Sukupuolivinouma Wikipediassa

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Sukupuolivinouma Wikipediassa -termi kuvaa erilaisia sukupuoleen liittyviä faktoja Wikipediassa: Wikipedia-muokkaajista enemmistö on miehiä, miehistä on kirjoitettu huomattavasti enemmän henkilöartikkeleita kuin naisista ja miehiä tyypillisesti kiinnostavat aiheet ovat paremmin edustettuina.[1] [2]

Sukupuolijakauman vinouma on yleisin Wikipediasta esitetyn kritiikin aihe ja osa yleistä Wikipedian rakenteellisen syrjinnän kritiikkiä. Wikimedia-säätiö, joka mahdollistaa Wikipediaa ja muita Wikimedia-projekteja, tunnustaa kritiikin aiheelliseksi ja yrittää lisätä naisten osuutta muokkaajina. Naisia on pyritty rohkaisemaan muokkaamaan Wikipediaa ja osallistumaan naisaiheisten ja naisille merkityksellisten artikkeleiden osuuden kasvattamiseen ja näiden artikkeleiden laadun parantamiseen.

Naisten pieni osuus Wikimedia-muokkaajien joukossa paljastui ensimmäistä kertaa Wikimedia-säätiön vuonna 2008 tekemässä kyselyssä. Kansainvälisessä kyselyssä naisten osuus muokkaajista oli 13 prosenttia.[2]

Vuonna 2009 Wikimedia-säätiön tutkimuksessa paljastui, että muokkaajista, jotka olivat tehneet yli 500 muokkausta naisten osuus oli kuusi prosenttia. Keskimääräiset miesmuokkaajat olivat tehneet 1000 muokkausta.[3]

Vuonna 2010 YK-yliopisto ja UNU-MERIT esittelivät yhdessä tekemänsä globaalin Wikipedia-tutkimuksen tulokset.[4] Tutkimus tehtiin yhteistyössä Wikimedia-säätiön kanssa ja siinä paljastui, että Wikipedian muokkaajista alle 13 prosenttia on naisia.[5]

Maaliskuussa 2010 päivätty International Journal of Communication'in julkaisu Joseph Reaglen ja Lauren Rhuen tutkimuksesta käsitteli tuhansien englanninkielisen Wikipedian ja Encyclopædia Britannican verkkoversion henkilöartikkeleiden kattavuutta, sukupuolten edustusta ja artikkelien pituutta. Heidän mukaansa Wikipediassa oli parempi kattavuus ja artikkelit olivat yleisesti pidempiä, ja että Wikipediassa oli tyypillisesti määrällisesti enemmän naisia käsitteleviä artikkeleita kuin Encyclopædia Britannicassa. Kun verkkosivustojen sisältöjä vertailtiin, huomattiin, että Wikipedian naisartikkeli puuttui todennäköisemmin Encyclopædia Britannicasta kuin miesartikkeli. Toisin sanoen, Wikipedia oli kattavampi henkilöartikkeleissa kuin Encyclopædia Britannica erityisesti miesartikkeleissa. Samalla voitiin sanoa, että Britannica oli tasapuolisempi kuin Wikipedia sen suhteen, keitä oli jätetty pois. Kummassakaan julkaisussa sukupuoli ei vaikuttanut artikkeleiden pituuteen.[6]

The New York Timesissa julkaisi 30. tammikuuta 2011 artikkelin, jossa käsiteltiin YK-yliopiston, UNU-MERITin ja Wikimedia-säätiön edellisenä vuonna tekemää tutkimusta. Wikimedia-säätiön toimitusjohtaja Sue Gardner sanoi, että monipuolisuuden lisääminen auttaa tekemään tietosanakirjasta ”niin hyvän kuin vain siitä voi tehdä”. Artikkelissa mainittuihin syihin, jotka mahdollisesti olivat esteenä naisten osallistumiseen Wikipedian muokkaamiseen, kuului muun muassa ”pakkomielteinen faktariippuvuus”, ”kovan linjan hakkereiden” yhteistyö ja tarve olla ”avoin vaikeille, konfliktihakuisille ihmisille, jopa misogynisteille.[5] Helmikuussa The New York Times jatkoi asian käsittelyä mielipidekirjoitusten sarjalla, jonka otsikko oli ”Missä ovat naiset Wikipediassa?”.[7] Sarjassa esimerkiksi Susan C. Herring, informaatiotutkimuksen ja kielitieteen professori, kertoi, ettei Wikipedian muokkaajien sukupuolivinoumasta yllättänyt. Hän arveli, että Wikipedia-artikkeleiden keskustelusivut, joissa artikkeleiden sisällöstä kiistellään on naisten mielestä epämielllyttäviä, ”jos ei suorastaan pelottavia”.[8] Joseph M. Reaglen reaktio oli samansuuntainen. Hän sanoi että ”hakkerielitismin kulttuurin” yhdistyminen konfliktinhakuisten muokkaajien (joita Wikipediassa oli vähemmistö) aiheuttamaan suhteettoman suureen vaikutukseen yhteisön ilmapiirissä voi tehdä yhteisöstä epämiellyttävän. Hän sanoi, että "vapauden ja avoimuuden ideologiaa ja retoriikkaa voidaan siten käyttää a) tukahduttamaan huolia sopimattomasta tai loukkaavasta kielenkäytöstä ”sensuurina” ja b) perustelemaan naisten vähäistä osallistumista yksinkertaisesti heidän henkilökohtaisina mieltymyksinään ja valintoinaan”.[9] Justine Cassell taas kirjoitti, että vaikka naiset ovat yhtä asiantuntevia kuin miehetkin ja pystyvät puolustamaan näkökantojaan, ”amerikkalaisessa yhteiskunnassa väittely, kiistely ja oman kannan voimakas puolustaminen nähdään usein vielä miehisenä asenteena. Jos naiset käyttävät samankaltaista puhetyyliä, se voi herättää kielteisiä arvioita.”[10]

Wikimedia-säätiön toimitusjohtaja Sue Gardner vuonna 2013

Samassa kuussa myös Wikimedia-säätiön johtaja Sue Gardner otti asiaan kantaa luettelemlla yhdeksän syytä, jotka estävät naisia muokkaamasta Wikipediaa. Syyt hän oli poiminut naispuolisten wikipedistien kommenteista:[11]

 1. muokkausliittymä ei ole käyttäjäystävällinen
 2. ei ole tarpeeksi vapaa-aikaa
 3. itseluottamuksen puute
 4. vastenmielisyys joutua konflikteihin muiden muokkaajien kanssa ja haluttomuus osallistua pitkiin muokkaussotiin
 5. usko siihen, että muokkaukset todennäköisesti kumotaan tai poistetaan
 6. joidenkin mielestä yleisilmapiiri on misogynistinen
 7. Wikipedian kulttuuri on seksuaalinen tavalla, joka naisista on luotaantyöntävää
 8. se, että puhutellaan mieheksi on vastenmielistä naisille, joiden äidinkielessä sukupuolet ilmaistaan eri sanoilla
 9. vähemmän mahdollisuuksia sosiaalisille suhteille eikä toivoteta tervetulleeksi kuten muissa verkkosivustoissa

