Tampereen nuorisovaltuusto

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tampereen nuorisovaltuusto
Logo päivitetty sininen.svg
Perustettu 1998
Toimiala Kaupungin vaikuttamistoimielin
Kotipaikka Tampere, Suomi
Puheenjohtaja Arttu Vuori
Hallitus (2021)
 • Maria Markkula, 1. vpj
 • Leo Boström, 2. vpj
 • Aada Aho, 3. vpj
 • Inka Pekkola, sihteeri
 • Suvi Brusin
 • Eetu Hukkanen
 • Patrik Jokela
 • Anna Lindström
Jäsenmäärä 30

Tampereen nuorisovaltuusto (ruots. Tammerfors ungdomsfullmäktige; engl. The youth council of Tampere) on vuonna 1998 perustettu uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton Tampereen kaupungin vaikuttamistoimielin. Se pyrkii parantamaan tamperelaisten nuorten asemaa sekä heidän vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksiaan.[1] Nuorisovaltuusto on kuntalain 26 § edellyttämä nuorten vaikuttajaryhmä.[2] Kaupunginhallitus asettaa Nuorisovaltuuston vaalituloksen perusteella toimintakaudekseen.

Nuorisovaltuusto tekee kannanottoja, lausuntoja ja aloitteita kaupunginvaltuustolle sekä muille kaupungin toimielimille nuorille tärkeistä asioista. Nuorisovaltuusto järjestää myös säännöllisin väliajoin maksuttomia tapahtumia nuorille.

Nuorisovaltuustolla on kaksi edustajaa kuudessa kaupungin lautakunnassa, sekä Tampereen kaupunginvaltuustossa. Edustajilla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus[3]

Nuorisovaltuusto valitaan kaupunginlaajuisilla nuorisovaltuustovaaleilla joka toinen vuosi. Ehdolle voivat asettua kaikki 13-20-vuotiaat Tampereella asuvat tai opiskelevat nuoret. Ensimmäiset koko kaupungin vaalit järjestettiin syksyllä 2020.

Toiminta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nuorisovaltuusto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nuorisovaltuusto koostuu vaaleilla valittavista 30 varsinaisesta sekä 10 varajäsenestä. Kaupunginlaajuiset vaalit järjestetään kahden vuoden välein. Äänestää voi Tampereella yläkouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja nuorisokeskuksissa. Ensimmäiset kaupunginlaajuiset vaalit järjestettiin syksyllä 2020. Nuorisovaltuuston kokoukset ovat avoimia kaikille toiminnasta kiinnostuneille.

Nuorisovaltuuston hallitus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nuorisovaltuuston hallitus valitaan vuosittain Nuorisovaltuuston jäsenten keskuudesta. Hallitukseen kuuluu Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto ja viisi muuta hallituksen jäsentä. Hallitus on ensisijaisesti vastuussa Nuorisovaltuuston toiminnasta.

Kouluneuvosto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kouluneuvosto on oppilas- ja opiskelijakuntien hallitusten välinen Nuorisovaltuuston yhteistyö-, edunvalvonta- ja asiantuntijaelin. Kouluneuvostoon valitaan kaksi edustajaa jokaisesta Tampereen oppilaitoksesta. Kouluneuvosto kutsutaan koolle vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Alueryhmät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nuorisovaltuuston alueryhmiä on viisi: eteläinen alueryhmä, koillinen alueryhmä, kaakkoinen alueryhmä, keskustan alueryhmä ja läntinen alueryhmä. Alueryhmän jäseneksi pääsee yhden kokouksen jälkeen. Kuka tahansa tamperelainen nuori voi osallistua alueryhmien toimintaan.

Tampereen nuorisovaltuuston suurkokous käynnissä Tampereen keskusvirastotalolla kaupunginvaltuuston istuntosalissa lokakuussa 2015.

Tiimit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nuorisovaltuusto on jakautunut sisäisesti kolmeen eri tiimiin, jotka ovat Nuorisovaltuuston alaisia pysyviä toimielimiä, niillä on itsenäistä päätösvaltaa omia vastuualueitaan koskevissa asioissa. Varapuheenjohtajat johtavat tiimien työskentelyä. Kuka tahansa tamperelainen nuori voi tulla mukaan tiimien toimintaan.

Edunvalvontatiimi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Edunvalvontatiimi edistää Nuorisovaltuuston aloitteita ja tavoitteita sekä muita hankkeita sekä tiimi on päävastuussa toimielintyöskentelyn koordinoinnista ja Nuorisovaltuustovaalien järjestämisestä.

