Palawa kani

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Palawa kani
Tiedot
Alue Tasmania
Puhujia ?
Kirjaimisto latinalainen[1]
Kielitieteellinen luokitus
Kielikunta keinotekoinen
Kieliryhmä elvytetty kieli

Palawa kani on Tasmanian Aboriginal Centren[2] vuodesta 1992 eteenpäin kehittämä keinotekoinen kieli[3], joka on yhdistelmä aiemmista tasmanialaisista kielistä. Se perustuu rekonstruoituun sanastoon niistä kielistä, joita itäiset Tasmanian aboriginaalit ovat kerran puhuneet.[4][5] Kielen pohjana on käytetty aineistoa pääasiassa itäisistä ja koillisista tasmanialaiskielistä sekä Flinders Islandin lingua francasta.[3] Tasmanian Aboriginal Centre haluaa pitää kielen salaisena, kunnes se on vakiintunut yhteisöön, ja ilmoittaa olevansa kielen tekijänoikeuksien haltija. Kielet eivät kuitenkaan ole tekijänoikeuksien alaisia Australian tai kansainvälisenkään lain mukaan.[6]

Nimi palawa kani merkitsee "aboriginaalien puhetta"; kieli on ainoa alkuperäiskieli nykyisessä Tasmaniassa (lutruwita).[4]

Tausta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kartalla näkyvät Tasmanian summittaiset etniset jakaumat ennen eurooppalaisten saapumista.

Tasmanialaiset kielet kuolivat sukupuuttoon nk. Mustan sodan ja brittien Tasmanian asuttamisen jälkeen. Kielten viimeinen äidinkielinen puhuja Fanny Cochrane Smith kuoli vuonna 1905.[7]

Vuonna 1972 kielitieteilijät Robert M. W. Dixon ja Terry Crowley selvittivät Australian aboriginaalien tutkimuslaitoksen rahoittamassa projektissa tasmanialaisten kielten rekonstruointimahdollisuuksia olemassa olevien tietojen perusteella. Tähän sisältyi kahden Fanny Cochrane Smithin tyttärentyttären haastattelu, jonka tuloksena saatiin kuitenkin vain viisi sanaa, yksi lause ja eräs lyhyt laulunpätkä. He eivät löytäneet "käytännöllisesti katsoen mitään tietoja kieliopista ja leipätekstistä" ja totesivat, että tasmanialaisista kielistä on mahdotonta löytää juurikaan kielitieteellisesti mielenkiintoisia tietoja. Projekti keskeytettiin.[8]

1900-luvun lopulla Tasmanian Aboriginal Centre aloitti uudelleen projektin, jonka tarkoituksena oli alkuperäiskansojen kielen rekonstruointi. Aineistojen niukkuuden vuoksi palawa kani muodostettiin yhdistelmänä arviolta noin kahdentoista eri alkuperäiskielen aineistosta.[2] Kaikkiaan saatiin kokoon runsaat kaksisataa sanaa, lausetta ja laulunpätkää yli kolmestakymmenestä eri lähteestä. Toisin kuin pelättiin, niukasta lähdeaineistosta huolimatta kielelle on onnistuttu luomaan omaperäinen kielioppi, joka poikkeaa englannin kieliopista. Kielessä on mm. omanlainen monikkomuoto ja sanajärjestys sekä joukko loppuliitteitä tiettyjen toimintojen merkitsemiseksi. Lisäksi alkuperäisaineistossa löydettiin virheitä; esimerkiksi tervehdykseksi kuvitellun sanan tahwattya (palawa kanissa kirjoituasu takwatja) sama kerääjä on kääntänyt neljällä eri tavalla: äsken mainitun lisäksi huudahdus "Voi minua!" sekä substantiivit "yskä" ja "katarri", joista viimeksi mainittu on ilmeisesti oikein.[4]

Lähdeaineisto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kaksi palawa kanin leksikaalisen ja kielellisen aineiston ensisijaista lähdettä ovat Brian Plomleyn vuonna 1976 tekemät sanaluettelot sekä Crowleyn ja Dixonin 1981 Tasmaniaa käsittelevät luvut, joita on täydennetty arkistotutkimuksilla. Lähdekielinä on käytetty koillistasmanialaisten ja itätasmanialaisten kielikuntien kieliä, koska niiden puhujat olivat nykyisen palawaväestön esi-isiä ja niistä on säilynyt eniten materiaalia. Yleensä englanninkielisissä yhteyksissä valitaan yksi tasmanialainen sana, mutta niistä esiintyy erilaisia muunnelmia, kuten palawa ja pakana, jotka tulevat eri kielistä ja tarkoittavat molemmat Tasmanian alkuperäisasukasta.[3]

