Sanssi

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Sanssi-kortti on palkkatukeen pohjautuva työllistymisseteli, jonka tarkoituksena on vauhdittaa nuorten vastavalmistuneiden työllistymistä.

Alle 25-vuotiaat vastavalmistuneet voivat saada Sanssi-kortin käyttöönsä yhden päivän työttömyysjakson jälkeen. 25–29-vuotiailta Sanssi-kortti edellyttää kuuden kuukauden työttömyysjaksoa, jos aikomuksena on työllistyä yrityksiin määräaikaisesti. Yritysten vakituisiin työsuhteisiin ja julkiselle sektorille, yhdistyksiin ja säätiöihin työllistyttäessä kuuden kuukauden työttömyysjaksoa ei edellytetä. Valtion virastoihin ja laitoksiin palkkatukea ei voida myöntää.

Kortin käytöstä sovitaan työnhakijan kanssa työ- ja elinkeinotoimistossa henkilökohtaista työllistämissuunnitelmaa tehtäessä. Nuorelle myönnetty Sanssi-kortti on työnantajalle työnhaun yhteydessä esitettävä todiste siitä, että nuoren kanssa on sovittu palkkatuen käytöstä ja että palkkatuki myönnetään, jos työnantajaan liittyvät myöntämisedellytykset täyttyvät.

Palkkatuki on enimmillään 1400 euron kuukausittainen tuki työnantajalle, joka palkkaa vastavalmistuneen nuoren kokoaikaiseen työhön. Tukea voi saada enintään 12 kk ajan. Työsuhde voi olla joko toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Oppisopimuskoulutuksessa palkkatukea voi saada koko koulutuksen ajan.

Kenelle Sanssi-kortti voidaan myöntää?

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sanssi-kortti on kohdennettu erityisesti nuorille, vastavalmistuneille työttömille työnhakijoille. Sanssi-kortin yhteydessä vastavalmistuneella tarkoitetaan lähtökohtaisesti alle 30-vuotiasta ammattiin valmistunutta nuorta, joka ei ole vielä valmistumisensa jälkeen saanut työpaikkaa. Vastavalmistunut voi olla myös nuori, jonka valmistumisesta on kulunut pidempi aika eikä työpaikkaa ole vielä löytynyt. Myös peruskoulun ja lukion suorittaneet nuoret ovat vastavalmistuneita, mutta heidät ohjataan ensisijaisesti koulutukseen.

Sanssi-korttia ei voi saada alle 17-vuotias, koska alle 17-vuotias ei voi rekisteröityä työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

Työnantajaan liittyvät palkkatuen myöntämisen edellytykset

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Palkkatukea voidaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, yhteisölle sekä muulle työnantajalle.

Palkkatukea ei voida myöntää, jos

1. työnantaja on hakemuksen jättämistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitä samoista tai samanlaisista tehtävistä taikka lyhentänyt heidän työaikaansa; 2. tukeen perustuva työhön ottaminen aiheuttaisi työnantajan palveluksessa olevien muiden työntekijöiden irtisanomisen tai lomauttamisen taikka heidän työolosuhteidensa tai etuuksiensa huonontumisen; 3. tuen kohteena olevan työpaikan arvioidaan täyttyvän ilman tukeakin; 4. työnantaja saa tuella palkattavan henkilön palkkaamiseen tai työllistämisen edistämiseen samalta ajalta muuta valtion tukea; 5. työsuhde, jota varten tuki on tarkoitettu, on alkanut ennen kuin tuen myöntämisestä on tehty päätös.

Palkkatuen myöntämisen edellytyksenä on, että työnantaja sitoutuu maksamaan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaisen palkan tai, jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaisen ja kohtuullisen palkan kyseisestä työstä.

Väliaikainen muutos työvoimapalvelulaissa

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 3 §:ssä säänneltyjä edellytyksiä myöntää yritykselle palkkatukea määräaikaiseen työsuhteeseen on väliaikaisesti muutettu. Määräaikaisen lakimuutoksen tarkoituksena on helpottaa nuorten sijoittumista yrityksiin. Vuonna 2010 alle 25-vuotiaan osalta palkkatuki voidaan myöntää yritykselle määräaikaisen työsopimuksen perusteella ilman työttömyyden vähimmäiskestoa. Muutos tulee voimaan 10.5.2010. Vuonna 2011 palkkatukea voidaan myöntää yritykselle määräaikaisen työsopimuksen perusteella kolmen kuukauden yhtäjaksoisen työttömyyden jälkeen. Muutos tulee voimaan 1.1.2011. Voimassa olevaa kuuden kuukauden työttömyysedellytystä sovelletaan 25–29-vuotiaisiin nuoriin.

Aktiivinen työvoimapolitiikka

Työllistäminen

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

http://www.sanssi.fi