Radioamatööritoiminta Suomessa

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Radioamatööritoiminta Suomessa alkoi 1900-luvun alussa. Vuoden 2014 lopussa Suomessa oli noin 6 000 henkilöä, joilla oli radioamatöörilupa.

Suomessa radioamatöörin pätevyystodistuksia myöntää Viestintävirasto. Viestintäviraston valtuuttamat tutkinnonpitäjät järjestävät pätevyystutkintoja eri puolilla Suomea.lähde?

Suomen voimassa olevat amatööriradioiden kutsumerkit ilmoittaa viestintävirasto verkkosivuillaan. Näin ollen on mahdollista vasta-aseman tai hyötyradioliikennekuuntelijan, kuuntelija-amatöörin, varmistaa kutsumerkin olemassaolo.[1] Amatööriradiokutsumerkki on voimassa viisi vuotta kerrallaan ja siitä voi ilmoituksella viestintävirastolle tehdä jatkuvasti uudistettavan. Näistä OF-, OG-, OH- ja OI-alkuisista kutsumerkeistä poikkeusena ovat OG-alkuiset kutsumerkit ja ne kutsumerkit, joiden numeron jälkeen on vain yksi kirjain. Nämä kutsumerkit ovat voimassa vain viisi vuotta kerrallaan eikä niistä voi tehdä säännönmukaisesti jatkuvia. Tavanomaisen kutsumerkin numeron jäljessä on kolme kirjainta. Mikäli haluaa valinnanvaraisen vapaan kutsumerkin, joutuu maksamaan tavalliseen kutsumerkkiin nähden huomattavan lisämaksun. Usein valitaan numeron jälkeen kaksikirjaiminen kutsumerkki. Monet radioamatööriyhteisöt, jotka osallistuvat mm. sähkötyskilpailuhin, rekisteriöivät tavanomaisen numeron jälkeen kaksikirjaimisen kutsumerkin rinnalle kilpailukutsumerkin, jossa on numeron jälkeen vain yksi kirjain, mikä sähkötysyhteysklpailuissa nopeuttaa yhteyden vahvistamista. Numeron jälkeen yksikirjaimisen kutsumerkin haittapuoli on se, että sitä ei voi varata säännönmukaisesti itsekseen jatkuvaksi viiden vuoden jaksojen jälkeen, vaan se on erikseen anottava yhä uudelleen viestintävirastolta viiden vuoden kauden jälkeen niin kuin OG-alkuisetkin kutsumerkit. [2]

Radioamatööriyhteisöjä on monenlaisia. Jotkin yhdistykset eivät ole rekisteröityjä, ja monet yhdistykset patentti- ja rekisterihallitus poisti yhdistysrekisteristä 2017 tammikuussa siksi, että ne eivät olleet lähettäneet vuosikymmeniin ilmoituksia rekisteritilanteesa muutoksesta, minkä vuoksi ne katsottiin rauenneiksi. Rekisteröidyistä radioamatööriyhteisöistä suurimmat ovat maakunnallisia yleisyhteisöjä, jotka ylläpitävät ja opettavat radioamatööritoimintaa vaikutusalueellaan, yleensä maakunnassa tai seutukunnan kokoisella alueella. Jotkin radioamatööriyhteisöt ovat kahdenkymmenen tai viidenkymmenen jäsenen kokoisia, hallitsevat omaa yhteisöllistä amatööriradioasemaansa, mutta eivät pyri kasvuun alueellaan tai lähialueillaan. Pienehköimpiä yhdistyksiä ovat radioamatöörien yhteyskilpailuihin pyrkivät kilpailuradioasemat, joiden jäsenmäärä saattaa olla enintään kymmenen, mutta joilla on verrattain tehokkaita antenneja pitkien DX-yhteyksien aikaansaamiseksi.

Sisällysluettelo

Radioamatööritoiminnan historia Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Radioamatööritoiminta Suomessa alkoi 1900-luvun alussa erilaisilla kokeellisilla kipinälennättimillä. Varsinaisesti käyttäjäpohja laajeni maan itsenäistyttyä, kun puolustusvoimat huomasi itselleen tarpeelliseksi sotilasradiosähköttäjien sotilasopetuksen tarpeellisuuden viestijoukkoja edeltäneissä joukko-osastoissa. Vuoten 1927 saakka puolustusvoimat johti kehitystä, mutta sen taakan tultua raskaaksi sen omastakin tahdosta valvonta siirrettiin siviilihallinnolle. Nuoren Voiman Liiton aikaiset radioamatöörikutsutunnukset uudistettiin 1. tammikuuta 1929 kansainvälisen käytännön mukaisesti ja suomalaiset radioamatöörit saivat pääasiassa Havaijilla olleet OH-alkuiset tunnukset, jotka olivat myös suomalaisten siviililentokoneiden kansallistunnukset. Ennen tätä, noin vuosina 1922–1928, Suomessa käytettiin yleisesti tunnusta ES, joka tarkoitti Europe Suomi. Vuoden 1929 uudistuksessa tämä kutsumerkin alkuosa, prefiksi, meni Viron tasavallan kansalliseen käyttöön. Viron tasavallan muututtua ensin Viron kansantasavallaksi ja sitten Neuvostoliiton täysjäseneksi, Eestin sosialistiseksi neuvostotasavallaksi, Virossa lakattiin käyttämästä itsenäisen Viron kutsumerkkiä ja alettiin käyttää Neuvostoliiton amatööriradiokutsumerkkejä. Viron itsenäistyttyä jälleen ES palasi Viron tasavallan kansalliseksi kutsumerkiksi.

Kun Saksa hyökkäsi Puolaan 1. syyskuuta 1939 ja siitä muodostui Britannian ja Ranskan sodanjulistusten jälkeen maailmansodan kaltainen tilanne, antoi valtioneuvosto 14. syyskuuta 1939 päätöksen, jonka mukaan radioamatöörilaitteiden käyttö kiellettiin 16. syyskuuta 1939 alkaen. 19. maaliskuuta 1947 antoi liikenne- ja viestintä- sekä työvoimaministeriön edeltäjä, yleisten töiden ja kulkulaitosten ministeriö ilmoituksen, jonka mukana sillä ei ole mitään radioamatööritoimintaa vastaan. Suomen asetuskokoelmassa olevan säädöksen N:o 246/27.3.1947 mukaan N:o 279/14.9.1947 annettu säädös kumottiin ja radioamatööritoiminnan sai jälleen aloittaa 1. huhtikuuta 1947. 1939 oli luetteloituja radioamatöörejä 208 henkilöä, joista 181:llä oli laitteet.[3]

Puolustusvoimien käyttöön asetettu radioamatööriverkko[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhteistoimintaharjoitukseen, joka alkoi 16. lokakuuta 1939, mennessä Suomen Radioamatööriliitto oli lähettänyt 11. lokakuuta 1939 kiertokirjeen valituille jäsenilleen siitä, että Suomessa sotilasviranomaisten kehotuksesta ja suostumuksella perustetaan valtakunnallinen apuradioverkko.

Sotilasradioharrastus ja sotilasradioamatööritoiminta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomessa varusmiesten radiotaitojen kehittämiseksi aloitettiin 1950 Suomen puolustusvoimissa sotilasradioharrastus, josta käytettiin lyhennettä SRH. Tuolloin keskeistä opetuksessa oli mm. riittävän sähkötystaidon hankkiminen harjoittelemalla. Radioliikennöintiä ei suoritettu radioamatööritaajuuksilla, vaan niitä lähellä olevilla taajuuksilla puolustusvoimien käytössä olevilla radioilla. Kutsumerkit olivat määritellyt sotatoimiyhtymän mukaan eikä asemapaikkaa, QTH:a, saanut paljastaa. SRH-toiminnan vähennyttyä 1960-luvulla ja 1970-luvulla, 1980-luvulla Keski-Suomen Viestipataljoonassa heräsi ajatus vastaanvanlaisen sotilasradioamatööritoiminnan aloittamisesta. Sotilasradioamatööritoimintaa jatkui virallisissa muodoissa 1990-luvun alkuun, jolloin siitä luovuttiin. [4]

Sotilasharrastustoiminnan ja sotilasradioamatööritoiminnan OI-alkuiset kutsumerkit jäivät varuskuntien tavanomaiseen radioamatööritoiminaan ja uusia OI-kutsumerkkejä perustettiin sotilasradiomuseoille sekä viestikilloille. Uusimmat OI-kutsumerkit ovat eivät liity puolustusvoimiin suoraan, vaan Maanpuolustuskoulutusyhditykseen sekä rajavartiolaitokseen.