Wikimedia-säätiö julkaisi huhtikuussa 2011 ensimmäisen tekemänsä puolivuosittaisen Wikipedia-kyselyn tulokset. Naisten osuus wikipedisteistä oli laskenut kansainvälisesti yhdeksään prosenttiin[2] ja ”päinvastoin kuin jotkut uskovat, vain hyvin harva muokkaajanainen tunsi joutuneensa häirinnän kohteeksi, ja hyvin harvan mielestä Wikipedia on seksualisoitunut ympäristö”.[12] Kuitenkin saman vuoden lokakuussa pidetyssä kansainvälisessä Wikis and Open Collaboration -symposiumissa esiteltiin päinvastainen tutkimus. Sen mukaan Wikipediassa saattaa vallita ”naisten osallistumista vastustava kulttuuri”.[3]

Slate-lehden artikkelissa vuonna 2011 kirjoittanut konservatiivinen poliittinen kommentoija Heather Mac Donald kutsui Wikipedian sukupuolivinoumaa ”epäongelmaksi, jolle haetaan harhaanjohtavaa ratkaisua”. Hän väitti, että ”yksinkertaisin selitys osallistumiseroille Wikipediassa — ja ainoa, joka on linjassa arkikokemusten kanssa on, että tavallisesti miehillä ja naisilla on erilaiset mielenkiinnon kohteet ja tottumukset, joiden mukaan he käyttävät vapaa-aikaansa”.[13]

Minnesotan yliopiston ja kolmen muun yliopiston tutkijoiden vuonna 2011 julkaisemassa tutkimuksessa havaittiin, että naisten muokkaamat artikkelit, "jotka oletettavasti kiinnostavat todennäköisemmin naisia", olivat keskimäärin merkittävästi lyhyempiä kuin mieswikipedistien tai mies- ja naiswikipedistien yhdessä työstämät artikkelit.[14]

Wikipedia Monument Puolassa kuvaa sekä mies- ja naiswikipedistejä. Alkuperäisessä suunnittelmassa kaikki hahmot olivat miehiä. Veistos on kuvattu vuonna 2014.[15]

Collier ja Bear tiivistivät vuonna 2012 esteet naisten Wikipedia-muokkaamiselle kolmella sanalla: konflikti, kritiikki ja itseluottamus. Kirjoittajien mukaan "jos yhteisö sietää konfliktikulttuuria, jota miehet pitävät vain 'kilpailullisena' tai nokkelana ja sarkastisena, se todennäköisesti menettää monet naisten mukanaan tuomat edut". Konflikti tarkoittaa häirintää verkossa, trollausta ja kilpailua, joista naiset yleensä eivät pidä, kritiikki viittaa naisten haluttomuuteen muokata jonkun toisen työstämää tekstiä ja antaa jonkun toisen muokata heidän kirjoituksiaan. Itseluottamus tarkoittaa sitä, että naiset eivät usein luota tarpeeksi asiantuntevuuteensa ja kykyynsä muokata jotakin tiettyä aihetta.[16] Wikipedian vapaan muokattavuuden periaate antaa internetin käyttäjille avoimen työskentelyalustan, mutta Collierin ja Bearin mukaan sen kilpailullinen ja kriittinen ympäristöä voi rajoittaa naisten halukkuutta muokata Wikipediaa.[16]

Vaikka Wikipedian lukijoista naisia oli lähes yhtä paljon kuin miehiä (47 prosenttia), muokkaajista naisia oli vain 16 prosenttia. Monet tutkimukset päätyivät johtopäätökseen, että Wikipediaan oli muodostunut kulttuuri, joka ei rohkaissut naisia ryhtymään muokkaajiksi.[3][16] Lam (et al.) liitti tämän kulttuurin siihen, että miehiä ja naisia koskevien aiheiden kuvaus ja muokkaaminen oli epäsuhtaista, naisilla oli miehiä suurempi taipumus olla aktiivisempi sosiaalisissa ja yhteisöllisissä näkökannoissa, oli suurempi todennäköisyys, että uusien naispuolisten muokkaajien muokkaukset kumottiin ja että artikkelit, joiden muokkaamiseen naiset osallistuivat laajemmin, olivat keskimääräisiä artikkeleita kiistellympiä.[3]

Vuonna 2013 tutkijat Hill ja Shaw haastoivat vuonna 2010 tehdyn tutkimuksen käyttämällä aikaisemmin kerättyyn tutkimustietoon korjaavaa arviointitekniikkaa ja päivittämällä tutkimustietoa. Heidän mukaansa naisia oli 22,7 prosenttia aikuisista yhdysvaltalaisista muokkaajista ja 16,1 prosenttia kaikista muokkaajista.[17] Samana vuonna Wikipedia-tutkija Sarah Stierch totesi, että on ”melko yleistä”, etteivät Wikipedian muokkaajat kerro sukupuoltaan julkisesti.[18]

Vuonna 2014 julkaistussa tutkimuksessa wikipedistien välillä havaittiin myös ”kuilu internettaidoissa”. Tutkijat huomasivat, että Wikipedia muokkasivat todennäköisemmin korkeasti koulutetut miehet. Matalan taitotason muokkajien joukossa ei ollut sukupuolivinoumaa. He päättelivät että ”tietoteknisten taitojen kuilu” pahensi muokkaajien sukupuolivinoumaa.[19] Vuosina 2010—2014 Wiki Education Foundation -ohjelma järjesti yliopistokursseja, joilla opetettiin Wikipedian muokkaamista. Kurssien osallistujista 61 prosenttia oli naisia. Heidän muokkaustensa seurauksena Wikipedian sisältö kasvoi pop-kulttuurin ja teknis-tieteellisten sisältöjen sijaan yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden suuntaan.[20]

Elokuussa 2014 The Guardianissa käsiteltiin Wikipedian vaikeuksia määritellä ”mikä on merkittävää”. Asiaa havainnollistettiin sillä, että englanninkielisessä Wikipediassa luettelo pornonäyttelijöistä vuosikymmenittäin esitettynä (engl. List of pornographic actresses by decade) oli järjestelty paremmin kuin luettelo kirjailijanaisista (engl. List of women writers).[21]

Vuonna 2015 The Atlantic -lehdessä todettiin, että ”suuri enemmistö Wikipedian muokkaajista on nuoria, collegen käyneitä miehiä”, eli ”joukko nörttejä, joilla on varaa 2 000 dollarin läppäriin ja laajakaistaan”.[22] Samana vuonna siteerattujen tutkimusten mukaan naispuolisten Wikipedian muokkaajien määrä vaihteli 8,5 prosentista 16 prosenttiin.[23][24][17] Vuosien mittaan sekä tutkijat että toimittajat ovat arvostelleet Wikipediaa siitä, että sitä muokkaavat pääasiassa miehet[5][25][26] ja että siinä on vähemmän ja suppeampia artikkeleita naisista tai naisille merkityksellisistä aiheista. The New York Times -lehti huomautti, että Wikipedian muokkaamiseen osallistuvien naisten osuus saattaa olla linjassa aktiivisten naisten määrän kanssa muilla ”julkisilla ajatusjohtajuus -foorumeilla”.[5]