Sanat on rekonstruoitu englanninkielisistä kirjoitusasuista, joissa ne on kirjattu. Esimerkiksi vuonna 1830 Hobartin paikalliseksi nimeksi kirjattiin sekä nib.ber.loon.ne että niberlooner, joiden perusteella oikean muodon on arveltu olleen suunnilleen nipaluna.[5]

Kielen asema[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Palawa kani kehitettiin 1990-luvulla Tasmanian Aboriginal Centren kieliohjelmassa, johon kuuluivat Theresa Sainty, Jenny Longey ja June Sculthorpe.[5] Keskus haluaa ylläpitää kielen säilymistä kieliyhteisössä siihen saakka, kunnes yhteisö on omaksunut sen.[6] Projekti on kokonaan yhteisöpohjainen, eikä kieltä opeteta valtion kouluissa, vaan erilaisissa koulun jälkeisissä tapahtumissa, järjestetyillä leireillä ja matkoilla. Erityisesti nuoret ovat innostuneet kielestä, ja yhä useammat ihmiset pystyvät käyttämään kieltä jossain määrin, jotkut hyvinkin sujuvasti,[9] vaikka kehittäjät vaativat, että muiden kuin alkuperäiskansoihin kuuluvien on tehtävä virallinen hakemus keskukseen, mikäli he haluavat käyttää kieltä.[10]

Australialainen animaatiosarja Little J & Big Cuz oli ensimmäinen televisio-ohjelma, jossa oli kokonaan palawakaninkielinen jakso. Se lähetettiin NITV-verkossa vuonna 2017.[11] Lutana Spotswood piti palawakaninkielisen muistopuheen Tasmanian pääministerin Jim Baconin hautajaisissa vuonna 2004.[12] Vuonna 2018 Nightingalesta tuli ensimmäinen merkittävä elokuva, jossa käytettiin palawa kania.[13] Palawakaninkielisiä nimiä käytetään myös lukuisissa opasteissa Tasmanian suojelluilla alueilla; esimerkiksi kunanyi on hyväksytty Mount Wellingtonin viralliseksi nimeksi[14][15] ja entinen Asbestos Rangen kansallispuisto tunnetaan nykyisin nimellä Narawntapun kansallispuisto.[16]

Nykyään Tasmanian alkuperäiskansat käyttävät palawa kania melko yleisesti eri tilanteissa, kuten koulutusympäristöissä seremonioiden aikana ja virallisissa tehtävissä. Kielellä on tuotettu digitaalista materiaalia ja julisteita, ja ihmisiä kannustetaan käyttämään palawa kania kotonaan. Vähitellen myös Tasmanian eurooppalaisperäiset asukkaat ovat tottuneet kuulemaan ja näkemään ympäristössään palawa kania. Kielellä on kirjoitettu myös musiikkikappaleita ja televisiomainoksia.[5]

Viralliset paikannimet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Joitakin palawakaninkielisiä paikannimiä on virallistettu vuonna 2013 osana Tasmanian hallituksen alkuperäisväestö- ja kaksoisnimityspolitiikkaa.[3] Näitä ovat mm. kanamaluka / Tamar-joki ja kunanyi / Mount Wellington.[3] Myös lukuisia muita palawakaninkielisiä paikannimiä on olemassa, mutta ne eivät ole (vielä) virallisessa käytössä.[17] Kaikki eivät kuitenkaan ole historiallisesti käytettyjä, vaan osa on myös nykyaikaisia kuvailevia nimiä.[18] Tasmania on palawa kaniksi lutruwita[19], kun taas pääkaupunki Hobartin rinnakkaisnimeksi on ehdotettu nipalunaa[20], joka tulee George Augustus Robinsonin 16. tammikuuta 1830 tallentamasta sanasta.[5]

Fonologia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Palawa kanin vokaalit ovat a i u ja diftongit ay ('ei') ja uy ('oi').

m n ny ng
p th t tj k
r, l ly
w y

Konsonanttiyhtymiä ovat pr, tr ja kr.

Kuten useimmissa australialaisissa kielissä, Tasmanian kielistä puuttuivat sibilantteja; esimerkiksi englannin sanan sugar 's' korvataan pidginenglannissa t:llä. Sama piirre on myös palawa kanissa.

