Reiki

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Reikihoitoa

Reiki (jap. 霊気) on näennäistieteellinen[1] luontaishoitomenetelmä, jonka kehitti japanilainen Mikao Usui 1920-luvun alussa. Usui tarkoitti menetelmän fyysisten, emotionaalisten ja henkisten sairauksien hoitoon sekä yleisen hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen.[2][3]

Reiki on yksi uskomuslääkintään kuuluvista hoitomuodoista. Reikiin viitataan usein myös käsitteillä ”vaihtoehtoinen hoitomuoto” sekä ”täydentävä hoitomuoto”. Suomessa reiki-menetelmää on opetettu vuodesta 1985 lähtien.[4] Monet harrastajat pitävät reikiä myös henkisenä elämänasenteena.[5]

Reikiä on kritisoitu siitä, että siltä puuttuu tieteellinen pohja[6] ja että se on näennäistiedettä[7]. New age -piireissä reiki on kuitenkin suosittua.[8] Tieteellisten tutkimusten mukaan reikihoidoista ei ole hyötyä.[9]

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yagon kylässä Etelä-Japanissa syntynyt Mikao Usui opiskeli kiinalaisen kosmologian viittä oppia.[10] Hän omistautui parantamiseen liittyvien tietojen etsimiseen ja perehtyi buddhalaisten oppineiden johdolla erilaisiin meditaatiotekniikoihin. Vuoden 1922 maaliskuussa Usui väitti saavuttaneensa Kioton lähellä sijaitsevalla Kurama-vuorella 21 päivän pituisen paasto- ja miestiskelyvaiheen aikana syvällisen meditaatiokokemuksen, jonka aikana hän kertoi saaneensa yhteyden ”reikienergiaan”, sekä taidon vihkiä muita ihmisiä reikin ”kanaviksi”.[11][12]

Mikao Usui suunnitteli reikimenetelmälle kolme eri tasoa eli astetta (japaniksi Shoden, Okuden ja Shinpiden), joista kolmas aste on opettaja-aste. Hän myös suunnitteli koulutukseen liittyvät initaatioprosessit, viritykset. Yksi Usuin 20 opettajaoppilaasta, lääkärin koulutuksen saanut Chujiro Hayashi, kehitti menetelmään erityiset niin sanotut käsien hoitoasennot erilaisten terveydellisten ongelmien hoitoa varten[13]. Länteen reiki saapui Hayashin oppilaan Hawayo Takatan (1900–1980) mukana vuonna 1938, ja hänen opettajaoppilaansa levittivät sitä eteenpäin 1980-luvun alusta lähtien. Itse länsimaisen kasvatuksen saanut Takata muokkasi huomattavasti reikin opetusta länsimaisille ihmisille helpommin omaksuttavaan suuntaan. Nykyisin on olemassa Usui Shiki Ryoho -menetelmän lisäksi monia muunnoksia joiden sisältö saattaa huomattavastikin poiketa Usuin menetelmästä.lähde?

Takatan kanadalainen oppilas Wanja Elisabeth Twan toi reikimenetelmän Suomeen vuonna 1985. Ensimmäinen suomalainen reikiopettaja oli Aila Norlamo (1922–2000). Norlamo oli merkittävässä asemassa reikin leviämisessä Suomessa, hänellä oli yli sata opettajaoppilasta.[4]

Menetelmä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Alun perin Usuin reiki oli perinteinen japanilainen, koko elämän ajan noudatettava elämäntapa, johon kuuluu sekä henkisten harjoitusten suorittaminen että omasta terveydestä huolehtiminen kitä eli "elämänenergiaa" kultivoimalla. Harjoituksissa käytetään useita keinoja, joita ovat hengitys, keskittyminen, mietiskely, kotodama (ääni), jumon (mantra), shirushi (symbolit) ja inzou (käsiasento, mudra). Usui ei itse kutsunut sitä reikiksi. Usui-reikin japanilaiset seuraajat noudattavat tätä ki-kultivointia.[14]


