Sukupuolivinouma Wikipediassa

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Kaavio Wikipedian muokkaajarakenteesta: 90 prosenttia miehiä, yhdeksän prosenttia naisia ja yksi prosentti muunsukupuolisia. – Wikimedia Foundationin vuonna 2018 tekemän Wikipedian muokkaajatutkimuksen mukaan muokkaajat ovat valtaosaltaan miehiä.

Sukupuolivinouma Wikipediassa kuvaa sitä, että etenkin englanninkielisen Wikipedian muokkaajista enemmistö on miehiä. Tämän on arveltu johtaneen siihen, että Wikipediassa on vähemmän ja suppeampia artikkeleita naisista tai naisille tärkeistä aiheista.

Sukupuolijakauman vinouma on yleisin Wikipediasta esitetyn kritiikin aihe ja osa yleistä Wikipedian rakenteellisen syrjinnän kritiikkiä. Wikimedia Foundation, joka ylläpitää Wikipediaa, tunnustaa kritiikin aiheelliseksi ja yrittää lisätä naisten osuutta muokkaajina. Naisia on pyritty rohkaisemaan muokkaamaan Wikipediaa ja osallistumaan naisaiheisten ja naisille merkityksellisten artikkeleiden osuuden kasvattamiseen ja näiden artikkeleiden laadun parantamiseen.

Tutkimushavainnot ja ongelmat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

”Suuri enemmistö Wikipedian muokkaajista on nuoria, collegen käyneitä miehiä”, väestöryhmä, jota kuvataan ”joukoksi nörttejä, joilla on varaa 2 000 dollarin läppäriin ja laajakaistaan”. [1] Tutkimusten mukaan naispuolisten Wikipedian muokkaajien määrä vaihtelee 8,5 prosentista 16 prosenttiin. [2][3][4] Tästä syystä sekä jotkut tutkijat että toimittajat ovat arvostelleet Wikipediaa siitä, että sitä muokkaavat pääasiassa miehet[5][6][7] ja että siinä on vähemmän ja suppeampia artikkeleita naisista tai naisille merkityksellisistä aiheista. The New York Times -lehti huomautti, että naisten osallistuminen Wikipedian muokkaamiseen saattaa olla linjassa muiden ”julkisten ajatusjohtajuus -foorumeiden” kanssa.[5] Vuonna 2009 tehty Wikimedia Foundationin tutkimus paljasti, että kuusi prosenttia muokkaajista, jotka tekivät enemmän kuin 500 muokkausta, oli naisia, kun taas keskiverto miesmuokkaaja teki kaksinkertaisen määrän muokkauksia. [8]

Englanninkielisessä ja viidessä muussa Wikipedian kieliversiossa (venäjän-, saksan-, espanjan-, italian- ja ranskankielinen), joihin tutkijat perehtyivät, naisia käsittelevien artikkeleiden suhde miehiä käsitteleviin artikkeleihin oli korkeampi kuin kolmessa muussa tietopankissa. Kuitenkin tietokone-kielitieteellinen analyysi osoitti, että naisia ja miehiä kuvataan artikkeleissa vinoutuneesti niin, että naisia käsittelevissä artikkeleissa käytettiin todennäköisemmin sukupuoleen ja perheeseen liittyviä sanoja enemmän kuin miehiä käsittelevissä artikkeleissa. Tutkijat uskovat tämän olevan viittaus siihen, että Wikipedian muokkaajat pitävät miestä ”perussukupuolena” (toisin sanoen, ”mies” on oletusarvo, jos muuta ei ole sanottu ja esimerkki käsitteestä mies normina). [9] Toinen Wikipedian lähestymistapaa koskeva kritiikki on esitetty vuonna 2014 julkaistussa Guardianin artikkelissa: Wikipediassa on vaikeuksia määritellä ”mikä on merkittävää”. Tätä johtopäätöstä valaisee havainto, että englanninkielisessä Wikipediassa luettelo pornonäyttelijöistä vuosikymmenittäin esitettynä (engl. List of pornographic actresses by decade) oli järjestelty paremmin kuin luettelo naispuolisista kirjailijoista (engl. List of women writers).[10]

