamasta Elijah House -työstä, jonka pääpaikka on Spokane Valleyssa, Yhdysvalloissa.

Yhdistyksen tavoitteena on tukea seurakuntien sielunhoitotyötä kristilliseltä pohjalta. Suomen Elijah järjestää sielunhoitokoulutusta ja kursseja sekä välittää alaan liittyvää materiaalia.

http://www.elijah.fi/

http://www.elijahhouse.org/

Suomen Vineyard-kirkko, Vineyardkyrkan i Finland (ent. Vineyard ry) (Helsinki, Järvenpää, 1997) (29 jäsentä vuonna 2014) Kirkkokunnan juuret ovat kansainvälisessä Vineyard -liikkeessä, joka sai alkunsa Chuck Smithin 1960-luvulla perustaman Cavalry Chapel -kirkon haarautumana. Set juuret juontavat puolestaan nk. Jeesus-liikkeeseen. Vineyard-liikkeen toivat Suomeen Cai ja Katja Talvio vuonna 1996 Kanadasta, jossa he olivat osallistuneet Vineyard -seurakunnan toimintaan. Vineyard ry rekisteröitiin 14. lokakuuta 1997. Se järjestäytyi uskonnolliseksi yhdyskunnaksi 29. syyskuuta 2014. Painottaa käytännöllistä Raamatun arvovaltaa korostavaa opetusta, palvontaa ja ylistystä sekä aktiivista kotiryhmätoimintaa. Tilaisuuksia ovat sunnuntaikokoukset ja koulutuspäivät. Lisäksi työmuotoina ovat katumissio ja Alfa-kurssi.

Vineyard -liikkeen piirissä esiintyy myös toimintamuoto, jota kutsutaan "hengelliseksi sodankäynniksi" (spiritual warfare). Siinä korostetaan armolahjojen merkitystä voimana demoneja ja myös ruumiillisia sairauksia sekä vajavuuksia vastaan.

Periaatteessa käytössä on uskovien kaste, mutta myös lapsikaste hyväksytään. Helsinki Vineyard sijoittuu tyyliltään luterilaisuuden (ks. Kotiryhmäverkosto ry, Hengen uudistus kirkossamme ry) ja kristillisten vapaiden suuntien välimaastoon.

http://www.helsinkivineyard.fi/

http://vineyarduusimaa.fi/ (Arkistoitu – Internet Archive)

Suur-Helsingin seurakunta / SuHe (Helsinki ja Vantaa, 1990) (noin 500 jäsentä vuonna 2011) Toimintamuotoina ovat viikoittaiset jumalanpalvelukset, nuorten illat, pienryhmätapaamiset ja lapsityö. Lisäksi Suhella on kummilapsitoimintaa Perussa ja Intiassa. https://suhe.net/
Uskon Sana -seurakunta / Word of Faith Church Finland (Kokkola, 2014) Patrick Tiainen (n. 50 rekisteröityä jäsentä vuoden 2014 lopussa) Viikoittaiset jumalanpalvelukset, raamattutunnit, rukouskokoukset ja kotikokoukset. Katuevankeliointi. http://uskonsana.com/

https://fi-fi.facebook.com/FinlandisforJesus

Uskomukset ja opilliset piirteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Uuskarismaattiset kristityt perustavat uskonsa Raamattuun muiden helluntailais-karismaattisten liikkeiden tapaan. Raamattua pidetään Jumalan sanana ja opin ja uskonelämän ylimpänä auktoriteettina. Yhdistävä tekijä on myös Pyhän Hengen toiminnan korostaminen. Uuskarismaattiset kristityt -käsite sisältää hyvin monella lailla ajattelevia ryhmiä.

Armolahjat ovat tärkeitä, mutta niitä ei korosteta kuten helluntailaisten keskuudessa. Armolahjoja tärkeämpi käsite on voitelu, jonka katsotaan olevan kaksiosainen, toisaalta se on kertakaikkinen Pyhän Hengen kaste, toisaalta jatkuvaa elämistä Pyhässä Hengessä. Voitelu on uuskarismaattisuudessa myös Pyhän Hengen antamaa erityistä rohkeutta, taitoa ja viisautta suorittaa jotain tehtävää. Uskovalla voidaan katsoa olevan esimerkiksi olla saarnaamisen, opettamisen, nuhtelemisen tai vakuuttamisen voitelu. Jokainen uskova on voideltu pelastukseen, mutta vain harva on voideltu Efesolaiskirjeen 4:11:ssa mainitun viisitahoisen palvelutehtävän virkoihin (apostoli, profeetta, evankelista, pastori ja opettaja).[13]

Lopunaikojen läheisyys ja odotus on keskeinen piirre, kuten kaikessa helluntailais-karismaattisessa kristillisyydessä. Opit tuhatvuotisesta valtakunnasta ja uskovien taivaaseen tempaamisesta ovat suosittuja. Lopunaikojen odotuksessa keskeinen on Yhdysvaltain vanhasta karismaattisuudesta poimittu oppi lopunajan viimeisestä suuresta herätyksestä.[14]

