Suomen yhdistysrekisteri

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen yhdistysrekisteri on Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) hallinnoima virallinen ja julkinen rekisteri suomalaisista aatteellisista yhdistyksistä. Yhdistysrekisteriin merkitään myös kauppakamarit.

Yhdistyksestä merkitään yhdistysrekisteriin vähintään seuraavat asiat:

 • nimi, entinen nimi
 • kotipaikka
 • rekisteröimispäivä
 • nimenkirjoitustapa
 • nimenkirjoittajat
 • sääntömuutoksen rekisteröimispäivä
 • purkautumispäivä.

Yhteisöä ei voi merkitä yhdistysrekisteriin, jos

 • toiminnan tarkoitus on pääasiassa taloudellinen
 • toiminta on elinkeinotoiminnan luonteista
 • toiminnan tavoitteena on voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen.

Aatteellinen yhdistys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aatteellinen yhdistys on jäsenten yhteisesti perustama yhteenliittymä yhteisen aatteellisen tarkoituksen toteuttamista varten. Yhdistyksen toiminta on yleensä aiottu pysyväksi.

Yhdistyksen aatteena voi olla yhteisen hyvän asian, ajatuksen tai vaikka harrastuksen edistäminen.

Aatteellisia yhdistyksiä ovat muiden muassa

 • poliittiset puolueet
 • ammatilliset etujärjestöt
 • erilaiset ajanviete-, urheilutoiminta- ja harrastusyhdistykset
 • kulttuuri-, sosiaali-, ja hyväntekeväisyysyhdistykset.

Yhdistyslaki[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdistyslaki on luonteeltaan yleislaki ja se koskee aatteellisia yhdistyksiä. Lakia ei sovelleta julkisoikeudellisiin, lailla perustettuihin yhdistyksiin, jollei niin ole erikseen säädetty. Esimerkiksi raha-automaattiyhdistystä ei ole merkitty yhdistysrekisteriin, eikä siihen sovelleta yhdistyslakia, mutta metsänhoitoyhdistykset löytyvät yhdistysrekisteristä ja niihin sovelletaan yhdistyslakia.

Yhdistyksen perustaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdistyksen voi perustaa vähintään kolme 15 vuotta täyttänyttä luonnollista henkilöä tai oikeustoimikelpoista yhteisöä.Perustamista varten kutsutaan koolle kokous. Perustaminen voi tapahtua myös vapaamuotoisesti esimerkiksi netissä tai puhelimitse. Yhdistys tulee perustetuksi, kun vähintään kolme henkilöä tai oikeustoimikelpoista yhteisöä sopii yhdistyksen perustamisesta, allekirjoittaa perustamiskirjan ja hyväksyy sille säännöt.

Yhdistyksen rekisteröiminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdistys rekisteröidään tekemällä perusilmoitus yhdistysrekisteriin. Rekisteröintiä varten täytetään perusilmoituslomake sekä tehdään ja allekirjoitetaan perustamiskirja. Ilmoitukseen liitetään lisäksi säännöt ja kopio rekisteröintimaksusta.

Rekisteröity tai rekisteröimätön yhdistys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aatteellista yhdistystä ei ole välttämätöntä rekisteröidä. Rekisteröinnillä yhdistyksestä tulee oikeushenkilö, joka voi hankkia oikeuksia, tehdä sopimuksia ja sitoumuksia ja asioida asianosaisena viranomaisen kanssa. Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista.

Rekisteröimättömän yhdistyksen toiminnasta vastaavat henkilöt, jotka ovat siihen toimintaan osallistuneet.

Yhdistyksen sääntömuutos[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdistyksen sääntömuutos tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin. Rekisteriin on merkitty kulloinkin voimassa olevat yhdistyksen säännöt. Sääntömuutos rekisteröidään tekemällä muutosilmoitus yhdistysrekisteriin. Ilmoitukseen liitetään lisäksi säännöt ja kopio rekisteröintimaksusta.

Yhdistyksen purkautuminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdistyksen purkautumisesta määrätään yhdistyksen säännöissä tai purkautumiseen sovelletaan yhdistyslakia, jos sitä ei ole määritelty säännöissä. Purkautumisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa, joka päättää siitä kuka hoitaa selvitystoimet ja varojen luovuttamisesta säännöissä määrättyyn tarkoitukseen.

Yhdistyksen toiminta ei tämän jälkeen enää jatku muuten kuin välttämättömien toimintojen osalta. Jäsenet eivät tämän jälkeen enää päätä yhdistyksen asioista.

Purkautumisilmoitus tehdään purkautumistoimien päätyttyä.

Yhdistysrekisterin tietopalvelu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdistysrekisterin tietopalvelu sisältää perustiedot kaikista suomalaisista yhdistyksistä: yhdistyksen Y-tunnus, nimi, kotipaikka, yhteystiedot, ensirekisteröinnin päivä ja viimeisen rekisteröinnin päivä ja ilmoitusten käsittelyvaihetiedot.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]