Sisältöstrategia

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Sisältöstrategia on organisaation verkkosisältöjen tai sisältömarkkinoinnin pitkän tähtäimen suunnittelua sekä tapa saada tarkasti kohdennettua, vaikuttavaa ja sisällön tuottajalle tuloksellista verkkonäkyvyyttä.

Määritelmiä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomeksi termejä sisältöstrategia ja sisältömarkkinoinnin strategia käytetään osittain päällekkäin, mutta englanniksi termi content strategy on vakiintunut viittaamaan kaikkien verkkosisältöjen suunnitteluun ja tuottamiseen, kun taas content marketing strategy puolestaan viitataan markkinoinnin tarpeisiin tuotettujen sisältöihin.[1] Tässä artikkelissa puhutaan pääosin sisältömarkkinoinnin strategiasta.

Sisältöstrategia (tai sisältömarkkinoinnin strategia) määrittää organisaation sisältömarkkinoinnin ylätason puitteet (kuten verkkosisältöjen tai sisältömarkkinoinnin tavoitteet, fokuksen ja sisältöteemat) ja antaa näin suuntaviivat operatiiviselle suunnittelulle, mutta jättää sen sijaan avoimeksi kaikki taktisen tason yksityiskohdat.[2] Sisältöstrategia määrittelee siis paitsi sisältöjen tavoitteet, myös sen, miten ne tukevat organisaation strategisia (esim. liiketoiminnan) tavoitteita. Lisäksi siinä määritellään kohderyhmät joihin halutaan vaikuttaa; se, miten näihin halutaan vaikuttaa; aiheet joista puhutaan; vaikuttamisen keinot ja kanavat sekä sisäiset prosessit.

Sisältöstrategia on siis ennen kaikkea ajatusmalli ja työkalu verkkosisältöjen hallintaan. Se auttaa siis paikantamaan ne asiakaskohtaamispisteet (esim. organisaation verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa), jotka ovat merkityksellisiä organisaation tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Lisäksi strategia auttaa määrittelemään, millaisia sisältöjä organisaation tulisi tuottaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Taustaa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Verkkoon keskittyvät sisältöstrategiat alkoivat yleistyä 2000-luvun alussa kun sosiaalinen media yleistyi ja se tunnistetaan osaksi käyttäjälähtöistä verkkonäkyvyyttä. Taustalla on ajatus siitä, että verkossa tiedonhaku tapahtuu asiakkaan omilla ehdoilla, ja jotta organisaatio saisi viestinsä läpi, sen täytyy pystyä vastaamaan asiakkaiden tiedonhakutarpeisiin. [3]

Hyödyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hyvin toteutetusta sisältöstrategiasta on useitä hyötyjä organisaatiolle.[4] Se auttaa organisaatiota mm.

  • tuottamaan sisältöjä, jotka tuovat verkkosivuille oikeanlaisia kävijöitä esim. hakukoneista ja saavat nämä toimimaan halutulla tavalla (esim. tilaamaan uutiskirjeen tai ostamaan tuotteen verkkokaupasta)
  • tehostamaan prosesseja, priorisoimaan resurssienkäyttöä ja valitsemaan ne toimenpiteet ja sisällöt, jotka parhaiten tukevat organisaation tavoitteiden toteutumista
  • kehittämään organisaation sisäistä yhteistyötä, sillä kaikkien toimintojen apua tarvitaan yhtenäisen sisältöstrategian laatimiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi
  • analysoimaan sisältöjen toimivuutta ja mittaamaan toimenpideiden tehokkuutta aiempaa systemaattisemmin
  • saavuttamaan bränditavoitteet, esimerkiksi halutun tavoitemielikuvan tärkeän kohderyhmän keskuudessa, koska sisällöntuotanto ja siihen liittyvät toimenpiteet saavuttavat systemaattiseti halutun kohderyhmän oikealla viestillä ja oikeissa kanavissa

Strategiatyön tuloksena hahmotellut asiakaskohtaamispisteet voidaan määritellä esim. ns. sisältöpoluiksi, joiden tarkoituksena on ohjata tiedonhakija sisältöjä tuottaneen tahon haluamaan paikkaan verkossa.[5]

Toteutus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Organisaation sisältöstrategian tekee tyypillisesti organisaation sisältöstrategiasta vastaava henkilö tai vaihtoehtoisesti ulkopuolinen ammattilainen yhteistyössä organisaation kanssa.

Sisältöstrategi-nimikkeellä toimivat henkilöilla on yleensä sisältömarkkinoijan, sisältösuunnittelijan, viestijän, toimittajan tai esimerkiksi copywriterin taustaa.[6] Usein sisältöstrategin toimenkuvaan kuuluvat myös toimituskäytäntöjen tuntemus, informaatioarkkitehtuuristen tavoitteiden määrittely ja saavuttaminen sekä erilaisten verkkotyökalujen ja -ohjelmien osaaminen.

Sisältöstrategiassa määritellyt toimenpiteet voi toteuttaa karkeasti kolmella tavalla:

  1. kokonaisuudessaan organisaation sisällä, jos organisaatiossa on tarpeeksi kyvykkyyttä ja resursseja
  2. strategisessa yhteistyössä siihen erikoistuneiden markkinointitoimistojen kanssa
  3. pitämällä strateginen suunnittelu talon sisällä, mutta ulkoistamalla sisältöjen suunnittelu ja tuotanto markkinointitoimistolle

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]