Opioidikriisi

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Aikajana kuolemantapauksista joihin liittyvät opioidit[1].
Yliannostuskuolemien lääkeainelöydökset 1999-2017[1].

Opioidikriisi eli opioidiepidemia on tilanne Yhdysvalloissa ja Kanadassa, jossa opioidien yliannostukseen kuolee joka vuosi ennätysmäisen paljon ihmisiä. Opioidiepidemia on Yhdysvaltojen historian pahin huume-epidemia: kuolleisuus on koko maassa 13,3/100 000 (2016). Länsi-Virginian osavaltiossa opioidien aiheuttama kuolleisuus on korkein: 43,4/100 000 (2016).[2][3] Opioidiepidemia koskettaa erityisesti nuoria miehiä ikäluokassa 24–35 vuotta. Myös Kanadassa on opioidiepidemia.[4][5] Vuonna 2017 kuolleisuus on koko maassa 10,9/100 000 ja korkein Brittiläisessä Kolumbiassa: 29,0/100 000. Kanadassa opioideihin kuolleista 78 prosenttia on miehiä ja Brittiläisessä Kolumbiassa 83 prosenttia.[6]

Yhdysvalloissa opioidien yliannostukseen on kuollut 500 000 kansalaista 2000–2015.[7] Rand Corporationin tutkimuksen mukaan opioidiepidemia johtuu pääasiassa OxyContin-lääkevalmisteen vuonna 2010 julkaistusta uudesta formulaatiosta, jonka oli tarkoitus vähentää opioidilääkkeiden väärinkäyttöä. Niissä osavaltioissa joissa oli alun perin korkeampi OxyContinin väärinkäytön ilmaantuvuus, oli myös myöhemmin suurempi heroiinikuolemien kasvu. Opioidilääkeaineiden tarjontapuolen muutos aiheutti kysyntäpuolen mukautumista uuteen tilanteeseen. Kriisi osoittaa sen että riippuvuusongelman ratkaisuun ei riitä pelkän tarjontapuolen ratkaisut tai ainakin tarjontapuolen ratkaisussa pitäisi huomioida kaikki opioidit (mukaan lukien heroiini).[8][9]

Anne Casen ja Angus Deatonin mielestä amerikkalaiset valkoiset keski-ikäiset ihmiset ovat kadottaneet elämänsä narratiivin, jolla Deaton tarkoittaa jotain sellaista että he ovat menettäneet toivonsa, odotuksensa tai uskonsa edistykseen. Deatonin mukaan opioidiepidemia koskettaa erityisesti valkoisia keski-ikäisiä ihmisiä, sillä heillä on ollut muita korkeammat odotukset vakaasta työllisyydestä ja valoisasta tulevaisuudesta.[10][11] Vertailukohta historiassa on Neuvostoliiton hajoamista edeltänyt ja romahduksenjälkeinen vastaavankaltainen tilastollinen ilmiö vuosina 1965–2005.[12][13][14]

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Opioidiepidemia on kehittynyt kolmessa aallossa. Aluksi kansalaiset kehittivät riippuvuuden lääkärien määräämiin opioidilääkevalmisteisiin, myöhemmin kansalaiset siirtyivät heroiiniin ja viimeisessä aallossa fentanyyliin.[15]

1. aalto: opioidilääkevalmisteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1990-luvun lopulla lääkeyhtiöt vakuuttivat lääketieteellisen yhteisön siitä, että potilaat joille määrätään opioideja kipulääkkeiksi eivät tule niistä riippuvaisiksi. Vuonna 1997 Yhdysvalloissa astui voimaan lakimuutos, joka mahdollisti suoraan kuluttajille suunnatun lääkkeiden markkinoinnin. Opioideja ei kuitenkaan saanut markkinoida suoraan kuluttajille, mutta lakimuutoksella saattoi olla yleisempi vaikutus lääkkeiden markkinointiin. Opioidilääkkeiden markkinointia kohdistettiin lääkäreille. Purdue Pharma -lääkeyritys oli saanut vuonna 1995 myyntiluvan oksikodonia sisältävälle OxyContin-lääkevalmisteelle, jonka vaikutusaika on 12 tuntia ja yhtiö väitti uudeksi ja vähemmän addiktoivaksi lääketyypiksi. Lääkäreille yhtiö antoi 7–30 päivän aloituskuponkeja, OxyContin-brändättyjä kalastushattuja ja pehmoleluja sekä CD-levyjä joiden nimi oli "“Get in the Swing with OxyContin.” OxyContinin lääkemääräykset muuhun kuin ei-syöpäkipuun kasvoi 670 000 vuodessa vuonna 1997 6,2 miljoonaan vuonna 2002.[16][17][18] Vuosina 1996–2002 Purdue Pharma rahoitti noin 20 000 kipuun liittyvää koulutusta ja käynnisti monipuolisen kampanjan kannustaakseen opioidien pitkäaikaiskäyttöä krooniseen ei-syöpäkipuun. Lääkeyhtiöiden lääkäriedustajat sanoivat että lääketieteellisellä yhteisöllä on "opiofobia" ja väittivät että addiktio ja fyysinen riippuvuus ovat kaksi eri asiaa ja että jälkimmäinen on kliinisesti epämerkittävää.[19]

