Seksuaalirikos

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Seksuaalirikos on rikoslaissa määritelty rikos, joka loukkaa joko a) seksuaalista itsemääräämisoikeutta tai b) lapsen normaalia kehitystä[1]. Seksuaalinen itsemääräämisoikeus tarkoittaa oikeutta päättää itsenäisesti omasta seksuaalisuudestaan ja kehostaan[2]. Päätösvallan määrään ei vaikuta henkilön seksuaalinen suuntautuminen, se millaisessa suhteessa, tai kuinka läheisiä uhri ja tekijä ovat keskenään[1].

Seksuaalirikollisilla on korkea persoonallisuushäiriöiden esiintyvyys. Kaksi yleisintä seksuaalirikollisten persoonallisuushäiriötä ovat antisosiaalinen persoonallisuushäiriö ja narsistinen persoonallisuushäiriö. Antisosiaalista persoonallisuushäiriötä sairastavilla on sekä aikuisia uhreja että lapsiuhreja, ja aikuisten uhrien määrä voi olla suurempi. Narsistista persoonallisuushäiriötä sairastavilla on yleisemmin lapsiuhreja ja harvemmin aikuisuhreja. Myös epävakaassa persoonallisuushäiriössä lukemat ovat koholla.[3]

Kansainvälisesti

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tasa-arvoisimmissa maissa, kuten Pohjoismaissa, naiset ilmoittavat useimmin seksuaali- ja väkivaltarikoksista (kuva 1). Luultavasti näissä maissa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa pidetään useammin rikoksena ja viranomaiset suhtautuvat paremmin niistä ilmoittamiseen.

Kuva 1. Naisiin kohdistuvat seksuaali- ja väkivaltarikokset suhteessa sukupuolten tasa-arvoon EU-maissa (Kroatia ei mukana). Kuviossa oikealla ovat maat, joissa naiset raportoivat eniten itseensä kohdistuneita seksuaali- ja väkivaltarikoksia tutkimuksessa, ja ylhäällä ovat sukupuolisesti tasa-arvoisimmat EU-maat. Korkeimman sukupuolisen tasa-arvon maissa naiset ilmoittavat useimmin seksuaali- ja väkivaltarikoksista. Tiedot European Union Agency for Fundamental Rights "Violence against women: an EU-wide survey (Gender-based violence against women survey dataset, 2012" ja "EIGE Gender Equality Index, 2013"). Valtioiden lyhenteet: AT=Itävalta, BE=Belgia, BG=Bulgaria, CZ=Tšekki, CY=Kypros, DE=Saksa, DK=Tanska, EE=Viro, EL=Kreikka, ES=Espanja, FR=Ranska, HU=Unkari, NL= Alankomaat, FI=Suomi, IE=Irlanti, IT=Italia, LU=Luxembourg, LV=Latvia, LT=Liettua, MT=Malta, PL=Puola, PT=Portugali, RO=Romania, SE=Ruotsi, SI=Slovenia, SK=Slovakia, UK=Iso-Britannia.

40 000 kotitalouden kyselyssä 38 % seksuaalisista väkivallanteoista oli kohdistunut miehiin Yhdysvalloissa vuonna 2013. Kansallisen rikosuhritutkimuksen tutkija Lara Stemplen mukaan naisten ja miesten kokemukset ovat yllättävän lähellä toisiaan. Vuoteen 2012 asti FBI määritteli raiskauksen naiseen kohdistuvaksi. 2010 National Intimate Partner and Sexual Violence Surveyn mukaan seksuaalisen väkivallan uhreja oli 1,27 miljoonaa naista ja 1,267 miljoonaa miestä. Miesuhreilla on erittäin usein masennusta ja seksuaalisia toimintahäiriöitä. Vankiloissa naisia hyväksikäyttävät yleensä vankitoverit, miehiä vartijat, usein naispuoliset, etenkin nuorisovankeja. Vankiuhrit eivät ole mukana yleisissä seksuaaliväkivaltaluvuissa.[4]

Jonkinlaista pakottamista seksiin kokee arviolta 50 % miehistä. Yliopistoissa opiskelevista naisista 23–46 % myönsi painostaneensa miehiä seksiin verbaalisesti, pitämällä väkisin paikallaan, asein tai muuten. Näissä kuten yleensäkin tutkimuksissa seksiin pakottamisesta on ongelmana se, että ne sekoittavat hyvin eriasteisia tapahtumia ja voivat olla asenteellisia.[5]

