Suomen ulkoministeri

Kohteesta Wikipedia
(Ohjattu sivulta Suomen ulkoasiainministeri)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen ulkoministeri[1] on Suomen valtioneuvoston jäsen, joka on ulkoministeriön päällikkö.

Vuoden 1919 hallitusmuodon mukaan Suomen suhteista ulkovaltoihin määräsi presidentti eduskunnan hyväksynnällä, mikäli sopimukset kuuluivat lainsäädännön alaan tai muusta syystä edellyttivät eduskunnan suostumista. Tiedonannot ulkovalloille ja Suomen ulkomaanlähettiläille oli kuitenkin toimitettava toimialasta vastaavan ministerin kautta.

Tätä tehtävää hoiti ja hoitaa myös vuoden 2000 presidentin ulkopoliittista asemaan heikentäneen perustuslain mukaan pääasiassa ulkoasiainministeri ja hänen johtamansa ulkoasiainministeriö, missä voi olla tehtäväjaosta riippuen toinen yleensä ulkomaankauppaministeriksi kutsuttu ministeri.

Nykyinen ulkoministeri on Timo Soini.

Vuoden 1919 hallitusmuodon 33 §[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

33 §

  • Suomen suhteista ulkovaltoihin määrää presidentti, kuitenkin niin, että sopimukset ulkovaltojen kanssa ovat eduskunnan hyväksyttävät, mikäli ne sisältävät säännöksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan tai valtiosäännön mukaan muuten vaativat eduskunnan suostumusta. Sodasta ja rauhasta presidentti päättää eduskunnan suostumuksella.
  • Kaikki tiedonannot ulkovalloille tai Suomen lähettiläille ulkomailla ovat toimitettavat sen ministerin kautta, jonka toimialaan ulkoasiat kuuluvat.

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

93 §

Toimivalta kansainvälisissä asioissa

  • Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Eduskunta hyväksyy kuitenkin kansainväliset velvoitteet ja niiden irtisanomisen sekä päättää kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamisesta siltä osin kuin tässä perustuslaissa säädetään. Sodasta ja rauhasta presidentti päättää eduskunnan suostumuksella.
  • Valtioneuvosto vastaa Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen toimenpiteistä, jollei päätös vaadi eduskunnan hyväksymistä. Eduskunta osallistuu Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansalliseen valmisteluun sen mukaan kuin tässä perustuslaissa säädetään.
  • Ulkopoliittisesti merkittävien kannanottojen ilmoittamisesta muille valtioille ja kansainvälisille järjestöille vastaa ministeri, jonka toimialaan kansainväliset suhteet kuuluvat.

