Toimintakertomus

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Toimintakertomus on kirjanpitolain mukainen yhteisön tilinpäätöstä täydentävä asiakirja, joka kuvaa kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittymistä ja tuloksellisuutta, taloudellista tilannetta sekä merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toimintakertomuksen laatimiseen ovat velvollisia kirjanpitovelvolliset, joilla vähintään kaksi seuraavista rajoista on täyttynyt päättyneellä ja sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella: liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 7 300 000 euroa, taseen loppusumma 3 650 000 euroa tai palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.[1]

Toimintakertomus-termiä saatetaan käyttää myös pienten yhdistyksien vapaamuotoisemmasta kertomuksesta, jossa yhdistys kuvaa kuluneen kauden toimintaansa toimintasuunnitelman pohjalta. Kirjanpitolautakunnan ohjeen mukaan yhdistysten vapaamuotoisesta kertomuksesta ei tulisi käyttää toimintakertomus-nimeä, vaan se tulisi nimetä esimerkiksi vuosikertomukseksi johtuen päällekkäisyydestä kirjanpitolain mukaisen toimintakertomuksen kanssa[2].

Sisältö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Toimintakertomuksessa on kuvattava kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittymistä ja tuloksellisuutta, taloudellista tilannetta sekä merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä.

Toimintakertomukseen on sisällytettävä tarpeen mukaan taloudelliset tunnusluvut ja muut kuin taloudelliset tunnusluvut henkilöstöstä ja ympäristövaikutuksista. Toimintakertomuksen antaman kuvan on oltava kirjanpitovelvollisen kokoon ja rakenteeseen nähden tasapuolinen ja kattava. Siinä on tarvittaessa viitattava tilinpäätöksessä esitettyihin seikkoihin ja annettava näistä täydentäviä tietoja.

Lisäksi toimintakertomuksessa on esitettävä:

  • tiedot olennaisista tapahtumista tilikauden päättymisen jälkeen,
  • arvio kirjanpitovelvollisen todennäköisestä tulevasta kehityksestä,
  • selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta,
  • tiedot sivuliikkeistä,
  • tiedot käypään arvoon merkityistä rahoitusvälineistä siten kuin 5 luvun 2 a §:n 5 momentissa säädetään,
  • osakeyhtiölain (624/2006) 8 luvun 8 §:ssä ja osuuskuntalain (421/2013) 8 luvun 8 §:ssä tarkoitetut toimintakertomustiedot omien osakkeiden ja osuuksien hankinnoista ja luovutuksista, sekä
  • muualla lainsäädännössä edellytetyt tiedot.[3]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Hyvä raportointitapa PWC.
  2. Toimintakertomuksen laatiminen Kirjanpitolautakunta.
  3. Kirjanpitolaki 1336/1997 Finlex. Arkistoitu 10.5.2021. Viitattu 4.4.2022.