Vuonna 2015 julkaistussa tutkimuksessa tutkijat perehtyivät englannin-, venäjän-, saksan-, espanjan-, italian- ja ranskankieliseen Wikipediaan. Kävi ilmi, että naisartikkeleita suhteessa miesartikkeleihin oli enemmän kuin kolmessa muussa tietopankissa. Tietokone-kielitieteellinen analyysi osoitti kuitenkin, että naisia ja miehiä kuvattiin artikkeleissa vinoutuneesti niin, että naisartikkeleissa käytettiin todennäköisemmin enemmän sukupuoleen ja perheeseen liittyviä sanoja kuin miesartikkeleissa. Tutkijat uskoivat tämän viittaavan siihen, että wikipedistit pitävät miestä ”perussukupuolena” (toisin sanoen, ”mies” on oletusarvo, jos muuta ei ole sanottu ja esimerkki käsitteestä mies normina).[27]

Vuonna 2015 Claudia Wagner (et al.) julkaisivat tutkimuksen, jonka mukaan naisista kertovissa Wikipedia-artikkeleissa on useammin linkkejä miesten sivuille kuin päinvastoin.[28]

Lokakuussa 2015 Lightbreather-wikipedisti kertoi käytännön esimerkin sukupuolivinoumasta: hänen käyttäjänimeensä linkitettiin pornografisia kuvia, joilla mitätöitiin hänen panostaan Wikipedian muokkaajana.[29]

Marraskuussa 2015 Katherine Maher, Gardnerin seuraaja Wikimedia-säätiön toimitusjohtajana, väitti, että Wikipedian sukupuolivinouma "heijastaa yhteiskuntaa kokonaisuudessaan". Wikipedia on riippuvainen toissijaisista lähteistä, joilla on myös samankaltaisia vinoumia. Hän myös myönsi, että Wikipedian muokkausprosessi aiheuttaa vinoumia, erityisesti aiheissa, jotka ovat suosittuja sen pääasiassa miespuolisten muokkaajien keskuudessa, ja joita nämä muokkaavat siksi paljon.[30]

Yhdysvaltalaisista muokkaajista naisten osuus oli 15 prosenttia vuonna 2015.[2]

Vuonna 2016 Claudia Wagner (et al.) havaitsivat, että sukupuolten välinen epätasa-arvo näkyy Wikipedian henkilöartikkeleissa usealla eri tavalla. Näitä olivat erilaiset rajat määriteltäessä aiheen merkittävyyttä, aihekohtaiset vinoumat, kielelliset vinoumat ja rakenteellinen epätasa-arvo. Tutkijat esimerkiksi huomasivat, että Wikipediaan henkilöartikkelin saaneet naiset olivat keskimäärin hieman merkittävämpiä kuin artikkelin saaneet miehet. He arvelivat, että tilanteen voisi selittää se, että

 1. wikipedistit kirjoittavat todennäköiseimmmin omasta sukupuolestaan
 2. miehet luovat todennäköisemmin itse artikkelin itselleen
 3. ulkoiset lähteet antavat naisille vähemmän näkyvyyttä kuin heidän kollegoilleen.[31]

Artikkeleissa esiintynyt aihepiirin vinouma ilmeni siten, että naisartikkelit keskittyivät enemmän perhe-, sukupuoli- ja parisuhdeaiheisiin, etenkin, jos kyseessä olivat ennen vuotta 1900 syntyneet naiset. Tutkijat löysivät myös metadataa ja hyperlinkkejä koskevia rakenteellisia eroja, joilla on vaikutusta Wikipedian tiedonhaussa. Naisartikkelit saivat vähemmän näkyvyyttä kuin miesartikkelit, sillä niissä oli enemmän keskinäisiä linkityksiä.[31]

Vuonna 2017 julkaistussa tutkimuksessa tehtiin koe, jossa naiset muokkasivat Wikipedian kaltaista sivustoa. Tutkijat havaitsivat, että naiset näyttivät pitävän muita sivuston muokkaajia miehinä ja näkivät heidän vastauksensa kriittisempinä kuin jos toinen muokkaaja oli sukupuolineutraali. Tutkimuksen lopputulos oli:[32]

...näkyvät wikipedistinaiset ja laajempi kannustaminen rakentavan palautteen käyttöön saattaa alkaa lieventää Wikipedian sukupuolivinoumaa. Anonyymien muokkaajien suuri osuus saattaa myös pahentaa Wikipedian sukupuolivinoumaa, koska nimettömyys saatetaan usein kokea miehisenä ja kriittisempänä.

Vuonna 2017 julkaistussa Heather Fordin ja Judy Wajcmanin tutkimuksessa todettiin, että sukupuolivinouman tutkimuksessa ongelmana pidetään naisten aliedustusta. Fordin ja Wajcmanin keskeisin väite oli, että infrastruktuurin tutkiminen feministisessä teknis-tieteellisessä ympäristössä mahdollistaa sukupuolitutkimuksen viemisen korkeammalle tasolle. Siinä tarkastellaan kolmea infrastruktuuriin liittyvää asiaa: sisältölinjauksia, ohjelmistoja ja toiminnan oikeudellisia puitteita. Ajatus oli, että edistystä saavutetaan muuttamalla tiedon tuottamisen kulttuuria kannustamalla vaihtoehtoisen tiedon lisäämiseen, vähentämällä teknisiä muokkaamisen esteitä ja puuttumalla Wikipedian monimutkaisiin käytäntöihin.[33] Tutkimalla Wikipedian valtarakenteita Ford ja Wajcman löysivät syyn, joka voi vahvistaa Wikipedian sukupuolivinoumaa. Wikipedian muokkaaminen vaatii ”tietynlaista sosioteknistä asiantuntemusta ja auktoriteettia, jotka muodostavat Wikipedian tiedon tai tietoteoreettisen infrastruktuurin”. Ihmiset, joilla on tämä asiantuntemus ja taito, nostetaan todennäköisemmin valta-asemaan Wikipediassa. Ja yleensä heidän odotetaan olevan miehiä.[34]

Vuonna 2017 tutkijat Matthew A. Vetter ja Keon Mandell Pettiway selittivät, että valkoisten, cis-sukupuolisten miesten valta-asema wikipedistien keskuudessa oli johtanut siihen, että cis-sukupuolisten naisten lisäksi myös muut kuin normatiiviset sukupuoli- ja seksuaali-identiteetit oli häivytetty". Wikipedian muokkauksen "androsentriset ja heteronormatiiviset diskurssit" eivät anna riittävästi "marginalisoitujen sukupuoli- ja seksuaali-identiteettien osallistua kielenkäyttöön ja tiedon rakentamiseen".[35]

Kaavio Wikipedian muokkaajarakenteesta: 90 prosenttia miehiä, yhdeksän prosenttia naisia ja yksi prosentti muunsukupuolisia. – Wikimedia-säätiön vuonna 2018 tekemän Wikipedian muokkaajatutkimuksen mukaan muokkaajat ovat valtaosaltaan miehiä.