Luettelo ulkoministereistä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ministeri[2] Puolue [2] Tehtävissä [2] Hallitus [2]
Otto Stenroth Nuors. 27.5.1918 – 27.11.1918 Paasikivi I
Carl Enckell amm. 27.11.1918 – 28.4.1919 Ingman I
K. Castrén
Rudolf Holsti amm.
Ed.
28.4.1919 – 20.5.1922 K. Castrén
Vennola I
Erich
Vennola II
Carl Enckell amm. 2.6.1922 – 14.11.1922 Cajander I
Juho Vennola Ed. 14.11.1922 – 18.1.1924 Kallio I
Carl Enckell amm. 18.1.1924 – 31.5.1924 Cajander II
Hjalmar Procopé RKP 31.5.1924 – 31.3.1925 Ingman II
Gustaf Idman amm. 31.3.1925 – 31.12.1925 Tulenheimo
E. N. Setälä Kok. 31.12.1925 – 13.12.1926 Kallio II
Väinö Voionmaa SDP 13.12.1926 – 17.12.1927 Tanner
Hjalmar Procopé amm. 17.12.1927 – 21.3.1931 Sunila I
Mantere
Kallio III
Svinhufvud II
Aarno Yrjö-Koskinen Kok. 21.3.1931 – 14.12.1932 Sunila II
Antti Hackzell amm. 14.12.1932 – 7.10.1936 Kivimäki
Rudolf Holsti Ed. 7.10.1936 – 16.11.1938 Kallio IV
Cajander III
Väinö Voionmaa SDP 16.11.1938 – 1.12.1938 Cajander III
Eljas Erkko Ed. 12.12.1938 – 1.12.1939 Cajander III
Väinö Tanner SDP 1.12.1939 – 27.3.1940 Ryti I
Rolf Witting RKP 27.3.1940 – 5.3.1943 Ryti II
Rangell
Henrik Ramsay RKP 4.3.1943 – 8.8.1944 Linkomies
Carl Enckell amm. 8.8.1944 – 17.3.1950 Hackzell
U. Castrén
Paasikivi II
Paasikivi III
Pekkala
Fagerholm I
Åke Gartz amm. 17.3.1950 – 20.9.1951 Kekkonen I
Kekkonen II
Sakari Tuomioja amm. 20.9.1951 – 26.11.1952 Kekkonen III
Urho Kekkonen ML 26.11.1952 – 9.7.1953 Kekkonen III
Ralf Törngren RKP 9.7.1953 – 5.5.1954 Kekkonen IV
Tuomioja
Urho Kekkonen ML 5.5.1954 – 20.10.1954 Törngren
Johannes Virolainen ML 20.10.1954 – 3.3.1956 Kekkonen V
Ralf Törngren RKP 3.3.1956 – 27.5.1957 Fagerholm II
Johannes Virolainen ML 27.5.1957 – 29.11.1957 Sukselainen I
Paavo Hynninen amm. 29.11.1957 – 29.8.1958 von Fieandt
Kuuskoski
Johannes Virolainen ML 29.8.1958 – 4.12.1958 Fagerholm III
K.-A. Fagerholm SDP 4.12.1958 – 13.1.1959 Fagerholm III
Ralf Törngren RKP 13.1.1959 – 16.5.1961 Sukselainen II
V. J. Sukselainen ML 16.5.1961 – 19.6.1961 Sukselainen II
Ahti Karjalainen ML 19.6.1961 – 13.4.1962 Sukselainen II
Miettunen I
Veli Merikoski KP 13.4.1962 – 18.12.1963 Karjalainen I
Jaakko Hallama amm. 18.12.1963 – 12.9.1964 Lehto
Ahti Karjalainen Kesk. 12.9.1964 – 14.5.1970 Virolainen
Paasio I
Koivisto I
Väinö Leskinen amm. 14.5.1970 – 29.10.1971 Aura I
Karjalainen II
Olavi J. Mattila amm. 29.10.1971 – 23.2.1972 Aura II
Kalevi Sorsa SDP 23.2.1972 – 4.9.1972 Paasio II
Ahti Karjalainen Kesk. 4.9.1972 – 13.6.1975 Sorsa I
Olavi J. Mattila amm. 13.6.1975 – 30.11.1975 Liinamaa
Kalevi Sorsa SDP 30.11.1975 – 29.9.1976 Miettunen II
Keijo Korhonen Kesk. 29.9.1976 – 15.5.1977 Miettunen III
Paavo Väyrynen Kesk. 15.5.1977 – 19.2.1982 Sorsa II
Koivisto II
Pär Stenbäck RKP 19.2.1982 – 6.5.1983 Sorsa III
Paavo Väyrynen Kesk. 6.5.1983 – 30.4.1987 Sorsa IV
Kalevi Sorsa SDP 30.4.1987 – 31.1.1989 Holkeri
Pertti Paasio SDP 31.1.1989 – 26.4.1991 Holkeri
Paavo Väyrynen Kesk. 26.4.1991 – 5.5.1993 Aho
Heikki Haavisto Kesk. 5.5.1993 – 3.2.1995 Aho
Paavo Rantanen amm. 3.2.1995 – 13.4.1995 Aho
Tarja Halonen SDP 13.4.1995 – 25.2.2000 Lipponen I
Lipponen II
Erkki Tuomioja SDP 25.2.2000 – 19.4.2007 Lipponen II
Jäätteenmäki
Vanhanen I
Ilkka Kanerva Kok. 19.4.2007 – 4.4.2008 Vanhanen II
Alexander Stubb Kok. 4.4.2008 – 23.6.2011 Vanhanen II
Kiviniemi
Erkki Tuomioja SDP 23.6.2011 – 29.5.2015 Katainen
Stubb
Timo Soini PS
Sin.
29.5.2015 – Sipilä

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]