Suomen rikoslaissa (20. luku) seksuaalirikoksiksi on määritelty seuraavat teot ja niiden yrittäminen (suluissa rangaistusasteikko)[6][7]:

 • Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin (sakkoja−1v vankeutta) (rikos vuodesta 2011[8])
 • Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö (4kk–6v)
 • Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö (1−10v)
 • Pakottaminen seksuaaliseen tekoon (sakkoja−3v) (1998[9])
 • Raiskaus (1–6v, jos sisältää myös pahoinpitelyn, sillä uhkaamista tai uhrin avuttomuustilasta johtuvan tahdonilmaisu- tai puolustuskyvyttömyyden; tai 4kk−4v, jos ei sisällä)
  • Aviopuolison raiskaaminen ("avioliitossa tapahtuva väkisinmakaaminen"), sekä avioliiton ulkopuolella tapahtuva naiseen kohdistuva raiskaus ilman pahoinpitelyä (= "vapautta loukkaava haureus") rikoksia vuodesta 1994[10], tahtoaan ilmaisemaan kykenemättömän henkilön raiskaus rikos vuodesta 2011[11]
 • Törkeä raiskaus (2−10v)
 • Paritus (sakkoja−3v)
 • Törkeä paritus (4kk−6v) (2004[12])
 • Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö (sakkoja−6kk) (2006[13])
 • Seksuaalinen ahdistelu (sakkoja−6kk) (2014[14])
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö (sakkoja−4v)
 • Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta (sakkoja−2v) (1999[15])
 • Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen (sakkoja−2v) (2011[8])

Vapauteen kohdistuvat rikokset (RL 25. luku), jotka voivat samalla olla seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavia rikoksia:[7]

 • Ihmiskauppa (4kk−6v) (2004[16]) ja sen yritys
 • Törkeä ihmiskauppa (2−10v) ja sen yritys

Piiloon jäävän rikollisuuden osuus on erittäin suuri seksuaalirikoksissa[17]. Ne ovat tyypillisesti rikoksia, joita ei helposti ilmoiteta poliisille eikä niistä aina kerrota edes rikosuhritutkimuksissa[18]. Vuonna 2015 seksuaalirikokset muodostivat oli 8 % kaikista tietoon tulleista epäillyistä rikoksista[19].

Rikos vanhentuu aikaisintaan uhrin täyttäessä 23 vuotta, jos kyseessä on alle 18-vuotiaan houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin, kuten esiintymään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavassa järjestetyssä esityksessä (RL 8. luku, 1§ 9. mom.). Rikos vanhentuu aikaisintaan uhrin täyttäessä 28 vuotta, jos on kysymys alle 18-vuotiaan raiskaamisesta, törkeästä raiskauksesta, pakottamisesta sukupuoliyhteyteen, pakottamisesta seksuaaliseen tekoon, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, parituksesta, törkeästä parituksesta, ihmiskaupasta tai törkeästä ihmiskaupasta.[7]

Seksuaalirikoksen kohteeksi joutuneista ainoastaan seksuaalisesti ahdisteltu täysi-ikäinen voi päättää olla vaatimatta rangaistusta tekijälle. Tällöinkin syyttäjällä on mahdollisuus päättää, että tärkeä yleinen etu vaatii syytteen nostamisen.[1]

Rikosten uhreilla on oikeudenkäyntiä varten oikeus maksuttomaan tukihenkilöön ja oikeudenkäyntiavustajaan[20].

Seksuaalirikoksen kohteeksi joutuminen

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 2016 poliisin selvittämien seksuaalirikosten kohteiksi joutuneista ihmisistä 92,9 % oli syntynyt Suomessa ja 7,1 % ulkomailla[21]. Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisipäivystyspuhelimeen (tarkoitettu uhreille ja uhrien läheisille sukupuoleen katsomatta) soitettiin vuonna 2015 noin 2000 puhelua. Apua hakeneista seksuaalirikosten uhreista suurin osa, noin 23 prosenttia, oli 21−30-vuotiaita ja noin 14 prosenttia 16−20-vuotiaita. Ihmiset soittivat sekä kriisi- että juristipäivystykseen eniten raiskauksista (noin puolet soittajista). Lakiapua haettiin myös lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön (18 %). Kriisipäivystykseen ei juurikaan soitettu seksuaalisesta ahdistelusta.[22]