Helmikuussa 2018 Aaron Shaw ja Eszter Hargittai julkaisivat artikkelinsa The Pipeline of Online Participation Inequalities: The Case of Wikipedia Editing. Sen mukaan ongelmat epätasaisessa osallistumisessa, mukaan lukien sukupuolivinoumat, voidaan ratkaista jos keskitytään laajasti muihinkin aiheisiin kuin eriarvoisuuteen.[36] He suosittelivat, että kaikkia osallistujia rohkaistaan osallistumaan Wikipedian muokkaamiseen, riippumatta heidän koulutuksestaan, taitotasostaan ja ikäryhmästään. Sukupuolivinouman poistamisessa on kriittistä, että entistä useampi nainen tietää, että Wikipedia on kaikille avoin ja sitä saa muokata vapaasti.[36]

Maaliskuussa 2018 matemaatikko Marie A. Vitulli kirjoitti julkaisussa Notices of the American Mathematical Society: ”Naispuolisten muokkaajien osuus Wikipediassa pysyy surkean matalana”.[37]

Elokuussa 2018 julkaistiin wikimedisteille tehdyn Community Insights -kyselyn tulokset. Kysely oli tehty 12 eri kieliversion Wikipediassa ja joissakin muissa Wikimedia-säätiön projekteissa. Vastaajia oli 3 734 ja heistä 90 prosenttia ilmoitti sukupuolekseen mies, 8,8 prosenttia nainen ja yksi prosentti muu. Englanninkielisen Wikipedian muokkaajista 84,7% kertoi olevansa miehiä, 13,6% naisia ja 1,7% muita.[38] Saman vuoden Wikimedia Gender Equity Report -tasa-arvoraportissa 14 prosenttia haastatelluista määritteli yhteisön heikon terveyden merkittäväksi haasteeksi wikipedistinä toimimisessa. Tutkimus määritteli yhteisön terveyttä heikentävinä tekijöinä häirinnän, yleisen tuen puutteen sukupuolten tasa-arvotyölle ja monimuotoisuuden puutteen johdossa.[39]

Lokakuussa 2018, jolloin Donna Strickland voitti Nobelin fysiikanpalkinnon, lukuisissa kirjoituksissa kerrottiin, ettei hänestä aikaisemmin ollut kirjoitettu Wikipedia-artikkelia. Artikkeli oli kyllä aloitettu, mutta poistettu, koska siitä ei käynyt ilmi, että ”aihetta olisi käsitelty huomattavan laajasti (ei pelkästään sivuhuomautuksia)”.[40][41][42] Lokakuussa Wikimedia-säätiön johtaja Katherine Maher kommentoi vuonna 2015 tehtyä tutkimusta, jonka mukaan sana "eronnut" esiintyi naisten Wikipedia-artikkeleissa neljä kertaa useammin kuin miesten artikkeleissa. Hän ei tiennyt syytä ilmiöön, mutta arveli sen liittyvän siihen, että naisten elämää on historiallisesti kuvattu heidän miessuhteidensa kautta.[43]

Joulukuussa 2018 julkaistussa tutkimuksessa sukupuolivinoumaa tarkasteltiin historiallisesta näkökulmasta. Piotr Konieczny ja Maximilian Klein osoittivat, että Wikipedia oli vain osa vinoutunutta yhteiskuntaamme, jossa on pitkään vallinnut sukupuolten välinen epätasa-arvo. Kun yksittäiset muokkaajat tallentavat päivittäisiä tapahtumia Wikipediaan, se toimii sekä ”heijastumana maailmasta” että ”välineenä, jolla maailmamme tuotetaan".[44]

Vuonna 2019 Schlomit Aharoni Lir kuvasi "noidankehä"-mallin, jossa viisi kerrosta – negatiivinen maine, anonymiteetti, pelko, syrjäytyminen ja hylkääminen – vahvistavat toisiaan tavalla, joka estää naisia osallistumasta verkkosivustolla. Jotta Wikipediaan saataisiin useampia naisia, Lir ehdotti "hyveellistä kehää", joka koostuisi nimettömyydestä, yhteydestä sosiaaliseen mediaan, inklusiivisestä politiikasta, pehmeästä poistamisesta ja häirintätapausten punaliputtamisesta.[45]

Huhtikuussa 2019 New York Times kertoi LGBT-ihmisiin kohdistuvasta häirinnästä. Jos Wikipediassa kertoi olevansa osa LGBT-yhteisöä, esimerkiksi siihen viittaavan käyttäjänimen avulla, joutui tyypillisesti häirityksi tai jopa estetyksi. Myös tilanteissa, joissa julkisuuden henkilöt olivat paljastaneet olevansa transsukupuolisia, heitä oli syrjitty Wikipediassa, esimerkiksi keskustelemalla heistä käytetyistä pronomineista (he, she, they). Tällaisia keskusteluja on käyty esimerkiksi Chelsea Manningista vuonna 2013 ja Caitlyn Jenneristä vuonna 2015, jolloin heidän ilmoittamansa pronominit vaihdettiin heidän aiempiin pronomineihinsa.[46]

Wikipedian johtokunta (Wikipedia Board of Trustees) äänesti toukokuussa 2020 virallisen moderointiprosessin käyttöönotosta. Ennen sitä se oli perehtynyt lausuntoihin, joissa kerrottiin sivustolla havaituista mikroaggressioista ja suorista hyökkäyksistä. Prosessilla taistellaan häirintää vastaan ja ylläpidetään Wikipedian yhteisöstandardeja. Säätiölle annettiin tehtäväksi valmistella suunnitelman pohjalta luonnos vuoden 2020 loppuun mennessä. Prosessiin sisältyi esimerkiksi sukupuoliseen häirintään osallistuvien käyttäjien estäminen, tuen ja yhteisöjen tarjoaminen kaikille sukupuoli-identiteeteille ja lisäresursseja Trust and Safety Teamille.[47]

Vuonna 2020 Association for Computational Linguistics (kieliteknologia) -yhdistys teki tekstianalyysin Wikipedia-artikkeleiden sukupuolittuneisuudesta. Havaittiin, että naisia käsittelevissä artikkeleissa esiintyi enemmän sukupuolisidonnaisia ilmaisuja, kuten "naistutkija", kun taas miehiin viitattiin enemmän sukupuolineutraaleilla termeillä, kuten "tutkija". Tutkimuksessa todettiin, että sukupuolivinoumat olivat vähenemässä tiedettä ja perhettä käsittelevissä artikkeleissa, mutta lisääntymässä taiteeseen ja luovuuteen liittyvissä sisällöissä.[48]

Vuonna 2020 tutkittiin kattavuutta Fortune 1000 -yhtiöiden toimitusjohtajissa ja löydettiin sukupuolten välinen vinoutuma naisten hyväksi. Tutkimuksessa vertailtiin uusia ja kokeneita wikipedistejä ja huomattiin, että uudet wikipedistit olivat todennäköisemmin lisäämässä naisiin liittyviä tietoja ja että kokeneet wikipedistit ylikompensoivat reagoidessaan näihin muokkauksiin. Neutraaleimpia artikkeleita olivat ne, jotka uudet ja kokeneet wikipedistit olivat kirjoittaneet yhdessä.[49]