Purdue Pharma myönsi 2007 syyllistyneensä OxyContinin harhaanjohtavaan markkinointiin ja maksoi 634 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria sakkoja.[20]

2. aalto: heroiiniin siirtyminen kun opioidilääkevalmisteiden väärinkäyttöpotentiaali pieneni[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Opioidilääkkeiden väärinkäyttöongelmaa pyrittiin ratkaisemaan siten että Food and Drug Administration (FDA) sanoi väärinkäyttöä estävien formulaatioiden ja hitaasti vapautuvien opioidilääkkeiden olevan prioriteetti.[21] Purdue Pharma teki OxyContinista uuden formulaation jota ei pysty murskaamaan ja siten väärinkäyttämään.[22] Tämä uusi formulaatio julkaistiin markkinoille elokuussa 2010. OxyContinia väärinkäyttävien osuus pieneni seuraavien kahden vuoden aikana huomattavasti, mutta valtaosa siirtyi muihin opioideihin, useimmiten heroiiniin.[23] Heroiini oli myös halvempaa kuin reseptiopioidit. Katukaupassa lääkeopioidien tarjonta heikkeni ja niiden hinta oli 80 dollaria yhdestä 80 mg tabletista, kun taas vastaavasti heroiinille sama hinta oli $10.[24] Vuonna 2014 suurin osa heroiinia käyttäneistä oli aloittanut OxyContinilla, Percocetilla tai Vicodinilla ja siirtyneet heroiiniin muiden reseptiopioidien käytön muodostuessa liian kalliiksi.[25] Heroiini oli myös vahvempaa ja puhtaampaa kuin aikaisemmin, mahdollistaen sen käytön polttamalla tai nuuskaamalla, mikä kasvatti heroiinin potentiaalista käyttäjäkuntaa.[26]

3. aalto: fentanyylin yleistyminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Fentanyyli on halvempaa kuin heroiini.[27] Kun yhden päivän heroiiniannokset ovat maksaneet 100 dollaria, samalla summalla saa yli kolmeksi viikoksi fenanyyliä[28]. Fentanyyliä on ostettu muun muassa sekä Internetin luvattomasti toimivista nettiapteekeista että pimeästä verkosta kryptovaluuttoja käyttäen.[28]

Presidentti Donald Trump julisti opioidiepidemian kansalliseksi terveyskriisiksi lokakuussa 2017.[29]

Opioidien väärinkäytön yleisyys ja kuolemantapaukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Arviolta 11 miljoonaa yhdysvaltalaista väärinkäyttää opioideja. Yhdysvalloissa 1,5 prosenttia kaikista kuolemantapauksista aiheutuu opioideista. 20 prosenttia 24–35-vuotiaiden nuorten miesten kuolemantapauksista aiheutuu opioideista.[30] Joka päivä 115 kansalaista kuolee opioidien yliannostukseen (2017)[31], mutta lisäksi 7 000 kansalaista autetaan joka päivä ensiavussa opioidien väärinkäytön vuoksi (2015)[32].

Opioidiepidemia on aiheuttanut hepatiitti C -tapausten kasvun. Se aiheuttaa maksakirroosia ja maksasyöpää sekä voi johtaa kuolemaan. Opioidiepidemiaan sidoksisa olevista hepatiitti C -tapauksista aiheutuvat kuolemantapaukset tulevat viiveellä.[33]

Epidemian syyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

A-klinikkasäätiön johtavan ylilääkärin Kaarlo Simojoen mukaan Yhdysvaltojen opioidiepidemia on aiheutunut Yhdysvaltojen lepsuista lääkekäytännöistä[34]. Länsi-Virginiassa opioidiepidemiaan on vaikuttanut hiiliteollisuuden alasajo ja näköalattomuus[35].