Vuonna 2010, YK-yliopisto ja UNU-MERIT esittelivät yhdessä tekemänsä globaalin Wikipedia-tutkimuksen tulokset. [11] The New York Timesissa 30. tammikuuta 2011 julkaistu artikkeli siteerasi tätä Wikimedia Foundationin kanssa yhteistyössä tehtyä tutkimusta, joka paljasti, että vähemmän kuin 13 prosenttia Wikipedian muokkaajista on naisia. Silloinen Wikimedia Foundationin toiminnanjohtaja Sue Gardner sanoi, että monipuolisuuden lisääminen auttaa tekemään tietosanakirjasta ”niin hyvän kuin vain siitä voi tehdä”. Artikkelissa mainittuihin syihin, jotka mahdollisesti ovat esteenä naisten osallistumiseen Wikipedian muokkaamiseen, kuuluu muun muassa ”pakkomielteinen faktariippuvuus”, ”kovan linjan hakkereiden” yhteistyö ja tarve olla ”avoin vaikeille, konfliktihakuisille ihmisille, jopa misogynisteille.[5] Vuonna 2013 tutkijat Hill ja Shaw haastoivat tämän tuloksen käyttämällä aikaisemmin kerättyyn tutkimustietoon korjaavaa arviointitekniikkaa ja päivittämällä tutkimustietoa. He saivat tulokseksi, että 22,7 prosenttia aikuisista yhdysvaltalaisista muokkaajista ja 16,1 prosenttia kaikista muokkaajista oli naisia.[4] Helmikuussa 2011 The New York Times jatkoi asian käsittelyä esittämällä sarjan kommentteja otsikolla ”Missä ovat naiset Wikipediassa?” [12] Susan C. Herring, informaatiotutkimuksen ja kielitieteen professori, kirjoitti, ettei hän ole yllättynyt Wikipedian muokkaajien sukupuolivinoumasta. Hänestä Wikipedia-artikkeleiden kehittämiseen tarkoitettujen keskustelusivujen hyökkäävä luonne on naisten mielestä luotaantyöntävä, ”jopa suorastaan pelottava”.[13] Joseph M. Reaglen reaktio oli samansuuntainen. Hän sanoi että ”hakkerielitismikulttuurin” ja konfliktinhakuisten muokkaajien (joita on vähemmistö) suhteettoman suuri vaikutus yhteisön ilmapiiriin voi tehdä yhteisöstä vastenmielisen. Hän sanoi, että "ideologiaa ja retoriikkaa vapaudesta ja avoimuudesta voidaan siten käyttää a) tukahduttamaan huolta sopimattomasta tai hyökkäävästä kielenkäytöstä ”sensuroinniksi” ja b) perustelemaan naisten vähäistä osallistumista yksinkertaisesti seurauksena heidän omista henkilökohtaisista mieltymyksistään ja omasta valinnastaan”.[14] Justine Cassell kirjoitti, että vaikka naiset ovatkin asioista perillä yhtä lailla kuin miehet ja yhtä kykeneviä puolustamaan omaa kantaansa kuin miehet, ”yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa tilanne on edelleen se, että väittely, kannanotto ja asemansa puolustaminen nähdään usein vielä miehisenä tapana ja jos naiset käyttävät samankaltaista puhetyyliä, se herättää negatiivista arviointia.”[15]

International Journal of Communication julkaisi Joseph Reaglen ja Lauren Rhuen tutkimuksen, joka käsitteli tuhansien englanninkielisen Wikipedian ja Encyclopædia Britannican verkkoversion henkilöartikkeleiden kattavuutta, sukupuolimielikuvaa ja artikkelien pituutta. He päättelivät, että Wikipediassa oli parempi kattavuus ja artikkelit olivat yleisesti pidempiä, että Wikipediassa on tyypillisesti määrällisesti enemmän naisia käsitteleviä artikkeleita kuin Encyclopædia Britannicassa mutta Wikipediasta puuttuu naisartikkeli todennäköisemmin kuin miesartikkeli, jos verrataan tilannetta Encyclopædia Britannicaan. Toisin sanoen, Wikipedia on kattavampi elämäkerta-artikkeleissa kuin Encyclopædia Britannica mutta edustavampi, jos kyse on miesartikkeleista. Samalla voidaan sanoa, että Britannica on tasapuolisempi kuin Wikipedia sen suhteen, kenet se jättää pois. Kummassakaan teoksessa artikkeleiden pituudessa sukupuolten suhteen ei ollut suurta eroa.[16]

Wikimedia Foundation teki huhtikuussa 2011 ensimmäisen puolivuosittaisen Wikipedia-kyselynsä. Tulos oli, että yhdeksän prosenttia Wikipedian muokkaajista on naisia. Todettiin myös, että ”päinvastoin kuin jotkut olettivat, tulokset kertovat, että vain hyvin harva naismuokkaaja tunsi tulleensa häirityksi ja hyvin harvan mielestä Wikipedia on seksualisoitu ympäristö”.[17] Kuitenkin lokakuussa 2011 pidetyn kansainvälisen Wikejä ja yhteistyötä käsitelleen symposiumin materiaalista löytyi todisteita sille, että Wikipediassa saattaa olla ”naisten osallistumista vastustava kulttuuri”.[8]