Henkilö, joka haluaa oppia käyttämään kitä toisten parantamiseen Kaukoidän perinteisten menetelmien mukaan, kuluttaa yleensä vuosia oppiakseen kin keräämistä, säilyttämistä ja johtamista.lähde? Hän käyttää omaa kitään ja joutuu hoidon jälkeen tekemään harjoituksia, joilla palauttaa oman ki-varastonsa.lähde? Usui väitti keksineensä, miten kitä johdetaan suoraan ”universaalista kistä” ravitsemaan ja vahvistamaan omaa tai muiden kehoa sekä miten toinen henkilö voidaan virittää ”ottamaan vastaan” ja ”johtamaan” kitä. Näin ihminen ei reikin oppien mukaan käytä omaa energiaansa vaan voi kitä ”johtaessaan” vahvistaa samalla omaa kitään. Tämä on reiki, joka poikkeaa perinteisestä ki-työskentelystä.lähde?

Alkaessaan reiki-istunnon ihmisen väitetäänkenen mukaan? ajatuksen voimalla avaavan itsensä ”universaalille kille” ja antavan sen virrata itseensä. Hän voi käyttää käsiään tai ajatustaan kohdistaakseen kin tiettyihin ruumiinosiin. Toisia hoidettaessa käytetään erilaisia tapoja johtaa kitä kehoon: sormia, käsiä, jalkoja, silmiä, hengitystä, ajatusta, ääntä jne. Käsiä käytettäessä hoito voi olla pelkkää käden päälle panemista (te-a-te) tai erilaisia perinteisiä hierontatapoja, kuten nipistely, taputus, puristelu ja hierominen.[14]

Reikin opettajien mukaan hoitaja kokee usein reikiä antaessaan käsissään erilaisia tuntemuksia (hibiki). Näitä ovat lämpö, kylmyys, virtaus, pistely, heikko, vahva tai äkillinen kipu ja magneettinen vetovoima tai poistyöntäminen. Myös hoidettava voi kokea näitä hoidon kohteena olevassa ruumiinosassa.[15]

Vaikutukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Reikin kannattajat väittävät reikin vaikuttavan avaamalla kehon energiakanavia ja antamalla hoidettavalle lisää energiaa sekä tasapainottamalla kehon omaa energiaverkkoa.lähde?

Tutkimukset vaikutuksesta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Uskomushoidoista useissa teoksissaan kirjoittaneen yhdysvaltalaisen Jack Rason mukaan tieteellisissä tutkimuksissa on todettu, että reikihoidolla ei ole terveydellisiä vaikutuksia. Näissä tutkimuksissa reikihoitoa saaneiden terveys ei parantunut lumelääkettä saaneeseen vertailuryhmään verrattuna.[9]

Reikihoitajien koulutus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Reikin harjoittamisen edellytys onkenen mukaan? opettajan oppilaalle suorittama energiakanavien aukaisu, jota kutsutaan ”harmonisoinniksi” tai ”viritykseksi” (japaniksi reiju).[3][16]

Ensimmäisen asteen kurssilla opetetaan vähintään reikin historia ja periaatteet, ki-käsite, hengitys-, keskittymis- ja mietiskelytekniikat, oman kehon ja toisten ihmisten käsillä hoitaminen eli te-a-te, käsiasennot ja hibiki. Virityksiä on tavallisesti neljä, mutta tämä vaihtelee opettajasta riippuen. Toisen asteen kurssilla opetetaan shirushit ja kotodamat, opettajasta riippuen myös jumonit ja inzout. Jommallakummalla kurssilla opetetaan sairauksien paikantaminen (byosen reikan-ho). Kurssit opetetaan yleensä 2–3 päivän kuluessa. Kolmannen eli reikin opettaja-asteen opinnot kestävät perinteisessä reikiopetuksessa yleensä yhdestä useampaan vuoteen.lähde?