Lähes 600 000 opioidiepidemiassa vuosina 1979–2016 kuollutta käsitelleessä tutkimuksessa todetaan kuolemantapausten siirtyneen nuorempiin ikäluokkiin. Epidemian syynä pidetään syvempiä yhteiskunnallisia ongelmia. Aineiden saatavuuden väliaikainen heikentyminen ei ole onnistunut kääntämään kasvavaa trendiä, eikä tutkimuksen pohjalta aineiden poistaminen yhteiskunnasta ole koko ongelman ratkaisu. Yhteisöt ovat rikkoutuneet, yksilöt ovat tyytymättömiä ja yhteiskunnallinen pahoinvointi on laajaa. Tutkimuksen mukaan jotkin juurisyyt vaikuttavat voimiin, jotka pitävät koossa alaepidemioita jotka muodostavat koko epidemian.[36][37]

Yksi ongelman syy on ollut se, että vaikka ohjesuosituksissa pitkäkestoista opioidilääkitystä krooniseen kipuun ei ole suositeltu masennuksesta kärsiville, näin silti usein on lääkäri määrännyt. Masennuksesta kärsivien on tiedetty käyttävän opioideja suurempina päiväannoksina sekä pidempään ja väärinkäytön riski on korkeampi.[38] Tätä vielä tekee vaikeammaksi se, että krooninen kipu ja masennus ovat sidoksissa toisiinsa: niillä on 40–60 prosentin komorbiditeetti eli ne esiintyvät usein samanaikaisesti.[39] Masennus voimistaa kipua ja aivojen välittäjäaineet ja hermoradat ovat samoja.[40] Jotkut tutkijat ovat nimittäneet näitä usein komorbideja tiloja kipu-masennus-oireyhtymäksi tai kipu-masennus-dyadiksi.[41]

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet että opioideilla on masennusta lievittävä vaikutus, sillä aivojen opioidijärjestelmän (endorfiinit jne.) on löydetty olevan osallisena mielialan säätelyssä. Opioidien on viime aikoina todettu tehoavan hoitoresistenttinä pidettyyn masennukseen.[42][43] Opioidikipulääkkeitä väärinkäyttävillä on 3,1-kertainen riski olla masentuneita ja masentuneilla on 2,8-kertainen riski käyttää opioideja.[44]

Yliannostuskuolemian jyrkkä nousu johtuu suureksi osaksi fentanyylistä.[45]

Opioidiepidemiaan liittyvä kuolemantapausten viimeaikainen kasvu ei johdu lääkäreiden määräämistä laillisista reseptilääkkeistä, vaan laittomasti valmistetusta fentanyylistä. Fentanyyliä ja sen analogeja suositaan, koska ne ovat tehokkaita ja niiden valmistaminen ei edellytä luonnollista opiaattia. Laillisten opioidilääkkeiden rajoittaminen ei korjaa ongelmaa, vaan saattaa ajaa ihmisiä käyttämään laittomia aineita.[46]

Fentanyyli saapuu postitse Kiinasta.[47] Kiinalaiset tehtaat valmistavat fentanyyliä ja mainostavat sitä Internetissä.[48] Kiina on opioidiepidemian myötä lisännyt 25 fentanyylianalogia ja kaksi esiyhdistettä kontrolloitujen aineiden luetteloon. Fentanyylistä on helppoa syntetisoida uusia variantteja ja kemialliset kaavat leviävät nopeasti Internetissä. Fentanyyliyhdisteiden valmistuksessa käytettävät kemikaalit ovat yleisiä ja niitä on vaikea rajoittaa, kun niitä käytetään useiden aineiden valmistamiseen Kiinassa jossa on kehittynyt kemianteollisuus.[48]

Opioidiepidemian ilmestymiseen on vaikuttanut Purdue Pharma -lääkeyritys, ja sitä omistavaa Sacklerin perhettä kohtaan on nostettu oikeusjuttuja. Purdue Pharman lääkevalmiste on OxyContin, joka on oksikodonia. Perhe on tehnyt miljardiomaisuuden myymällä opioideja. New Yorkin Long Islandin saarella sijaitseva Suffolkin piirikunta ja Ohion osavaltio ovat haastaneet Purdue Pharman oikeuteen.[49][50]