Kesäkuussa 2021 julkaistiin Francesca Tripodin tutkimus, jonka mukaan huhtikuussa 2017 poistettavista henkilöartikkeleista 41 prosenttia koski naisia. Samaan aikaan naisten osuus englanninkielisen Wikipedian julkaistuista henkilöartikkeleista oli alle 17 prosenttia.[50]

Vuoden 2022 Xiang Zheng (et al) julkaisivat tutkimuksen, jossa havaittiin, että miesten tekemiä tieteellisiä artikkeleita siteerataan Wikipediassa todennäköisemmin kuin naisten artikkeleita. Lisäksi julkaisuihin, joiden pääkirjoittaja oli nainen, viitattiin huomattavasti harvemmin. Tutkijoiden mukaan syynä tähän oli homofilia, joka tarkoittaa sitä, että ihmiset suosivat kaltaisiaan ihmisiä. Koska enemmistö wikipedisteistä on miehiä, he saattavat myös suosia miesten tekemiä artikkeleita.[51]

Vuonna 2023 Wikidataa hyödyntävä tutkimus totesi, että Britannican 50 479 henkilöartikkelista naisia käsitteli noin 11,88 prosenttia. Vuonna 2021 kaikista Wikimedia-projektien henkilösisällöistä naisia käsitteli noin 18,22 prosenttia.[52]

Vinouman syitä

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sukupuolten väliselle epäsuhdalle on esitetty useita syitä.

Vuoden 2010 tutkimuksen mukaan naisten osuus Wikipedian muokkaajista oli 13 prosenttia, mikä oli lähellä muiden ”julkisten ajatusjohtajuus-foorumeiden” naisosallistujien määrää.[5][53]

Kulttuuri, jota ei koeta osallistumaan houkuttelevaksi, samoin kuin raju ja loukkaava kielenkäyttö on myös esitetty syiksi sukupuolivinoumaan.[54]

Syitä Wikipedian sukupuolivinoumaan on myös epäonnistuminen naismuokkaajien houkuttelussa ja pitämisessä sivustolla.[55]

Kaikki tämä vaikuttaa negatiivisesti Wikipedian kattavuuteen. Lisäksi wikipedistit, jotka kertovat olevansa naisia, saavat osakseen häirintää muilta Wikipedian muokkaajilta.[22]

Tapoja kasvattaa naisten osuutta muokkaajina ja sisällöissä

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Muokkaustapahtumia on järjestetty lisäämään Wikipediaan naisista kertovia artikkeleita tai naisia kiinnostavista aiheista olevia artikkeleita ja rohkaisemaan useampia naisia muokkaamaan Wikipediaa.[56]

Wikimedia-säätiön hankkeet

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Wikimedia-säätiö on virallisesti pitänyt sukupuolivääristymää todellisena ilmiönä projektissa ainakin vuodesta 2011 lähtien, jolloin Gardner oli sen toimitusjohtaja. Säätiö yritti hänen aikanaan puuttua ongelmaan, mutta tulokset jäivät Gardnerin mielestä vaisuiksi. Hän totesi, että ”vähänä vapaa-aikanaan naisilla näyttää olevan taipumus olla sosiaalisissa aktiviteeteissa sen sijaan, että he muokkaisivat Wikipediaa”. ”Naiset näkevät teknologian enemmän työkaluna, jota käytetään tehtävien suorittamiseen kuin hupina sinänsä.”[57][58] Vuonna 2011 Wikimedia-säätiö asetti itselleen päämääräksi saada kasvatettua naispuolisiksi itsensä ilmoittavien muokkaajien osuus 25 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.[5] Elokuussa 2013 Gardner totesi: "Minä en selvittänyt sitä – Me emme selvittäneet sitä. Wikimedia-säätiö ei selvittänyt sitä. Ratkaisua ongelmaan ei tule Wikimedia-säätiöltä".[57]

Wikimedia-säätiö rahoitti visuaalisen Wikipedia-muokkaimen kehittämistä. Kyseisen WYSIWYG-tyylisen muokkaimen toivottiin osaltaan kaventavan sukupuolivinoumaa.[59] Muokkain julkaistiin vuonna 2013.[60]

Elokuussa 2014 Wikipedian toinen perustaja Jimmy Wales kertoi BBC:n haastattelussa, että Wikimedia-säätiö aikoo panostaa entistä enemmän sukupuolivinoumiin Wikipedian sisällöissä. Hänen mukaansa säätiö oli avoin laajemmalle vaikutustyölle ja useammille ohjelmistomuutoksille.[61]

Vuonna 2017 Wikimedia-säätiö antoi 500 000 dollaria rahoittaakseen entistä kannustavamman toimintaympäristön luomista, jotta Wikipediassa voitaisiin toteuttaa monimuotoisuutta.[62]

Vuonna 2019 Wikimedia-säätiön toimitusjohtaja Katherine Maher kertoi olettavansa, että naisia on kaikista wikimedisteistä 15–20 prosenttia.[63]

Wikimedia-säätiön myöntämän apurahan ansiosta maaliskuussa 2021 julkaistiin Humanikin alfa-versio. Palvelu tarjoaa monenlaisia Wikidataan perustuvia sukupuolikuiluja koskevia tilastoja.[64]

Wikimedia-säätiö tukee muokkaustapahtumia, joissa joskus on avustajia ja joskus avustavia menetelmiä. Osassa muokkaustapahtumissa teemaksi on valittu rajattuja aihepiirejä kuten esimerkiksi australialaset naispuoliset neurotieteilijät tai juutalaisuuden historian naiset.[65]

Keväällä 2014 järjestettiin ensimmäiset Art+Feminism-muokkaustalkoot.[66] Vuonna 2019 muokkaussarjan ympärille perustettiin[67] Yhdysvalloissa Art+Feminism-yhdistys.[68] Ensimmäinen A+F-projekti Suomessa on Koneen säätiön rahoittama kaksivuotinen Marginaalimerkintöjä-hanke. Tammikuussa 2024 alkaneen hankkeen tutkijat tuottavat sisältöjä Wikipediaan, minkä lisäksi hanke järjestää myös Wikipedia-työpajoja, jotka on suunnattu tutkijoille, taiteilijoille, informaatikoille ja opiskelijoille.[69]

Vuoden 2019 Punaisten linkkien naiset -kilpailun aikana järjestettiin Muijii Wikipediaan -muokkaustapahtuma. Fläppitaululla oli post-it -lapuille kirjoitettuna mahdollisia artikkelien aiheita.