Vuonna 2014 julkistetun tutkimuksen mukaan Wikipedian muokkaajien välillä on myös ”internettaitojen vinouma”. Tutkijat huomasivat, että Wikipedian muokkaajat ovat todennäköisemmin tietoteknisesti taidokkaampia miehiä eikä vähemmän taidokkaiden joukossa ole sukupuolivinoumaa. Johtopäätöksenä oli, että ”tietoteknisten taitojen vinouma” kärjistää muokkaajien sukupuolivinoumaa.[18] Vuosina 2010—2014 Wiki Education Foundationin järjestämien Wikipedian muokkaamista kurssiohjelmassa sisältäneiden koulutusten osallistujista 61 prosenttia oli naisia. Heidän muokkauksensa havaittiin muuttavan Wikipedian sisältöä pop-kulttuurista ja teknis-tieteellisestä sisällöstä kohti yhteiskunta- ja humanistisia tieteitä.[19] Vuonna 2016 Wagner (et al.)[20] havaitsivat, että sukupuolten välinen epätasa-arvo näkyy Wikipedian henkilöartikkeleissa usealla eri tavalla. Näitä ovat erilaiset rajat määriteltäessä aiheen merkittävyyttä, aihepiiriin liittyvä vinouma, kielellinen vinouma ja rakenteellinen epätasa-arvo. Tutkimuksen tekijät huomasivat, että aiheen merkittävyyttä arvioitaessa naisartikkeleilla merkittävyysrima oli asetettu korkeammalle. Tämän seurauksena naiset, joista on Wikipedia-artikkeli, ovat hiukan merkittävämpiä kuin vastaavat miehet. Aihepiirin vinouma aiheuttaa sen, että henkilöartikkelit naisista näyttävät keskittyvän enemmän perhe-, sukupuoli- ja ihmissuhdeaiheisiin. Tämä ilmenee erityisesti artikkeleissa naisista, jotka ovat syntyneet ennen vuotta 1900. Tutkimuksen tekijät löysivät myös metadataa ja hyperlinkkejä koskevia rakenteellisia eroja. Niistä aiheutuu seurauksia informaation hakutoiminnassa.

Vuonna 2017 julkaistussa tutkimuksessa tehtiin koe, jossa naiset muokkasivat Wikipedian kaltaista sivustoa. Tutkijat havaitsivat, että naiset näyttivät pitävän muita sivuston muokkaajia miehinä ja näkivät heidän vastauksensa kriittisempinä kuin jos toinen muokkaaja oli sukupuolineutraali. Tutkimuksen lopputulos oli:[21]

...näkyvät Wikipedian naismuokkajat ja entistä selkeämpi rohkaiseminen rakentavaan kritiikkiin saattaa pienentää sukupuolten välistä kuilua Wikipediassa. Anonyymien muokkaajien suuri osuus saattaa myös kärjistää tuota kuilua, koska anonymiteetti usein hahmotetaan miessukupuoleen liittyväksi ja kriittisemmäksi.

Fordin ja Wajcmanin tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että sukupuolivinouman tutkimuksessa ongelma koskee naisten aliedustusta. Toisaalta, tutkijoiden keskeisin väite on, että infrastruktuurin tutkiminen feministisessä teknis-tieteellisessä ympäristössä mahdollistaa sukupuolianalyysin uudella tasolla. Infrastruktuurissa tutkitaan kolmea kysymystä: sisältölinjauksia, ohjelmistoja ja legaalistista toimintakehystä. Ajatus on, että edistystä saavutetaan muuttamalla tiedon tuottamisen kulttuuri rohkaisemalla tuottamaan vaihtoehtoista tietoa, vähentämällä teknisiä esteitä, jotka häiritsevät muokkaamista, ja ottamalla esille Wikipedian monimutkaiset käytännöt.[22] Helmikuussa 2018, julkaisussa The Pipeline of Online Participation Inequalities, Shaw ja Hargittai saivat tutkimuksensa tulokseksi, että ratkaistakseen osallistumisongelmat, mukaan lukien sukupuolten välisen vinouman, on kohdetta lähestyttävä muutoinkin kuin epätasa-arvon näkökulmasta.[23] Kaikkien osallistujien rohkaiseminen riippumatta heidän koulutuksestaan, taitotasostaan ja ikäryhmästään auttaa Wikipedian parantamisessa. Ja se, että mitä useampi nainen tietää, että Wikipediaa saa muokata vapaasti ja että se on avoin kaikille, on tärkeää sukupuolten välisen vinouman poistossa.[23]

Maaliskuussa 2018 matemaatikko Marie A. Vitulli kirjoitti julkaisussa Notices of the American Mathematical Society: ”Naispuolisten muokkaajien osuus Wikipediassa pysyy surkean matalana”.[24]

Lokakuussa 2018, jolloin Donna Strickland voitti Nobelin fysiikanpalkinnon, lukuisissa kirjoituksissa kerrottiin, että hänestä ei aikaisemmin ollut kirjoitettu Wikipedia-artikkelia. Artikkeli oli aloitettu mutta poistettiin, koska siinä ei ollut esitetty, että ”aihetta olisi käsitelty huomattavan laajasti (ei pelkästään sivuhuomautuksia)”.[25][26][27]

