Pedofilia

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Pedofilia
Luokitus
ICD-10 F65.4
ICD-9 302.2
DSM-IV a
MeSH D010378

Pedofilia (kr. παιδοφιλία < παῖς 'lapsi' + φιλία 'rakkaus') eli lapsikohteinen seksuaalihäiriö[1] on parafilia, jossa pedofiiliksi kutsutun yksilön seksuaalisuus kohdistuu ensisijaisesti lapsiin eli henkilöihin, jotka eivät ole sukupuolisesti kypsyneitä. Pedofiilien kiinnostus kohdistuu yleensä 8–10-vuotiaisiin tyttöihin tai 10–13-vuotiaisiin poikiin.[2]

Arkikielessä ja joukkotiedotusvälineissä pedofilialla viitataan usein seksuaalisuuden kohdistumisen sijasta seksuaaliseen tekoon tai hyväksikäyttörikokseen joka kohdistuu lakisääteistä suojaikärajaa nuorempaan lapseen, vaikka kyseessä ovat eri asiat. Lapsen seksuaalisista hyväksikäyttörikoksista vain murto-osa profiloituu pedofiilien tekemiksi.lähde? Sana pedofiili on tullut yleisesti puhekieleen 1990-luvulla; sitä ennen puhuttiin usein namusedistä.[3]

Pedofiliasta irrallisia käsitteitä ovat efebofilia ja hebefilia, jotka tarkoittavat seksuaalista kiinnostusta murrosikäisiin, seksuaalisesti kypsyneisiin nuoriin. Nepiofiliaa eli 0–4-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvaa seksuaalista halua voidaan pitää pedofilian alaluokkana.

Määritelmä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Termiä pedofilia käytti ensimmäisen kerran wieniläinen psykiatri Richard von Krafft-Ebing kirjoituksessan Psychopathia sexualis vuonna 1886.[4] Pedofiilisen häiriön ("pedophilic disorder") nykyinen lääketieteellinen määritelmä kuuluu:[5]

 • A. Vähintään puolen vuoden ajan toistuvia, voimakkaita seksuaalisesti kiihottavia fantasioita, seksuaalisia haluja tai käyttäytymistä, joihin liittyy esimurrosikäinen lapsi tai lapsia (yleensä 13-vuotiaita tai nuorempia).
 • B. Henkilö on toiminut näiden halujen mukaan, tai halut aiheuttavat merkittävää kärsimystä tai vaikeuksia ihmissuhteissa.
 • C. Henkilö on vähintään 16-vuotias ja vähintään viisi vuotta vanhempi kuin A-kohdan mukainen lapsi. Huom. ei koske myöhäisnuorta, joka on jatkuvassa seksuaalisessa suhteessa 12- tai 13-vuotiaaseen.

Pedofilia ei aina johda rikokseksi luokiteltaviin tekoihin, kuten lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai raiskaukseen. Osalla pedofiileista häiriö jää mielikuvien ja seksifantasioiden tasolle, eikä tekoihin ryhdytä lainkaan.[6]

Esiintyvyys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pedofilian yleisyyttä tai esiintyvyyttä väestössä ei tunneta kovin hyvin.[7] Lapsiin kohdistuvan seksuaalisen kiinnostuksen yleisyyttä on yritetty selvitettää kyselytutkimuksin, mutta tulokset ovat olleet vaihtelevia. Vapaaehtoisten yliopisto-opiskelijoiden osalta on raportoitu, että jopa 21 % miehistä tuntee seksuaalista vetoa joihinkin pikkulapsiin.[8] Tuoreessa suomalaisessa väestöpohjaisessa tutkimuksessa 0,2 % miehistä ilmoitti seksuaalisesta kiinnostuksesta alle 13-vuotiaaseen lapseen edeltävän vuoden aikana.[9] Asiantuntijoiden arvioiden mukaan varsinaisten pedofiilien osuus miehistä on yhden prosentin suuruusluokkaa.[10][11]

Nykykäsityksen mukaan pedofiileista suurin osa on miehiä, naisten osuus on kymmennen prosentin luokkaa kaikista pedofiileista.[12]

Pedofilia ilmiönä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Osalla pedofiileista seksuaalinen kiinnostuneisuus kohdistuu ainoastaan lapsiin (eksklusiivinen pedofilia) kun taas osalla seksuaalinen kiinnostuneisuus kohdistuu yhtä lailla sekä lapsiin, että aikuisiin (ei-eksklusiivinen pedofilia).[13] Pedofiilien sukupuolinen suuntautuneisuus on ilmeisesti useimmiten heteroseksuaalinen, mutta homoseksuaalisesti suuntautuneita on kuitenkin enemmän kuin muussa väestössä keskimäärin.[14]