Avun saaminen

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääkaupunkiseudun kuntien asukkaat (helsinkiläiset, espoolaiset, vantaalaiset ja kauniaislaiset) saavat apua Helsingin Naistenklinikalle 29. toukokuuta 2017 avatusta seksuaalisen väkivallan uhrien tukikeskus Seristä, joka on Suomen ensimmäinen laatuaan. Tukikeskus auttaa yli 16-vuotiaita seksuaalirikoksen uhreja kuukauden sisällä tapahtuneesta. Keskukseen pääsee kävelemällä sisään ilman lähetettä tai tekemättä rikosilmoitusta. Serissä kokonaisvaltaista apua saa "yhden luukun periaatteella" kätilöltä, lääkäriltä, psykologilta, sosiaalityöntekijältä, joka auttaa arjen asioissa; ja sairaalapastorilta.[23]

Helsingissä, Jyväskylässä ja Rovaniemellä apua on mahdollista hakea Raiskauskriisikeskus Tukinaisesta. Tukinainen antaa uhreille myös oikeusapua. Turussa uhreja auttaa mielenterveysseuran Koski-hanke ja Tampereella Setlementin Välitä-hanke.[23]

Pienemmillä paikkakunnilla apua tarjoavat terveysasemat.[23]

Istanbulin sopimuksen vaatimuksesta perustettua Seri-kokeiluhanketta lukuun ottamatta seksuaalisen väkivallan uhrien auttamistyö on Suomessa poliisin, perusterveydenhuollon ja järjestöjen vastuulla.[23]

On hyvin yleistä, että seksuaalirikoksen kohteeksi joutunut hakee apua vasta usean kuukauden kuluttua rikoksesta. Osa selviää lyhyemmänkin avun turvin, osa ohjataan hakemaan esimerkiksi Kela-tuettua kuntoutuspsykoterapiaa.[23]

Seksuaalisen väkivallan kokemus on Suomessa edelleen häpeälliseksi koettu. Siksi rikoksista jätetään puhumatta tai ilmoittamatta poliisille. Häpeän ja syyllisyyden tunne kertoo myös siitä, että ihminen pyrkii ottamaan tapahtunutta hallintaansa. Jos uhri ajattelee, että hän itse olisi voinut vaikuttaa tapahtuneeseen, se tuntuu vähemmän uhkaavalta, kuin teko, johon ei olisi voinut lainkaan vaikuttaa.[23]

Vuoden 2018 kansallisessa rikosuhritutkimuksessa 0,6 % miehistä ja 2,4 % naisista ilmoitti joutuneensa seksuaalisen väkivallan tai sen yrityksen kohteeksi.[24] Useiden tutkimusten mukaan miehet ilmoittavat poliisille pienemmän osan kokemistaan väkivaltarikoksista kuin naiset.[25]

Epäilty seksuaalirikoksiin syyllistyminen

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 2015 miesten osuus seksuaalirikosepäillyistä oli 93 prosenttia ja naisten 7 prosenttia[19]. Alkuvuonna 2016 ulkomaiden kansalaisten osuus seksuaalirikosepäillyistä oli noin 20 %, kun se alkuvuonna 2015 oli päälle 10 %. Suomen kansalaisten osuus rikoksista, joissa epäilty oli tiedossa, oli noin 71 prosenttia ja ulkomaiden kansalaisten osuus 29 prosenttia. Seksuaalirikoksia, joista epäiltiin Suomesta turvapaikkaa hakevia ihmisiä, oli 129.[26]

Ilmoitettujen rikosten määrä

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää useasta teosta koostuvia tapahtumasarjoja[27].

