Reserviupseerikoulun oppilaskunta

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Reserviupseerikoulun oppilaskunnan tunnus

Reserviupseerikoulun oppilaskunta on rekisteröimätön yhteisö, jonka jäseniä ovat Reserviupseerikoulun järjestämän maavoimien reserviupseerikurssin upseerioppilaat ja upseerikokelaat sekä muut reserviupseeritutkintoon tähtäävät Reserviupseerikoulussa opiskelevat kurssilaiset. Oppilaskunnan avuksi Reserviupseerikoulun johto asettaa kuraattorin ja oppilaskuntakokelaan. Lisäksi oppilaskunnan toimintaa tukee Reserviupseerikoulun Oppilaskunnan Kannatusyhdistys ry.

Reserviupseerikoulun johto suhtautuu oppilaskuntatyöhön myönteisesti virallisen sotilasopetuksen täydennykseksi, koska se tarjoaa mahdollisuuksia johtamissuoritusten oppimiseen.

Oppilaskunnan tehtävät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oppilaskunta toimii Reserviupseerikoulun varusmiestoimikuntana ja vastaa Puolustusvoimien pysyväisasiakirjoissa varusmiestoimikunnille määrätyistä tehtävistä. Oppilaskunnalla on kuitenkin muihin varusmiestoimikuntiin verrattuna huomattavasti laajempi toimialue, ja varsinaisesta varusmiestoimikuntatyöstä Reserviupseerikoulun oppilaskunnassa vastaakin lähinnä sosiaalijaoston puheenjohtaja.

Oppilaskunta toimittaa jokaisella kurssilla kurssikirjan, johon kerätään juttuja kurssin aikaisista tapahtumista sekä koko kurssin upseerioppilaat ja kouluttajat käsittävä matrikkeli. Kurssikirja rahoitetaan kirjaan myytävillä mainoksilla, joiden hankkimisesta vastaa oppilaskunnan ilmoitushankintajaosto.

Oppilaskunta järjestää myös kurssin puoliväliin tai loppuun sijoittuvan kurssijuhlan, johon kaikilla avecin juhliin tuovilla upseerioppilailla on mahdollista osallistua.

Tämän lisäksi oppilaskunta mm. järjestää urheilupäivän ja verenluovutuksen, julkaisee Sohlo-tiedotuslehteä, vastaa kurssijuhlapäivään ja päättäjäispäivään liittyvistä perinteistä, hoitaa kurssikirjan ilmoitushankinnan yhteistyössä oppilaskunnan kannatusyhdistyksen kanssa, hoitaa upseerioppilaiden lomakyydit, vastaa kurssipuukon ja muiden kurssiin liittyvien muistoesineiden tilaamisesta sekä järjestää historiallisen tutustumismatkan Karjalankannakselle.

Tämän lisäksi erityisesti puheenjohtaja vastaa oppilaskunnan suhteista koulun johtoon, kantahenkilökuntaan, paikalliseen Sotilaskotiyhdistykseen sekä paikalliseen yrityselämään.

Oppilaskunnan rakenne[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oppilaskunnan toiminta perustuu sääntöihin. Koulun johtaja on hyväksynyt oppilaskunnan nykyiset säännöt vuonna 2001.

Yksikkökokoukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yksikkökokous pidetään kurssin alkupäivinä jokaisessa Reserviupseerikurssin viidessä yksikössä (Kärkikomppania, Tiedustelukomppania, Tulipatteri, Esikunta- ja viestikomppania ja Pioneerikomppania). Yksikkökokouksessa valitaan jokaisesta joukkueesta, jaoksesta ja johtueesta edustaja ja varaedustaja oppilaskunnan korkeinta päätösvaltaa käyttävään edustajistoon. Lisäksi kokouksissa valitaan yksikkökohtaisia virkailijoita (esimerkiksi yksikön tiedotuspäällikkö, urheilupäällikkö ja speksipäällikkö) hallituksen alaisuudessa toimiviin jaostoihin.

Edustajisto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oppilaskunnan korkeinta päätösvaltaa käyttää oppilaskunnan edustajisto, joka muodostuu jokaisesta Reserviupseerikurssin noin 25 joukkueesta valitusta edustajasta. Edustajiston tärkeimpiä tehtäviä on valita oppilaskunnan puheenjohtaja ja hallitus sekä päättää toimintasuunnitelmasta, talousarviosta, toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä. Edustajisto kokoontuu vähintään kolme kertaa kurssin aikana: valintakokoukseen, suunnitelmakokoukseen sekä päätöskokoukseen.