Pedofiilinen suuntautuminen huomataan itsessä usein nuoruusiässä. Haastattelututkimuksissa monet kertovat toivovansa romanttista, hellää ja rakastavaa suhdetta lapseen. Lapsiin kohdistuva sukupuolivietti on myös varsin pysyvä ja muuttumaton. Näistä syistä pedofilian on ehdotettu olevan eräs seksuaalisen ikäsuuntautumisen muoto.[15]

Seksuaalisen kiinnostuksen lisäksi pedofiileilla on tarve läheisyyteen lasten kanssa. Monet pedofiilit rakastuvat lapsiin ja toivoisivat aitoa molemminpuolista rakkaussuhdetta lapsiin.[16] Jotkin pedofiilit kokevat elämänsä epätäydelliseksi ja elämää epävakauttavana tekijänä sen, jos läheisyydenkaipuu ei täyty. Pedofiilit ovat yliedustettuina opettajan tai nuoriso-ohjaajan kaltaisissa ammateissa.[17]

Pedofiilisen suuntautumisen vaikutukset pedofiilille itselleen riippuu monista tekijöistä ja ovat huonosti tunnettuja. Eksklusiivisen seksuaalisuuden pedofiilille seksuaalisuutensa torjuva elämäntapa tarkoittaa ensisijaisesti seksuaalisten ja emotionaalisisten tarpeiden täyttymisestä luopumista.[18] Koska pedofiilit kuuluvat yhteiskunnan moraalisesti tuomituimpiin vähemmistöihin, he joutuvat usein salaamaan suuntautumisensa myös ystäviltään ja läheisiltään. Pedofilian paljastumisesta voi seurata täydellinen yhteiskunnallinen eristyminen, avioero sekä työpaikan ja asunnon menetys.[19] Monet pedofiilit kokevat seksuaaliset impulssinsa ahdistaviksi ja tuomitsevat itsensä taipumustensa takia, sekä saattavat elää pelossa, että impulssit toteutuvat seksuaalisena väkivaltana. Näiden ongelmien takia monilla pedofiileilla on seurannaisongelmina muun muassa masennusta ja päihteiden väärinkäyttöä.[20][21][22]

Teorioita pedofilian syistä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pedofilian syytä ei tiedetä, eikä aihetta ole juuri edes tutkittu tieteellisesti. Lähes kaikki tutkimustieto liittyy hyväksikäyttäjiin, joten selitykset keskittyvät usein hyväksikäytön selittämiseen.[23]

Ehdollistumishypoteesin mukaan pedofiili olisi ehdollistunut seksuaaliseen reaktioon nuorena ikätoverien kanssa koettujen seksuaalisten kokemusten myötä. Tämän selityksen heikkous on, että useimmilla on tällaisia kokemuksia, ja toisaalta monilla pedofiileilla ei tällaisia kokemuksia ole.[24]

Pedofiliaa on selitetty myös lapsena koetulla hyväksikäytöllä. Hyväksikäyttäjien taustalla on usein lapsena koettua hyväksikäyttöä, mutta pedofiileilla yleisesti ottaen tämän yhteys on heikompi. Myös harva lapsena hyväksikäytetty osoittautuu pedofiiliksi aikuisena ja pedofiilit ovat useimmiten miehiä, vaikka hyväksikäytön uhrit ovat useimmiten tyttöjä.[24][23]

Perinnölliset tekijät voivat osittain selittää pedofilian ilmenemistä. Joissain tutkimuksissa on pedofilian havaittu kulkevan suvussa, ja mm. eräs suomalainen tutkimus on osoittanut nuorista kiinnostumisen olevan 15 prosentin osuudelta periytyvää.[23]

Viime vuosina on tutkittu neurologisten kehityshäiriöiden tai aivojen rakenteen eroavaisuuksien suhdetta pedofiliaan. Pedofilialla on havaittu olevan yhteys esimerkiksi vasenkätisyyteen, lyhyeen pituuteen, lapsuuden päävammoihin ja muihin ennen sikiöajalla syntyviin muutoksiin.[24]

Hoito[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lapsiin kohdistuvan seksuaalisuuden muuttamista on yritetty pitkään, mutta ainakaan pysyvää muutosta ei ole pystytty saamaan aikaan. Pedofiileille annettava hoito keskittyykin lähinnä halujen kurissa pitämiseen liittyvien taitojen vahvistamiseen.[25]