Englanninkielisessä Wikipediassa julkistettiin kesällä 2015 wikiprojekti Women in Red. Projekti keskittyy kirjoittamaan uusia artikkeleita merkittävistä naisista.[70] Punaisten linkkien naiset järjestää viikoittaisia virtuaalimuokkaustapahtumia rohkaisten osallistumaan Wikipedian sisällön kattavuuden laajentamiseen.[71][72] Tämän projektin ansiosta kesäkuuhun 2018 mennessä Wikipediaan on lisätty noin 17 000 uutta naisartikkelia.[73]

Wikimedia Suomi -yhdistys järjesti suomenkielisessä Wikipediassa huhtikuussa 2018 ensimmäistä kertaa Punaisten linkkien naiset -nimisen wikiprojektin, jossa luotiin naisista kertovia artikkeleita-[74] Joka vuosi huhtikuussa järjestetyssä kilpailussa tehtiin vuosina 2018–2023 yhteensä 5300 uutta artikkelia ja muokattiin tuhansia muita artikkeleita. Kun kilpailu järjestettiin ensimmäistä kertaa, naisista kertovia artikkeleita oli kaikista henkilöartikkeleista noin 18 prosenttia. Vuoteen 2024 mennessä osuus oli kasvanut 21 prosenttiin. Kuudessa vuodessa henkilöartikkeleiden määrä Wikipediassa kasvoi 32 prosenttia. Naisartikkeleiden määrä kasvoi 54 prosenttia, miesartikkeleiden määrä 27 prosenttia.[69]

Muita projekteja

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 2013 englanninkieliseen Wikipediaan perustettiin Tea House-projekti, jonka "tarkoitus oli tarjota tulokkaille ystävällinen ympäristö" ja "erityistavoitteena lisätä naisten osallistumista Wikipedian muokkaamiseen".[75] Vuoden 2015 alussa englanninkielisessä Wikipediassa tehty aloite ”vain naisille” tarkoitetun paikan luomisesta Wikipediaan sai Wikipedian muokkaajiltä jyrkän vastustuksen.[76]

Monet wikiprojektit ovat sitoutuneet edistämään muokkauksia sukupuoli- ja naistutkimuksesta. Näitä projekteja ovat esimerkiksi ”Wikiprojekti:Naiset”, ”Wikiprojekti:Feminismi”, ”Wikiprojekti:Sukupuolentutkimus” ja ”Wikiprojekti:Systeemistä vinoumaa vastaan / sukupuolivääristymän vastainen työryhmä”.[77]

Yhdysvaltain kansallinen tiedesäätiö ilmoitti heinäkuussa 2014 käyttävänsä 200 000 dollaria tutkiakseen Wikipedian järjestelmään kuuluvaa sukupuolivinoumaa.[78]

FemTechNet on julkaissut ”Wikistorming”-projektin, joka myöntää feminismin liittyviin muokkauksiin apurahoja ja tukee Wikipedian käyttämistä osana koulujen ja korkeakoulujen opetusta.[79]

Vuonna 2018 perustettu Women Scientists järjesti neljänä ensimmäisenä toimintavuotenaan yli 30 Wikipedia-työpajaa, joissa on tuotettu henkilöartikkeleita tieteen, teknologian, matematiikan ja insinööri- ja lääketieteen parissa toimivista naisista ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista henkilöistä.[80] Projektin aktiiveihin kuuluva brittiläinen tutkija Jessica Wade loi vuosina 2017–2022 yli 1700 artikkelia eri alojen tutkijanaisista.[81]