Hengellisen sodankäynnin käsite liittyy keskeisesti uuskarismaattisuudessa lopunajan odotukseen. Uuskarismaatikkojen mukaan paholainen vastustaa lopunaikojen herätystä kaikin keinoin ja mobilisoi kaikki pahuuden voimat tätä tarkoitusta varten. Ainoastaan valveutuneet ihmiset ovat perillä asiasta. Kristittyjen tehtävänä on vastustaa pahuuden valtoja jatkuvassa rukouksessa sekä oman vaelluksensa puhtaudessa, jolla tarkoitetaan uskovalle soveliasta elämää, mutta myös ajatusten puhtautta.[15]

Uuskarismaattisissa piireissä suosittu on soluseurakuntamalli, joka tunnetaan myös nimellä G-12-malli (Government of 12). Tarkoituksena on kasvattaa paikallisseurakuntaa kotiryhmien kasvun kautta. Tarkoitus on että jokaisesta solun jäsenestä tulee uuden solun johtaja ja uusien solujen synnyn myötä on mahdollista perustaa uusia seurakuntia. G-12-malli toteuttaa helluntailais-karismaattista yleisen pappeuden ihannetta, siinä ajatellaan, että jokaisella seurakuntalaisella on kutsu ja armoitus toimia johtajana ja hoitaa seurakunnan perustehtäviä. Raamatullisena perusteena on idea Jeesuksen 12 opetuslapsesta kristinuskon alkusoluna.[16]

Etiikka ja elämäntapa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Uuskarismaattisessa uskossa keskeisellä sijalla on hengessä eläminen joka läpäisee hengellisen ja myös arkisen elämän. Ei ole mahdollista vaeltaa sekä hengellisen, että maallisen maailman mukaan. Uskoa eletään todeksi sekä ajatusten että tekojen tasolla, joka tarkoittaa mm. päihteetöntä ja hyvämoraalista elämää. Uuskarismaattisissa seurakunnissa saattaa olla runsaasti ”kadulta pelastuneita” ihmisiä, jotka ovat kokeneet elämässään suuria tragedioita ja tulleet niiden myötä uskoon. Jumalan valtakunnan asiat asetetaan maallisten asioiden edelle, joka ilmenee muun muassa lähetys- ja evankelioimistyönä. Liikkeessä korostetaan usein ns. ystävyysevankeliointia eli evankeliointia arkipäivässä töissä ja harrastuksissa. Lisäksi suuria evankelioimiskampanjoita harrastetaan kotimaassa ja ulkomailla.[17] Hengessä vaeltamisen eräs muoto on myös, että uuskarismaatikko jättää vuodeksi tai pariksi opintonsa tai työnsä opiskellakseen jossain karismaattisessa raamattukoulussa. Myös säännöllinen kymmenysten lahjoittaminen jumalanvaltakunnan työhön katsotaan kuuluvan hengessä vaeltamiseen.

Toimintamuodot ja rituaalit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Muun kristikunnan valtavirran tapaan uuskarismaattiset kristityt käyttävät vesikastetta ja viettävät ehtoollista. Lisäksi saatetaan harjoittaa sairaiden voitelua ja jalkojen pesua ennen ehtoollista. Sakramentteja (kaste ja ehtoollinen) ei nähdä vanhojen kirkkojen tapaan armonvälineinä, vaan vertauskuvallisina pyhinä toimituksina Raamatun antaman esimerkin mukaan.[18]

Kaste on tavallisesti upotuskasteena toteutettu ns. uskovien kaste. Kasteen edellytyksenä on oman uskon julkinen tunnustaminen. Monessa uuskarismaattisessa yhteisössä kasteen myötä saavutetaan seurakunnan täysvaltainen jäsenyys. Myös henkilö, joka ei halua liittyä seurakuntaan voidaan kastaa.

Ehtoollista pidetään yhteysateriana, jossa Jeesus on läsnä. Säännöllistä osallistumista ehtoolliselle pidetään hyvänä hengelliselle kasvulle. Ehtoollisaineina käytetään happamatonta leipää ja usein viinin sijasta mehua. Ehtoolliselle osallistumiseksi ei tavallisesti edellytetä kastetta.

Tyypillisesti uuskarismaattisen seurakunnan ohjelmaan kuuluu pienryhmien lisäksi viikoittainen jumalanpalvelus. Se on hyvin vapaamuotoinen, spontaanius ja avoimuus Pyhän Hengen johdatukselle koetaan tärkeäksi. Keskeisessä osassa ovat puhe, ylistyslaulut ja todistuspuheenvuorot, päämääränä on Jumalan aito kohtaaminen.