Hallitus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oppilaskunnan toimeenpanovalta on hallituksella, joka koostuu hallituksen puheenjohtajasta ja pääsihteeristä sekä enintään 13 muusta jäsenestä. Jokainen hallituksen jäsen hallituksen puheenjohtajaa ja pääsihteeriä lukuun ottamatta toimii jonkin tietyn jaoston puheenjohtajana.

Jaostot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hallituksen alaisuudessa on viime kursseina toimineet talous-, ilmoitushankinta-, kurssijuhla-, kurssikirja-, historia-, urheilu-, sosiaali-, hengellisen-, kuljetus-, kulttuuri-, ATK- ja tiedotusjaostot. Jaostojen toimintaa johtaa jaoston puheenjohtajaksi valittu hallituksen jäsen. Tämän lisäksi jaostossa toimii hallituksen ja yksikkökokousten valitsemia jaostovirkailijoita. Jaostovirkailijoiden tehtäviin kuuluu jaostolle kuuluvien tehtävien toteuttaminen yhteistoiminnassa jaoston puheenjohtajan kanssa. Esimerkiksi kurssikirjajaostossa toimii kirjan taittamiseen tai grafiikkaan erikoistuneita upseerioppilaita.

Virkailijamäärältään suurin jaosto on kurssijuhlajaosto, jonka tehtävä on organisoida kurssin aikana järjestettävä kurssijuhla.

Oppilaskuntakokelas[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Reserviupseerikoulussa toimii oppilaskuntakokelas, joka on edellisen reserviupseerikurssin oppilaskunnan hallituksen jäsen. Oppilaskuntakokelaan tehtävä on kouluttaa uusi hallitus ja vastata oppilaskunnan vastuulle kuuluvista tehtävistä ennen uuden kurssin alkamista. Näihin tehtäviin kuuluvat muun muassa uuden hallituksen rekrytoiminen yhdessä edustajiston kanssa.

 • upseerikokelas Miika Peräkylä, kurssi 254
 • upseerikokelas Samuli Heikkinen, kurssi 253
 • upseerikokelas Petrus Holm, kurssi 252
 • upseerikokelas Walter Holmgren, kurssi 251
 • upseerikokelas Eero Martikainen, kurssi 250
 • upseerikokelas Sampsa Pietilä, kurssi 249
 • upseerikokelas Lari Flinkman, kurssi 248
 • upseerikokelas Olli Mäkelä, kurssi 247
 • upseerikokelas Lari Toppinen, kurssi 246
 • upseerikokelas Niilo Heinonen, kurssi 245
 • upseerikokelas Henrik Vuornos, kurssi 244
 • upseerikokelas Johannes Liuska, kurssi 243

Oppilaskunnan kuraattori[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oppilaskuntatoimintaa ohjaa kantahenkilökuntaan kuuluva kuraattori. Kuraattori vastaa oppilaskunnan toiminnasta ja avustaa oppilaskuntaa. Kuraattori toimii oppilaskunnan hallituksen jäsenten esimiehenä ja vastaa oppilaskunnan toiminnasta tiedottamisesta erityisesti yksiköiden päälliköille sekä koulun johdolle.

Reserviupseerikoulun oppilaskunnan kannatusyhdistys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oppilaskuntaa tukee Reserviupseerikoulun Oppilaskunnan Kannatusyhdistys, jonka toiminnanjohtajia ovat olleet:

 • everstiluutnantti Matti Jokinen 1971–1979 kurssien 135–161 aikana
 • everstiluutnantti Hannu Heininen 1980–1982 kurssien 162–169 aikana
 • everstiluutnantti Olavi Jokela 1982–1993 kurssien 170–201 aikana
 • everstiluutnantti Aimo Kiukas 1993–2000 kurssien 180–216 aikana
 • majuri Esa Urhovaara 2001–2005 kurssien 217–225 aikana
 • eversti evp. Eero Lauri 2005-2019 kurssista 226-253 aikana
 • eversti evp. Jukka Hellberg 2019- kurssista 254 alkaen

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Reserviupseerikoulun oppilaskunta perustettiin kurssin 14 aikana (1.11.1927–22.4.1928), jolloin koulun johtajana toimi majuri Auno Kaila. Oppilaskunnan hallituksessa toimineet upseerioppilaat ovat usein kohonneet yhteiskunnallisesti vastuullisiin tehtäviin. Hyviä esimerkkejä ovat esimerkiksi Jorma Ollila (kurssi 162), Kimmo Sasi (kurssi 161), Juha Korkeaoja (kurssi 150), Kauko Juhantalo (kurssi 130) tai Björn Wahlroos (kurssi 150).

