Suomen jätelaki

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen jätelaki tarkoittaa Suomessa jätteistä ja jätehuollosta eri aikoina säädettyjä lakeja.

Vuoden 2021 jätelaki

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Uusi jätelaki tuli voimaan heinäkuussa 2021.[1]

Vuoden 2011 jätelaki

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuoden 2011 jätelain tarkoituksena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista.[2]

Vuoden 2011 jätelaki (646/2011) tuli voimaan 1. toukokuuta 2012. Samalla kumottiin vuoden 1993 jätelaki sekä vuonna 1993 annettu jäteasetus (1390/1993) kuitenkin niin, että vanhan lain 35 § ja vanhan jäteasetuksen jätehuoltotöitä koskeva 4 luku jäivät edelleen voimaan.[3]

Vuoden 1993 jätelaki

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuoden 1993 jätelaki (1072/1993) tuli voimaan 1. tammikuuta 1994, ja se korvasi aiemman jätehuoltolain vuodelta 1978[4][5]. Suomen jätelainsäädäntö yhdenmukaistettiin Euroopan unioniin lainsäädännön kanssa, ja lain tavoitteena on tukea kestävää kehitystä edistämällä luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä ja torjumalla jätteistä aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle. Jätelaki koskee tuotannossa ja kulutuksessa syntyviä jätteitä, myös ongelmajätteitä mutta pois lukien mm. räjähtävät ja radioaktiiviset jätteet.[6]

Jätealan lainsäädännön kokonaisuudistuksessa jätelakityöryhmän esitykseen jätettiin vuonna 2010 seitsemän eriävää mielipidettä.[7]

Vuoden 1978 jätehuoltolaki

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuoden 1978 jätehuoltolaki (673/1978) säädettiin 31. elokuuta 1978. Tämän lain nojalla annettiin jätehuoltoasetus (307/1979) vuonna 1979.[8]

  1. https://www.lsjh.fi/fi/yritys-ja-ymparisto/jatelaki-2021/
  2. Jätelaki (646/2011) (1 §) Finlex. Viitattu 22.5.2012.
  3. Jätelaki (646/2011) (148 §) Finlex. Viitattu 22.5.2012.
  4. Jätelaki, Finlex, viitattu 12.4.2022
  5. Asetus jätelain sekä ympäristölupamenettelylain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, Finlex, viitattu 12.4.2022
  6. FINLEX ® - Säädökset alkuperäisinä: Jätelaki 1072/1993 www.finlex.fi. Viitattu 25.4.2023.
  7. EkoAsiaa 2/2010 s. 12 Ekokem Oy
  8. Jätehuoltolaki 1978 Finlex, viitattu 12.4.2022

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]