Kunkin radioamatöörisähköttäjän piti ilmoittautua kaupungin sähkölaitoksella mahdollisesti varmistaakseen virransaantinsa radiolle. Annettujen ohjeiden mukaan tavallinen radioamatööriliikenne oli sallittua, mutta kuitenkaan selväkielistä keskustelua ei sallittu ja liikennöinnin tuli tapahtua 80 metrin ja 40 metrin aaltoalueilla. Jotta verkkoa olisi pystynyt jatkuvasti pitämään yllä ja päivystämään, kehotettiin verkon asemien pääoperaattoreita hankkimaan paikkakunnan asepalveluksesta vapautettuja ja nostoväkeä (nykyään lisäreservi) varaoperaattoreita. Lisäksi pyydettiin mahdollisuuksien mukaan hankkimaan puhelin ja ilmoittamaan sen numero viranomaisille. Kaikki verkkoon kuuluvat kysymykset ohjattiin Suomen Radioamatööriliiton puheenjohtaja, insinööri Kalle Sainiolle Yleisradioon Fabianinkadulle Helsingissä. 14. lokakuuta 1939 kirjeellä Suomen puolustusvoimien yleisesikunta kehotti kuuntelemaan venäläisiä radioasemia ja ottamaan muistiin niiden aallonpituus, lähetysaika, kuuluvuus, tekstisisältö ja muita seikkoja. Kuitenkin talvisodan alettua Suomen Radioamatööriliiton puheenjohtaja, insinööri Sakari Sainio, antoi 6. joulukuuta 1939 nimetyille radioamatööreille ohjeen improvisoidusta valtakunnallisesta radioverkosta ilmavalvonnan kaukoviestitystä varten ilmavalvontapuolutuskeskusten johtoasemia varten.

Talvisodan radioverkon muistotapahtumaa vietettiin 2009 Riihimäellä.[5] Sodanaikaisilla radioilla pidetään yhteyksiä valtakunnallisesti vuosittain perinneradiotapahtumassa, joita on järjestetty kaksi kertaa vuodessa 2005 alkaen itsenäisyyspäivänä ja puolustusvoimain lippujuhlapäivänä tai juuri sitä ennen.

Talvisodan kokemusten perusteella viestijoukkojen vahvuutta suomalaisissa sotatoimiyhtymissä lisättiin, mikä edellytti sotilasviestitoiminnan opettamisen laajenemista. Reino Hallamaa värväsi joukkoihinsa 51 lähetysluvallista radioamatööriä.

Radioamatööritutkinto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viestintävirasto on ulkoistanut radioamatööritutkintojen pitämisen Suomen Radioamatööriliitto ry:lle. Suomessa radioamatööritutkinto on moduulipohjainen. Kunkin moduulin voi suorittaa itsenäisesti ja hyväksyttyjen moduulien yhdistelmät antavat oikeuden eri luokkien pätevyystodistuksiin. Hyväksytyillä tutkintomoduuleilla ei ole vanhenemisaikaa, joten ne voi suorittaa joko yksi kerrallaan tai kaikki samassa tutkintotilaisuudessa. Tutkintoja ottavat vastaan paikalliset pätevyystutkijat ympäri maan ja ympäri vuoden.lähde?

Tutkintomoduulit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • K-moduuli, sisältää kuusikymmentä väittämää hätäliikenteestä, aseman turvallisuudesta, radioamatöörejä koskevista laeista ja määräyksistä sekä itse radioamatööriliikenteestä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 45 oikeaa vastausta. Hätäliikennekysymyksissä on erillinen hylkäysraja.
 • T1-moduuli, sisältää 15 kysymystä elektroniikan ja radiotekniikan perusteista sekä sähköturvallisuusasioista. Jokainen kysymys sisältää neljä vastausta, joista aina vähintään yksi on oikein. Näin muodostuvasta 60 kohdasta pitää hyväksyttyyn suoritukseen saada 45 oikein.
 • T2-moduuli sisältää 15 kysymystä elektroniikan ja radiotekniikan soveltamiseen radioamatööritoiminnan painopistealueiden osalta sekä sähköturvallisuusasioiden tuntemukseen. Kysymykset ovat T1-moduulia vaativampia. Jokainen kysymys sisältää neljä vastausta, joista aina vähintään yksi on oikein. Näin muodostuvasta 60 kohdasta pitää hyväksyttyyn suoritukseen saada 45 oikein.lähde?

Radioamatööriluokat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tutkintomoduulien hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa seuraaviin radioamatööriluokkiin:lähde?

 • K-moduuli + T1-moduuli → perusluokka
 • K-moduuli + T2-moduuli → yleisluokka

Perusluokan radioamatöörillä on nykyään samat oikeudet radioalueiden käyttöön kuin yleisluokassa, mutta perusluokkalainen ei saa käyttää yhtä suuria tehoja kuin yleisluokkalainen. Yleisluokan suorittanut saa käyttää maksimissaan 1 500 wattia tehoa useimmilla HF-alueilla. Perusluokan teho näillä alueilla rajoittuu 120 wattiin, eli noin 11 dB pienemmäksi kuin yleisluokassa. Käytännössä tavallisten radioamatöörilähetinten teho rajoittuu melko samoin, kuin perusluokan lupa, ja yleisluokan tehoihin päästään vain erillisillä päätevahvistimilla.lähde?

Suomalainen amatööri ulkomailla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomalainen tutkinto antaa kansainvälisen HAREC-pätevyyden ja suomalainen amatööriradioasemalupa on CEPT:n mukainen. Suomalainen perus- ja yleisluokan radioamatööri saa ilman anomusta käyttää omin tunnuksin Viron aluetunnus oman tunnuksen eteen lisättynä amatöörilaitteita Virossa kolmen kuukauden ajan Viron B-luokan oikeuksin yleensä 20 dBW:n teholla, joka vastaa 100 W:n lähetystehoa. Ulkomaalaisen on mahdollista anoa ulkomaisin pätevyystodistuksin ja luvin Viroon kolmen vuoden kansallinen amatöörilupa. Viron A-luokan radioamatöörille on yleensä sallittu 30 dBW:n lähetysteho, joka vastaa 1 000 W:n lähetystehoa. Virossa radioamatöörien A-luokkaa varten joutuu antamaan näytön sähkötyksestä, jonka rajana pidetään viittä sanaa, 25 merkkiä minuutissa. Virossa ei ole enää C-luokan amatöörilupaa, vaan Viron amatöörit jakautuvat A-, B- ja D-luokkiin. Näistä Virolainen D-luokka, on tarkoitettu puheliikenteeseen frekvenssimoduloituna, jonka luvan haltija ei saa operoida HF-aalloilla eikä D-luokan virolaisella todistuksella saa HAREC-pätevyyttä.[6] D-luokan oikeuksilla saa Virossa käyttää vain kymmenen metrin aaltoaluetta 28,0–29,7 MHz, kuuden metrin aaltoaluetta 50,0–52,0 MHz, neljän metrin aaltoaluetta 70,0–70,3 MHz, kahden metrin aaltoaluetta 144,0–146,0 MHz, seitsemänkymmenen senttimetrin aaltoaluetta 432,0–438,0 MHz ja kahdenkymmenenkolmen senttimetrin aaltoaluetta 1,24–1,30 GHz ja vain 10 dBW:n eli 10 W:n teholla. A-luokan radioamatöörit voivat operoida 30 dBW:n eli 1 000 W:n ja B-luokan radioamatöörit voivat operoida 20 dBW:n eli 100 W:n tehoilla näilläkin aaltoalueilla.[6]

Latviassa ja Liettuassa suomalainen radioamatööri joutuu anomaan maiden valvontaviranomaisilta erikseen luvan.

Radioamatöörikilpailuissa menestyneen radioamatöörikerhon, Teljän Radioamatöörit ry:n (OH1AF/OH1F), antennilaitteistoa.

Radioamatöörien taajuusalueet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viestintävirasto pitää yllä listaa Suomessa käytettävistä radioamatööritaajuuksista. Taajuuksien käyttöön voi liittyä rajoituksia maantieteellisen sijainnin ja lähetystehon suhteen.[7][8]

Suomessa radioamatööritoiminnassa voi käyttää seuraavia taajuusalueita (katso myös: Sähkömagneettinen spektri):[9]

MF[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

MF-alueella on kolme radioamatööritaajuusaluetta.

2,2 km 630 m 160 m
135,7–137,8 kHz 472–479 kHz 1 810–1 855 kHz
1 861–1 906 kHz
1 912–2 000 kHz

HF[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

HF-alueella on yhdeksän radioamatööritaajuusaluetta.

80 m 60 m 40 m 30 m 20 m 17 m 15 m 12 m 10 m
3 500–3 800 kHz 5 351,5–5 366,5 kHz 7 000–7 200 kHz 10 100–10 150 kHz 14 000–14 350 kHz 18 068–18 168 kHz 21 000–21 450 kHz 24 890–24 990 kHz 28 000–29 700 kHz

VHF[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

VHF-alueella on kolme radioamatööritaajuusaluetta.

6 m 4 m 2 m
50–52 MHz 70,0–70,3 MHz 144–146 MHz

UHF[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

UHF-alueella on kolme radioamatööritaajuusaluetta.