Osa pedofiileista hakeutuu hoitoon oma-aloitteisesti. Suurimpina esteinä hoitoon hakeutumiselle on pelko leimaantumisesta, pelko epäasiallisesti kohdatuksi tulemisesta, ilmoitusvelvollisuus lasten hyväksikäyttöepäilyistä vaikkei rikoksia olisikaan taustalla ja hoidon huono saatavuus. Suomessa julkisen sektorin terveydenhuollossa ei ole olemassolevia käytäntöjä pedofilian hoitoon. Sexpo on ainoa taho Suomessa, joka tarjoaa pedofiileille rikoksia ennaltaehkäisevää apua, ja jolla on tehtävään erityisesti koulutettua väkeä.[26][27][28]

Ennaltaehkäisevästä hoidosta on tuloksia mm. saksalaisessa Dunkelfeld-projektissa. Hoito on tavoittanut toista tuhatta pedofiilia oikeusjärjestelmän ulkopuolelta, ja hoito-ohjelmaan osallistujista ainutkaan, joka ei aiemmin ollut syyllistynyt lapseen kohdistuneeseen seksuaalirikokseen, ei ole tehnyt vastaavaa rikosta. Hoidon on havaittu ehkäisevän lapsiin kohdistuvia rikoksia muuallakin.[29] Hoitomuotona on hyväksi havaittu kognitiivinen käyttäytymisterapia, seksologiset työkalut ja tarvittaessa lääkkeitä. Suomessa käytetään alle kerran vuodessa testosteronin estolääkitystä.[30][31]

Aktivismi puolesta ja vastaan[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1980-luvulla Saksan vihreissä (AGIL) toimi erityinen pedofiilikomissio pedofiilien oikeuksien ajamiseksi. Puolue sai rahoitusta pedofiilijärjestöiltä. Vasta seitsemän vuotta puolueen perustamisen jälkeen pedofiilit siivottiin pois vihreistä, muuan muassa puolueen feministisiiven naisten vaatimuksesta. Myöskään puolueessa vaikuttaneet homomiehet eivät hyväksyneet homouden ja pedofilian vertaamista toisiinsa.[32]

Pedofiilien etujen ajaminen oli osa 1960-luvulta 1980-luvulle vaikuttanutta seksuaalista vallankumousta. Esim. Saksan liberaalipuolueessa oli samankaltaista liikehdintää.[33]

1990-luvun loppupuolella ja 2000-luvulla on etenkin Yhdysvaltoihin ja Kanadaan ilmaantunut pieniä järjestöjä, jotka ovat ryhtyneet ajamaan suojaikärajan poistamista tai alentamista sekä lapsen ja aikuisen välisen seksin tai pederastian hyväksymistä. Näistä tunnetuin on North American Man-Boy Love Association (NAMBLA).

Pedofiilien ansiot omien tarkoitusperiensä saavuttamiseksi ovat nykyaikana jääneet kuitenkin verrattain vähäisiksi.lähde? Tähän on syynä lisääntynyt tietoisuus lasten seksuaalisesta hyväksikäyttöstä ja virkavallan ankara puuttuminen seksuaalirikoksiin.lähde? Lasten seksuaalisen hyväksikäytön vastainen aktivismi saa kannatusta maailmanlaajuisesti ja erityisesti hyväksikäytön uhrit profiloituvat myönteisen ajattelun vastustajina, vaikka eivät vältämättä sitä julki toisikaan.lähde? Suomessa toimii seksuaalisesti hyväksikäytettyjen etu- ja tukijärjestö Suomen Delfins, joka on perustettu vuonna 1997.

Lapseen kohdistuvat seksuaaliset teot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Martin Van Maelen teoksen La Grande Danse macabre des vifs - 13 kuvitusta

Useimmissa maissa seksuaalinen kanssakäyminen tai sukupuoliyhteys lapsen kanssa on kriminalisoitu, vaikkakin suojaikäraja vaihtelee eri maiden välillä useita vuosia suuntaan tai toiseen, ja eroja saattaa myös esiintyä sen mukaan, kohdistuuko teko samaan vai eri sukupuoleen.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kirjallisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Platon (1999): Pidot. Teokset 3. Suomentaneet Marja Itkonen-Kaila ym. Otava, Helsinki. ISBN 951-1-15894-5