Puheenjohtajat ja pääsihteerit kautta aikojen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sivulle on kerätty kaikkien kurssien puheenjohtajat ja pääsihteerit. Myös kurssien nimet ovat esillä kurssista 129 lähtien jolloin ensimmäinen kurssi sai numeron lisäksi myös nimen.

 • 254 FEENIKS – Robert Tammi, Mikael Mauranen
 • 253 PERINTÖ – Juho Heikkilä, Minnamaria Jämsä
 • 252 LIPUNKANTAJA – Emil Pellonpää, Juuso Lahikainen
 • 251 VALKEUS – Juuso Heikkinen, Olli-Petteri Paasi
 • 250 KOTKA – Henri Miettinen, Jessica Kulmala
 • 249 KIDE – Juho Anttila, Liisa Karvonen
 • 248 KEHRÄ – Sampsa Pietilä, Sanna Koste
 • 247 VALMIUS – Jaakko Laitinen, Kristian Arkela
 • 246 PETÄJÄ – Joel Kontiainen, Olli Isoaho
 • 245 KANNEL – Antti Grönlund, Anniina Kärkkäinen
 • 244 SYKE – Niilo Heinonen, Jussi Sippola
 • 243 VAISTO – Kristian Kyllönen, Henrik Vuornos
 • 242 PIHKA – Jani Järvi, Mikael Ropo
 • 241 POHJANTÄHTI – Valtteri Aine, Miikka Vento
 • 240 TIMANTTI – Matias Marttinen, Ville Majamaa
 • 239 VIIMA – Niko Isojärvi, Niklas Kiilava
 • 238 JOUTSEN – Jussi Posio, Henri Mettovaara
 • 237 RUUSU – Teemu Oksanen, Mikko Kiviluoma
 • 236 SÄILÄ – Ville Aula, Jaakko Helminen
 • 235 RAATE – Miikka Vuorinen, Mikko Fischer
 • 234 AHJO – Pekko Roman, Laura Valli
 • 233 HALLA – Juha-Pekka Nurvala, Tomi Juhola
 • 232 JÄÄKÄRI – Ville Hallavo, Harri Hytönen
 • 231 ROUTA – Tomi Sandström, Ville Pekkala
 • 230 TERVAS – Lauri Hilander, Antti Eskelinen
 • 229 REVONTULI – Antti Ylimutka, Ilkka Harri
 • 228 SINETTI – Joonas Turunen, Ilari Nisula
 • 227 OTAVA – Tapio Haapanen, Jaakko Sirén
 • 226 SILTA – Henry Rautio, Miika Ihonen
 • 225 AURA – Tero Luoma, Erik Jokinen
 • 224 SISU – Jussi Räikkönen, Antti Nevala
 • 223 KIPINÄ – Juhani Taskinen, Panu Hällfors
 • 222 ASKEL – Antti Kajanus, Antti Mäki
 • 221 KALLIO – Jan-Erik Sarparanta, Jarkko Lehmus (Mika Mäkelä)
 • 220 LUPAUS – Iiro Tuomola, Johannes Piha
 • 219 SOIHTU – Petri Kairinen, Arto Kivimäki
 • 218 CENTURIO – Konsta Saarela, Viljami Tuura
 • 217 SUUNTA – Tero Heittola, Samuli Savo
 • 216 YHTEYS – Ilkka Ruotsila, Johanna Franzen
 • 215 SAGA – Pekka Helle, Timo Helaniva
 • 214 BASTION – Vesa Rauhala, Johanna Törmä
 • 213 URSUS FENNICA – Neena Kuukasjärvi, Riikka Niemi
 • 212 ARCTURUS – Heikki Heilala, Elina Mattila
 • 211 FINLANDIA – Janne Reimari, Maija Mattila
 • 210 VAPAUS – Jani Nokkanen, Veli-Matti Hinkkanen
 • 209 TAHTO – Heikki Hyttinen, Antti Kalliomaa
 • 208 TAMMI – Samuli Sikanen, Sanna Rauhansalo
 • 207 LEIJONA – Juha Pihanen, Manne-Pekka Kallio