Rikosnimike[28][29] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Seksuaalirikosilmoitusten kokonaismäärä 2417 3252 3511 3310 3001 2972 3327
Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin -- 14 45 102 96 72 81
Lapsen seksuaalisiin tarkoituksiin houkuttelemisen yritys  -- 2 12 9 7 11 11
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 926 1130 1089 1009 890 874 869
Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritys 94 138 94 250 75 46 38
Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 82 412 363 390 437 295 320
Lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön yritys 0 2 20 6 13 15 17
Pakottaminen seksuaaliseen tekoon 87 109 155 172 165 109 142
Seksuaaliseen tekoon pakottamisen yritys 15 14 17 11 10 8 4
Pakottaminen sukupuoliyhteyteen

(kumottu syyskuussa 2014, nykyisin raiskaus (lievempi rangaistusasteikko)

291 202 175 174 80 10 1
Sukupuoliyhteyteen pakottamisen yritys

(kumottu syyskuussa 2014, nykyisin raiskauksen yritys (lievempi rangaistusasteikko)

9 9 12 10 4 0 0
Paritus 2 16 38 9 14 11 9
Parituksen yritys 0 1 0 5 0 1 0
Törkeä paritus 0 2 14 9 8 6 6
Törkeän parituksen yritys 0 0 0 0 0 0 0
Raiskaus

joista

a&b. Raiskaus + pahoinpitely, sillä uhkaaminen; tai uhrin puolustuskyvyttömyys

c. Raiskaus ilman pahoinpitelyllä uhkaamista, eikä uhri ole puol.kyvytön tai tahdoton

354

354

--

637

637

--

661

661

--

635

635

--

778

760

18

802

753

49

907

857

50

Raiskauksen yritys

joista

a&b Raiskauksen yritys + pahoinpitely, sillä uhkaaminen; tai puol. kyvyttömyys

c. Raiskauksen yritys ilman pahoinpitelyllä uhkaamista, eikä uhri puol.kyvytön

134

134

--

152

152

--

124

124

--

123

123

--

93

91

2

116

112

4

121

119

2

Törkeä raiskaus 29 38 37 33 52 118 123
Törkeän raiskauksen yritys 1 1 0 0 2 6 8
Seksuaalinen hyväksikäyttö 334 283 460 155 144 99 98
Seksuaalisen hyväksikäytön yritys 28 32 27 20 7 8 7
Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö 0 1 13 140 (65 rikosepäilyä) 0 6 0
Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytön yritys 0 0 0 0 0 0 0
Seksuaalinen ahdistelu -- -- -- -- 75 283 535
Seksipalvelujen ostaminen nuorelta 15 17 106 15 26 42 19
Seksipalvelujen ostamisen yritys nuorelta 16 40 49 33 25 34 13
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen -- 0 0 0 0 0 0
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraamisen yritys -- 0 0 0 0 0 0

Rangaistusten määrä

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Rikosnimike[30][29] 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 −toukokuu 2017
Seksuaalirikosten rangaistusten määrä yhteensä (tapausta) 545 495 515 560 561 567 547
Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin -- -- 0 0 3 10 10
Lapsen seksuaalisiin tarkoituksiin houkuttelemisen yritys -- -- 0 0 0 1 0
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 236 246 232 221 199 210 178
Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritys 11 9 10 7 5 8 5
Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 32 43 34 61 87 116 118
Lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön yritys 0 0 0 1 2 1 0
Pakottaminen seksuaaliseen tekoon 15 10 16 30 32 41 39
Seksuaaliseen tekoon pakottamisen yritys 2 0 0 3 3 0 1
Pakottaminen sukupuoliyhteyteen

(kumottu syyskuussa 2014, nykyisin raiskaus (lievempi rangaistusasteikko)

18 22 22 40 22 33 16
Sukupuoliyhteyteen pakottamisen yritys

(kumottu syyskuussa 2014, nykyisin raiskauksen yritys (lievempi rangaistusasteikko)

3 2 1 3 4 3 1
Paritus 12 21 5 4 7 6 9
Parituksen yritys 0 0 0 1 0 0 0
Törkeä paritus 2 6 0 2 8 2 7
Törkeän parituksen yritys 0 0 0 0 0 0 0
Raiskaus

joista

a&b. Raiskaus + pahoinpitely, sillä uhkaaminen; tai uhrin puolustuskyvyttömyys

c. Raiskaus ilman pahoinpitelyllä uhkaamista, eikä uhri puol.kyvytön t. tahdoton

69

69

--

51

51

--

74

74

--

111

111

--

114

114

--

91

91

0

103

102

1

Raiskauksen yritys

joista

a&b Raiskauksen yritys + pahoinpitely, sillä uhkaaminen; tai puol. kyvyttömyys

c. Raiskauksen yritys ilman pahoinpitelyllä uhkaamista, eikä uhri puol.kyvytön tai tahdoton