70 cm 23 cm 13 cm
432–438 MHz 1 240–1 300 MHz 2 300–2 450 MHz

Muut alueet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Muita erittäin korkeita taajuusalueita radioamatöörikäytössä ovat:

 • 3 400–3 408 MHz
 • 5 650–5 850 MHz
 • 10,00–10,28 GHz, 10,368–10,370 GHz, 10,45–10,50 GHz
 • 24,00–24,25 GHz
 • 47,00–47,20 GHz
 • 76,00–81,50 GHz
 • 122,25–123,00 GHz
 • 134,00–141,00 GHz
 • 241,00–250,00 GHz
 • 275,00–1 000,00 GHz (vain erityisellä luvalla, ei eritelty taajuusalueittain)lähde?

Suomalaisten radioamatööriasemien kutsumerkit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen prefiksi (sekä radioamatööriliikenteessä että lentoliikenteessä) on OH (erikoistapauksissa OF, OG, OI tai OJ). OH-etuliitteen jälkeen radioamatööriaseman kutsussa tulee numero, joka yleensä osoittaa läänin, jossa radioamatööriasema toimi. Lääniuudistuksen jälkeen läänikohtaisten kutsujen pakollisuudesta on Ahvenanmaata lukuun ottamatta luovuttu, mutta yleensä vanhaa piirijakoa noudatetaan edelleen kun uusia kutsuja haetaan. Ahvenanmaalla sijaitsevan aseman kutsussa on numero 0. Nykyisin on myös mahdollista hankkia maksua vastaan haluamansa oleva kutsumerkki, joka ei jo ole kenenkään muun käytössä tai ei ole karenssissa. Yleensä hankitaan kaksikirjainpäätteisiä kutsumerkkejä tai kilpailukutsumerkkejä, joissa on entisen piirinumeron jälkeen vain yksi kirjain. Tämä helpottaa erityisesti sähkötyskilpailussa. Tavanomaisissa kutsumerkeissä on kolme kirjainta entisen piirinumeron jälkeen.

Ennen lääniuudistusta voimassa ollut piirijako[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ahvenanmaan autonominen maakunta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

OH0 Ahvenanmaa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lääniuudistuksesta perinteisistä lääneistä suurlääneihin, jotka suurläänien tultua lakkautetuiksi ja muututtua aluehallintovirastojen hallintoalueiksi, huolimatta edelleenkään ei Ahvenanmaalla voi käyttää manner-Suomen OH1–OH9-kutsuja sinällään, vaan Ahvenanmaalla on sen autonomian vuoksi käytettävä vain OH0-kutsuja. Mikäli joku, jonka oma kutsu on mannersuomalainen, operoi Ahvenanmaalla, hänen tulee lisätä ulkomaisen radioamatöörioperaattorin tapaan oman kutsunsa eteen Ahvenanmaan maatunnus, esimerkiksi OH0/OH1XZ, tai loppuun vinoviiva ja numero 0, esimerkiksi OH1XZ/0.

Märketillä on ollut ennen oma kuntanumeronsa, 051, mutta se on muutettu Suomen puoleisen osansa mukaisesti Eckerön kunnan tunnukseksi 002. [10]

Manner-Suomen läänit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

OH1 entisessä Turun ja Porin läänissä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1-piiri tarkoitti entistä Turun ja Porin lääniä. Radioamatöörikerhoista suurimmat ovat Turussa, Raumalla ja Porissa. Turun Radioamatöörit järjestävä vuosittain perusluokan radioamatöörin kurssin.[11]

Entisen ensimmäisen piirin rekisteröidyt radioamatööriyhteisöt
nimi kunta rekisteröity 70 cm 2 m DMR kokoontuminen tapahtuma kutsumerkki
Market Reef DX Association ry Pori 1995-10-13 [12]
Kankaanpään radioharrastajat ry Kankaanpää 1997-03-25 OH3-8043 [13] [14]
Rauman Radiokerho r.y. Rauma 1953-02-07 Illw OH1AK, OH1AM
Teljän Radioamatöörit Ry Pori 1959-02-10 ke 19- Illw OH1AF, OH1F, OH1AB, OG50F

Rauman Radiokerho on osallistunut kansainväliseen majakka- ja majakkalaivaviikonloppuun elokuissa 2001-2007 kutsumerkillä OH1AK ja OH1AM vuosina 2008-2009, 2011-2012, 2014-2016 sekä osallistuu 2017 19.-20.8.2017 Suomen Radioamatööriliitto ry:n Suomi 100 -kutsumerkillä OF100FI satakuntalaisessa ja varsinaissuomalaisessa muodossa OF100FI-1 Kylmäpihlajan majakalla. Teljän Radioamatöörit on myös osallistunut tapahtumaan kutsumerkillä OH1F elokuussa 2002, kutsumerkillä OH1F/p elokuissa 2003-2006, kutsumerkillä OG50F 2008 sekä kutsumerkillä OH1AF elokuissa 2014-2016. OG50F on erikoiskutsumerkki, joka hankittiin 2008 ennen CQWWVW 2008 -tapahtumaa siksi, että Teljän Radioamaröörit Ry:n perustamisesta oli tullut viisikymmentä vuotta. [15] Elokuussa 2017 se osallistuu myös kutsumerkillä OH1F Säpin majakalta Eurajoen Luvialta.

Kankaanpään radioharrastajat ry:n OH3-8043 ei ole viestintäviraston myöntämä radioamatöörikutsumerkki, vaan Suomen Radioamatööriliitto ry:n tai Suomen Kuuntelija-amatöörit ry:n myöntämä kuuntelijaradioamatööritunnus, jonka avulla voidaan kirjata radiolähetteen vastaanottaminen tunnusmerkein.

Entisen ensimmäisen piirin rekisteröimättömät radioamatööriyhteisöt
nimi kunta 70 cm 2 m DMR kokoontuminen tapahtuma kutsumerkki
Radioamatöörit Kokemäki, Tapani Rouhiainen Kokemäki OH1AL [16]
Yhdistysrekisteristä poistuneet yhteisöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Entisen ensimmäiseen piirin ennen rekisteröidyt radioamatööriyhteisöt
nimi kunta rekisteröity entinen kutsumerkki
Eci DX-Club r.y. OH1AAP [17]
Kiskon Radiokerho r.y OH1AG [17]
Merikoulun Radiokerho r.y. OH1AM [17]
Paimion Radioamatöörit r.y. OH1AR [17]
Turun Radio Seura r.y. OH1AA [17]
Kuntatyöskentelytodistuksen kuntanumerot entisessä ensimmäisessä piirissä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

[18]

Luvian kunta, 147, on yhdistynyt 1. tammikuuta 2017 Eurajoen kuntaan, 107. [19] Tätä ei ole vielä Suomen Radioamatööriliitto vahvistanut http://sral.info -verkkosivuillaan, jolla on kuntaluettelo 1.1.2016. Luvian kuntaa koskeva kuntanumero muodostunee kuitenkin Eurajoen numeroksi 107, koska on ilmoitettu ja uutisoitu, että yhdistyminen ei ole yhteisyhdistyminen, vaan Luvian liittyminen Eurajokeen.

OH2 entisessä Uudenmaan läänissä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

2-piiri[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

2-piiri tarkoitti entistä Uudenmaan lääniä. Järjestäytynyttä radioamatööritoimintaa on Itä-Uudellamaalla Porvoon Radioharrastajat, jonka jäsenistä moni harjoittaa myös LA- eli nykyään CB-radiotoimintaa. Keskittymiä on myös Länsi-Uudellamaalla Lohjan Radioamatöörit [20] sekä Keski-Uudellamaalla Keski-Uudemaan Radioamatöörit. Perusluokan kursseja järjestää vuosittain Polyteknikkojen Radiokerho Espoon Otaniemessä.[21]