Erään tutkimuksen mukaan opioidiepidemiasta kärsivät valkoiset asennoituvat kielteisesti monikulttuurisuuteen, mikä tuottaa heille psykologista stressiä. Tutkimuksessa mustat eivät kärsineet tästä monikulttuurisuuden psykologisesta stressistä, eivätkä mustat olekaan edustettuina opioideihin kuolleissa. Tutkimus antoi uuden selityksen valkoisten yliedustukselle opioidiepidemiassa, kun tutkimuksessa oli poistettu taloudelliset tekijät, siis tulotason ja työmarkkina-aseman kaltaisten muuttujien vaikutus. Kulttuuriseen ja etniseen monimuotoisuuteen ja sellaiseen yhteiskunnalliseen muutokseen liittyvät pelko ja suuttumus saattavat olla tutkimuksen kuvaileman oirehtimisen aiheuttajina, kun pelko ja suuttumus kuormittavat aivoja luoden psykologista stressiä.[51][52]

Opioidiepidemian ohella on alkoholiepidemia, joka on jäänyt opioidiepidemian peittoon.[53][54] Alkoholiongelma on opioidiyliannostuksen riskitekijä.[55]

Vaikutukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdysvalloissa väestön eliniän odote on laskenut opioidiepidemian vuoksi vuosina 2016 ja 2017.[56]

Opioidiepidemia on aiheuttanut taloustieteilijöiden mukaan 1 000 miljardin dollarin taloudelliset menetykset Yhdysvaltojen yhteiskunnalle 2001–2017 ja opioidiepidemiasta aiheutuvat menetykset voivat olla 500 miljardia dollaria 2018–2020.[57][58] Florence et. al (2013) tutkimuksen mukaan Yhdysvalloissa opioidien väärinkäytön kokonaiskustannukset olivat 78,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuodessa[59].

Tutkimuksen mukaan vuosien 2001–2015 aikana opioidilääkkeiden väärinkäyttö on muodostanut 44 prosenttia miesten osallistumisasteen laskusta. Naisilla vastaava väärinkäytön vaikutus osallistumisasteen laskuun on ollut 17 prosenttia. Toisaalta tutkimuksessa ei pystytty osoittamaan onko samaan aikaan esiintyvissä heikossa työmarkkinassa ja lääkeopioidien väärinkäytössä vain korrelaatio vaiko kausaatio.[60][61]

Yrityksillä on vaikeuksia löytää työntekijöitä jotka suostuisivat pakolliseen huumetestiin tai pääsisivät siitä läpi.[62]

Opioidiepidemia on parantanut elinsiirroissa käytettävien luovutuselinten saatavuutta.[63]

Epidemian hillintä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vox:n artikkelissa German Lopez sanoo, että suurin este epidemian pysäyttämiselle on se että addiktioon suhtaudutaan moraalin vajeena.[2]

Narcan-lääkevalmiste kuolemantapausten vähentäjänä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Opioidiepidemiaa hillitään Opiant Pharmaceuticals -yhtiön naloksonia sisältävällä Narcan-nenäsumutteella jota markkinoi Adapt Pharma. Nenäsumute on suomalainen keksintö.[64][65][66]

Rajoitukset opioidilääkkeiden määräämiselle[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

28 Yhdysvaltojen osavaltiota on asettanut rajoituksia opioidiresepteille. 17 osavaltiota rajoittaa opioidireseptit 3–14 vuorokaudeksi. Tämän vuoksi kroonisesta kivusta kärsivien potilaiden kipulääkkeiden saanti on vaikeutunut.[67]

Reseptiheroiini, metadoni ja buprenorfiini[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kanadassa on sallittu syyskuussa 2016 tasalaatuinen reseptiheroiini, jota lääkärit voivat määrätä vakavasta opioidiriippuvuudesta kärsiville.[68] Maaliskuussa 2018 Kanada edelleen helpotti metadonin sekä reseptiheroiinin saatavuutta.[69] Kanadassa maaliskuussa 2018 julkaistun hoito-ohjeen mukaan Suboxonen (buprenorfiini-naloksoni-yhdistelmävalmiste) pitäisi olla ensimmäinen vaihtoehto, eikä metadonin. Suboxone on turvallisempi ja suunniteltu kotikäyttöön, siinä missä metadoni täytyy ottaa päivittäin apteekissa valvonnan alaisena.[70]

Yhdysvalloissa tällaisia hoitomuotoja vastustetaan yleisesti. Yhdysvalloissa saa enemmän kannatusta ajatus, että käyttö pitäisi vain päättää lopettaa kuin seinään.[71] Tähän useat voittoa tavoittelevat toimijat tarjoavat katkaisuhoitoa ja apua luonteen lujittamiseen. Yhdysvalloissa on kansanviisaus, että parantuakseen addiktiosta, kehon täytyy olla kemikaaleista vapaa, kuten hoitojen nimissäkin oleva sana detoxification (detox), ’myrkkyjen poistaminen’ osoittaa.[72]

Trumpin toimet epidemian pysäyttämiseksi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maaliskuussa 2018 presidentti Trump julkisti aloitteensa opioidiepidemian pysäyttämiseksi.[73] Toimenpiteisiin sisältyy kuolemanrangaistus huumeiden salakuljettajille[74]. Trump on myös vaatinut Kiinaa ottamaan käyttöön kuolemanrangaistuksen fentanyylin jakelijoille[75].

