Televalvonta

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Televalvonnalla tarkoitetaan telekuuntelua lievempää pakkokeinoa, jossa hankitaan esimerkiksi puhelimen, taikka muiden "televiestien", tunnistetietoja ja matkaviestimen sijaintitietoja tai suljetaan laite tilapäisesti, mutta ei kuunnella tai tallenneta itse viesti-, puhe-, tai dataliikennettä.

Televalvonnalla tarkoitetaan siis salassapidettävien tunnistamistietojen hankkimista televiesteistä, jotka on lähetetty viestintäverkkoon kytketystä teleliittymästä, teleosoitteesta tai telepäätelaitteesta taikka vastaanotettu tällaiseen teleliittymään, teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen, sekä matkaviestimen sijaintitiedon hankkimista ja tällaisen teleliittymän tai telepäätelaitteen tilapäistä sulkemista.

Televalvonnan edellytykset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kun on syytä epäillä jotakuta[1]

  1. rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta,
  2. automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään kohdistuneesta rikoksesta, joka on tehty telepäätelaitetta käyttäen, parituksesta, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta, laittomasta uhkauksesta tai huumausainerikoksesta,
  3. edellä mainittujen rikosten rangaistavasta yrityksestä,
  4. terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta,
  5. törkeästä tulliselvitysrikoksesta,
  6. törkeästä laittoman saaliin kätkemisestä,
  7. panttivangin ottamisen valmistelusta tai
  8. törkeän ryöstön valmistelusta,

rikoksen esitutkintaa toimittavalle viranomaiselle voidaan antaa lupa kohdistaa televalvontaa epäillyn hallussa olevaan tai hänen oletettavasti muuten käyttämäänsä teleliittymään, teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen taikka hankkia epäillyn hallussa olevan tai hänen oletettavasti muuten käyttämänsä matkaviestimen sijaintitiedot taikka tilapäisesti sulkea tällainen liittymä tai laite, jos televalvonnalla saatavilla tiedoilla taikka teleliittymän tai telepäätelaitteen sulkemisella voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle.

Rikoksen esitutkintaa toimittavalle viranomaiselle voidaan asianomistajan suostumuksella antaa lupa kohdistaa televalvontaa tämän hallussa olevaan tai muuten käyttämään teleliittymään tai teleosoitteeseen siltä osin kuin se on tarpeen edellä mainitun rikoksen selvittämiseksi. Jos esitutkinta koskee rikosta, jonka johdosta joku on saanut surmansa, luvan myöntäminen ei edellytä surmatun oikeudenomistajien suostumusta.

Matkaviestimien sijaintitiedon hankkiminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sijaintietoja voidaan luovuttaa kaikissa edellämainituissa epäilyissä, paitsi törkeissä tulliselvitysrikoksissa. Kyseisten rikosten esitutkintaa toimittavalle viranomaiselle voidaan antaa lupa saada tieto niistä matkaviestimistä, joista on rikoksen oletettuna tapahtuma-aikana kirjautunut tieto rikoksen oletetun tekopaikan tai muun, rikoksen selvittämisen kannalta merkityksellisen paikan läheisyydessä sijaitsevan tukiaseman kautta telejärjestelmään, jos tietojen saamisella voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]