 • 206 KUNNIA- Jarno Limnell, Antti Mäkinen
 • 205 KETJU – Petteri Piippo, Mikko Kutvonen
 • 204 MANNER – Olli-Matti Airiola, Risto Lerssi
 • 203 POLKU – Petteri Arinen, Olli Linja
 • 202 RAJA – Juha-Petteri Rantanen, Mikko Syrjänen
 • 201 SARASTUS – Alexander Holthoer, Petrti Väyrynen
 • 200 MURROS – Mikko Spolander, Waltteri Karhusaari
 • 199 PATRIA – Ere Vakkilainen, Tatu Laurila
 • 198 MYRSKY – Antti Häikiö, Petri Kauppinen
 • 197 KIILA – Arto Mikkonen, Antti Meriläinen
 • 196 SALPA – Simo Ellilä, Pekka Nuotio
 • 195 KAAMOS – Timo Karinen, Jyrki Kangasniemi
 • 194 KOLLAA – Juha Tall, Pekka Valo
 • 193 TAIPALE – Sakari Laukkanen, Lassi Noponen
 • 192 SUMMA – Juha Ikonen, Pauli Rautiainen
 • 191 PYÖRRE – Matti Hynynen, Asko Välimaa
 • 190 ROIHU – Jari Salminen, Juha Laitinen
 • 189 VALLI – Harri Paani, Juha Korpi
 • 188 MIILU – Pekka Pitkämö, Vesa Tuuliainen
 • 187 KLAANI – Kyösti Vainio, Tuomo Tennilä
 • 186 TUISKU – Juha Markkanen, Jussi Suomaa
 • 185 VELJEKSET – Harri Jyväsjärvi, Kimmo Bergius
 • 184 KALPA – Jari Paajala, Juha Tanttu
 • 183 JAARLI – Jukka Laaksovirta, Kari Larjava
 • 182 KILPI – Jyrki Tähtinen, Kari Heinäniemi
 • 181 HAUKKA – Tomi Järvelin, Kai Ahotupa
 • 180 KOMEETTA – Juhani Pitkäkoski, Atte Kaksonen
 • 179 KONTIO – Timo Santavuo, Reijo Mesimäki
 • 178 HAMINA – Jouni Mutanen, Juha Kiljunen
 • 177 UKKOPEKKA – Ari Bergman, Martti Korpijaakko
 • 176 HAKKAPELIITTA – Vesa Lappalainen, Jukka Hienonen
 • 175 KORNETTI – Mauri Rasi Jarmo, Muiniekka
 • 174 KAVALJEERI – Antti Lehtonen, Vesa Juntunen
 • 173 ILVES – Mikko Koivuniemi, Jorma Kervinen
 • 172 VASAMA – Matti Lyytikäinen, Risto Luostarinen
 • 171 KAJASTE – Tuomo Lähdesmäki, Risto Uosukainen
 • 170 ELOSALAMA – Jukka Bergqvist, Teemu Kuusijärvi
 • 169 LASER -Mikko Lyytikäinen, Eero Mustala
 • 168 GRANIITTI – Kari Markkula, Markku Kärkkäinen
 • 167 JUHANA – Kari Lautjärvi, Reijo Svento
 • 166 MUSKETTI – Jukka Huikko, Kyösti Tornberg
 • 165 HUURREMIEKKA – Antti Pramila, Ilmari Pöyhönen
 • 164 SYYSSOTURI – Jarmo Heimo, Martti Lipponen
 • 163 SANKARI – Esko Miikkulainen, Jussi Kasanen
 • 162 TAPIO – Jorma Ollila, Lauri Kontro
 • 161 SAMPO – Pekka Aro, Kimmo Sasi
 • 160 VÄNRIKKI – Risto Ikäheimo, Jaakko Kiiski
 • 159 PAAVO – Klaus Lehtinen, Lasse Korppi
 • 158 KATAJAISET – Kari Harsunen, Erkki Kaukonen
 • 157 ILKKA – Pentti Kouri, Pekka Uusitalo
 • 156 JUSSI – Eero Ollila, Tapani Salmi
 • 155 HUSAARIT – Jouni Särkijärvi, Jari Erholm
 • 154 URHOT – Jouni Sieranta, Juha Mikkola