Entisen toisen piirin rekisteröidyt radioamatööriyhteisöt
nimi kunta rekisteröity 70 cm 2 m DMR kokoontuminen tapahtuma kutsumerkki
Artjärven Viestitekninen Yhdistys ry Orimattila 1989-01-09 434,775 MHz -1,6 MHz 1750 Hz OH2MOH, OH2Z [22]
Dx Sauna Association r.y. Helsinki 1981-01-22 OH2AH [17]
Elisan Radiokerho ry Helsinki 1979-01-16 OH2AQ [23]
Espoon radiokerho - Esbo radioklubb r.y. Espoo 1982-11-02 434,825 MHz -2,0 MHz 118,8 Hz 145,600 MHz 1750 Hz 434,575 MHz CC1 OH2CH [24]
Helsingin Energian Radiokerho ry Helsinki 1991-09-12 to 15-20 OH2AAF, OH2HKE [25]
Helsingin LA-yhdistys HE-LA r.y Helsinki 1980-10-09 OH2VN [26]
Helsingin Meripelastusyhdistys - Helsingfors Sjöräddningsförening ry Helsinki 1961-06-08
Hyvinkään Radiokerho ry Hyvinkää 1971-03-23
Joker Radio Club ry Hyvinkää 1991-09-09
Kakkosten Kerho r.y. Helsinki 1952-02-19
Kauniaisten Radiokerho ry Kauniainen 1986-09-24
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry Järvenpää 1965-11-11 434,650 MHz -2,0 MHz 118,8 Hz OH2AP [27]
Kirkkonummen Radioharrastajat Kissen Kipinä ry Kirkkonummi 1983-11-14
Lohjan Radioamatöörit r.y. Lohja 1985-08-08 434,725 MHz -1,6 MHz 1750 Hz OH2AAB [20]
Nora r.y. Espoo 1972-12-28
Nordea Radio Amateurs ry Helsinki 1976-06-14 OH2UBF [28]
Polyteknikkojen Radiokerho ry. Espoo 1986-08-27
Porvoon RadioHarrastajat ry Porvoo 1994-11-02 434,875 MHz -2,0 MHz 118,8 Hz C4FM/FM OH2ABB [29]
Raaseporin Radiokerho - Raseborgs Radioklubb ry Raasepori 1980-10-14 OH2AI [30]
Radioamatööritekniikan seura r.y. Helsinki 1987-05-25
Radiokerho FOO ry Helsinki/Järvenpää 1995-08-31 OH2ABF [31]
RadioSporting Team ry Helsinki 1998-03-03 OH2ABF [31]
Suomen Ipa:n Radioamatöörit r.y. Helsinki 1978-02-02
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry Helsinki 1973-02-07 OH2JAM, OH2S [32]
Suomen Radiourheiluseura ry Helsinki 1997-04-29
Tapanilan Radioamatöörit r.y. Helsinki 1965-08-18
Telehallintokeskuksen radioamatöörit ry Helsinki 1998-03-02
TETRA Radiotekniikan Ystävät ry Helsinki 2007-05-04 OH2T [33]
Tippa-Radio yhdistys Helsinki 1996-11-28 OH2ABH [34]
TITI BIRD CLUB R.Y. Espoo 1976-08-04
Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry Helsinki 2008-08-15 OH2AB [35]
UUDENMAAN RADIOKERHO R.Y. Vantaa 1966-10-14 OH2AR [17]
Vantaan Radioamatöörit ry Vantaa 1993-05-27
VR:n Radioamatöörit r.y. Helsinki 1960-11-26
Yleisradion Henkilökunnan Yhdistys r.y. Helsinki 1958-11-10 OH2NM, OH2YLE [36]
Yhdistysrekisteristä poistuneet yhteisöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Entisen toisen piirin ennen rekisteröidyt radioamatööriyhteisöt
nimi kunta rekisteröity entinen kutsumerkki
AGA:n Radioamatöörit-AGA:s Radioamatörer r.y OH2AC [17]
Helvarin Radioamatöörit-Helvar Radioamateurs Club r.y. OH2AN [17]
Järvenpään Radioamatöörit Ry OH2AP [37]
Ko-Ma:n Radiokerho r.y. OH2AE [17]
Philipsin Radioamatöörit r.y. OH2AK [17]
Porvoon Seudun Ammattikoulun Radioamatöörit r.y. OH2AQ [17]
Särkilinnan Radioamatöörit r.y. OH2NA [17]
Vallilan Ammattioppilaitoksen Radioamatöörik.Vaora r.y. OH2MOC [17]
Ylioppilaskunnan Radiokerho r.y OH2AC [17]
Itä-Uusimaa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Itä-Uudellamaalla vaikuttava maakunnallinen radioamatööriyhdistys on Porvoon Radioharrastajat, jonka piirissä harrastetaan radioamatööritoiminna lisäksi myös muuta radiolähetystoimintaa. Yhdistyksellä on Yaesun DR-1XE -puheradiotoistin Porvoossa vesitornissa, mikä mahdollistaa automaattiasetuksin tavallisen FM-lähettämisen lisäksi myös Yaesun C4FM -muodolla.

Itä-Uudellamaalla on ollut järjestäytynyttä radioamatööritoimintaa jossain määrin myös Loviisan kaupungissa, ja kahden metrin aaltoalueen puheradiotoistin ennen vesitornin peruskorjausta.

Itä-Uudenmaan ja samalla entisen Uudenmaan läänin kunnista Artjärvi ja Orimattila, johon Artjärven kunta yhdistyi, ovat kuuluneet ennen Uudenmaan lääniin kuulumisensa vuoksi entiseen toiseen piiriin, ja nykyään kuuluvat Päijät-Hämeen maakuntaan. Tästä johtuen Artjärven Viestiteknisen Yhdistysken kutsumerkit noudattavat entistä piirijakoa ja alkavat OH2:lla. Orimattilan kaupungin radioamatöörit kuuluvat pääasiassa Lahden Radioamatöörikerhoon, kun taas Myrskylän, Pukkilan ja Lapinjärven radioamatöörit Porvoon Radioharrastajiin.

Itä-Uudellamaalla ei ole perus- tai yleisluokan radioamatööritutkintojen pätevyystutkijaa.

Keski-Uusimaa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Keski-Uudellamaalla on mm. Keski-Uudenmaan Radioamatöörit Järvenpäässä. Yhdistyksen yleinen kutsumerkki on OH2AP, mutta se on rekisteröidyttänyt Suomi 100 -vuotta varten myös OH100FIN - kutsumerkki [38]

Länsi-Uusimaa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Kuntatyöskentelytodistuksen kuntanumerot entisessä toisessa piirissä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

OH3 entisessä Hämeen läänissä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

3-piiri tarkoitti entistä Hämeen lääniä. Järjestäytynyttä radioamatööritoimintaa on talousalueittain Päijät-Hämessä Lahden Radioamatöörikerho, Hämeessä Hämeenlinnan Radioamatöörit Hämeenlinnassa ja Riihimäen Radioamatöörit Riihimäellä sekä Lounais-Hämeen radioamatöörit Forssassa. Pirkanmaalla toimivat Tampereen Radioamatöörit. Edellä mainituista Tampereen Radioamatöörit järjestävät yhden perusluokan radioamatöörikurssin vuodessa ja Lahden Radioamatöörikerho kolme perusluokan kurssia vuodessa.

Entisen kolmannen piirin rekisteröidyt radioamatööriyhteisöt
nimi kunta rekisteröity 70 cm 2 m DMR kokoontuminen tapahtuma kutsumerkki
Hämeen radioharrastajat ry Lahti 2010-09-13 434,550 MHz OH3ACA[39]
Hämeenlinnan Radioamatöörit ry Hämeenlinna 1955-08-12 OH3AA [39]
Kangasalan radiokerho ry Kangasala 1998-02-27
Lahden kginmuseon Mastola Lahti OH3R[40]
Lahden Radioamatöörikerho ry Lahti 1957-03-12 434,600 MHz 123,0 Hz 145,775 MHz 1750 Hz OH3ACA[40]
Museo Militaria Hämeenlinna OI3SVM [41]
Lounais-Hämeen radioamatöörit Forssa 145,650 MHz 1750 Hz OH3AN[42]
Rientolan Setlementin radioamatöörikerho Tampere 1986-12-12 OH3AG
Riihimäen Kolmoset ry Riihimäki 1952-03-13 145,725 MHz 1750 Hz OH3AD [43]
Tampereen Eräpoikien Kannatusyhdistys r.y. Tampere 1930-02-01
Tampereen Radioamatöörit ry Tampere 1955-04-23 145,750 MHz 123,0 Hz 434,550 MHz OH3NE[42]
Tampereen teekkarien radiokerho ry Tampere 2017-04-11 OH3TR
Valkeakosken Radioamatöörit r.y. Valkeakoski 1955-06-23 OH3AB
Yhdistysrekisteristä poistuneet yhteisöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Entisen kolmannen piirin ennen rekisteröidyt radioamatööriyhteisöt
nimi kunta rekisteröity entinen kutsumerkki
Nokian Radioamatöörikerho ry OH3AF [44]
Someron Radioamatööri- Ja Elektroniikkakerho OH3AW [45]
Tampereen Yliopiston Radioamatöörit r.y OH3AJ[46]
Varuskunnan Radioamatöörit r.y. OH3AH, OH3AI[47]
Kuntatyöskentelytodistuksen kuntanumerot entisessä kolmannessa piirissä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Mikäli kuntayhdistymisellä kunta ei jatkaa enää toimintaans entisellään, voidaan uudelle muodostuneelle kunnalle antaa uusi kuntanumero. Hämeenkoski on nykyään osa Hollolaa. Sen nimi oi aikaisemin Koski Hl, missä Hl tarkoitti Hämeen lääriä erotukseksi Koski Tl:tstä, mikä tarkoitti Turun ja Porin läänin Kosken kuntaa. Merkintä Koski Hl on alunperin Suomen postilaitoksen kehittämä postinkulun varmentamiseksi oikeaan kuntaan. Hämeenkosken kunnan käsittäneen alueen nykyinen kuntanumero on Hollolan kunnan kuntanumero.

OH4 entisessä Mikkelin läänissä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

4-piiri tarkoitti entistä Mikkelin lääniä. Eteläisessä Etelä-Savossa toimivat Mikkelin Seudun Radioamatöörit ja pohjoisessa Etelä-Savossa Pieksämäen Radioamatöörit, joka on perustettu ennen Mikkelin Seudun Radiomatöörejä.