Tapahtumatiimi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tapahtumatiimi on päävastuussa Nuorisovaltuuston vaikuttamistapahtuman, Kevät- ja Syysseminaarien, Nuva-iltojen, koulutusten ja hupitapahtumien järjestämisestä sekä Nuorisovaltuuston sisäisestä virkistystoiminnasta.

Viestintätiimi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viestintätiimi on päävastuussa Nuorisovaltuuston markkinoinnista sosiaalisessa mediassa ja kampanjoiden kehittämisestä sekä Nuorisovaltuuston suhteista paikallisiin järjestöihin, kouluihin ja muihin mahdollisiin yhteistyötahoihin.

Lautakunnat ja kaupunginvaltuusto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kuudessa kaupungin lautakunnassa, sekä kaupunginvaltuustossa. Edustajat valitaan vaaleilla vuosittain Nuorisovaltuuston kokouksessa. Jokaiseen lautakuntaan valitaan kaksi varsinaista edustajaa ja kaksi varaedustajaa.

Nuorisovaltuuston toimielinedustajat 2021
Lautakunnat ja kaupunginvaltuusto Edustajat Varaedustajat
Kaupunginvaltuusto Arttu Vuori

Kiia Koukku

Maria Markkula

Aada Aho

Sosiaali- ja terveyslautakunta Aada Aho

Suvi Brusin

Eetu Hukkanen

Maria Markkula

Sivistys- ja kulttuurilautakunta Maria Markkula

Lotta Forsström

Pablo Gonzales Torres

Aleksi Peltosaari

Elinvoima- ja osaamislautakunta Anna Lindstöm

Silja Yli-Hinkkala

Leo Boström

Inka Pekkola

Yhdyskuntalautakunta Mitra Jaferi

Leo Boström

Patrik Jokela

Silja Yli-Hinkkala

Asunto- ja kiinteistölautakunta Aleksi Peltosaari

Pablo Gonzalez Torres

Lotta Liuhamo

Inka Pekkola

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Eerik Vistbacka

Eetu Hukkanen

Lotta Liuhamo

Patrik Jokela

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nuorisovaltuuston perustaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 1997 kesäkuun 4. päivä valtuutettu Pia Viitanen teki valtuustoaloitteen, joka koski nuorisovaltuuston perustamista Tampereelle. Hän perusteli aloitetta mm. näin: ”Nuorisovaltuustojen kautta lisätään nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Niiden kautta saadaan myös nuorten omat näkemykset kanavoitua mukaan päätöksentekoon.” Nuorisovaltuuston ensimmäiseksi toimikaudeksi ehdotettiin vuotta 1998. Pitkällisen pohdinnan ja käsittelyn jälkeen Tampereella päädyttiin kuitenkin perustamaan nuorisovaltuuston sijasta nuorten avoin keskustelufoorumi. Tampereen avoin nuorisofoorumi perustettiin vuonna 1998 , jolloin nuoria kutsuttiin ensimmäisen kerran osallistumaan foorumin toimintaan. Osallistuminen oli kuitenkin vähäistä ja toiminta aloitti kunnolla loppusyksystä 1999. Toiminta oli alkuvuosina epäaktiivista ja pääsi jaloilleen vasta 2000-luvun alussa.

Nuorisovaltuusto on kehittynyt historiansa aikana lähinnä tapahtumien järjestäjästä nuorten omaksi vaikuttamiskanavaksi Tampereen kaupungin päätöksentekoon.[4]

2000-luku[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tampereen nuorisofoorumi

Vuoden 2001 syksyn Suurkokouksessa päätetiin ryhtyä toimimaan hallituksessa ja toimikunnissa, jolloin nimeksi muodostui Tampereen nuorisofoorumi. Toimikuntia olivat tiedotus-, koulu- sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimikunta. Näiden lisäksi toimi tapahtumaryhmä, joka huolehti musiikkitapahtumista.[5]

Nuorisofoorumi teki kaupungille aloitteita mm. bänditilojen lisäämiseksi, nuorisokahvilan saamiseksi Tampereelle sekä läsnäolo- ja puheoikeuden saamiseksi lautakuntiin.[6]

Tampereella aloitettiin lautakuntakokeilu syksyllä 2004, jolloin Nuorisofoorumin ja Tampereen Lasten Parlamentin (TLP) edustajat pääsivät osallistumaan läsnäolo- ja puheoikeudella kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä koulutuslautakunnan kokouksiin. Lautakuntakokeilu koettiin onnistuneeksi ja hyödylliseksi, joten sitä päätettiin jatkaa silloisen Nuorisofoorumin osalta. Aluksi lautakunta-kausi kesti puoli vuotta mutta se korvattiin vuoden mittaisella kaudella, jotta edustajat voisivat paremmin perehtyä lautakuntien toimintaan.

