Suomen Kansanterveysyhdistys

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen Kansanterveysyhdistys ry
Suomen kansanterveysyhdistys logo.tif
Perustettu 1969
Toimiala aatteellinen yhdistys
Kotipaikka Suomi Helsinki, Suomi
Toiminta-alue Suomi
Toiminnanjohtaja Maria Lyytikäinen
Aiheesta muualla
www.skty.fi

Suomen Kansanterveysyhdistys ry – Folkhälsoföreningen i Finland rf on suomalainen eri kansanterveysjärjestöjen yhteistoimintaelin. Yhdistyksen jäsenjärjestöjä ovat Lastentautien tutkimussäätiö, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Sydänliitto, Vanhustyön keskusliitto[1].

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen Kansanterveysyhdistys ry on perustettu vuonna 1969 [2]. Yhdistys on merkittävä vapaaehtoista työtä tekevien kansalaisjärjestöjen yhteistoimintaelin, joka edistää kansanterveystyötä Suomessa. Saaduilla varoilla kyetään jäsenjärjestöjen kautta valtakunnallisesti tukemaan lasten terveyttä ja sen tutkimusta, mielenterveystoimintaa, sydäntautien ennaltaehkäisyä, tutkimusta ja hoitoa sekä vanhusten terveyden edistämistä ja huoltoa.

Suomen Kansanterveysyhdistys ry perustettiin neljän vapaaehtoista kansanterveystyötä tekevän kansalaisjärjestön yhteishankkeena. Kansanterveysyhdistyksen tarkoituksena ei ole harjoittaa kansanterveystyötä itsenäisesti, vaan jäsenjärjestöjensä kautta. Näin ollen yhdistyksen keskeisenä tehtävänä on ollut alusta alkaen varainhankinta jäsenjärjestöille.

Kansanterveysyhdistyksen tarkoituksena ei ole harjoittaa kansanterveystyötä itsenäisesti, vaan jäsenjärjestöjensä kautta. Näin ollen yhdistyksen keskeisenä tehtävänä on ollut alusta alkaen varainhankinta, joskin senkin on yleensä haluttu kytkeytyvän jollain tavalla varsinaiseen kansanterveystyöhön.

Alkuvuodet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kansanterveysyhdistyksen varainhankinta keskittyi alkuvuosina uusien sairaalakahvioiden hankkimiseen ja hoitamiseen. Varainhankinnan toiminnalle luotiin paremmat edellytykset vuonna 1977, jolloin yhdistys hyväksyi sääntömuutoksella oikeuden harjoittaa kahvio- ja kioskitoiminnan ohella myös muuta lain sallimaa liiketoimintaa.

Vuotta myöhemmin Kansanterveysyhdistyksen toiminta alkoi kehittyä ja laajentua, mikä edellytti tehokkaampaa hallintoa ja tiiviimpää yhteistyötä. Päädyttiin vuokraamaan uudet toimitilat Arkadiankatu 21 B:stä, missä yhdistyksen keskustoimisto yhä edelleen sijaitsee.

Ravintolatoiminnan kehittyminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kaiken kaikkiaan Kansanterveysyhdistyksen toiminnan kehityksestä 1980-luvulla voidaan todeta, että se oli positiivisessa mielessä tasaista ja varmaa. Yhdistyksen talous oli saatu tasapainoon ja vakavaraiselle pohjalle.

1990-luvulla toteutui vihdoin pyrkimys laajentaa kahviotoimintaa sairaaloiden ja muiden laitosten ulkopuolelle, kun 1994 perustettiin uusi, muusta kahviotoiminnasta erillinen, Kansanterveysyhdistyksen kokonaan omistama ravintolayhtiö Kanresta Oy. Kanrestan liikevoitto käytetään jäsenjärjestöjen hyväksi.

Contact Center -toiminnan alkaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1990-luvun puolivälissä yhdistys alkoi harjoittaa yhteistyötä telemarkkinointiyritysten kanssa koskien lähinnä yrityksille suunnattua suoramyyntiä. Marraskuussa 1998 hallitus hyväksyi ajatuksen puhelinvarainhankinnan organisoimiseksi omaksi toiminnaksi, ja maaliskuussa 1999 yhdistyksellä oli oma varainhankintatoimisto Helsingissä [3].