Entisen neljännen piirin rekisteröidyt radioamatööriyhteisöt
nimi kunta rekisteröity 70 cm 2 m DMR kokoontuminen tapahtuma kutsumerkki
DX Night Team - Radioamatöörit Pieksämäki 2011-03-08
MIKKELIN SEUDUN RADIOAMATÖÖRIT R.Y. Mikkeli 1958-12-31 MHz OH4AC [66]
Nelosten Kerho r.y. Heinola 1957-03-09 z OH4AA [67]
Pieksämäen Radioamatöörit Pieksämäki 1958-02-07 OH4AB [68]
Yhdistysrekisteristä poistuneet yhteisöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Entisen neljännen piirin ennen rekisteröidyt radioamatööriyhteisöt
nimi kunta rekisteröity entinen kutsumerkki
Pieksämäen Ammattikoulun Radioamatöörikerho r.y. OH4AD [17]
Itä-Savon Radioamatöörit r.y. OH4AF[17]
Naarajärven Radiokerho r.y. OH4NIN[17]
Kuntatyöskentelytodistuksen kuntanumerot entisessä neljännessä piirissä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

OH5 entisessä Kymen lääni[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

5-piiri tarkoitti entistä Kymen lääniä (1945-1997). Etelä-Kymenlaaksossa toimivat Haminassa Haminan Radioamatöörit ja Kotkassa Viitosten kerho. Pohjois-Kymenlaaksossa toimii Kouvolan Radioamatöörit sekä Kouvolan Miljöö- ja Radiomuseon putkiradiomuseo, joka järjestää perusluokan kursseja.

Etelä-Karjalassa toimivat Saimaan Viitoset Lappeenrannassa sekä Imatralla Imatran Radioamatöörit.

Entisen viidennen piirin rekisteröidyt radioamatööriyhteisöt
nimi kunta rekisteröity 70 cm 2 m DMR kokoontuminen tapahtuma kutsumerkki
Asaradiomuseo -yhdistys ry Kotka 2011-05-17 [81]
Elimäen Radioamatöörikerho ry Kouvola 1981-09-21 OH5AE, OH5R [41]
Ham Finland ry Kouvola 2004-05-27 OH5X [82]
Haminan Radioamatöörit r.y Hamina 1961-02-17 OH5AD [41]
Imatran Radioamatöörit ry Imatra 1979-08-01 OH5AI [41]
Kaakkois-Suomen rajavartiosto Imatra 1921-03-21 OI5R
Putkiradiomuseo Kouvola 1967 perinneradiotapahtuma, OI OI5PRT [41]
Kouvolan Radiokerho ry Kouvola 1964-04-18 OH5AG [41]
Saimaan Viitoset r.y. Lappeenranta 1954-08-31 145,775 MHz 1750 Hz Joutseno 434,775 MHz 1750 Hz Lappeenranta Illw OH5AB, OH5B [41]
Valkealan Tieteellinen Tutkimusseura ry Kouvola 1990-09-17 [83]
Viitosten Kerho - The Club of Fives ry Kotka 1949-03-15 OI5AA [84]

Etelä-Kymenlaaksossa Viitosten Kerho toimii yhteistyössä Kotkan opiston kanssa ja järjestää vuosittain vuoden lopulta seuraavan vuoden keväälle kestävän perusluokan radioamatöörin kurssin Kotkassa kansalaisopiston opintoehdoin sekä järjestää kurssin päätteeksi pätevyystutkinnon. Pohjois-Kymenlaaksossa Kouvolan Miljöö- ja Radiomuseo järjestää perusluokan kurssin niinä vuosina, kun saadaan vähimmäiskurssivahvuus täyteen.

Yhdistysrekisteristä poistuneet yhteisöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Entisen viidennen piirin ennen rekisteröidyt radioamatööriyhteisöt
nimi kunta rekisteröity entinen kutsumerkki
Lappeenrannan Teekkarien Radiokerho r.y OH5AT [17]
Pohjois-Kymen Viitoset ry OH5AC [85]
Kuntatyöskentelytodistuksen kuntanumerot entisessä viidennessä piirissä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

OH6 entisissä Vaasan ja Keski-Suomen lääneissä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

6-piiri tarkoitti entistä Vaasan lääniä ja 1960 alkaen entistä Vaasan lääniä sekä Keski-Suomen lääniä yhdessä.

Entisen kuudennen piirin rekisteröidyt radioamatööriyhteisöt
nimi kunta rekisteröity 70 cm 2 m DMR kokoontuminen tapahtuma kutsumerkki
Ala-Keiteleen Radiokerho ry Äänekoski 1971-04-22 OH6AK[81]
CQ-Klubben - CQ-Kerho r.f. Pietarsaari 1947-05-29 OH6AG [86]
Jokilaakson Radiokerho ry Jämsä 1986-08-22 434,700 MHz 1750 Hz 145,600 MHz 1750 Hz 434,5625 MHz CC1 OH6D [87]
Keski-Suomen Radioamatöörit r.y. Jyväskylä 1962-06-12 OH6AD, OH6AW, OH6K [88]
Kokkolan Radioamatöörikerho ry Kokkola 1972-12-21 434.800 MHz 110,9 Hz 145,700 MHz 1750 Hz OH6AI [89]
Kurikan Seudun Radioamatöörit r.y. Kurikka 1983-05-02 OH6AP [90]
Lapuan Radiokerho r.y. Lapua 1962-08-18 OH6AC [91]
NYKARLEBYNEJDENS SÄNDARAMATÖRER NSA R.F. Uusikaarlepyy 1974-03-14 OH6AN [92]
Radiolan amatöörit ry Seinäjoki 2005-09-07 OH6R [93]
Suomen Radiohistoriallinen Seura ry Jyväskylä 1993-03-39 OG6GM [94]
Teuvan Radioharrastajat r.y. Teuva 1990-09-17 434,925 MHz
434,875 MHz
-1,6 MHz 1750 Hz
OH6AT [95]
Vaasan Kuutoset ry, Vasa Sexorna rf Vaasa 1954-08-14 145,750 MHz 1750 Hz ke 19-21 OH6A,
OH6AA[96]
Yhdistysrekisteristä poistuneet yhteisöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Entisen kuudennen piirin ennen rekisteröidyt radioamatööriyhteisöt
nimi kunta rekisteröity entinen kutsumerkki
Tele Kerho - Tele Club ry OH6AB [97]
Kuntatyöskentelytodistuksen kuntanumerot entisessä kuudennessa piirissä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

OH7 entisissä Kuopion ja Pohjois-Karjalan lääneissä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

7-piiri tarkoitti entistä Kuopion lääniä. Pohjois-Savossa toimivat Varkaudessa Varkauden Seudun Radioamatöörit ry ja Kuopiossa Radioamatöörikerho Kuopion Seitoset r.y. Pohjois-Karjalassa toimii Nurmeksessa Ylä-Karjalan Radioamatöörit ry

Entisen seitsemännen piirin rekisteröidyt radioamatööriyhteisöt
nimi kunta rekisteröity 70 cm 2 m DMR kokoontuminen tapahtuma kutsumerkki , Pohjois-Karjalan Viestikilta ry
Iisalmen Radiokerho r.y. Iisalmi 1981-01-13 434,750 MHz -1,6 MHz 1750 Hz 145,650 MHz 1750 Hz su 18- OH7AI [100]
Moonshine Hill Contest Group Palo ry Joensuu 1999-05-19 OH7A, OH7N [101]
Pohjois-Karjalan Radiokerho ry Joensuu 1972-02-02 434,650 MHz -1,6 MHz 1750 Hz 145,750 MHz 1750 Hz
145,725 MHz 118,8 Hz
145,775 MHz 118,8 Hz
ke 18- Itä­-Suomalaiset radioharrastajien kesäpäivät OH7AB [102]
Pohjois-Karjalan Viestikilta ry Joensuu 1997-11-03 OI7AX [103]
Radioteam Soisalo Ry Leppävirta 1997-05-07 OH7M [104]
Tuupovaaran Radioteknillinen Seura ry Joensuu 1994-01-14 OH7AAX [105]
Varkauden Seudun Radioamatöörit ry Varkaus 1981-02-24 OH7AAC [106]
Ylä-Karjalan Radioamatöörit ry Nurmes 1995-03-30 OH7ABE [107]
Yhdistysrekisteristä poistuneet yhteisöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Entisen seitsemännen piirin ennen rekisteröidyt radioamatööriyhteisöt
nimi kunta rekisteröity entinen kutsumerkki
Pohjois-Savon Ammattioppilaitoksen Radioamatöörit r.y. OH7AC [17]
Kuopion Tekun Radiokerho r.y. OH7MUF [17]
Kuntatyöskentelytodistuksen kuntanumerot entisessä seitsemännessä piirissä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Juankosken kaupunki, 705, on yhdistynyt 1. tammikuuta 2017 Kuopion kaupunkiin, 715.[108] Tätä ei ole vielä Suomen Radioamatööriliitto vahvistanut http://sral.info -verkkosivuillaan, jolla on kuntaluettelo 1.1.2016. Juankosken kaupunkia koskeva kuntanumero muodostunee kuitenkin Kuopion kaupungin numeroksi 715, koska ei ilmoitettu ja uutisoitu, että yhdistyminen olisi yhteisyhdistyminen, vaan on ilmeistä, että Juankosken kaupunki vain liittyy oikeushenkilönä olevaan olevaan Kuopion kaupunkiin.