Kritiikkiä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Uuskarismaattisia yhteisöjä on arvosteltu kritiikittömästä suhtautumisesta erillisiin ilmiöihin ja on puhuttu äärikarismaattisuudesta. Kritiikittömään karismaattisuuteen on katsottu liittyvän merkittäviä ongelmia, joita ovat uskon vahvuuden ja parantumisen välisen yhteyden korostaminen, sairauksien demonisointi ja yksittäisten saarnaajien tai johtajien auktoriteetin korostaminen.[5]

Konservatiivisen kristillisyyden suunnalta tyypillisiä kritiikin aiheita on mm. uuskarismaattisen liikkeen vähäinen painotus oikeaoppisuuteen. Toisin kuin esimerkiksi helluntaiherätyksessä, karismaattisessa ja uuskarismaattisessa liikkeessä ei ole tehty opillisia linjauksia suhtautumisessa harhaoppeihin ja sielullisuuteen.[19]

Timo Pokki on ilmaissut huolensa siitä, että jos kirkon traditio esimerkiksi viran ja sakramenttien suhteen sivuutetaan ja oma hengellinen kokemus nostetaan uskonsisällön tulkinnan tärkeimmäksi työkaluksi, on vaarana kristinuskon ulkopuolelle ajautuminen tai siitä ainakin osittainen vieraantuminen.[20]

Osa kritiikistä nojaa siihen, että karismaattisissa tapahtumissa esiintyy ilmiöitä, joille Raamattu ei anna täsmällistä esikuvaa. Esimerkiksi kaatumisia rukouspalvelussa on kritisoitu siitä, että ihmiset yleensä kaatuvat kopparin ohjaamina selälleen, vaikka Raamatussa mainitaan suoraan vain kasvoilleen kaatuminen.

David Wilkerson on kritisoinut joitakin uuskarismaattisessa liikehdinnässä (Toronton siunaus) paikoin esiintyneitä ilmiöitä, kuten vapinaa, lattialle kaatumista, hysteeristä naurua, hoipertelua ja outoa ääntelyä.[21][22][23]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b c d e Tunnustuskuntiin sitoutumaton uuskarismaattisuus Uskonnot Suomessa. Uskonnot Suomessa -hanke. Arkistoitu 19.8.2018. Viitattu 5. maaliskuuta 2008.
 2. a b c Hovi, Tuija: Uuskarismaattinen yhteisöllisyys - vapaata sitoutumista Teologia.fi. 9.2.2010. Arkistoitu 20.8.2018. Viitattu 19.8.2018.
 3. Joutsiniemi, Elina: Cityseurakunnat Suomessa. Ekumeniikan Pro gradu -tutkielma, s. 11. Helsingin yliopisto. Systemaattisen teologian laitos., 2006.
 4. Ketola, Kimmo: Uskonnot Suomessa. Kirkon tutkimuskeskus, 2008.
 5. a b c d e Sohlberg, Jussi: Kirkkokunnista riippumattomat kirkot, 22.11.2012 ekumenia.fi. 22.11.2012. Suomen ekumeeninen neuvosto. Viitattu 6.8.2014.
 6. Joensuun Vapaaseurakunta JNSvapis. Viitattu 31.3.2020. (englanniksi)
 7. Hakutulos: Tunnustuskuntiin sitoutumaton uuskarismaattisuus Uskonnot Suomessa. Viitattu 5. maaliskuuta 2008. [vanhentunut linkki]
 8. Full Gospel for All Nations - Contact wendelin.org. 5.1.2015. Arkistoitu 5.1.2015.
 9. Herätyksen tuli seurakunta | Jeesus, Raamattu, Jyväskylä | YHTEYSTIEDOT heratyksentuliseurakunta.fi. Arkistoitu 31.8.2016. Viitattu 9.10.2016.
 10. Yhteinen näky pohjana uudelle seurakunnalle Seurakuntalainen.fi. 10.1.2015. Viitattu 11.1.2015.
 11. Linkkejä ilmestysmaja.fi. Arkistoitu 17.11.2016. Viitattu 16.11.2016.
 12. The River Tampere web.archive.org.
 13. Joutsiniemi, Elina: Cityseurakunnat Suomessa. Ekumeniikan Pro gradu -tutkielma., s. 33-36. Helsingin yliopisto., 2006.
 14. Anderson, Allan: An introduction to Pentecostalism, s. 217-218. Cambridge University Press, 2004.
 15. Joutsiniemi, Elina: Cityseurakunnat Suomessa. Ekumeniikan Pro gradu -tutkielma, s. 41. Helsingin yliopisto. Systemaattisen teologian laitos., 2006.
 16. Joutsiniemi, Elina: Cityseurakunnat Suomessa. Ekumeniikan Pro gradu -tutkielma, s. 26-27. Helsingin yliopisto. Systemaattisen teologian laitos., 2006.
 17. Anderson, Allan:: An introduction to Pentecostalism, s. 214. Cambridge University Press, 2004.
 18. Burgess, Stanley, M: Encylopedia of Pentecostal and charismatic Christianity, s. 414. Routledge, 2006.
 19. Suomen Helluntaiherätyksen historia, s. 390-392
 20. Pokki, Timo: Uskon empirismi. Evankelikaalisen soteriologian teologianhistoriallinen tausta ja muotoutuminen. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 247., s. 283. Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2005.
 21. David Wilkerson: The Reproach of the Solemn Assembly
 22. David Wilkerson: On Weird Manifestations
 23. David Wilkerson: World Challenge Cover Letter

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]