Syitä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Entinen Wikimedia Foundationin toiminnanjohtaja Sue Gardner luetteli yhdeksän naispuolisten Wikipedian muokkaajien kertomaa syytä siihen, miksi naiset eivät muokkaa Wikipediaa.[28]

Sukupuolten väliselle epäsuhdalle on esitetty useita syitä. Vuoden 2010 tutkimuksen mukaan naisten osuus Wikipedian muokkaajista on 13 prosenttia, mikä on lähellä muiden ”julkisten ajatusjohtajuus-foorumeiden” naisosallistujien määrää.[5][29] Wikipedia-tutkija Sarah Stierch vahvisti, että on ”melko yleistä”, että Wikipedian muokkaajat eivät kerro sukupuoltaan julkisesti.[30] Kulttuurin, jonka ei mielletä houkuttelevan osallistumaan, ja rajun ja loukkaavan kielenkäytön on myös esitetty olevan sukupuolivinouman syy.[31] Toinen syy sukupuolivinoumaan Wikipediassa on epäonnistuminen naismuokkaajien saamisessa ja pitämisessä.[32] Sen vaikuttaa negatiivisesti Wikipedian kattavuuteen. Wikipedian muokkaajat, jotka kertovat olevansa naisia, saavat osakseen häirintää muilta Wikipedian muokkaajilta.[1]

Entinen Wikipedian toiminnanjohtaja Sue Gardner viittasi yhdeksään syyhyn, miksi naiset eivät muokkaa Wikipediaa; nämä on poimittu Wikipedian naispuolisten muokkaajien kommenteista:[28]

 1. muokkausliittymä ei ole käyttäjäystävällinen
 2. ei ole tarpeeksi vapaa-aikaa
 3. itseluottamuksen puute
 4. vastenmielisyys joutua konflikteihin muiden muokkaajien kanssa ja haluttomuus osallistua pitkiin muokkaussotiin
 5. usko siihen, että muokkaukset todennäköisesti kumotaan tai poistetaan
 6. joidenkin mielestä yleisilmapiiri on misogynistinen
 7. Wikipedian kulttuuri on seksuaalinen tavalla, joka naisista on luotaantyöntävää
 8. se, että puhutellaan mieheksi on vastenmielistä naisille, joiden äidinkielessä sukupuolet ilmaistaan eri sanoilla
 9. vähemmän mahdollisuuksia sosiaalisille suhteille eikä toivoteta tervetulleeksi kuten muissa verkkosivustoissa

Vaikka Wikipedian lukijoista naisia on lähes yhtä paljon kuin miehiä (47 prosenttia), harvempi nainen muokkaa (16 prosenttia). Monet tutkimukset päätyvät johtopäätökseen, että Wikipediaan on muodostunut kulttuuri, joka ei rohkaise naisia ryhtymään muokkaajiksi.[8][33] Lam (et al.) liittää tämän kulttuurin siihen, että miehiä ja naisia koskevien aiheiden kuvaus ja muokkaaminen on epäsuhtaista, naisilla on miehiä suurempi taipumus olla aktiivisempi sosiaalisissa ja yhteisöllisissä näkökannoissa, on suurempi todennäköisyys, että uusien naispuolisten muokkaajien muokkaukset kumotaan ja/tai, että artikkelit, joiden muokkaamiseen naiset osallistuvat laajemmin, ovat kiistellyimpiä.[8]

Collier ja Bear tiivistivät vuonna 2012 esteet naisten Wikipedia-muokkaamiselle kolmella sanalla: konflikti, kritiikki ja itseluottamus. Konflikti tarkoittaa häirintää verkossa, trollausta ja kilpailua, joista naiset yleensä eivät pidä, kritiikki viittaa naisten haluttomuuteen muokata jonkun toisen työstämää tekstiä ja antaa jonkun toisen muokata heidän kirjoittamaansa. Itseluottamus osoittaa, että naiset eivät usein luota tarpeeksi asiantuntevuuteensa ja kykyynsä muokata jotakin tiettyä aihetta.[33] Wikipedian vapaan muokattavuuden periaate antaa internetin käyttäjille avoimen työskentelyalustan, ja samalla ruokkii kilpailevaa ja kritiikkiin taipuvaista ympäristöä, joka rajoittaa naisten halukkuutta Wikipedian muokkaamiseen.

Tutkimalla Wikipedian valtarakenteita tutkijat Ford ja Wajcman osoittivat toisen syyn, joka voi vahvistaa Wikipedian sukupuolivinoumaa. Wikipedian muokkaaminen vaatii ”erityistä sosioteknistä osaamista ja arvovaltaa, jotka muodostavat Wikipedian tietämyksen tai tietoteorian infrastruktuurin”.[34] Ihmiset, joilla on tämä asiantuntemus ja taidot, ovat todennäköisemmin valta-asemassa Wikipediassa. Muut sen sijaan jäävät ulkopuolelle, ja he ovat suurelta osin naisia.