OH8 entisessä Oulun läänissä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

8-piiri tarkoitti entistä Oulun lääniä. Kainuussa toimii Sotkamossa Sotkamon radioamatöörikerho r.y. ja Pohjois-Pohjanmaalla Oulussa Oy Nokia Ab Oulun Radioamatöörit ry.

Entisen kahdeksannen piirin rekisteröidyt radioamatööriyhteisöt
nimi kunta rekisteröity 70 cm 2 m DMR kokoontuminen tapahtuma kutsumerkki
Crazy Radio Contest Club ry Siikajoki 1999-12-27 OH8A, OH8WW [109]
Garde-Party ry Kajaani 1978-12-21 434,675 MHz 114,8 Hz OH8G [110]
Kajaanin Korvenpojat ry Kajaani 1978-12-21 145,700 MHz 1750 Hz ti 18-20 OH8AK [111]
Kahdeksikkojen Kerho r.y. Oulu 1952-01-30 434,750 MHz 1750 Hz 145,750 MHz 1750 Hz
145,725 MHz 1750 Hz
145,6375 MHz CC1
434,575 MHz CC1
ti 18- OH8AA [112]
Laaksojen Radioamatöörit r.y. Ylivieska 1976-02-09 434,600 MHz 1750 Hz OH8AAU [113]
Oy Nokia Ab Oulun Radioamatöörit ry Oulu 1975-11-20 OH8AV [114]
Oulun Teekkarien Radiokerho ry Oulu 1978-03-10 434,975 MHz 114,4 Hz OH8T, OH8TA [115]
Pohjan Viestikilta ry Oulu 1992-12-29 OI8VK [116]
Sotkamon radioamatöörikerho r.y. Sotkamo 1986-01-22 OH8K, OH8AAS, OH90 [117]
Kuntatyöskentelytodistuksen kuntanumerot entisessä kahdeksannessa piirissä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

OH9 entisessä Lapin läänissä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

9-piiri tarkoitti entistä Lapin lääniä. Lapissa toimii Rovaniemellä Napapiirin Yhdeksiköt r.y.

Entisen yhdeksännen piirin rekisteröidyt radioamatööriyhteisöt
nimi kunta rekisteröity 70 cm 2 m DMR kokoontuminen tapahtuma kutsumerkki
Kemin Yhdeksiköt ry Kemi 1957-05-23 ti/1. 18- OH9AA [118]
Lapin rajavartiosto Rovaniemi 1921-03-21 OI9R
Meri-lapin radiokerho ry Kemi 2014-10-20 OH9ABZ [119]
Napapiirin Yhdeksiköt r.y. Rovaniemi 1959-05-30 434,675 MHz 114,8 Hz OH9AB [120]
Tornion Radiokerho r.y. Tornio 1973-02-07 ti 18- OH9AR [121]
Yhdistysrekisteristä poistuneet yhteisöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Entisen yhdeksännen piirin ennen rekisteröidyt radioamatööriyhteisöt
nimi kunta rekisteröity entinen kutsumerkki
Lapin Samoilijat ry [122]
Rovaniemen Radioamatöörikerho r.y. [17]

Lapin Samoilijat ry on edelleen partiolippukunta, mutta sillä ei ole kutsumerkkiä. [123]

Kuntatyöskentelytodistuksen kuntanumerot entisessä yhdeksännessä piirissä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nykyään Ahvenanmaan maakunnassa mannersuomalaisen radioamatöörin, jonka tunnus on OH1–OH9, on välttämätöntä käyttää oman liikkuvan radioasemansa tunnuksen edessä OH0/OH(omatunnus), koska Ahvenanmaalla on edelleen oma tunnuksensa OH0. Sen sijaan manner-Suomessa voi ottaa minkä tahansa tunnuksen alkuosan riippumatta siitä, missä Suomen entisessä läänissä toimii. Esimerkiksi uusmaalainen OH2ABC voi käyttää tunnustaan vaikka Lapissa tai Pohjois-Pohjanmaalla suoraan tai pohjoiskarjalalainen radioamatööripätevyystutkinnon perusluokan tai yleisluokan hyväksyttävästi suorittanut voi anoa Turun ja Porin läänin entisen tunnuksen OH1ABC.

Sotilasradioamatööritoiminta Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Puolustusvoimien sisällä tapahtuvaa radioamatööritoimintaa, OI-prefiksillä ja ilman, kutsutaan sotilasradioamatööritoiminnaksi (SRA). Myös SRA-toimintaan kuuluvat kerhot; sotilasradioamatöörikerhot ja niiden kerhoasemat. Vuonna 1993 erottelu amatööritoimintaan SRA ja muuhun toimintaan. Joitain OI-radiokutsutunnuksista ei ole koskaan käytetty varuskunnan yhteydessä, vaan ne ovat anottu johonkin museoon tai muuhun perinnetoimintaan liittyvän toiminnan tueksi.

OI-asemilla on toimintapäivä 5.3.1918 viestijoukkojen perustamisen muistoksi 5.3., puolustusvoimien lipun juhlan päivänä 4.6., kansainvälisen majakka- ja majakkalaivaviikonlopun lauantaina elokuun kolmantena viikonloppuna ja Suomen itsenäisyyden julistamisen päivänä 6.12., rajavartiostoon liittyvät amatööriadioasemat pitävät 5.3. asemesta oman toimintapäivänsä 21.3., jolloin on mahdollista kuunnella sen asemien amatööriliikennettä.

Sotilasradioharrastuksen ja sotilasradioamatööritoiminnan sekä nykyisiä OI-kutsumerkkejä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sotilasradioharrastuksen ja sotilasradioamatööritoiminnan aikaisia sekä nykyisiä OI-kutsumerkkejä
kutsumerkki osasto, joukkoyksikkö, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, museo, puolustusvoimat, radioamatööriyhdistys, rajavartiosto tai viestikilta kutsumerkin tila muuta
OI1AX Porin Prikaatin radioamatöörikerho voimassa järjestetään tapatumiakin myös Huovinrinteen varuskunnan ulkopuollakin
OI1AXA miinalaiva Keihässalmi voimassa Forum Marinum
OI1AY Pansion sotilasradioamatöörit voimassa OH1KW, Pansion Radioamatöörit, ennen Turun Laivastoasema OH-radioamatööriasemat 1987, sivu 122 Suomen Radioamatööriliitto
OI1FAY Satakunnan Tykistörykmentti 1954 ainakin sotilasradioamatööriharrastus - SRH
OI1JAB Rannikkotykistörykmentti 2 1954 ainakin sotilasradioamatööriharrastus - SRH
OI1RAZ 2. Erillinen Ilmatorjuntapatteristo 1954 ainakin sotilasradioamatööriharrastus - SRH
OI2ABG Uudenmaan sotilasläänin esikunnan entinen radioamatöörikerho sotilasradioamatööritoiminta - SRA
OI2BAY 4. Prikaati 1954 ainakin sotilasradioamatööriharrastus - SRH Dragsvikissä
OI2DAC 2. Viestiosasto 1954 ainakin sotilasradioamatööriharrastus - SRH Santahaminaissä
OI2HJ Upinniemen sotilasradioamatöörit voimassa OH2EWK Henri Selin, entinen Helsingin Laivastoaseman radioamatöörikerho
OI2LPG 2. Erillinen Rannikkotykistöpatteristo 1954 ainakin sotilasradioamatööriharrastus - SRH Dragsvikissä Hangossa
OI2NP Uudenmaan Prikaatin sotilasradioamatöörikerho Dragsvik
OI2RP Maanpuolustuskoulutustyhdistyksen Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin Helsingin koulutuspaikka voimassa
OI3AI Etelä-Suomen Viestipataljoonan radioamatöörikerho voimassa Riihimäki, ESVP on lakkautettu
OI3AX Viestirykmentin radioamatöörikerho voimassa Riihimäki, Viestirykmentti on lakkautettu
OI3AY Viestikoulun radioamatöörikerho voimassa Riihimäki
OI3GBO 2. Erillinen Viestikomppania 1954 ainakin Hämeenlinna 2. ErVK siirrettiin myöhemmin OI1-alueelle Turun Pääskyvuorelle
OI3DAY 4. Jääkäripataljoona 1954 ainakin Hämeenlinna
OI3HBG Panssarirykmentti 1954 ainakin Hattulan Parola
OI3KMU Viestirykmentti 1954 ainakin Riihimäki
OI3MPK Maanpuolustuskoulutustyhdistyksen Lahden koulutuspaikka voimassa Hämeen maanpuolustuspiirin Lahden koulutuspaikka Paavolassa
OI3W Viestikoulun radiokerho voimassa Riihimäki
OI3SVM Museo Militaria voimassa entisen Suomen valtakunnallisen viestimuseon kutsumerkki Riihimäeltä, Hämeenlinna
OI3V Lylyn Viestivarikon Radiokerho voimassa Juupajoen Lyly
OI3RDV Lylyn Viestivarikon Radiokerho voimassa Juupajoen Lyly, puheradiotoistimen kutsumerkki
OI4AX 3. Erillinen Viestikomppania entisen 3. ErVK:n kutsumerkki Mikkelin varuskunnassa Karkialammella
OI4EW Suomen puolustusvoimat voimassa Suomen puolustusvoimat, Mikkeli
OI4JM Jalkaväkimuseo voimassa Mikkeli
OI4PM Viestikeskus Lokki voimassa Mikkeli
OI5AY Laskuvarjojääkärikoulun radiokerho voimassa Kouvola Utti
OI5AZ Karjalan Prikaatin Vekaran Titarit voimassa Kouvola
OI5ASA ASA-radiomuseo voimassa Kotka Tavastila
OI5BCF 1954 ainakin Kouvola
OI5CBE Kymen Jääkäripataljoona 1954 ainakin Hamina
OI5DAQ Uudenmaan Rakuunarykmentti 1954 ainakin Lappeenranta
OI5FAB Kenttätykistörykmentti 3 1954 ainakin Lappeenranta
OI5PRM Kouvolan Miljöö- ja Radiomuseo (Putkiradiomuseo - PRM) voimassa
OI5R Kaakkois-Suomen rajavartioston Immolan radistit voimassa Raja- ja merivartiokoulu, Immola, Imatra
OI6A Ilmasotakoulun radiokerho voimassa Jyväskylän Tikkakosken Luonetjärvi
OI6AY Ilmasotakoulun radiokerho voimassa Jyväskylän Tikkakosken Luonetjärvi
OI6AX
OI6AIR Keski-Suomen ilmailumuseosäätiö voimassa Suomen Ilmavoimamuseolla Jyväskylän Tikkakosken Luonetjärvellä
OI6S Sissiradistikilta voimassa Jyväskylä
OI6SP Sydbottens Sexor - Suupohjan Kuutoset voimassa Kristiinanakaupunki
OI6VKL voimassa Jyväskylän Tikkakoskella
OI6X Suomen ilmavoimien materiaalilaitos voimassa Jyväskylän Tikkakosken Luonetjärvi
OI7ANS 1954 ainakin Kuopio
OI7DJE 1954 ainakin jääkärit, Kontioranta
OI7AX Pohjois-Karjalan Viestikilta voimassa entinen Pohjois-Karjalan Prikaatin kutsumerkki
OI7TK voimassa sotilastiedustelua tarkoittavan tilastokeskuksen perinnetunnus entisen Kuopion läänin alueella
OI7X
OI8AX Pohjois-Suomen Viestipataljoona Pohjois-Suomen Viestipataljoonan entinen kutsumerkki
OI8AY Kainuun Prikaatin Pohjan Titarit voimassa Kajaanin Hoikankangas
OI8BNV
OI8VK Pohjan Viestikilta [124]
OI9R Lapin rajavartiosto voimassa Ivalo