 1. Jenny Kleeman: The Wikipedia wars: does it matter if our biggest source of knowledge is written by men? New Statesman. 26.5.2015. Viitattu 5.3.2024. (englanniksi)
 2. a b c d Nicole Torres: Why Do So Few Women Edit Wikipedia? Harvard Business Review. 2.6.2016. Viitattu 5.3.2024.
 3. a b c d Lam, Shyong K. & Uduwage, Anuradha & Dong, Zhenhua & Sen, Shilad & Musicant, David R. & Terveen, Loren & Reidl, John: WP:Clubhouse? An Exploration of Wikipedia’s Gender Imbalance (WikiSym'11) lokakuu 2011. ACM. Arkistoitu 29.10.2013. (englanniksi)
 4. Glott, Ruediger & Schmidt, Philipp & Ghosh, Rishab: Wikipedia Survey: Overview Results (arkistoitu 14.4.2010) web.archive.org. maaliskuu 2010. Viitattu 11.8.2014. (englanniksi)
 5. a b c d e f Cohen, Noam: Define Gender Gap? Look Up Wikipedia's Contributor List The New York Times. 31.1.2011. Arkistoitu 3.2.2011. Viitattu 31.1.2011. (englanniksi)
 6. Reagle, Joseph & Rhue, Lauren: Gender Bias in Wikipedia and Britannica (sivut 1138–1158) International Journal of Communication (5. vuosikerta). 2011. Joseph Reagle & Lauren Rhue. Arkistoitu 22.3.2016. (englanniksi)
 7. Where Are the Women in Wikipedia? The New York Times. 2.2.2011. Arkistoitu 15.7.2014. Viitattu 9.8.2014. (englanniksi)
 8. Herring, Susan C.: Communication Styles Make a Difference The New York Times. 4.2.2011. Arkistoitu 24.7.2014. Viitattu 11.8.2014. (englanniksi)
 9. Reagle, Joseph M.: 'Open' Doesn't Include Everyone The New York Times. 4.2.2011. Arkistoitu 15.7.2014. Viitattu 11.8.2014. (englanniksi)
 10. Cassell, Justine: Editing Wars Behind the Scenes The New York Times. 4.2.2011. Arkistoitu 27.2.2017. (englanniksi)
 11. Gardner, Sue: Nine Reasons Why Women Don't Edit Wikipedia, In Their Own Words 19.2.2011. Sue Gardner. (englanniksi)
 12. Wikipedia Editors Study: Results From "The Editor Survey, April 2011" upload.wikimedia.org. huhtikuu 2011. Arkistoitu 26.12.2014. Viitattu 18.5.2014. (englanniksi)
 13. Mac Donald, Heather: Wikipedia Is Male-Dominated. That Doesn't Mean It's Sexist. Slate-lehti. 9.2.2011. Arkistoitu 7.1.2015. Viitattu 7.1.2015. (englanniksi)
 14. The Decline of Wikipedia MIT Technology Review. Viitattu 6.3.2024. (englanniksi)
 15. Wikipedia monument to be built in Poland The Independent. 10.10.2014. Viitattu 5.3.2024. (englanniksi)
 16. a b c Collier, Benjamin & Bear, Julia: Conflict, criticism, or confidence: an empirical examination of the gender gap in wikipedia contributions. Proceedings of the ACM 2012 Conference on Computer Supported Cooperative Work - CSCW '12, 2012, s. 383. ACM Press. doi:10.1145/2145204.2145265. Artikkelin verkkoversio. (englanniksi)
 17. a b Hill, Benjamin Mako & Shaw, Aaron & Sánchez, Angel: The Wikipedia Gender Gap Revisited: Characterizing Survey Response Bias with Propensity Score Estimation. PLoS ONE, 26.6.2013, 8. vsk, nro 6, s. e65782. PubMed:23840366. doi:10.1371/journal.pone.0065782. Bibcode:2013PLoSO...865782H. (englanniksi)
 18. The women of Wikipedia: Closing the site's giant gender gap dailydot.com. 24.1.2013. Arkistoitu 3.7.2015. (englanniksi)
 19. Hargittai, Eszter & Shaw, Aaron: Mind the skills gap: the role of Internet know-how and gender in differentiated contributions to Wikipedia. Information, Communication & Society, 4.11.2014, 18. vsk, nro 4, s. 424–442. doi:10.1080/1369118X.2014.957711. (englanniksi)
 20. Maiman, Bruce: Wikipedia grows up on college campuses (arkistoitu 23.9.2014) The Sacramento Bee. 23.9.2014. Viitattu 23.9.2014. (englanniksi)
 21. The Guardian view on Wikipedia: evolving truth www.theguardian.com. Arkistoitu 12.11.2016. (englanniksi)
 22. a b Montellaro, Zach: How Does Political Wikipedia Stay Apolitical?: The seventh-most visited site is one of the first online listings for any elected official—but how does a site that stakes its reputation on neutrality walk that line theatlantic.com. 18.11.2015. The Atlantic. Arkistoitu 21.8.2017. Viitattu 20.8.2017. (englanniksi)
 23. Lih, Andrew: Can Wikipedia Survive? www.nytimes.com. 20.6.2015. Washington. Arkistoitu 21.6.2015. ”...the considerable and often-noted gender gap among Wikipedia editors; in 2011, less than 15 percent were women.” Viitattu 21.6.2015. (englanniksi)
 24. Statistics based on Wikimedia Foundation Wikipedia editor surveys 2011 (marraskuu 2010-huhtikuu 2011) ja Marraskuu 2011 Arkistoviite web.archive.org. (englanniksi) (huhti–lokakuu 2011)
 25. Reagle, Joseph: "Free as in sexist?": Free culture and the gender gap First Monday -lehti. Arkistoitu 20.5.2015. Viitattu 10.10.2015. (englanniksi)
 26. Joseph Reagle on the gender gap in geek culture surprisinglyfree.com. 26.2.2013. Arkistoitu 17.11.2015. Viitattu 10.10.2015. (englanniksi)
 27. Computational Linguistics Reveals How Wikipedia Articles Are Biased Against Women (Emerging Technology from the arXiv) MIT Technology Review. Viitattu 21.8.2017. (englanniksi)
 28. Wagner, Claudia; Garcia, David; Jadidi, Mohsen; Strohmaier, Markus: [https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/66086/66086_1.pdf;jsessionid=0F66626B7E5E86B5FF923B11037F6072?sequence=1 It's a Man's Wikipedia? Assessing Gender Inequality in an Online Encyclopedia] SSOAR. 2015. Open Access Repository. Viitattu 5.3.2024.
 29. Emma Paling: Wikipedia's Hostility to Women The Atlantic. 21.10.2015. Viitattu 5.3.2024. (englanniksi)
 30. Issie Lapowsky: Meet the Editors Fighting Racism and Sexism on Wikipedia Wired. Viitattu 5.3.2024. (englanniksi)
 31. a b Claudia Wagner, Eduardo Graells-Garrido, David Garcia, Filippo Menczer: Women through the glass ceiling: gender asymmetries in Wikipedia. EPJ Data Science, 2016-12, 5. vsk, nro 1, s. 1–24. doi:10.1140/epjds/s13688-016-0066-4. ISSN 2193-1127. Artikkelin verkkoversio. en
 32. Shane-Simpson, Christina & Gillespie-Lynch, Kristen: Examining potential mechanisms underlying the Wikipedia gender gap through a collaborative editing task. Computers in Human Behavior, tammikuu 2017, 66. vsk, s. 312–328. doi:10.1016/j.chb.2016.09.043. Artikkelin verkkoversio. (englanniksi)
 33. Ford, Heather & Wajcman, Judy: 'Anyone can edit', not everyone does: Wikipedia and the gender gap. (arkistoitu 28.12.2016) Social Studies of Science, 2017, 47. vsk, nro 4, s. 511–527. PubMed:28791929. doi:10.1177/0306312717692172. Artikkelin verkkoversio. (englanniksi)
 34. Ford, Heather & Wajcman, Judy: 'Anyone can edit', not everyone does: Wikipedia's infrastructure and the gender gap. Social Studies of Science, elokuu 2017, 47. vsk, nro 4, s. 511–527. PubMed:28791929. doi:10.1177/0306312717692172. ISSN 0306-3127. Artikkelin verkkoversio. (englanniksi)
 35. Hacking Hetero/Normative Logics: Queer Feminist Media Praxis in Wikipedia – Technoculture tcjournal.org. Viitattu 5.3.2024. (englanniksi)
 36. a b Shaw, Aaron & Hargittai, Eszter: The Pipeline of Online Participation Inequalities: The Case of Wikipedia Editing. Journal of Communication, 1.2.2018, 68. vsk, nro 1, s. 143–168. ISSN 0021-9916. doi:10.1093/joc/jqx003. (englanniksi)
 37. Vitulli, Marie A.: Writing Women in Mathematics into Wikipedia 65 (3). pp. 331–332.. Notices of the American Mathematical Society, maaliskuu 2018. American Mathematical Society. doi:10.1090/noti1650. Artikkelin verkkoversio. Viitattu 11.10.2018. (englanniksi)
 38. Community Insights/2018 Report/Contributors - Meta meta.wikimedia.org. Viitattu 5.3.2024. (englanniksi)
 39. Gender equity report 2018/Barriers to equity - Meta meta.wikimedia.org. Viitattu 5.3.2024. (englanniksi)