Tampereen nuorisofoorumin logo

Nuorisovaltuuston käyttäessä vielä Nuorisofoorumi-nimeä hallitus korvasi toimikunnat valiokunnilla helpottaakseen toimintaansa. Nuorisoyhteysvaliokunnan, jonka tehtäviin kuului yhteyden säilyttäminen Tampereen nuoriin muun muassa octafoorumin avulla sekä yhteysvaliokunnan, joka vastasi Nuorisofoorumin toiminnasta tiedottamisesta ja piti yhteyttä muun muassa Suomen Nuorisovaltuustojen Liittoon.[1]

2010-luku[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vaikuttamisryhmän virallinen nimi oli 19. toukokuuta 2015 asti Tampereen nuorisofoorumi (lyhenne TNF), jolloin Nuorisofoorumin Suurkokous hyväksyi hallituksen esityksen nimimuutoksesta Tampereen nuorisovaltuustoksi (TNV). Vakiintuneeksi lyhenteeksi on kuitenkin muodostunut (nuva)

Valiokunnista luovuttiin toukokuun 2015 suurkokouksessa, ja ne korvattiin kolmella, hallituksen toimintakauden mittaisella tiimillä. Jokaista tiimiä johtaa joko hallituksen varapuheenjohtaja tai puheenjohtaja. Tiimit vastaavat oman erikoistumisalueensa toiminnasta varainhallintaa lukuun ottamatta. Tiimejä olivat edunvalvonta, tapahtumat ja viestintä.

Hallituksen toimikausi oli koulun lukuvuoden mittainen vuoden 2016 kevään suurkokoukseen asti, jolloin kevään suurkokouksessa kauden pituudeksi määriteltiin yksi kalenterivuosi alkaen tammikuusta kestäen joulukuuhun. Vuoden 2016–2017 poikkeuskausi kesti 1,5 vuotta.

Vuoden 2018 syksyn Suurkokouksessa hyväksyttiin joukko johtosääntömuutoksia, jotka loivat Nuorisovaltuustolle uudenlaisen toimintamallin. Hyväksytyssä toimintamallissa Nuorisovaltuuston jäseneksi pääsee käymällä kahdessa kokouksessa ja yhdeksän henkilön hallitus valitaan kaupunginlaajuisilla vaaleilla kahden kalenterivuoden välein. Toimintamallin voimaantuloa lykättiin kuitenkin vuodella tullen voimaan vasta vuoden 2020 alusta.

Tampereen nuorisofoorumin logo 2015-2016

Uuden toimintamallin vuoksi Nuorisovaltuuston termistö muuttui. Ennen hallituksella tarkoitettiin kaikkia Nuorisovaltuuston jäseniä, mutta uudessa toimintamallissa hallitus johtaa Nuorisovaltuuston toimintaa.

Syksyllä 2019 valittiin uuden toimintamallin mukainen hallitus ja puheenjohtajisto vuodelle 2020. Kyseisessä Suurkokouksessa oli mahdollista liittyä Nuorisovaltuuston jäseneksi. Suurkokous oli viimeinen, jossa äänivaltaisina edustajina olivat oppilaitosten oppilas- tai opiskelijakuntien hallitusten asettamat edustajat.

2020-luku[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

2020 keväällä koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolosuhteiden aikana Nuorisovaltuusto järjesti kaiken toimintansa etänä. Vuoden 2020 marraskuussa Nuorisovaltuusto järjesti ensimmäiset kaupunginlaajuiset hallitusvaalit ja äänestys vaaleissa tapahtui sähköisesti.

Nuorisovaltuusto saavutti keväällä 22.2.2021 puheenjohtaja Arttu Vuoren johdolla Nuorisovaltuustolle suoran aloiteoikeuden kaupungin toimielimissä.

Nuorisovaltuuston toimintamalli muuttui vuoden 2021 keväällä[7]. Jatkossa koko Nuorisovaltuusto valitaan kaupunginlaajuisissa nuorisovaltuustovaaleissa. Lisäksi perustettiin viisi Nuorisovaltuuston alueryhmää organisoimaan alueellisia asioita sekä kouluneuvosto, joka toimii oppilas- ja opiskelijakuntien välisenä yhteistyöelimenä.