Tutkimus, kriittinen tarkastelu ja kritiikki[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tieteellinen tutkimus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Reiki-menetelmä perustuu oletetun kin tai "elämänvoiman" olemassaoloon. Tällaisia voimia ei ole havaittu tieteellisissä koeolosuhteissa.[17][18]

Vuonna 2008 suoritettiin systemaattinen kirjallisuuskatsaus kliinisiin kokeisiin.[17] Yhdeksän tutkimusta sopi asetettuihin kriteereihin: Tutkimuksen laatu mitattiin muunnetulla Jadad-asteikolla (engl. Jadad scale). Tutkimukset, jotka eivät käyttäneet satunnaisotantaa suljettiin pois. Suurimmassa osassa tutkimuksia metodologiassa oli virheitä: otokset olivat pieniä, tutkimusasetelma ja tulosten raportointi oli epätarkkaa. Suurin yksittäinen ongelma oli kontrolliryhmien puuttuminen, muun muassa plaseboilmiön erottamiseksi.[17] Näin virheelliset koejärjestelyt ovat epäluotettavia ja tuottavat liioiteltuja tuloksia hoidoista, eikä näin ollen voida osoittaa, että reiki olisi sopiva hoitomuoto tai liitännäishoitomuoto mihinkään lääketieteelliseen vaivaan, tai että siitä olisi mitään hyötyä placebo-ilmiötä pitemmälle.[17][19] Reikihoitojen placebo-tutkimus on osoittautunut haasteelliseksi, sillä realistisen placebon suunnittelu on vaikeaa.[20]

Vuonna 2009 The Journal of Alternative and Complementary Medicine raportoi kattavassa katsauksessaan, että vakavat metodologiset ja raportointiongelmat reikihoitojen tutkimuksissa estävät johtopäätösten tekemisen hoitojen tehosta.[21]

Turvallisuus ja tehokkuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Amerikan syöpäyhdistys (American Cancer Society) on todennut reikiä ympäröivän tutkimuksen olevan heikosti suoritettua ja toteaakin: ”Nykyiset tieteelliset todisteet eivät tue väitteitä reikin kyvystä parantaa syöpiä tai muita sairauksia. Lisätutkimukset näyttänevät kuinka paljon, jos yhtään, reikihoidot parantavat potilaan hyvinvointia.”[22] National Center for Complementary and Alternative Medicine tukee tätä tulkintaa muistuttaen että vaihtoehtoterapioiden "energiakenttiä" ei ole havaittu tieteellisillä metodeilla.[23]

Reikihoitoja vaivaavat vaihtoehtohoitojen tyypilliset turvallisuusongelmat. Potilaiden pelätään karttavan tavanomaisia lääketieteellisiä hoitoja ja suosivan vaihtoehtoisia hoitoja, joiden teho on osoittamatta.[24] Reikihoitojen antajat voivat rohkaista asiakkaitaan välttämään lääkäreitä vaivoihinsa koska reiki olisi riittävä hoito.[25]