Suomen puolustusvoimien joukkoyksiköiden tai perusyksiköiden kuuntelija-amatööritunnuksia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kuuntelija-amatööritunnuksia
kuuntelija-amatööritunnus joukkoyksikkö tai perusyksikkö kutsumerkin tila muuta
OH9-8168 Jääkäriprikaatin sissikomppania voimassa Sodankylä [125]

OI1[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

OI1-alkuiset merkit ovat vastaneet entistä ensimmäistä läänipohjaista piiriä Turun ja Porin läänissä, pääosaltaan nykyisissä Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa.

OI2[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

OI2-alkuiset merkit ovat vastaneet entistä toista läänipohjaista piiriä Uudenmaan läänissä, pääosaltaan nykyisessä Uudenmaan maakunnassa sekä niitä edeltäneissäa Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan maakunnissa].

OI3[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

OI3-alkuiset merkit ovat vastaneet entistä toista läänipohjaista piiriä Hämeen läänissä, pääosaltaan nykyisissä Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maakunnissa.

OI4[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

OI4-alkuiset merkit ovat vastaneet entistä toista läänipohjaista piiriä Mikkelinläänissä, pääosaltaan nykyisessä Etelä-Savon maakunnassa.

OI4EW on uudehko amatööriradiokutsumerkki. [126] EW tarkoittaa monissa tapauksissa elektronista sodankäyntiä, electronic warfare, jonka lyhenne on englanniksi EW. OI4EW osallistuu 2017 kansainväliseen majakka- ja majakkaviikonloppuun.

OI5[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

OI5-alkuiset merkit ovat vastaneet entistä viidettä läänipohjaista piiriä Kymen läänissä, pääosaltaan nykyisissä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa.

OI5AY on Laskuvarjojääkärikoulun radiokerhon kutsumerkki.

OI5AZ Vekaran Titarit, Karjalan prikaati, Vekaranjärvi, Kouvolan Valkeala. OI5AZ toimii Yaesu FT-847 -amatööriradioilla

OI5R on Kaakkois-Suomen rajavartioston piirissä Kenwood TS-480:lla toimiva amatööriradioasema. Rajavartiostossa ylläpidetään edelleen sähkötystaitoa. Yksi rajavartioston OI-toimintapäivistä on 5.3.1918 muistoksi vietettävän puolustusvoimien OI-toimintapäivän asemsta 21.3.1919 rajavartioston perustamisen muistopäivä. [127]

OI6[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

OI6-alkuiset merkit ovat vastaneet entistä kuudetta läänipohjaista piiriä Keski-Suomen läänissä ja Vaasan läänissä, pääosalaan nykyisissä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Pohjanmaan maakunta käsittää entisen Vaasan läänin ruotsinkielisen rannikkoseudun. Suomenkielinen Etelä-Pohjanmaa on pääosin Etelä-Pohjanmaan maakunnassa.

OI6A on Ilmasotakoulun radiokerhon kutsumerkki, Jyväskylän Tikkakosken Luonetjärvi. OI6AIR on Keski-Suomen ilmailumuseosäätiön OI-amatööriradiokutsumerkki. Keski-Suomen ilmailumuseosäätiö ylläpitää entistä Keski-Suomen ilmailumuseota, nykyistä Suomen Ilmavoimamuseota. [128]

OI6S on 2017 rekisteröidyn Sissiradistikilta ry:n kutsumerkki. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä. Sissiradistikilta ry on Suomen rajavartiolaitoksessa tai Suomen puolustusvoimissa sissiradistin sotilasopetuksen saaneiden tai sotilasopettavien ja sotilasopettaneiden yhdistys. [129] Sissiradistikilta ry on rekisteröity 21. kesäkuuta 2017. [130]

OI6SP Sydbottens Sexor - Suupohjan Kuutoset r.f :n kutsumerkki. Sitä on käytetty myös Historiallisyhdistys Stella Polaris ry:n tilaisuuksissa, Kristiinankaupunki.

OI6VKL on Tikkakoskella oleva OI-amatööriradioasema.[131] . VKL saattaa viitatan entiseen viestikoelaitokseen, jonka tehtävät ovat siirtyneet Suomen puolustusvoimien tiedustelulaitoksen alaiselle viestikoekeskukselle.

OI6X Ilmavoimien materiaalilaitoksen kutsumerkki Jyväskylän Tikkakosken Luonetjärvellä.

OI7[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

OI7-alkuiset merkit ovat vastanneet entistä seitsemättä läänipohjaista piiriä Kuopion läänissä, 1960 alkaen myös Pohjois-Karjalan läänissä, pääosaltaan nykyisissä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa.

OI7AX on Pohjois-Karjalan prikaatin entinen kutsutunnus, joka on siirtynyt Pohjois-Karjalan Viestikilta ry:n käyttöön, Joensuu. Pohjois-Karjalan Viestikilta osallistuu OI-toimintapäiviin usein Joensuun kaupungin Kiihtelysvaaran Palosta.

OI8[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

OI8-alkuiset merkit ovat vastanneet entistä kahdeksatta läänipohjaista piiriä entisessä Oulun läänissä, pääosaltaan nykyisissä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa.

OI8AY on Pohjan Titareiden kutsumerkki Kainuun prikaatissa, Kajaanin Hoikankankaalla. OI8VK on Pohjan Viestikillan kutsumerkki Oulussa OI8VK osallistuu ajoittain OI-toimintapäiviin Oulun Reseviupseerikerhon vapaa-ajanasunnolta Rokualta.

OI9[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

OI9-alkuiset merkit ovat vastanneet entistä yhdeksättä läänipohjaista piiriä entisessä Lapin läänissä, pääosaltaan nykyisissä Lapin maakunnassa.

OI9R on Kaakkois-Suomen rajavartioston OI7R:n tapainen Lapin rajavartioston piirissä toimivat amatööriradioasema.

Lähde: Suomen puolustusvoimat 23. maaliskuuta 2013lähde tarkemmin?