Varainhankintatoimiston perustaminen onnistui hyvin ja sen toiminta oli alusta lähtien kannattavaa. Hyvin alkaneen oman varainhankinnan tueksi päätettiin perustaa vuosikymmenen lopulla Kantele Varainhankinta Oy. Sen tarkoituksena on tarjota tuotemyyntipalveluja muille sosiaali- ja terveysalan järjestöille ja 2000-luvun puolivälistä lähtien myöskin contact center -palveluja sekä yhteisöille että yrityksille.

Voimavarojen lisääntyminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Varainhankintatoiminnan laajentuminen ja kehittyminen on merkinnyt erityisesti 1990-luvun jälkipuoliskolla sekä 2000-luvulla Kansanterveysyhdistyksen talouden voimakasta kasvua ja tämä on luonnollisesti merkinnyt lisää resursseja varsinaiseen toimintaan eli kansanterveystyön tukemiseen.

Toiminta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdistys tekee kansan­terveystyötä jäsenjärjestöjensä Lastentautien tutkimussäätiön, Suomen Mielenterveysseuran, Suomen Sydänliiton ja Vanhustyön keskusliiton kanssa kiinteässä yhteistyössä.

Kansanterveysyhdistys jäsenjärjestöineen tukee mielenterveyttä edistävää työtä, antaa terveyden- ja sairaanhoitohenkilöstölle täydennyskoulutusta sekä antaa kriisiapua, ehkäisee sydän- ja verisuonitauteja tuottamalla sydänsairauksiin liittyvää materiaalia ja järjestämällä siihen liittyvää koulutusta sekä tukee vanhustyön kehittämistä.

Kansanterveysyhdistys tukee vanhuksien ja pitkäaikaissairaita hoitavien omaisten parissa tehtävää työtä, tuottaa aineistoa ja koulutusta vanhus­työhön, osallistuu useiden sairauksien aiheuttamien ongelmien hoitoon sekä jälkihoitoon ja kuntoutukseen jäsenjärjestöjensä kautta.

Yhdistys tukee edelleen kansanterveyteen ja erikoisesti keskosiin ja vastasyntyneisiin sekä lasten hyvinvointiin liittyvää tutkimusta.

Ajankohtaiset avuntarvitsijat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdistyksen painopistealueita ovat sairauksien ehkäisy ja kriisi- ja ensiavun antaminen ja kuntoutus sekä vanhusväestön elämänlaadun ja hyvinvoinnin edistäminen. Täten tuotetaan koulutusaineistoa sydän- ja verisuonisairauksista, mm. sepelvaltimotaudista ja verenpaineen hoidosta ja järjestetään niihin liittyvää koulutusta.

Varainhankinta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kansanterveysyhdistyksen varainhankinta keskittyi alkuvuosina sairaalakahvioiden hankkimiseen ja hoitamiseen. Varainhankinnan toiminnalle luotiin paremmat edellytykset vuonna 1977, jolloin yhdistys hyväksyi sääntömuutoksella oikeuden harjoittaa kahvio- ja kioskitoiminnan ohella myös muutakin lain sallimaa liiketoimintaa. Vuonna 1994 kahviotoimintaan perustettiin Kanresta Oy.

1990-luvun puolivälissä yhdistys alkoi harjoittaa yhteistyötä telemarkkinointiyritysten kanssa koskien lähinnä yrityksille suunnattua suoramyyntiä. Yhdistys avasi oman varainhankintatoimiston Helsinkiin vuonna 1999. Tämän jälkeen avattiin Joensuun toimisto vuonna 2000 ja viimeiseksi on avattu Jyväskylän toimisto vuonna 2003. Näistä toimipisteistä toteutetaan varainhankintaa puhelimitse, ilman ulkopuolisia alihankkijoita. Vuosikymmenen lopulla perustettiin varainhankintaan oma yhtiö, Kantele Varainhankinta Oy. Sen tarkoituksena on tarjota tuotemyyntipalveluja ja ajanvarauspalveluja muille sosiaali- ja terveysalan järjestöille sekä yrityksille.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Suomen Kansanterveysyhdistys ry:n kotisivu 21.9.2015. Suomen Kansanterveysyhdistys ry.
  2. YTJ-tietopalvelu 21.9.2015. PRH - verohallinto.
  3. Suomen Kansanterveysyhdistys ry:n kotisivu 21.9.2015. Suomen Kansanterveysyhdistys ry.