Palawa kanin ääntäminen saattaa heijastaa nykyään englanninkielisessä Palawa-yhteisössä säilyneitä sanoja, mutta ei heijasta, kuinka alkuperäiset Tasmanian sanat todennäköisesti lausuttiin. Taylor (2006) toteaa, että "hankkeeseen osallistuneilla henkilöillä näyttää olevan kritiikittömästi hyväksytyt manner-Australian kielien fonologiset piirteet oppaana Palawan fonologiaan tekemättä riittävää vertailevaa analyysiä eurooppalaisten tallentimien käyttämistä oikolukuista" antaa neljä esimerkkiä:[21]

 • Transkriptioissa, joissa on konsonantti + 'y', y: ntä pidetään vokaalina i tai ay huolimatta Milliganin lausunnosta, jonka mukaan se oli y:n kaltainen äänne. Sananloppuisessa asemassa 'y' ei tarkoittanut vokaalia, kuten Palawa kanissa on oletettu, vaan muodostaa digrafin toiselle konsonanteista ty (tj), ny, ly jne.
 • Yhtymää 'tr' pidetään konsonanttiyhtymänä, kun se oli oletettavasti pikemminkin postalveolaarinen affrikaatta, lähempänä niitä äänteitä, joita englannissa merkitään kirjaimella j tai ch.
 • Ennen konsonanttia tai sanan loppuun kirjoitetun 'r'-kirjaimen on tulkittu tarkoittavan pitkää vokaalia tai sellaista vokaalia, joka löytyy nykyajan Australian englanninkielisistä sanoista tällaisissa kirjoitusasuissa, mutta Tasmanian englanninkieliset transkriptorit puhuivat englannin roottisia murteita, tanskaa tai ranskaa, ja ilmeisesti r:t oli lausuttava.
 • Kaikkien palawa kanin sanojen on päätyttävä vokaaliin, ja oletetaan, että tasmanialaisissa sanoissa, jotka on kirjoitettu ilman loppuvokaalia, tämä vokaali on jätetty huomiotta. On kuitenkin hyvä syy ajatella, että monet Tasmanian sanat tosiasiassa päättyivät konsonanttiin, missä ne eroavat monista Manner-Australian kielistä.

Kirjoitusjärjestelmä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Palawa kania kirjoitetaan latinalaisilla aakkosilla.[1] Kirjoitetussa muodossa käytetään vain pieniä kirjaimia, koska Tasmanian Aboriginal Centre on päättänyt olla käyttämättä isoja.[5] Niinpä esim. Tasmania on palawa kanissa lutruwita eikä Lutruwita.

Kielioppi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pronomineja lukuun ottamatta palawa kanin sanoja ei taivuteta. Substantiiveilla ei ole numerusta eikä verbeillä persoona- tai aikamuotoja, esimerkiksi waranta takara milaythina nara takara merkitsee 'me kävelemme, missä (paikassa) he kävelivät'.

Alkuperäisistä tasmanialaisista kielistä ei ole säilynyt käytännössä mitään kieliopillista tietoa. Ainoa leipäteksti on saarna, jota George Robinson saarnasi Brunyn saarella vuonna 1829 oltuaan siellä vain kahdeksan viikkoa. Hänen käyttämänsä tasmanialaiskieli oli oikeastaan englantia, joka sanat oli korvattu tasmanialaisilla välittämättä niiden omaperäisestä kieliopista, aivan kuten tapahtuu kontaktipidginissä. Robinsonin teksti on kuitenkin yksi tärkeimmistä lähteistä palawa kanille.[22]

Pronominit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Palawa kanissa on kahdenlaisia pronomineja.[17]

Subjekti/objekti
yksikkö monikko
1 mina waranta
2 nina
3 nara

Sanaan mapali 'moni, monet' voidaan yhdistää esim. sana nara 'he'.

Possessiivi
yksikkö monikko
1 mana mana
2 nanya
3 nika

Sanaa mapali 'moni, monet' voidaan käyttää erottamaan sana mana 'minun' sanasta mana-mapali 'meidän, teidän'.

Sana nika tarkoittaa myös 'tämä', kuten ilmauksessa milaythina nika 'heidän maitaan / tätä maata'.

Lukusanat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Palawa kanin numeraalit ovat:[17]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pama paya luwa wulya mara nana tura pula tali kati

Kymmentä ylemmät numerot on muodostettu yhdistämällä näitä, esim. pamakati on 11, payakati 12 jne. Kymmeniä merkitään lisäämällä numeroon pääte -ka, esim. payaka on 20, luwaka 30 jne. Satoja ja tuhansia merkitään päätteillä -ki ja -ku: pamaki 100, maraki 500, pamaku 1000, taliku 9000 jne.