Tutkimukset tarkastelevat sukupuolivinoumaa myös historiallisesta perspektiivistä. Konieczny ja Klein osoittivat, että Wikipedia on vain osa vääristynyttä yhteiskuntaa, jossa on pitkään vallinnut sukupuolten välinen epätasa-arvo.[35] Kun yksittäiset muokkaajat tallentavat päivittäisiä tapahtumia Wikipediaan, se toimii sekä ”heijastumana maailmasta” ja ”työkaluna, jolla tuotetaan <meidän maailmaamme>".[35] Vaikka sukupuolivääristymä pienenee hitaasti, ongelma on edelleen olemassa.lähde?

Reaktiot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Wikimedia Foundation on virallisesti pitänyt sukupuolivääristymää todellisena ilmiönä projektissa ainakin vuodesta 2011 lähtien, jolloin Gardner oli toiminnanjohtaja. Foundation on tehnyt muutamia yrityksiä ongelman käsittelemiseksi, mutta Gardner on ilmaissut turhautuneensa saavutetun onnistumisen määrään. Hän on todennut myös, että ”vähänä vapaa-aikanaan naiset näyttävät olevat taipuvaisempia olemaan enemmän mukana sosiaalisissa aktiviteeteissa kuin muokkaamassa Wikipediaa”. ”Naiset näkevät teknologian enemmän työkaluna, jota käytetään tehtävien suorittamiseen kuin hupina sinänsä.”[36][37] Vuonna 2011 Wikimedia Foundation asetti itselleen päämääräksi saada naispuolisiksi itsensä ilmoittavien muokkaajien osuudeksi 25 prosenttia vuoteen 2015 mennessä.[5] Elokuussa 2013 Gardner totesi: "Minä en selvittänyt sitä- Me emme selvittäneet sitä. Wikimedia Foundation ei selvittänyt sitä. Ratkaisua ongelmaan ei tule Wikimedia Foundationilta".[36]

Slate-lehden artikkelissa vuonna 2011 kirjoittanut Heather Mac Donald kutsui Wikipedian sukupuolivinoumaa ”epäongelmaksi, jolle haetaan harhaanjohtava ratkaisua”. Mac Donald väitti, että ”yksinkertaisin selitys osallistumiseroille Wikipediassa — ja ainoa, joka on linjassa arkikokemusten kanssa on, että tavallisesti miehillä ja naisilla on erilaiset mielenkiinnon kohteet ja tottumukset, joiden mukaan he käyttävät vapaa-aikaansa”.[38] Elokuussa 2014 Wikipedian toinen perustaja Jimmy Wales kertoi BBC:n haastattelussa, että Wikimedia Foundation aikoo puolittaa sukupuolittuneen eron Wikipedian sisällössä. Wales sanoi, että Foundation tulee enemmän vastaan ja tekee enemmän muutoksia ohjelmistoihin.[39]

Yritykset lisätä naispuolisten muokkaajien määrää[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuoden 2019 Punaisten linkkien naiset -kilpailun aikana järjestettiin Muijii Wikipediaan -muokkaustapahtuma. Fläppitaululla oli post-it -lapuille kirjoitettuna mahdollisia artikkelien aiheita.

Muokkaustapahtumia on järjestetty lisäämään Wikipediaan naisista kertovia artikkeleita tai naisia kiinnostavista aiheista olevia artikkeleita ja rohkaisemaan useampia naisia muokkaamaan Wikipediaa.[40] Wikimedia Foundation tukee näitä tapahtumia, joissa joskus on avustajia ja avustavia menetelmiä avustamassa uutta muokkaajaa prosessissa. Viimeisimmissä muokkaustapahtumissa on keskitetty huomiota rajattuihin aihepiireihin kuten australialasiin naispuolisiin neurotieteilijöihin ja juutalaisuuden historian naisiin.[41]

Wikimedia Foundationin rahoittamana kehitetty visuaalinen muokkain on WYSIWYG-tyylinen muokkain, jonka sanotaan olevat tarkoitettu osaltaan kaventamaan sukupuolivinoumaa.[42] Wikipedian ”Teehuone-projektin tarkoitus oli antaa tulokkaille käyttäjäystävällinen ympäristö, erityistavoitteena oli lisätä naisten osallistumista Wikipedian muokkaamiseen.[43]

Yhdysvaltain kansallinen tiedesäätiö ilmoitti heinäkuussa 2014 käyttävänsä 200 000 dollaria tutkiakseen Wikipedian järjestelmään kuuluvaa sukupuolivinoumaa.[44]