 • 153 HURTTI UKKO – Veli-Matti Hautala, Mikko Könkkölä
 • 152 KULLERVO – Jarmo Mäkelä, Raimo Ruottu
 • 151 RITARI – Juha Korppi-Tommola, Pekka Hemmilä
 • 150 MURSU – Juha Korkeaoja, Matti Salminen
 • 149 KIRJA KARHUISTA – Markku Antila, Markku Helminen
 • 148 NUIJAMIEHET – Juhani Wiio, Esa Härmälä
 • 147 KEROPÄÄ – Jukka Salonen, Olli Manni
 • 146 TUNTEMATON – Viljo Tulkki, Magnus Karlsson
 • 145 RAUTAKOURA – Simo Salanne, Ari Lahikainen
 • 144 KAROLIINI – Reijo Ollikainen, Juhani Horelli
 • 143 KAMELI – Heikki Mäenpää, Timo Karppinen
 • 142 KUHNURI – Yrjö Perta, Jorma Piha
 • 141 VIHTORI – Hannu Ruuska, Timo Laukkanen
 • 140 TUMPPU – Matti Ylikoski, Esa Markkanen
 • 139 KILPIKONNA – Pekka Kilpi, Heikki Norrkniivilä
 • 138 LUMIKKO – Mauri Sompa, Esko Vartiainen
 • 137 JUNKKARI – Timo Telaranta, Esko Sola
 • 136 VESIMIES – Pekka Puska, Martti Isoaro
 • 135 SNOWMAN – Esko Hänninen, Kimmo Koiso-Kanttila
 • 134 JELLONA – Veli-Jorma Juusela, Matti Pukkio
 • 133 SAINT – O. Simell, S.Leinonen
 • 132 KALIIPERI – Antti Sierla, Tapio Niemelä
 • 131 SIR PALE – Matti Hantula, Kari Kujanen
 • 130 SMILE – Kauko Juhantalo, T.Wilkman
 • 129 POLAR – Erkki Jalkanen, Tapani Erling
 • 128 – Markku Peurakoski, Erkki Pitkänen
 • 127 – Juhani Leikola, Markku Toivanen
 • 126 – Bo Forsskåhl, Jukka Laakso
 • 125 – Ilkka Ruoppila, Pekka Tukiainen
 • 124 – Jorma Kirsi, Heikki Koivisto
 • 123 – Kari Lampinen, Matti Jeskanen
 • 122 – Yrjö Larmola
 • 121 – Martti Hämäläinen, Harri Mäkinen
 • 120 – Olli Puntila, Jussi Manninen
 • 119 – Raimo Taivalkoski, Mikko Viitasalo
 • 118 – Jaakko Launikari, Sami Aittoniemi
 • 117 – Ari Valjakka, Otto Björklund
 • 116 – Matti Nurmi, Matti Uoti
 • 115 – Anto Leikola, Juhani Salonius
 • 114 – Eero Saksela, Pekka Vuorinen
 • 113 – Rauno Velling, Kari Eskola
 • 112 – Kai Krohn, Esko Riihimäki
 • 111 – Heikki Wendelin, Olavi Huttunen
 • 110 – Juhana Idänpään-Heikkilä, Pekka Viitanen
 • 109 – Heikki Palva, Piironen
 • 108 – Ilppo Kangas, Pentti Räsänen
 • 107 – Timo Tiusanen, Kalevi Kauniskangas
 • 106 – ei löydy nimiä
 • 105 – Antti Alho, Eero Toivola
 • 104 – Antti Punkari, Arto Lahti
 • 103 – Juhani Rapola, Erkki Mali
 • 102 – Kari Kairamo, Kalervo Hopsu
 • 101 – Jori Rissanen, Juha Launis
 • 100 – Teuvo Olli, Seikko Eskola
 • 99 – Heikki Juusela, Olavi Iirola
 • 98 – Arto Vuorijoki, Seppo Randell
 • 97 – Eero Heikkilä, Martti Meriläinen
 • 96 – Juhani Salminen, Erkki Rosenberg
 • 95 – Matti Niemistö, Heikki Heliö
 • 94 – Sven Biese, Erkki Vuori
