Oscar Nordqvist

Wikipediasta
(Ohjattu sivulta Oscar Frithiof Nordquist)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Oscar Nordqvist

Oscar Frithiof Nordqvist (20. toukokuuta 1858 Viipuri15. lokakuuta 1925 Lidingö) oli suomalainen upseeri ja eläintieteilijä, joka työskenteli kalatalouden piirissä.[1]

Henkilöhistoria

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nordqvistin vanhemmat olivat professori Arvid Frithiof Nordqvist ja Sofia Grabbe ja puoliso vuodesta Ebba Matilda von Alfthan, senaattori ja kenraaliluutnatti Georg von Alfthanin tytär. Nordqvist kävi Haminan kadettikoulun ja hänet nimitettiin 1878 venäläisen kaartin vänrikiksi. Hänestä ei kuitenkaan tullut heti sotilasta, vaan hän osallistui A. E. Nordenskiöldin koillisväyläpurjehdukselle 1878–1880.[1] Retken päätyttyä Nordqvist julkaisi sitä koskevia tekstejä, samoin kuin muun muassa Tšuktšin kielen sanaluettelon (1882). Hän palveli upseerina Suomen kaartissa ja Kuopion pataljoonassa ja toimi kenraalikuvernöörin adjutanttina. Samalla Nordqvist opiskeli yliopistossa, valmistuen filosofian kandidaatiksi 1883 ja lisensiaatiksi ja tohtoriksi 1886. Hän julkaisi useita tutkimuksia vesieläimistä, kuten ravuista. Vuodesta 1889 Nordqvist toimii kalastuksen tarkastajana. Hän perusti Suomen Kalastusyhdistyksen ja sen julkaiseman aikakauskirjan Suomen Kalastuslehti (Fisketidskrift för Finland), jonka päätoimittaja hän oli 1892–1904.[1]

Nordqvist siirtyi 1905 Ruotsiin kalastusintendentiksi ja 1913 hänestä tuli Ruotsin maanviljelyshallituksen kalastusosaston päällikkö.[2]

 • Beitrag zur Kenntniss der inneren männlichen Geschlechtsorgane der Cypriden, Helsingin yliopiston väitöskirja. Helsingfors 1885
 • Bidrag till kännedomen om crustacéfaunan i några af mellersta Finlands sjöar. Helsingfors 1886
 • Die Calaniden Finlands. Helsingfors 1886
 • Iakttagelser öfver hafsvattnets salthalt och temperatur inom Finlands sydvestra skärgård och Bottniska viken sommaren 1887. Helsingfors 1887
 • Åtgärder för fiskeriernas skyddande mot industrin. Helsingfors 1890, suomeksi nimellä Toimenpiteitä kalastusten suojelemiseksi teollisuutta vastaan. Helsinki 1891
 • Förslag till åtgärder för fiskeriernas höjande. Helsingfors 1890, suomeksi nimellä Ehdoituksia toimenpiteisiin kalastusten kohottamiseksi. Helsinki 1891
 • Om fiskvägar: efter Keller m. fl. utarbetad. Helsingfors 1893, suomeksi nimellä Kalateistä: Keller'in y. m. mukaan. Helsinki 1892
 • Handlingar rörande laxfisket i Torneå elf enligt uppdrag af Kejserliga Senaten för Finland utgifna. Helsingfors 1894
 • Fiskevården och fiskodlingen i Nord Amerika: berättelse afgifven till Kejserliga Senaten för Finland. Helsingfors 1895, suomeksi nimellä Kalastuksenhoito ja kalankasvatus Pohjois-Ameriikassa: keisarilliselle Suomen senaatille annettu kertomus. Helsinki 1895
 • Beitrag zur Kenntnis der isolirten Formen der Ringelrobbe (Phoca foetida Fabr.). Acta Societatis pro fauna et flora Fennica. Helsingfors 1898-1899
 • Fiskeriinspektören, filosofiedoktorn O. Nordqvists berättelse öfveer den resa han, enligt Kejserliga Senatens förordnande af den maj 1899, företagit för undersökning af fiskeriförhållandena vid Tana, Neiden och Patsjoki elfvar, samt hans förslag till ordnande af dessa förhållanden. Helsingfors 1899
 • Anvisning för observatörer af fiskarnes lektider. Helsingfors 1901
 • Handbok i fiskerihushållning. Helsingfors 1902, suomeksi nimellä Kalastustalouden käsikirja; suom. K. V. Puuska. Kalastajain ja metsästäjäin kirjasto 1. Helsinki 1902
 • Ein Vorschlag zum Program der Fischereiuntersuchungen in der Ostsee. Helsingfors 1903
 • Fiskarens lagbok: samling af i Finland rörande fiske och vattenrätt gällande författningar med förklaringar. Helsingfors 1903, suomeksi nimellä Kalastajan lakikirja: kokoelma Suomessa voimassa olevia kalastusta ja vesioikeutta koskevia asetuksia selityksineen. Helsinki 1903
 • Some biological Reasons for the Present Distribution of Freshwater-Fish in Finland. Sällskapet för Finlands geografi, Helsingfors 1903
 • Dai Nipon eller Japan. Helios, Helsingfors 1904
 • Laxens uppstigande i Finlands och norra Sveriges elfvar: statistiskt bidrag till laxens biologi. Sällskapet för Finlands geografi, Helsingfors 1906
 • Undersökning af kräftor från sjön Rottnen. Stockholm 1907
 • Kortfattad vägledning i fiske och fiskevård 1, Fiskevård. Aftonbladet & Dagen, Stockholm 1912
 • Zur Biologie des Stintes (Osmerus eperlanus L.). Acta Societatis pro fauna et flora Fennica 33, 8. Helsingfors 1912
 • Kalastuksen hoito: opas käytännölliseen kalatalouteen; mukaillen ja suomen oloihin sovitellen suomentanut E. Hellevaara. Suomen Kalastusyhdistys, Helsinki 1915
 • Johan Axel Palmén. Tekijä, Helsinki 1919
 • Sötvattensfiske och fiskodling. Bonnier, Stockholm 1922
 1. a b c Blomstedt, Kaarlo, ym. (toim.): Kansallinen elämäkerrasto, IV osa: Malmström, K. R.–R., s. 219–221. Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö, 1932.
 2. Otavan Iso tietosanakirja, Otava 1968, osa 6, palsta 462