Monet wikiprojektit ovat sitoutuneet edistämään muokkauksia sukupuoli- ja naistutkimuksesta. Näitä projekteja ovat ”Wikiprojekti:Naiset”, ”Wikiprojekti:Feminismi”, ”Wikiprojekti:Sukupuolentutkimus” ja ”Wikiprojekti:Systeemistä vinoumaa vastaan / sukupuolivääristymän vastainen työryhmä”.[45]

Vuoden 2015 alussa englanninkielisessä Wikipediassa tehty aloite ”vain naisille” tarkoitetun paikan luomisesta Wikipediaan kohtasi Wikipedian muokkaajien jyrkän vastustuksen.[46]

Englanninkielisessä Wikipediassa julkistettiin kesällä 2015 wikiprojekti Women in Red. Projekti keskittyy kirjoittamaan uusia artikkeleita merkittävistä naisista.[47] Punaisten linkkien naiset järjestää viikoittaisia virtuaalimuokkaustapahtumia rohkaisten osallistumaan Wikipedian sisällön kattavuuden laajentamiseen.[48][49] Tämän projektin ansiosta kesäkuuhun 2018 mennessä Wikipediaan on lisätty noin 17 000 uutta naisartikkelia.[50] Vuonna 2017 Wikimedia Foundation rahoittaa 500 000 dollarilla entistä kannustavamman toimintaympäristön luomiseksi, jotta Wikipediassa voidaan toteuttaa monipuolisuutta.[51] Wikimedia Suomi -yhdistys järjesti suomenkielisessä Wikipediassa huhtikuussa 2018 ja 2019 Punaisten linkkien naiset -nimisen wikiprojektin, jossa luotiin naisista kertovia artikkeleita[52]. Projektista on tarkoitus tehdä vuosittainen.