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Lääketieteen termit (5. painos). Duodecim, Helsinki 2007. ISBN 978-951-656-194-6
 2. Hall, Ryan C. W. – Hall Richard C. W.: A Profile of Pedophilia: Definition, Characteristics of Offenders, Recidivism, Treatment Outcomes, and Forensic Issues. Mayo Clinic Proceedings, April 2007, 82. vsk, nro 4, s. 457–471. Artikkelin verkkoversio. PDF.
 3. Namusetä 'nimitys, jota käyt[etään] sairaalloisen sukupuoliviettinsä tyydyttämiseksi lapsia luokseen houkuttelevasta miehestä'. Nykysuomen sanakirja III: L–N, s. 623. Helsinki: WSOY 1958.
  Namusetä ark. 'miehestä jonka sukupuolivietti kohdistuu lapsiin ja joka houkuttelee näitä seuraansa esim. makeisia tarjoamalla'. Kielitoimiston sanakirja 2: L–R, s. 294. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2006. ISBN 952-5446-22-0
 4. Richard von Krafft-Ebing: Psychopathia sexualis. Neuauflage. Matthes & Seitz, Berlin 1997, ISBN 3-88221-351-5.
 5. DSM-5: Diagnostic Criteria 302.2 (F65.4) - Pedophilic Disorder [1]
 6. http://www.evl.fi/kkh/to/kkn/koulu/vaatainen2.html
 7. Laws, D. Richard – O'Donohue, William T.: Sexual Deviance: Theory, Assessment, and Treatment, s. 167. Guilford Press, 2008. ISBN 1-59385-605-9.
 8. University males' sexual interest in children: Predicting potential indices of “pedophilia” in a nonforensic sample. J Briere, M Runtz - Child Abuse & Neglect, 1989. [2]
 9. Evidence for Heritability of Adult Men’s Sexual Interest in Youth under Age 16 from a Population-Based Extended Twin Design. K Alanko, B Salo, A Mokros, P Santtila - The journal of sexual medicine, 2013
 10. [3]
 11. https://www.dont-offend.org/story/88/3888.html
 12. http://yle.fi/uutiset/joka_kymmenes_pedofiili_on_nainen/6472199
 13. Hall RC, Hall RC (2007). "A profile of pedophilia: definition, characteristics of offenders, recidivism, treatment outcomes, and forensic issues". Mayo Clin. Proc. 82 (4): 457–71.
 14. Dombert, Schmidt et al. (2015): How Common is Men's Self-Reported Sexual Interest in Prepubescent Children?
 15. https://www.scribd.com/doc/134033172/Michael-C-Seto-2012-ASB-is-Pedophilia-an-Orientation
 16. Sophinette Becker: Pädophilie zwischen Dämonisierung und Verharmlosung. In: Werkblatt – Zeitschrift für Psychoanalyse und Gesellschaftskritik. Nr. 38, 1/1997, S. 5–21.
 17. Erwin Heaberle: dtv-Atlas Sexualität. München 2005, ISBN 3-423-03235-9.
 18. Gunter Schmidt: Über die Tragik pädophiler Männer. In: Zeitschrift für Sexualforschung. Nr.2/99, S. 133–139.
 19. Horst Vogt: Pädophilie. Leipziger Studie zur gesellschaftlichen und psychischen Situation pädophiler Männer. Pabst Science Publishers, 2006, ISBN 978-3-89967-323-4.
 20. Interview in der Wochenzeitung »Die Zeit« mit Christoph Ahlers
 21. Claudia Bundschuh: Pädosexualität. Leske + Budrich, 2001, ISBN 3-8100-2930-0.
 22. Sexualität: "Es ist einfach Schicksal". auf: Spiegel-online. 2. Oktober 2006. (über das Präventionsprojekt an der Berliner Charite)
 23. a b c http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnhum.2015.00344/pdf
 24. a b c https://www.researchgate.net/profile/Henrik_Walter/publication/264796925_Brain_alterations_in_paedophilia_A_critical_review/links/54e9cfb20cf2f7aa4d54122b.pdf
 25. https://www.scribd.com/doc/134033172/Michael-C-Seto-2012-ASB-is-Pedophilia-an-Orientation
 26. http://www.sexpo.fi/2014/08/26/lehdistotiedote-sexpo-tarjoaa-seksuaalirikoksia-ennaltaehkaisevaa-apua-pedofiileille/
 27. https://www.youtube.com/watch?v=Wv_puJ2iCgE
 28. http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1408975338010
 29. http://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haaste12013/pedofiliantutkimusjahoito.html
 30. Yhä useampi pedofiili hakeutuu hoitoon itse, Turun Sanomat 24.10.2011
 31. http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/children/Madrid-%20Klaus%20M.%20Beier%20%20EN.pdf
 32. http://www.spiegel.de/international/germany/past-pedophile-links-haunt-german-green-party-a-899544.html
 33. http://www.spiegel.de/international/germany/documents-reveal-links-between-german-fdp-and-pedophilia-activists-a-920092.html

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Pedofilia.