Sisältöstrategia

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Sisältöstrategia on yrityksen tai muun markkinoijan (järjestö, kulttuurilaitos jne.) sisältömarkkinoinnin pitkän tähtäyksen suunnittelua.

Verkkoon keskittyvän sisältöstrategian käytännöt nousivat markkinoinnin ja viestinnän kentälle kunnolla sosiaalisen median yleistyttyä 2000-luvun alussa ja se tunnistetaan osaksi käyttäjälähtöistä verkkonäkyvyyttä. Sisältöstrategia on tapa jolla luodaan tarkasti kohdennettua, vaikuttavaa ja sisällön tuottajalle tuloksellista verkkonäkyvyyttä. Sisältöstrategia syntyi kun yritykset tarvitsivat uusia prosesseja ja tomintamalleja uusien julkaisukanavien ja sosiaalisen median yleistyttyä. [1]tarvitaan parempi lähde

Määritelmiä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sisältöstrategia määrittelee yrityksen tai organisaation tavoitteiden saavuttamisen kannalta merkitykselliset asiakaskohtaamiset ja sisällöt,selvennä joiden lähtökohtana on asiakkaan tiedontarpeet. Verkossa etsitään sisältöjä ja yritysten näkökulmasta oikeanlainen sisältöstrategia vastaa yritysten asiakkaiden tiedon tarpeisiin. [2]

Sisältöstrategia on ajatusmalli ja työkalu verkkosisältöjen hallintaan, jonka avulla sisältöjä suunnitellaan, tuotetaan ja hallinnoidaan haluttujen kohderyhmien näkökulmasta. Sisältöstrategian kohderyhmämäärittelyyn soveltuu muun muassa kohdentamisen tikkataulumalli.selvennä[3]

Sisältöstrategian lopputulokset määritellään muun muassa sisältöpoluiksi, joiden tarkoituksena on ohjata tiedonhakija sisältöjä tuottaneen tahon haluamaan paikkaan verkossa.[4]

Toisen määritelmän mukaan sisältöstrategian tarkoituksena on saavuttaa liiketaloudellisia tavoitteita mahdollisimman vaikuttavan sisällön avulla. Usein näitä sisältöjä luodaan journalististen periaatteiden mukaan: tarkoituksena on tuottaa yrityksen toimialaan, tuotteisiin, palveluihin tai haluttujen asiakasryhmien elämäntapaan liittyviä kiinnostavia teksti-, video- tai kuvasisältöjä.lähde?

Sisältöstrategiassa määritellyt toimenpiteet toteutetaan joko organisaation sisällä tai sisällöntuotanto ulkoistetaan sisällöntuotantoon erikoistuneille yrityksille, jotka tuottavat verkkosisällöt yhdessä ammattitoimijoiden kanssa. Osa sisältöstrategeista kokee ulkoistamisen olevan keino aidosti kiinnostavien sisältöjen tuotantoon.selvennä [5]

Toimijat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sisältöstrategian harjoittajaa kutsutaan sisältöstrategiksi. Näkökulmat, joita sisältöstrategi tuo sisällönsuunnitteluun riippuvat paljolti tämän ammatillisesta taustasta sekä koulutuksesta. Usein sisältöstrategilta odotetaan kuitenkin toimituksellista osaamista sekä viestintäkokemusta.[6]

Sisältöstrategian avulla rakennetaan yritykselle tai organisaatiolle muun muassa sisällönanalyysi, parannetaan hakukoneoptimointia, luodaan mitattavia sisältöpolkujaselvennä sekä parannetaan sisällöntuotantoprosessin tehokkuutta. Osa toimijoista toimii sisältöstrategian kentällä laaja-alaisemmin tarjoten journalistista lähtökohdista nousevaa verkkotoimittamisen strategiaa, toimintamalleja sekä sisällöntuotantoa.lähde?

Usein sisältöstrategin toimenkuvaan kuuluvat myös toimituskäytäntöjen tuntemus, informaatioarkkitehtuuristen tavoitteiden määrittely ja saavuttaminen sekä erilaisten verkkotyökalujen ja -ohjelmien osaaminen.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]