14

14

--

11

11

--

16

16

--

19

19

--

12

12

--

13

12

1

20

19

1

Törkeä raiskaus 15 9 16 18 8 7 22
Törkeän raiskauksen yritys 0 0 0 0 0 1 0
Seksuaalinen hyväksikäyttö 76 58 84 37 10 16 8
Seksuaalisen hyväksikäytön yritys 4 1 1 2 0 1 2
Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö 29 5 0 0 40 3 1 0 0
Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytön yritys 5 0 0 0 0 0 0
Seksuaalinen ahdistelu -- -- -- -- -- 1 5
Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta 1 1 2 0 3 0 1
Seksipalvelujen ostamisen yritys nuorelta 1 0 2 0 2 3 1
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen -- -- 0 0 0 0 0
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraamisen yritys -- -- 0 0 0 0 0

Koventuneet tuomiot

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Seksuaalirikoksista tuomitaan vuosittain noin 400-500 vankilavuotta, kun vuosituhannen vaihteessa luku oli noin 100. Määrä on moninkertaistunut. Seksuaalirikosten määrä ei kuitenkaan ole lisääntynyt viime vuosina. Tämän kertovat rikosuhritutkimukset. Ne ovat rikostilastoja luotettavampia. Sen sijaan ilmoitusalttius on noussut ja syytteeseenpano tehostunut. 2000- ja 2010-luvuilla on myös tehty kymmenisen kovennusta seksuaalirikosten säännöksiin.[31]

Suomessa sekä lainsäädäntö että oikeuskäytäntö ovat ankarampia kuin Ruotsissa. Esimerkiksi sukupuoliyhteydestä lapsen kanssa minimi- ja maksimirangaistukset ovat kovempia.[31]

Oikeuspsykologian dosentti Julia Korkmanin mukaan ankarammilla rangaistuksilla ei ole juuri hyväksikäyttöä ehkäisevää vaikutusta.[32] Vastoin yleistä käsitystä seksuaalirikolliset uusivat rikoksia muita rikollisryhmiä harvemmin.[32] Vain hyvin pienellä osalla seksuaalirikollisista on korkea uusimisriski ja pitkät vankeusrangaistukset kannattaisikin säästää niille harvoille, joiden riski uusia rikoksiaan on merkittävästi kohonnut.[32]