FemTechNet julkaisi ”Wikimyrsky”-projekteja, jotka myöntävät feminismin liittyviin muokkauksiin apurahoja.[53]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b Montellaro, Zach: How Does Political Wikipedia Stay Apolitical?: The seventh-most visited site is one of the first online listings for any elected official—but how does a site that stakes its reputation on neutrality walk that line theatlantic.com. 18.11.2015. The Atlantic. Arkistoitu 21.8.2017. Viitattu 20.8.2017. (englanniksi)
 2. Lih, Andrew: Can Wikipedia Survive? www.nytimes.com. 20.6.2015. Washington. Arkistoitu 21.6.2015. ”...the considerable and often-noted gender gap among Wikipedia editors; in 2011, less than 15 percent were women.” Viitattu 21.6.2015. (englanniksi)
 3. Statistics based on Wikimedia Foundation Wikipedia editor surveys 2011 (marraskuu 2010-huhtikuu 2011) ja Marraskuu 2011 Arkistoviite web.archive.org. (englanniksi) (huhti–lokakuu 2011)
 4. a b Hill, Benjamin Mako & Shaw, Aaron & Sánchez, Angel: The Wikipedia Gender Gap Revisited: Characterizing Survey Response Bias with Propensity Score Estimation. PLoS ONE, 26.6.2013, 8. vsk, nro 6, s. e65782. PubMed:23840366. doi:10.1371/journal.pone.0065782. Bibcode:2013PLoSO...865782H. (englanniksi)
 5. a b c d e Cohen, Noam: Define Gender Gap? Look Up Wikipedia's Contributor List The New York Times. 30.1.2011. Arkistoitu 3.2.2011. Viitattu 31.1.2011. (englanniksi)
 6. Reagle, Joseph: "Free as in sexist?": Free culture and the gender gap First Monday -lehti. Arkistoitu 20.5.2015. Viitattu 10.10.2015. (englanniksi)
 7. Joseph Reagle on the gender gap in geek culture surprisinglyfree.com. 26.2.2013. Arkistoitu 17.11.2015. Viitattu 10.10.2015. (englanniksi)
 8. a b c d Lam, Shyong K. & Uduwage, Anuradha & Dong, Zhenhua & Sen, Shilad & Musicant, David R. & Terveen, Loren & Reidl, John: WP:Clubhouse? An Exploration of Wikipedia’s Gender Imbalance (WikiSym'11) lokakuu 2011. ACM. Arkistoitu 29.10.2013. (englanniksi)
 9. Computational Linguistics Reveals How Wikipedia Articles Are Biased Against Women (Emerging Technology from the arXiv) MIT Technology Review. Viitattu 21.8.2017. (englanniksi)
 10. The Guardian view on Wikipedia: evolving truth www.theguardian.com. Arkistoitu 12.11.2016. (englanniksi)
 11. Glott, Ruediger & Schmidt, Philipp & Ghosh, Rishab: Wikipedia Survey: Overview Results (arkistoitu 14.4.2010) web.archive.org. maaliskuu 2010. Viitattu 11.8.2014. (englanniksi)
 12. Where Are the Women in Wikipedia? The New York Times. 2.2.2011. Arkistoitu 15.7.2014. Viitattu 9.8.2014. (englanniksi)
 13. Herring, Susan C.: Communication Styles Make a Difference The New York Times. 4.2.2011. Arkistoitu 24.7.2014. Viitattu 11.8.2014. (englanniksi)
 14. Reagle, Joseph M.: 'Open' Doesn't Include Everyone The New York Times. 4.2.2011. Arkistoitu 15.7.2014. Viitattu 11.8.2014. (englanniksi)
 15. Cassell, Justine: Editing Wars Behind the Scenes The New York Times. 4.2.2011. Arkistoitu 27.2.2017. (englanniksi)
 16. Reagle, Joseph & Rhue, Lauren: Gender Bias in Wikipedia and Britannica (sivut 1138–1158) International Journal of Communication (5. vuosikerta). 2011. Joseph Reagle & Lauren Rhue. Arkistoitu 22.3.2016. (englanniksi)
 17. Wikipedia Editors Study: Results From "The Editor Survey, April 2011" upload.wikimedia.org. huhtikuu 2011. Arkistoitu 26.12.2014. Viitattu 18.5.2014. (englanniksi)
 18. Hargittai, Eszter & Shaw, Aaron: Mind the skills gap: the role of Internet know-how and gender in differentiated contributions to Wikipedia. Information, Communication & Society, 4.11.2014, 18. vsk, nro 4, s. 424–442. doi:10.1080/1369118X.2014.957711. (englanniksi)
 19. Maiman, Bruce: Wikipedia grows up on college campuses (arkistoitu 23.9.2014) The Sacramento Bee. 23.9.2014. Viitattu 23.9.2014. (englanniksi)
 20. Wagner, Claudia & Graells-Garrido, Eduardo & Garcia, David & Menczer, Filippo: Women through the glass ceiling: gender asymmetries in Wikipedia. EPJ Data Science, 1.3.2016, 5. vsk, nro 5. doi:10.1140/epjds/s13688-016-0066-4. (englanniksi)
 21. Shane-Simpson, Christina & Gillespie-Lynch, Kristen: Examining potential mechanisms underlying the Wikipedia gender gap through a collaborative editing task. Computers in Human Behavior, tammikuu 2017, 66. vsk, s. 312–328. doi:10.1016/j.chb.2016.09.043. Artikkelin verkkoversio. (englanniksi)
 22. Ford, Heather & Wajcman, Judy: 'Anyone can edit', not everyone does: Wikipedia and the gender gap. (arkistoitu 28.12.2016) Social Studies of Science, 2017, 47. vsk, nro 4, s. 511–527. PubMed:28791929. doi:10.1177/0306312717692172. Artikkelin verkkoversio. (englanniksi)
 23. a b Shaw, Aaron & Hargittai, Eszter: The Pipeline of Online Participation Inequalities: The Case of Wikipedia Editing. Journal of Communication, 1.2.2018, 68. vsk, nro 1, s. 143–168. ISSN 0021-9916. doi:10.1093/joc/jqx003. (englanniksi)
 24. Vitulli, Marie A.: Writing Women in Mathematics into Wikipedia 65 (3). pp. 331–332.. Notices of the American Mathematical Society, maaliskuu 2018. American Mathematical Society. doi:10.1090/noti1650. Artikkelin verkkoversio. Viitattu 11.10.2018. (englanniksi)
