Ramsarin sopimuksen vesiperäiset alueet

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Ramsarin sopimuksen vesiperäiset alueet on Ramsarin sopimuksen liitteiden mukainen luokittelu kosteikoille, jotka sopimukseen on ilmoitettu suojelualueiksi. Sopimuksen suomenkielisessä käännöksessä käytetään sanan wetland käännöksenä siksi, että puhekielessä käytetty sana kosteikko ei kirjaimellisesti kata kaikki Ramsarin sopimuksen määrittelemiä alueita, joista tämän vuoksi käytetään virka- ja kirjakielessä suomeksi käsitettä vesiperäinen alue, joka kosteikkojen lisäksi käsittää myös sopimuksessa määritellyt matalahkot järvet, merenlahdet, joet, saaristot ja suot.

Määritelmät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

A-tyypin alueet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ramsarin sopimuksen määrittelemät A-tyypin alueet Merialueet ja merenlahdet: Pysyvästi matalat merialueet, useissa tapauksissa laskuveden aikaan syvyydeltään vähemmän kuin kuusimetriset vedet; sisältävät mertenlahtia ja salmia.

Suomessakin on muutamia A-tyypin alueita, kuten Hailuoto, Hangon ja Tammisaaren lintuvedet, Krunnien saaristo. Murmanskin alueella tähän ryhmään kuuluu Kantalahden luonnonpuisto.

B-tyypin alueet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuorovesijoet, jokisuistot, mutakentät, hiekkakentät ja laguunit, mukaan lukien suola-altaat

Suomessa B-tyyppiin kuuluu Hailuoto, Hangon ja Tammisaaren lintuvedet, Pernajanlahti. Porvoonjoen suisto – Stensböle


Suomessa on monta tähän tyyppiin kuuluvaa aluetta.

C-tyypin alueet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Marskimaat, laidunnetot suolamaat

Suomessa tähän ryhmään kuuluu Salamajärven kansallispuisto, Torronsuon kansallispuisto

D-tyypin alueet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kivikot, soraikot, somerikot, merenrantakalliot ja pienet saaret

Suomessa tähän tyyppiin kuuluu mm. Lemmenjoen kansallispuisto, Lepinjärvi, Olvassuon luonnonpuisto, Oulangan kansallispuisto, Patvinsuon kansallispuisto, Porvoonjoen suisto – Stensböle, Salamajärven kansallispuisto. Torronsuon kansallispuisto. Valkmusan kansallispuisto,

Murmanskin alueella tähän ryhmään kuuluu Kantalahden luonnonpuisto.


Suomessa on useita D-tyypin alueita.

Kosteikkoluokka E[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Rannikon hiekkadyynit, hiekkarannat, machair

Kosteikkoluokka F[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jokien suut, jokien suiden pysyvät vedet tai jokien suistojen pysyvät vesijärjestelmät

G-tyypin alueet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuorovesimuta-, -hiekka ja -suolatasangot

Murmanskin alueella tähän ryhmään kuuluu Kantalahden luonnonpuisto.

Kosteikkoluokka H[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuorovesisuot, mukaan luettuina suolaiset suot, suolaiset niityt, suolatut alueet, kohonneet suolasuot mukaan lukien murtoveden ja makean veden vuorovesisuot.

Kosteikkoluokka I[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuorovesi vettyneille metsäalueille, mukaan lukien mangrovesuot, nipasuot ja makean veden suometsät.

Kosteikkoluokka J[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Rannikkojen murtoveden laguunit ja suolaiset laguunit, joista on vähintään yksi verrattain kapea yhteys mereen.

Kosteikkoluokka K[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kosteikkoluokka Zk (a)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Karstimaa ja muut maan hydrologiset järjestelmät, meren ja rannikkojen sisämaan kosteikot.

Kosteikkoluokka L[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pysyvät sisämaan suistot

Ala-Syvärin luonnonsuojelualue kuuluu tähän ryhmää.

Kosteikkoluokka M[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pysyvät joet, virrat, vuoroveden vaikuttamat virtojen osat mukaan lukien makean veden suistojen laguunit sekä vesiputoukset

Ala-Syvärin luonnonsuojelualue ja Kantalahden luonnonpuisto kuuluvat tähän ryhmää.

Kosteikkoluokka N[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kosteikkoluokka O[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Muut viljelysmaat

Ala-Syvärin luonnonsuojelualue ja Mšinskin suo kuuluvat tähän ryhmää.

Kosteikkoluokka P[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuodenaikojen vaikuttamat ajoittain katoavat järvet, joiden pinta-ala on 8 ha suurempi, mukaan lukien tulva-aluejärvet

Kosteikkoluokka Q[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pysyvät suola-, murtovesijärvet ja alkaliset järvet

Kosteikkoluokka R[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuodenajoittain vaihtuvat ja katoavat suola- ja murovesijärvet sekä alkaliset järvet ja tasangot

Kosteikkoluokka Sp[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pysyvät suola- ja murtovesijärvet sekä alkaliset suot tai altaat

Kosteikkoluokka Ss[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuodenaikojen vaikuttamat ja katoavat suola- ja murtovesijärvet sekä alkaliset suot tai altaat

Kosteikkoluokka Tp[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pysyvät makean veden suot ja altaat; lammet (pinta-alaltaan vähemmän kuin 8 ha, epäorgaanisten maiden suot, joissa on itse muodostuva veden ympäröimä kasvillisuus vähintään suurimman osan kasvukautta

Ala-Syvärin luonnonsuojelualue kuuluu tähän ryhmää.

Kosteikkoluokka Ts[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuodenaikojen vaikuttamat tai katoavat epäorgaanisen maan makean veden suot tai altaat mukaan lukien rämeet, pienet maanpainaumat vuodenajoittain tulvivat niityt ja sarasuot

Ala-Syvärin luonnonsuojelualue kuuluu tähän ryhmää.

Kosteikkoluokka U[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Metsätalouteen liittymättömät turvemaat mukaan lukien metsäsuot tai avosuot

Ala-Syvärin luonnonsuojelualue kuuluu tähän ryhmää.

Kosteikkoluokka Va[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Alppien kosteikkomaat mukaan lukien alppiniityt ja väliaikaiset lumen sulamisesta johtuneet vesialueet.

Kosteikkoluokka Vt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tundran vesialueet mukaan lukien tundra-altaat ja väliaikaiset lumen sulamisesta johtuvat kosteikot.

Kosteikkoluokka W[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pensasvaltaiset kosteikot; metsäsuot, pensasvaltaiset makean veden suot

Kosteikkoluokka Xf[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kosteikkoluokka Xp[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kosteikkoluokka Y[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kosteikkoluokka Zg[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kosteikkoluokka Zk (b)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]