 1. a b c Mikä on seksuaalirikos? - Minilex minilex.fi. Viitattu 17.7.2017.
 2. Seksuaalinen väkivalta - Väestöliitto vaestoliitto.fi. Arkistoitu 26.2.2017. Viitattu 17.7.2017. (englanniksi)
 3. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S174360952201596X
 4. When Men Are Raped, Hanna Rosin, Slate, 4/2014.
 5. Sexually Aggressive Women: Current Perspectives and Controversies. - Review - book review, professor Renee N. Saris, Bnet, CBS, pages 1 & 2
 6. Seksuaalirikokset - Väestöliitto vaestoliitto.fi. Arkistoitu 26.4.2017. Viitattu 17.7.2017. (englanniksi) Julkaistu 26.10.2016
 7. a b c Ajantasainen lainsäädäntö: Rikoslaki 39/1889 finlex.fi. Viitattu 17.7.2017.
 8. a b OM: Rikosvastuu lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa ankaroituu asianajajaliitto.fi. Arkistoitu 5.8.2017. Viitattu 17.7.2017.
 9. Miesten tekemät ilmoitukset seksuaalisesta ahdistelusta tuplaantuivat Yle Uutiset. 12.11.2017. Viitattu 25.5.2018.
 10. LaVM 3/1998 - HE 6 ja 117/1997 Hallituksen esitys ... edilex.fi. 2.6.1998. Viitattu 25.5.2018.
 11. 8 kysymystä ja vastausta naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta työstä - Amnesty Amnesty. 21.12.2017. Viitattu 25.5.2018.
 12. Ihmiskauppa ja törkeä paritus rikoslakiin Oikeusministeriö. Viitattu 17.7.2017.
 13. KK 698/2006: Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytön tutkinta Kansan muisti. Viitattu 17.7.2017.
 14. Laki voimassa puolitoista vuotta – seksuaalisesta ahdistelusta tuomioita harvakseltaan mtv.fi. Viitattu 17.7.2017.
 15. [http://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haaste22013/nuortenvastikkeellinenseksipaakaupunkiseudulla.html Nuorten vastikkeellinen seksi pääkaupunkiseudulla - Haaste] haaste.om.fi. 14.6.2013. Suomen oikeusministeriö ja Rikoksentorjuntaneuvosto. Viitattu 25.5.2018.
 16. Poliisi jättää paritusjuttuja tutkimatta Yle Uutiset. 26.4.2008, päivitettu 31.10.2008. Viitattu 25.5.2018.
 17. Väkivaltarikollisuus - Väkivallan vähentäminen vakivallanvahentaminen.fi. 22.6.2017. Rikoksentorjuntaneuvosto (Oikeusministeriö). Viitattu 18.7.2017.
 18. Raiskaus ja muut seksuaalirikokset - Väkivallan vähentäminen vakivallanvahentaminen.fi. 4.8.2014. Rikoksentorjuntaneuvosto (Oikeusministeriö). Viitattu 18.7.2017.
 19. a b Hannu Niemi, Petri Danielsson: RIKOLLISUUSTILANNE 2015 – TIIVISTELMÄ (naisten osuus s. 8 (PDF:n sivu 11), osuus kaikista rikoksista s. 1 (PDF:n s. 4)) KATSAUKSIA 15/2016. 2016. Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Viitattu 18.7.2017.
 20. Vanhentunut seksuaalinen hyväksikäyttö -rikos hiljentää monet uhrit iltalehti.fi. 30.6.2010. Alma Media Suomi Oy. Viitattu 18.7.2017.
 21. Kimmo Haapakangas: Tilastokeskus - Rikos- ja pakkokeinotilasto stat.fi. Viitattu 18.7.2017.
 22. Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset tulevat liian myöhään ilmi Yle Uutiset. 30.3.2016. Yleisradio Oy. Viitattu 18.7.2017.
 23. a b c d e f Raiskauksen uhrien tukikeskus täyttyi asiakkaista heti avajaiskuukautena: "Tänne ei tarvitse lähetettä, voi vain kävellä sisään" Yle Uutiset. 6.7.2017. Yleisradio Oy. Viitattu 4.8.2017.
 24. Petri Danielsson ja Matti Näsi: Suomalaiset väkivallan ja omaisuusrikosten kohteena 2018 - Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia (sivu 6) Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin verkkokatsaus 35/2019. Helsingin yliopisto.
 25. Perheväkivalta Suomessa (Arkistoitu – Internet Archive), Venla Salmi & Martti Lehti & Reino Sirén & Janne Kivivuori & Mikko Aaltonen, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Verkkoraportti 12/2009, sivut 9 ja 7.
 26. Alkuvuoden tilastot: joka viidennestä seksuaalirikoksesta epäillään ulkomaalaista Yle Uutiset. 26.10.2016, päivitetty 27.1.2017. Yleisradio Oy. Viitattu 17.7.2017.
 27. Kimmo Haapakangas: Tilastokeskus - Rikos- ja pakkokeinotilasto stat.fi. Viitattu 17.7.2017.
 28. Rikokset ja niiden selvittäminen muuttujina Rikos, Tiedot, Poliisilaitos ja Vuosi-Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. Viitattu 17.7.2017.
 29. a b Arto haki 60 eurolla venäläisiä naisia supermarketin pihalta, tuomittiin sakkoihin Helsingin Sanomat. 7.7.2017. Viitattu 17.7.2017.
 30. Rikokset ja niiden selvittäminen muuttujina Rikos, Tiedot, Poliisilaitos ja Vuosi-Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat: Rangaistukset rikoksittain, 2009-2015 (käräjäoikeudet ja hovioikeus ensimmäisenä oikeusasteena) Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. Viitattu 18.7.2017.
 31. a b Korkeimman oikeuden presidentti Timo Esko kertoo HS:n haastattelussa, miksi ylin tuomioistuin on koventanut seksuaali­rikosten rangaistuksia: ”Ajattelu­tavassa on tapahtunut murros” Helsingin Sanomat. 17.2.2019.
 32. a b c Korkman, Julia: Tunnepohjalta. Image, huhtikuu 2019. A-Lehdet.

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
 • Sexualbrott hakuteoksessa Uppslagsverket Finland (2012). (ruotsiksi)