 25. The Nobel prize winning scientist who wasn't famous enough for Wikipedia The Irish Times. 3.10.2018. Viitattu 3.10.2018. (englanniksi)
 26. Davis, Nicola: Nobel physics prize winners include first female laureate for 55 years – as it happened The Guardian. 2.10.2018. Viitattu 27.2.2019. (englanniksi)
 27. Cecco, Leyland: Female Nobel prize winner deemed not important enough for Wikipedia entry The Guardian. 3.10.2018. Viitattu 3.10.2018. (englanniksi)
 28. a b Gardner, Sue: Nine Reasons Why Women Don't Edit Wikipedia, In Their Own Words 19.2.2011. Sue Gardner. (englanniksi)
 29. Yasseri, Taha & Liao, Han-Teng & Konieczny, Piotr & Morgan, Jonathan & Bayer, Tilman: Recent research — Napoleon, Michael Jackson and Srebrenica across cultures, 90% of Wikipedia better than Britannica, WikiSym preview Wikipedia: The Signpost. 31.7.2013. Wikipedia. Arkistoitu 17.6.2015. (englanniksi)
 30. The women of Wikipedia: Closing the site's giant gender gap dailydot.com. 24.1.2013. Arkistoitu 3.7.2015. (englanniksi)
 31. In UK, rising chorus of outrage over online misogyny Christian Science Monitor. elokuu 2013. Arkistoitu 4.7.2015. (englanniksi)
 32. Morgan, Jonathan T. & Bouterse, Siko & Stierch, Sarah & Walls, Heather: Tea & Sympathy: Crafting Positive New User Experiences on Wikipedia Wikimedia Foundation. Arkistoitu 5.11.2014. (englanniksi)
 33. a b Collier, Benjamin & Bear, Julia: Conflict, criticism, or confidence: an empirical examination of the gender gap in wikipedia contributions. Proceedings of the ACM 2012 Conference on Computer Supported Cooperative Work - CSCW '12, 2012, s. 383. ACM Press. doi:10.1145/2145204.2145265. Artikkelin verkkoversio. (englanniksi)
 34. Ford, Heather & Wajcman, Judy: 'Anyone can edit', not everyone does: Wikipedia's infrastructure and the gender gap. Social Studies of Science, elokuu 2017, 47. vsk, nro 4, s. 511–527. PubMed:28791929. doi:10.1177/0306312717692172. ISSN 0306-3127. Artikkelin verkkoversio. (englanniksi)
 35. a b Konieczny, Piotr & Klein, Maximilian: Gender gap through time and space: A journey through Wikipedia biographies via the Wikidata Human Gender Indicator. New Media & Society, joulukuu 2018, 20. vsk, nro 12, s. 4608–4633. doi:10.1177/1461444818779080. ISSN 1461-4448. (englanniksi)
 36. a b Huang, Keira: Wikipedia fails to bridge gender gap South China Morning Post. 11.8.2013. Arkistoitu 15.1.2016. (englanniksi)
 37. Wikistorming (arkistoitu 17.7.2015) FemTechNet. syksy 2013. (englanniksi)
 38. Mac Donald, Heather: Wikipedia Is Male-Dominated. That Doesn't Mean It's Sexist. Slate-lehti. 9.2.2011. Arkistoitu 7.1.2015. Viitattu 7.1.2015. (englanniksi)
 39. Wikipedia 'completely failed' to fix gender imbalance (BBC:n haastattelussa Jimmy Wales, 8.8.2014; 45 sekunnin kohdalla) bbc.com. 29.12.2016. Arkistoitu . (englanniksi)
 40. Stoeffel: Closing Wikipedia's Gender Gap — Reluctantly New York -lehti. 11.2.2014. Arkistoitu 2.9.2014. Viitattu 27.8.2014. (englanniksi)
 41. The Wikipedia wars: does it matter if our biggest source of knowledge is written by men? newstatesman.com. Arkistoitu 2.6.2015. (englanniksi)
 42. Kate Middleton's wedding gown and Wikipedia's gender gap. slate.com. 13.7.2012. Arkistoitu 3.12.2014. Viitattu 4.12.2014. (englanniksi)
 43. Tea & Sympathy: Crafting Positive New User Experiences on Wikipedia (arkistoitu 9.2.2015) washington.edu. 2013. Proc. CSCW ‘13, 23–27 February 2013, San Antonio, Texas, USA. (englanniksi)
 44. Harrington, Elizabeth: Government-Funded Study: Why Is Wikipedia Sexist? Washington Free Beacon. 30.7.2014. Arkistoitu 1.8.2014. (englanniksi)
 45. Kennedy, K.: Why women should be editing Wikipedia. Women's Studies Journal, 2017, 31. vsk, nro 1, s. 94–99. ISSN 0112-4099. (englanniksi)
 46. Paling, Emma: How Wikipedia Is Hostile to Women The Atlantic. 21.10.2015. Arkistoitu 21.10.2015. Viitattu 21.10.2015. (englanniksi)
 47. Redden, Molly: Women in science on Wikipedia: will we ever fill the information gap? The Guardian. 19.3.2016. Viitattu 16.8.2018. (englanniksi)
 48. Improving gender balance on Wikipedia 21.8.2017. Royal Society of Chemistry. Viitattu 16.8.2018. (englanniksi)
 49. Gordon, Maggie: Wikipedia editing marathons add women's voices to online resource Houston Chronicle. 9.11.2017. Viitattu 16.8.2018. (englanniksi)
 50. Khan, Sadiq: Why we need to close Wikipedia's gender page gap The Telegraph. 12.6. 2018. Viitattu 16.8.2018. (englanniksi)
 51. 2016-2017 Fundraising Report - Wikimedia Foundation Governance Wiki foundation.wikimedia.org. Viitattu 31.3.2019. (englanniksi)
 52. Sandqvist, Jaakko: Vain yksi viidestä Wikipedian henkilöartikkelista käsittelee naista, hääpuvustakin puuttui tieto pitkään - nyt asiaan halutaan muutos Iltalehti. 7.5.2018. Viitattu 22.7.2019.
 53. Feminist wiki-storming – FemTechNet femtechnet.org. Viitattu 31.3.2019. (englanniksi)

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: en:Gender bias on Wikipedia  –  15.5.2019 versio