 40. The Nobel prize winning scientist who wasn't famous enough for Wikipedia The Irish Times. 3.10.2018. Viitattu 3.10.2018. (englanniksi)
 41. Davis, Nicola: Nobel physics prize winners include first female laureate for 55 years – as it happened The Guardian. 2.10.2018. Viitattu 27.2.2019. (englanniksi)
 42. Cecco, Leyland: Female Nobel prize winner deemed not important enough for Wikipedia entry The Guardian. 3.10.2018. Viitattu 3.10.2018. (englanniksi)
 43. Wikipedia is a mirror of the world's gender biases Wikimedia Foundation. 18.10.2018. Viitattu 6.3.2024. (englanniksi)
 44. Konieczny, Piotr & Klein, Maximilian: Gender gap through time and space: A journey through Wikipedia biographies via the Wikidata Human Gender Indicator. New Media & Society, joulukuu 2018, 20. vsk, nro 12, s. 4608–4633. doi:10.1177/1461444818779080. ISSN 1461-4448. (englanniksi)
 45. Shlomit Aharoni Lir: Strangers in a seemingly open-to-all website: the gender bias in Wikipedia. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 1.1.2020. Artikkelin verkkoversio.
 46. Julia Jacobs: Wikipedia Isn’t Officially a Social Network. But the Harassment Can Get Ugly. The New York Times. 8.4.2019. Viitattu 5.3.2024. (englanniksi)
 47. Adi Robertson: Wikimedia is writing new policies to fight Wikipedia harassment The Verge. 25.5.2020. Viitattu 5.3.2024. (englanniksi)
 48. K.G. Schmahl, T.J. Viering, S. Makrodimitris, A. Naseri Jahfari, D. M. J. Tax, M. Loog: [https://aclanthology.org/2020.nlpcss-1.11.pdf Is Wikipedia succeeding in reducing gender bias? Assessing changes in gender bias in Wikipedia using word embeddings] aclanthology.org. 11.2.2021. Viitattu 6.3.2023.
 49. Amber G. Young, Ariel D. Wigdor, Gerald C. Kane: The Gender Bias Tug-of-War in a Co-creation Community: Core-Periphery Tension on Wikipedia. Journal of Management Information Systems, 1.10.2020, 37. vsk, nro 4, s. 1047–1072. doi:10.1080/07421222.2020.1831773. ISSN 0742-1222. Artikkelin verkkoversio. en
 50. Francesca Tripodi: Ms. Categorized: Gender, notability, and inequality on Wikipedia. New Media & Society, 2023-07, 25. vsk, nro 7, s. 1687–1707. doi:10.1177/14614448211023772. ISSN 1461-4448. Artikkelin verkkoversio. en
 51. Xiang Zheng, Jiajing Chen, Erjia Yan, Chaoqun Ni: Gender and country biases in Wikipedia citations to scholarly publications. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2023-02, 74. vsk, nro 2, s. 219–233. doi:10.1002/asi.24723. ISSN 2330-1635. Artikkelin verkkoversio. en
 52. Galder Gonzalez Larrañaga, Olatz Perez de Viñaspre Garralda: Nor da nor Lur Hiztegi Entziklopedikoan? Euskarazko lehenengo entziklopediaren demografia digital alderatua. Uztaro: giza eta gizarte-zientzien aldizkaria, 2023, nro Uztaro 124, s. 25–49. ISSN 1130-5738. Artikkelin verkkoversio. eu
 53. Yasseri, Taha & Liao, Han-Teng & Konieczny, Piotr & Morgan, Jonathan & Bayer, Tilman: Recent research — Napoleon, Michael Jackson and Srebrenica across cultures, 90% of Wikipedia better than Britannica, WikiSym preview Wikipedia: The Signpost. 31.7.2013. Wikipedia. Arkistoitu 17.6.2015. (englanniksi)
 54. In UK, rising chorus of outrage over online misogyny Christian Science Monitor. elokuu 2013. Arkistoitu 4.7.2015. (englanniksi)
 55. Morgan, Jonathan T. & Bouterse, Siko & Stierch, Sarah & Walls, Heather: Tea & Sympathy: Crafting Positive New User Experiences on Wikipedia Wikimedia-säätiö. Arkistoitu 5.11.2014. (englanniksi)
 56. Stoeffel: Closing Wikipedia's Gender Gap — Reluctantly New York -lehti. 11.2.2014. Arkistoitu 2.9.2014. Viitattu 27.8.2014. (englanniksi)
 57. a b Huang, Keira: Wikipedia fails to bridge gender gap South China Morning Post. 11.8.2013. Arkistoitu 15.1.2016. (englanniksi)
 58. Wikistorming (arkistoitu 17.7.2015) FemTechNet. syksy 2013. (englanniksi)
 59. Kate Middleton's wedding gown and Wikipedia's gender gap. slate.com. 13.7.2012. Arkistoitu 3.12.2014. Viitattu 4.12.2014. (englanniksi)
 60. Emil Protalinski: Wikimedia's WYSIWYG Visual Editor Out for Logged-In Wikipedia Users TNW | Insider. 2.7.2013. Viitattu 6.3.2024. (englanniksi)
 61. Wikipedia 'completely failed' to fix gender imbalance (BBC:n haastattelussa Jimmy Wales, 8.8.2014; 45 sekunnin kohdalla) bbc.com. 29.12.2016. Arkistoitu . (englanniksi)
 62. 2016-2017 Fundraising Report - Wikimedia Foundation Governance Wiki foundation.wikimedia.org. Viitattu 31.3.2019. (englanniksi)
 63. Oliver Balch: Making the edit: why we need more women in Wikipedia The Guardian. 28.11.2019. Viitattu 5.3.2024. (englanniksi)
 64. Sek2016 and Maximilianklein: Humaniki March Update: Public Launch of Alpha Release Diff. 15.3.2021. Viitattu 6.3.2024. (englanniksi)
 65. The Wikipedia wars: does it matter if our biggest source of knowledge is written by men? newstatesman.com. Arkistoitu 2.6.2015. (englanniksi)
 66. MoMA to Host Wikipedia Edit-a-Thon to Repair Art World Gender Imbalance Observer. 18.2.2015. Viitattu 7.2.2024. (englanniksi)
 67. Kira Wisniewski: Kira Wisniewski Appointed Executive Director of Art+Feminism Art + Feminism. 14.11.2019. Viitattu 7.2.2024.
 68. Landry: Can a Virtual Edit-a-Thon make Wikipedia More Inclusive? Houstonia Magazine. 14.5.2020. Viitattu 7.2.2024. en-US
 69. a b Wikipedia | Naisista kertovien artikkelien määrä suomenkielisessä Wikipediassa on kasvanut vauhdilla Helsingin Sanomat. 7.3.2024. Viitattu 7.3.2024.
 70. Redden, Molly: Women in science on Wikipedia: will we ever fill the information gap? The Guardian. 19.3.2016. Viitattu 16.8.2018. (englanniksi)
 71. Improving gender balance on Wikipedia 21.8.2017. Royal Society of Chemistry. Viitattu 16.8.2018. (englanniksi)
 72. Gordon, Maggie: Wikipedia editing marathons add women's voices to online resource Houston Chronicle. 9.11.2017. Viitattu 16.8.2018. (englanniksi)
 73. Khan, Sadiq: Why we need to close Wikipedia's gender page gap The Telegraph. 12.6. 2018. Viitattu 16.8.2018. (englanniksi)
 74. Sandqvist, Jaakko: Vain yksi viidestä Wikipedian henkilöartikkelista käsittelee naista, hääpuvustakin puuttui tieto pitkään - nyt asiaan halutaan muutos Iltalehti. 7.5.2018. Viitattu 22.7.2019.
 75. Tea & Sympathy: Crafting Positive New User Experiences on Wikipedia (arkistoitu 9.2.2015) washington.edu. 2013. Proc. CSCW ‘13, 23–27 February 2013, San Antonio, Texas, USA. (englanniksi)
 76. Paling, Emma: How Wikipedia Is Hostile to Women The Atlantic. 21.10.2015. Arkistoitu 21.10.2015. Viitattu 21.10.2015. (englanniksi)
 77. Kennedy, K.: Why women should be editing Wikipedia. Women's Studies Journal, 2017, 31. vsk, nro 1, s. 94–99. ISSN 0112-4099. (englanniksi)
 78. Harrington, Elizabeth: Government-Funded Study: Why Is Wikipedia Sexist? Washington Free Beacon. 30.7.2014. Arkistoitu 1.8.2014. (englanniksi)
 79. Feminist wiki-storming – FemTechNet femtechnet.org. Viitattu 31.3.2019. (englanniksi)
 80. Farah Qaiser, Maryam Zaringhalam, Francesca Bernardi, Jess Wade & Emily Pinckney: How academic institutions can help to close Wikipedia’s gender gap Nature. 23.5.2022. Viitattu 6.3.2024.
 81. Arman Khan: I’ve Made More Than 1,700 Wikipedia Entries on Women Scientists and I’m Not Yet Done Vice. 18.11.2022. Viitattu 6.3.2024. (englanniksi)

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Käännös suomeksi
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: en:Gender bias on Wikipedia  –  15.5.2019 versio ja 5.3.2024 versio