 • 93 – Jussi Saukkonen, Kaj Fernström
 • 92 – Timo Setälä, Ilkka Mäkipentti
 • 91 – Berndt Procope, Ilmo Louhimo
 • 90 – Ahti Tarkkanen, Toivo Holopainen
 • 89 – Kalevi Pyörälä, Pentti Taskinen
 • 88 – kirja puuttuu
 • 87 – kirja puuttuu
 • 86 – ei löydy nimiä
 • 85 – Veikko Sjöblom, Pertti Aulavuo
 • 84 – Lauri Näykki, Olavi Nurmi
 • 83 – Antti Kotiranta, Matti Jääskinen
 • 82 – Jaakko Vannela, Martti Pulkkinen
 • 81 – Martti Setälä, Eero Koski
 • 80 – Juha Rihtniemi, Valto Rantamäki
 • 79 – Tauri Aaltio, Eero Melartin
 • 78 – Unto Partanen, G.Öhman
 • 77 – Arvi Färkkilä, Fredrik Castren
 • 76 – Esa Halonen, Sakari Hirvonen
 • 75 – K.H.Zilliacus, Keijo Vuorio
 • 74 – Erkki Vartiainen, Aarni Nyberg
 • 73 – Niilo Koistinen, H.Rahikainen
 • 72 – kirja puuttuu
 • 71 – Erik Toivonen
 • 70 – Osmo Wiio, Raimo Ilaskivi
 • 69 – Olavi Koistinen, Osmo Lonka
 • 68 – Kalle Ainola, Seppo Jokipii
 • 67 – Mauno Hannikainen, Pentti Karikoski
 • 66 – Lasse Sinivaara, Ilkka Waris
 • 65 – Jaakko Korpijaakko, Tero Summanen
 • 64 – Pentti Säynevirta, Simo Kauppila
 • 63 – Matti Jaatinen
 • 62 – Pentti Teppo, Jorma Hakomeri
 • 61 – kirja puuttuu
 • 60 – Valle Ojaniemi, Sakari Leskinen
 • 59 – Johannes Koikkalainen, Urho Turtiainen
 • 58 – kirja puuttuu
 • 57 – Untamo Mäkinen, Jorma Liuhala
 • 56 – Kay Ramm-Schmidt, Leon Tigersted
 • 55 – Kauko Kula, Reino Honkaranta
 • 54 – kirja puuttuu
 • 53 – kirja puuttuu
 • 52 – Eero Sipilä, Atte Kalajoki
 • 51 – Jaska Virkkunen, Veikko Varesmaa
 • 50 – kirja puuttuu
 • 49 – kirja puuttuu
 • 48 – kirja puuttuu
 • 47 – Paavo Pitkänen, Aleksi Lahelma
 • 46 – Eero Manner, Erkki Ervamaa
 • 45 – Niilo Jaakkola, Heikki Waris
 • 44 – Eero Hietakari, Teuvo Telakivi
 • 43 – O.Heikinheimo, K.Teräsalmi
 • 42 – kirja puuttuu
 • 41 – kirja puuttuu
 • 40 – kirja puuttuu
 • 39 – Eino Arohonka, Paavo Santaholma
 • 38 – Aarre Loimaranta, Erkki Könkkölä
 • 37 – Jussi Lappi-Seppälä, Mikko Mäkelä
 • 36 – S.Vapaasalo, Uuno Peltoniemi
 • 35 – Ilkka Väänänen, Matti Kähäri
 • 34 – ei löydy nimiä
 • 33 – kirja puuttuu
 • 32 – kirja puuttuu
 • 31 – Veikko Lampola
 • 30 – Olavi Vuorela, Väinö Kaukonen
 • 29 – kirja puuttuu
 • 28 – kirja puuttuu
 • 27 – kirja puuttuu
 • 26 – Veikko Nuutinen, Ilmari Laasonen
 • 25 – Eino Ståhle, Eino Paaso
 • 24 – kirja puuttuu
 • 23 – kirja puuttuu
 • 22 – kirja puuttuu
 • 21 – kirja puuttuu
 • 20 – kirja puuttuu
 • 19 – kirja puuttuu
 • 18 – kirja puuttuu
 • 17 – kirja puuttuu
 • 16 – Hannes Visuri

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]