Sisäiset kiistat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Reikiä harjoitetaan ja opetetaan monella tavalla ja tämä on johtanut kiistoihin ryhmittymien välillä. Kiistaa on muun muassa reiki-energian luonteesta, kurssien hinnoittelusta, opetusmetodeista, symbolien salaisuudesta ja herkistäytymismetodeista (engl. attunement).[26][27]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. D. Semple, R. Smyth: ”Ch. 1: Psychomythology”, Oxford Handbook of Psychiatry, s. 20. Oxford University Press, 2013. ISBN 9780199693887. Teoksen verkkoversio (viitattu 14. elokuuta 2021). (englanniksi)
 2. WhatIs International House of Reiki: What is (and isn't) Reiki?
 3. a b The International Center for Reiki Training: What is reiki?
 4. a b reikikurssit.fi Reikin historiaa
 5. Ote Mikao Usuin hautakirjoituksesta: "Reiki ei ainoastaan paranna sairauksia, se myös voimistaa sisäisiä kykyjämme ja auttaa meitä saavuttamaan oikeanlaista ymmärrystä. Reiki myös auttaa kehoamme pysymään terveenä ja saavuttamaan onnellisuutta elämässämme." Translation of Usui Memorial
 6. About.com: Alternative Medicine
 7. Pseudoscience – The Skeptic's Dictionary
 8. Reiki – The Skeptic's Dictionary
 9. a b Jack Raso, "Alternative" Healthcare: A Comprehensive Guide, Prometheus Books (May 1994) ISBN 0-87975-891-0
 10. Ote Mikao Usuin hautakirjoituksesta: "Hän omasi syvällisen tiedon historiasta, elämänkerroista, lääketieteestä, uskonnollisista kirjoituksista kuten buddhalainen Kyoten (pyhä kirja) ja klassikot, psykologiasta, jinsen-no-jitsusta (jumala-erakko -menetelmä), ilmansuuntaopista (fengshui), jujutsusta, kotodamasta, ennustamisesta, fysiognomiasta (kasvojen lukeminen) ja Yijingistä." Translation of Usui Memorial
 11. What is the History of Reiki?
 12. Mikao Usui itse kuvailee tapahtumaa oppilailleen jakamassaan käsikirjassa (japaniksi Usui Reiki Hikkei) seuraavasti: "En saanut tähän parantamismenetelmään opetusta tai vihkimystä keneltäkään ihmiseltä maan päällä (...). Kun paastosin ja meditoin tunsin voimakkaan energian kosketuksen, ja mystisellä tavalla vastaanotin reikin. Sattumalta minulle kävi selväksi, että tietooni oli annettu henkinen parannusmenetelmä." Usui Reiki Hikkei: interview of Mikao Usui
 13. Tadao Yamaguchi, Light on the Origins of Reiki: A Handbook for Practicing the Original Reiki of Usui and Hayashi, Lotus Press (2007) ISBN 978-0914955658
 14. a b Mikao Usui ja Frank Arjava Petter: "The Original Reiki Handbook of Dr. Mikao Usui", Lotus Press, Shangri-La (1999) ISBN 0-914955-57-8
 15. Walter Lübeck: "The Complete Reiki Handbook", Lotus Press, Shangri-La (1994) ISBN 9780941524872
 16. http://koti.mbnet.fi/kartap/Reiki.htm
 17. a b c d Lee, MS & Pittler, MH & Ernst, E: Effects of reiki in clinical practice: A systematic review of randomised clinical trials. International Journal of Clinical Practice, 2008, nro 6, s. 947–954.
 18. Categories of CAM Therapies National Cancer Institute Office of Cancer Complementary and Alternative Medicine.
 19. Henderson, M: Prince of Wales's guide to alternative medicine ‘inaccurate’ – Times Online The Times. 17.4.2008. London. Viitattu 31.3.2011.
 20. Mansour, AA & Beuche, M & Laing, G & Leis, A & Nurse, J: A study to test the effectiveness of placebo reiki standardization procedures developed for a planned Reiki efficacy study. J Altern Complement Med, huhtikuu 1999, 5. vsk, nro 2, s. 153–164.
 21. van der Vaart, S & Gijsen, V & Wildt, S & Koren: A Systematic Review of the Therapeutic Effects of Reiki. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2009, 15. vsk, nro 11, s. 1157–1169.
 22. Reiki American Cancer Society. Viitattu 18.10.2011.
 23. Energy Medicine: An Overview 11.11.2008. National Center for Complementary and Alternative Medicine. Viitattu 18.10.2011.
 24. Lilienfeld, Scott O.: Our Raison d'Être. The Scientific Review of Mental Health Practice, 2002, 1. vsk, nro 1. Artikkelin verkkoversio. Viitattu 28.1.2008.
 25. Reiki does not replace conventional medicine but complements it: (McKenzie (1998). Pages 7, 18, and 105)
 26. Charging for Reiki Healing Indobase. Viitattu 2.5.2009. (englanniksi)
 27. The Radiance Technique, Authentic Reiki: Historical Perspectives The Radiance Technique International Association Inc.. Viitattu 4.2.2008. (englanniksi)

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]