Suomen Radioamatööriliitto ry[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen Radioamatööriliitto ry. (SRAL) on Suomen radioamatöörien kansallinen keskusjärjestö. SRAL on kansainvälisen radioamatööriliiton IARU:n ja pohjoismaisten radioamatööriliittojen yhteistyöelimen NRAU:n jäsen. SRAL on perustettu 1921 ja siihen kuuluu noin 5 000 jäsentä. Jäseneksi pääsee kuka tahansa radioamatööritoiminnasta kiinnostunut.[1]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. https://www.viestintavirasto.fi/taajuudet/radioluvat/radioamatoorit.html
 2. https://www.viestintavirasto.fi/taajuudet/radioluvat/radioamatoorit.html
 3. Alussa oli kipinä, sivu 37
 4. http://www.oh3ac.fi/SRH.html
 5. http://yle.fi/uutiset/radioamatoorit_joutuivat_talvisodassa_salaisiin_hommiin/5949403
 6. a b https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1080/2201/3012/MKM%2037%20lisa3.pdf#
 7. Viestintävirasto: Radiotaajuuksien käyttöön liittyvät Viestintäviraston määräykset Viitattu 19.1.2010.
 8. https://www.viestintavirasto.fi/attachments/maaraykset/Viestintavirasto6J2014M.pdf
 9. Radioamatööriviestinnän taajuusalueet ja suurimmat sallitut lähetystehot 5.5.2017. Viestintävirasto. Viitattu 13.12.2017.
 10. http://www.sral.fi/files/kuntahistoria.pdf
 11. http://www.oh1aa.net/web
 12. http://yhdistysrekisteri.prh.fi/pertied.htx?reknro=164543&kieli=1&oskori=NEW&otparat=kieli%3D1%26oskori%3DNEW%26hakuraja%3D0%26nimi%3DMarket%26kotipaikka%3D%26ensrek%3D%26viimrek%3D%26osoite%3D%26vapaa%3D%26sb_haku%3DHae&sb_lisaa_ote
 13. http://www.sral.fi/kerhot/kerho.php?call=OH3-8043
 14. http://yhdistysrekisteri.prh.fi/pertied.htx?reknro=169397&kieli=1&oskori=NEW&otparat=kieli%3D1%26oskori%3DNEW%26hakuraja%3D0%26nimi%3D%26kotipaikka%3D%26ensrek%3D%26viimrek%3D%26osoite%3D%26vapaa%3DRadioharrastaja*%26sb_haku%3DHae&sb_lisaa_ote
 15. https://www.mjus.fi/ham_radio/69/
 16. http://www.sral.fi/kerhot/kerho.php?call=OH1AL
 17. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v http://www.oh3ac.fi/Lakkautettavat%20yhdistykset%2021.9.2016.pdf
 18. http://www.sral.fi/files/kuntahistoria.pdf
 19. https://yle.fi/uutiset/3-8518556
 20. a b http://www.oh2aab.fi
 21. https://prk.ayy.fi
 22. http://www.viestikallio.fi/yhdistys/toiminta
 23. http://www.kolumbus.fi/oh2aq
 24. http://oh2ch.org
 25. https://sral.fi/kerhot/kerho.php?call=OH2AAF
 26. https://sral.fi/kerhot/kerho.php?call=OH2VN
 27. http://oh2ap.fi
 28. https://sral.fi/kerhot/kerho.php?call=OH2UBF
 29. http://www.oh2abb.fi/kehys.htm
 30. http://www.sral.fi/en/clubs/kerho.php?call=OH2AI
 31. a b https://sral.fi/kerhot/kerho.php?call=OH2ABF
 32. http://www.sral.fi/kerhot/paikka.html
 33. http://www.sral.fi/kerhot/kerho.php?call=OH2T
 34. http://www.sral.fi/kerhot/kerho.php?call=OH2ABH
 35. http://www.sral.fi/kerhot/kerho.php?call=OH2AB
 36. http://www.sral.fi/kerhot/kerho.php?call=OH2NM
 37. http://oh2ap.dy.fi
 38. http://oh2ap.fi
 39. a b http://personal.inet.fi/yhdistys/oh3aa
 40. a b http://www.oh3ac.fi
 41. a b c d e f g http://www.sral.fi
 42. a b http://www.sral.fi/kerhot/kerho.php?call=OH3AN
 43. http://www.oh3ad.fi
 44. OH-RADIOAMATÖÖRIASEMAT 25.11.1960, s. 47. Helsinki: Suomen Radioamatööriliitto ry., 1961.
 45. yhdistysrekisteri
 46. yhdistysrekisteri
 47. yhdistysrekisteri
 48. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 49. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 50. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 51. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 52. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 53. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 54. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 55. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 56. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 57. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 58. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 59. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 60. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 61. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 62. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 63. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 64. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 65. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 66. https://oh4ac.fi/fi
 67. http://yhdistysrekisteri.prh.fi/othaku.htx?kieli=1&oskori=NEW&hakuraja=0&nimi=&kotipaikka=&ensrek=&viimrek=&osoite=&vapaa=nelosten&sb_haku=Hae
 68. http://www.qsl.net/oh4ab/vanha/suomeksi.htm
 69. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 70. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 71. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 72. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 73. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 74. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 75. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 76. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 77. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 78. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 79. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 80. Suomen Radioamatööriliitto ry, 1.1.1982
 81. a b http://www.asaradiomuseo.fi
 82. https://sites.google.com/site/eskola/Home
 83. http://muistoakunnioittaen.blogspot.fi
 84. http://oh5aa.esy.es
 85. OH-RADIOAMATÖÖRIASEMAT 25.11.1960, s. 47. Helsinki: Suomen Radioamatööriliitto ry., 1961.
 86. http://www.multi.fi/~oh6ag
 87. http://personal.inet.fi/yhdistys/jorak
 88. https://www.oh6ad.fi
 89. http://www.anvianet.fi/oh6ai
 90. http://www.sral.fi/kerhot/kerho.php?call=OH6AP
 91. https://oh6ac.net
 92. http://www.oh6an.fi/index.htm
 93. http://www.sral.fi/kerhot/kerho.php?call=OH6R
 94. http://www.radiohistoria.fi/radioasema.htm
 95. http://www.nic.fi/~jpturja/oh6at
 96. http://www.oh6aa.fi
 97. OH-RADIOAMATÖÖRIASEMAT 25.11.1960, s. 47. Helsinki: Suomen Radioamatööriliitto ry., 1961.
 98. http://www.sral.fi/bulletiini/?id=0642
 99. http://www.sral.fi/bulletiini/?id=0642
 100. http://www.simplesite.com/oh7ai
 101. http://www.oh7ab.fi/oh7a/general.htm
 102. http://oh7ab.fi
 103. https://sral.fi/kerhot/kerho.php?call=OI7AX
 104. http://www.qsl.net/oh7m
 105. http://www.sral.fi/kerhot/kerho.php?call=OH7AAX
 106. https://sral.fi/kerhot/kerho.php?call=OH7AAC
 107. https://www.qrz.com/db/OH7ABE
 108. http://www.virtuaalikunta.net/fi/tietoajatehtavia/kuntaliitokset1
 109. http://www.oh8a.com
 110. http://www.garde.fi/toiminta/radioamatooritoiminta
 111. https://automatic.sral.fi/index.php?st=258
 112. http://oh8aa.sral.fi
 113. http://oh8aau.suntuubi.com
 114. http://www.sral.fi/kerhot/kerho.php?call=OH8AV
 115. http://oh8ta.oulu.fi
 116. http://www.pohjanviestikilta.fi/fi.php/ajankohtaista/?id=426
 117. http://www.omanetti.fi/mmaamaha
 118. http://www.sral.fi/kerhot/kerho.php?call=OH9AA
 119. http://www.merilapinradiokerho.net
 120. https://sites.google.com/site/radiooh9ab
 121. http://www.oh9ar.fi
 122. OH-RADIOAMATÖÖRIASEMAT 25.11.1960, s. 47. Helsinki: Suomen Radioamatööriliitto ry., 1961.
 123. https://fi.scoutwiki.org/Lapin_Samoilijat
 124. http://www.pohjanviestikilta.fi/fi.php
 125. http://www.sral.fi/kerhot/kerho.php?call=OH9-8168
 126. OI-asemat päivitetty 26.06.2017 (HTML) (sivu 1) 26.06.2017. Timo Virtanen, OH7JHA. Viitattu 19.07.2017.
 127. http://www.sral.fi/bulletiini/?id=0642
 128. OI-asemat päivitetty 26.06.2017 (HTML) (sivu 1) 26.06.2017. Timo Virtanen, OH7JHA. Viitattu 19.07.2017.
 129. http://sirad.fi/
 130. http://yhdistysrekisteri.prh.fi/pertied.htx?reknro=219793&kieli=1&oskori=NEW&otparat=kieli%3D1%26oskori%3DNEW%26hakuraja%3D0%26nimi%3DSissiradistikilta%26kotipaikka%3D%26ensrek%3D%26viimrek%3D%26osoite%3D%26maak%3D13%26vapaa%3D%26sb_haku%3DHae&sb_lisaa_otez
 131. OI-asemat päivitetty 26.06.2017 (HTML) (sivu 1) 26.06.2017. Timo Virtanen, OH7JHA. Viitattu 19.07.2017.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]