Tosiasiallinen julkinen valta

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tosiasiallinen julkinen valta tarkoittaa sitä, että viranomainen toteuttaa velvollisuutensa tai palauttaa asioiden tilan lainmukaiseksi voimakeinoja käyttämällä. Siinä puututaan esimerkiksi kansalaisen vapauteen tai omaisuuteen ja saatetaan käyttää voimatoimia, joista ei tehdä hallintopäätöstä. Yleensä tällaiseen toimintaan toimivaltainen viranomainen on poliisi.

Poliisilla on oikeus vastarinnan murtamiseksi, henkilön paikalta poistamiseksi, kiinniottamisen toimittamiseksi, vapautensa menettäneen pakenemisen estämiseksi, esteen poistamiseksi taikka välittömästi uhkaavan rikoksen tai muun vaarallisen teon tai tapahtuman estämiseksi käyttää sellaisia tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina.[1]

Tosiasiallisen julkisen vallan piiriin luetaan myös henkilöön tai omaisuuteen kohdistuvat hallinnolliset turvaamistoimet. Keskeisiä henkilöön kohdistuvia toimia ovat tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito, huostaanotto, säilöönotto ja eristäminen.[2]

Virkamies, joka ylittää valtuutensa tai jättää toteuttamatta velvollisuutensa tosiasiallisen julkisen vallan käytössä, syyllistyy virkavirheeseen.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950493
  2. Encyclopædia iuridica fennica, Suomalainen lakimiesyhdistys 1994–1999, ISBN 951-855-135-9, osa V palsta 943.