Puheenjohtajat
Puheenjohtaja Toimikausi
Pasi Hakkarainen 1999–2001
Terhi Holkeri 2002
Hanna Koskela 2003–2005*
Jari Majlund 2005–2006
Iida-Maria Hakanen 2006–2007
Raido Roomets 2007–2008
Heidi Brand 2008–2009
Laura Salonen** 2009
Tiina Koljonen 2009–2010
Anna-Kaisa Välilä 2010–2011
Marjo-Reetta Kaul 2011–2012
Mira Lindholm*** 2012–2013
Heini Nurminen 2013
Jesse Kosonen 2013–2014
Mikael Lehtonen 2014–2015
Islam Al-Nassar 2015–2016
Jone Korpi 2016–2017****
Tytti Halttu 2018
Hannes Karjalainen 2019
Kiia Koukku 2020
Arttu Vuori 2021-2022*****

*Kausi 2004–2005 oli poikkeuskausi, joka kesti poikkeuksellisesti 1,5 vuotta. Kauden pituus vaihtui kalenterivuodesta koulun lukuvuoden mittaiseen.

**Laura Salonen erosi tehtävästään Nuorisofoorumin kokouksessa 14.9.2009, hänen tilalleen vt. puheenjohtajaksi tuli hallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Koljonen syksyn Suurkokoukseen 19.11.2009 saakka, jolloin hänet valittiin varsinaiseksi puheenjohtajaksi kevään 2010 Suurkokoukseen saakka.

***Mira Lindholm erosi tehtävästään Nuorisofoorumin kokouksessa 16.1.2013, hänen tilalleen puheenjohtajaksi valittiin hallituksen pääsihteeri Heini Nurminen kauden loppuun saakka.

****Kausi 2016–2017 oli poikkeuskausi, joka kesti poikkeuksellisesti 1,5 vuotta. Kauden pituus vaihtui koulun lukuvuodesta kalenterivuoden mittaiseen.

*****Kauden pituus vaihtui kahden kalenterivuoden mittaiseen kaudella 2021-2022.

Kokoonpanot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nuorisovaltuuston hallitukset
Toimikausi Puheenjohtaja varapuheenjohtajat Muut hallituksen jäsenet
2020 Kiia Koukku (1.) Arttu Vuori

(2.) Leo Boström

Antti Järvelä*

(3.) Mitra Jaferi

Aada Aho

Rafael Majaharju

Maria Markkula

Inka Pekkola

Eliana Forsström

2021-2022 Arttu Vuori (1.) Maria Markkula

(2.) Leo Boström

(3.) Aada Aho

Anna Lindström

Suvi Brusin

Patrik Jokela

Eetu Hukkanen

Inka Pekkola

* Nuorisovaltuuston 2. varapuheenjohtaja Antti Järvelä erosi hallituksesta 10.8.2020. Leo Boström nousi Nuorisovaltuuston 2. varapuheenjohtajaksi ja Mitra Jaferi valittiin yksimielisesti 3. varapuheenjohtajaksi. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Eliana Forsström.

Kaupunginlaajuisten hallitusvaalien tulos vuonna 2020
Nimi Äänimäärä
Arttu Vuori 1836
Maria Markkula 675
Leo Boström 565
Aada Aho 449
Suvi Brusin 363
Inka Pekkola 286
Patrik Jokela 266
Eetu Hukkanen 258
Anna Lindström 229
Eerik Vistbacka 223
Inka Jämsen 212
Aleksi Peltosaari 160
Miro Viitanen 154
Lotta Forsström 126

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b view/3387/727/ Tampereen Nuorisovaltuuson johtosääntö (PDF) drive.google.com. Viitattu 20.12.2019.
 2. Suomen valtio: Kuntalaki 26 § Oikeusministeriö. Viitattu 12.4.2020.
 3. Tampereen nuorisovaltuusto Nuorten Tampere. Tampereen kaupungin nuorisopalvelut. Viitattu 19.12.2019.
 4. raportti nuorisofoorumin toiminnasta 2012. Tiina nurminen.
 5. Nuorisofoorumi uni-miskolc.hu. Viitattu 21.12.2019.
 6. Valtioneuvoston raportti julkaisut.valtioneuvosto.fi. Viitattu 21.12.2019.
 7. [1] ”Yle Uutiset Pirkanmaa | to 6.5.2021”. fi

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]