Kielinäyte[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Seuraava näyte on Tasmanian Aboriginal Centren kieliohjelmaan kuuluva muistopuhe, jota käytettiin ensimmäisen kerran vuoden 1804 Risdon Coven verilöylyn 200-vuotispäivänä vuonna 2004.[23]

ya pulingina milaythina mana-mapali-tu Greetings to all of you here on our land
mumirimina laykara milaythina mulaka tara It was here that the Mumirima people hunted kangaroo all over their lands
raytji mulaka mumirimina It was here that the white men hunted the Mumirimina
mumirimina-mapali krakapaka laykara Many Mumirimina died as they ran
krakapaka milaythina nika-ta Died here on their lands
waranta takara milaythina nara takara We walk where they once walked
waranta putiya nayri And their absence saddens us
nara laymi krakapaka waranta-tu manta waranta tunapri nara. But they will never be dead for us as long as we remember them.

Tekstistä on myös muita versioita,[24] joista yhdessä on myös äänitallenne.[25]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b Ya pulingina. Bringing these words to life is an extension of our identity (Tarkistettu lähde) theguardian.com. Viitattu 20.1.2021. (englanniksi)
 2. a b T16: palawa kani (Tarkistettu lähde) collection.aiatsis.gov.au. Viitattu 20.1.2021.
 3. a b c d e "Palawa Kani and the Value of Language in Aboriginal Tasmania" (2017). Oceania 87 (1): 2–20. doi:10.1002/ocea.5148. 
 4. a b c Palawa kani, the only Aboriginal language in lutruwita today (Tarkistettu lähde) tacinc.com.au. Viitattu 20.1.2021. (englanniksi)
 5. a b c d e f Explainer: how Tasmania’s Aboriginal people reclaimed a language, palawa kani (Tarkistettu lähde) theconversation.com. Viitattu 20.1.2021. (englanniksi)
 6. a b Can you own a language? (Tarkistettu lähde) theverge.com. Viitattu 22.1.2021. (englanniksi)
 7. Part 6: The Tasmanian Languages (Tarkistettu lähde) andaman.org. Arkistoitu 6.6.2013. Viitattu 22.1.2021. (englanniksi)
 8. R.M.W. Dixon: (Tarkistettu lähde) The Canberra Times, 1. syyskuuta 1976. Artikkelin verkkoversio. Viitattu 22.1.2021. (englanniksi)
 9. National Museum of Australia - palawa kani – teaching Tasmanian Aboriginal languages nma.gov.au. Arkistoitu 5.6.2019. Viitattu 20.1.2021.
 10. Policy and Protocol for Use of palawa kani Aboriginal Language, 2019 (Tarkistettu lähde) tacinc.com.au. Viitattu 22.1.2021. (englanniksi)
 11. Little J and Big Cuz 'Hopalong' episode in Palawa kani youtube.com. 30 May 2017.
 12. Jim Bacon: The farewell, Celebration of a man of many facets 24 June 2004. The Examiner.
 13. Interview: Baykali Ganambarr on The Nightingale cinapse.co. 8 August 2019. [vanhentunut linkki]
 14. "Tasmanian dual naming policy announced atop Kunanyi", Australian Broadcasting Corporation, 13 March 2013. 
 15. kunanyi / Mount Wellington Hobart City Council.
 16. Aboriginal and Dual Names of places in lutruwita (Tasmania) tacinc.com.au.
 17. a b c "Breathing new life into Indigenous language", ABC Hobart, 15 June 2012. 
 18. palawa kani names for two waterfalls
 19. Tasmanian Aboriginal place names (Tarkistettu lähde) tacinc.com.au. Viitattu 20.1.2021. (englanniksi)
 20. Hobart should adopt dual Aboriginal name nipaluna passed on by leader Wurati, community says (Tarkistettu lähde) abc.net.au. Viitattu 20.1.2021. (englanniksi)
 21. John Albert Taylor (2006), The Palawa (Tasmanian Aboriginal) Languages: A Preliminary Discussion. Master's thesis, University of Tasmania March 2006
 22. Terry Crowley (2011) 'Early Language Contact in Tasmania', in Wurm, Mühlhäusler, & Tryon (eds.), Atlas of Languages of Intercultural Communication in the Pacific, Asia, and the Americas
 23. The Invasion of Northern Territory Aboriginal Communities and its Implications for Tasmania OHCHR.
 24. Greg Lehman (2008) 'Two Thousand Generations of Place-making', in Frank Valclay (ed.), Making Sense of Place. National Museum of Australia, Canberra.
 25. Tasmanian Aboriginal Centre, 3rd May 1804 waranta tangara takariliya mumirimina, lungkana risdon cove-ta
  We mourn our Mumirimina families, murdered at Risdon Cove on 3rd May 1804

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]