Lääkekannabis kipulääkkeenä opioidien sijaan[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Joidenkin mukaan lääkekannabiksen määrääminen kipulääkkeeksi saattaisi hillitä opioidiepidemiaa.[76][77] 12. heinäkuuta 2018 New Yorkin osavaltio saattoi voimaan hätälainsäädännön, jossa opiodilääkkeitä kipuun määrääviä lääkäreitä kehotetaan harkitsemään lääkekannabista vaihtoehdoksi.[78] Kalifornian yliopisto (Los Angeles) on ryhtynyt tieteellisesti tutkimaan lääkekannabista kivunlievityksessä[79].

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b Overdose Death Rates drugabuse.gov. 9 August 2018.
 2. a b The single biggest reason America is failing in its response to the opioid epidemic vox.com. 18 December 2017.
 3. West Virginia Opioid Summary drugabuse.gov. 28 February 2018.
 4. Overview of national data on opioid-related harms and deaths canada.ca. 14 September 2017.
 5. "Evidence synthesis - The opioid crisis in Canada: a national perspective" (1 June 2018). Health Promotion and Chronic Disease Prevention in Canada : Research, Policy and Practice 38 (6): 224–233. PMID 29911818. PMC:PMC6034966. 
 6. National report: Apparent opioid-related deaths in Canada (released June 2018) canada.ca. 19 June 2018.
 7. Gillian Mohney, Fatal drug overdoses more than doubled since 1999, CDC finds,” ABC News. February 24, 2017. http://abcnews.go.com/Health/fatal-drugoverdoses-doubled-1999-cdc-finds/story?id=45697327
 8. AEA Web - Home pubs.aeaweb.org.
 9. Supply-Side Drug Policy in the Presence of Substitutes rand.org. 16 December 2018.
 10. https://www.pnas.org/content/pnas/early/2015/10/29/1518393112.full.pdf
 11. Nobel winner Angus Deaton talks about his surprising study on white mortality vox.com. 7 November 2015.
 12. White Americans’ Mortality Rates Are Rising. Something Similar Happened in Russia from 1965 to 2005 hbr.org. 26 June 2017.
 13. Ellen Meara, Jonathan Skinner. Losing ground at midlife in America. PNAS December 8, 2015 112 (49) 15006–15007 https://www.pnas.org/content/112/49/15006
 14. Brainerd E, Cutler DM (2005) Autopsy on an empire: Understanding mortality in Russia and the former soviet union. J Econ Perspect 19(1):107–130
 15. https://docs.house.gov/meetings/FA/FA16/20180906/108650/HHRG-115-FA16-Wstate-CiccaroneD-20180906-U2.pdf
 16. How Advertising Shaped the First Opioid Epidemic smithsonianmag.com.
 17. Morone NE, Weiner DK. Pain as the fifth vital sign: exposing the vital need for pain education. Clin Ther. 2013;35(11):1728–1732. doi:10.1016/j.clinthera.2013.10.001.
 18. Van Zee A. The Promotion and Marketing of OxyContin: Commercial Triumph, Public Health Tragedy. Am J Public Health. 2009;99(2):221-227. doi:10.2105/AJPH.2007.131714.
 19. Kolodny et. al. The Prescription Opioid and Heroin Crisis: A Public Health Approach to an Epidemic of Addiction. https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-publhealth-031914-122957 (Arkistoitu – Internet Archive)
 20. [https://money.cnn.com/2007/07/20/news/companies/purdue/index.htm Purdue Pharma settle with Feds over painkiller marketing� - Jul. 20, 2007] money.cnn.com.
 21. FDA approves abuse-deterrent labeling for reformulated OxyContin [news release]. Silver Spring, MD: US Food and Drug Administration; April 16, 2013. http://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/ucm348252.htm. Accessed February 16, 2014.
 22. New Crush-Proof OxyContin Formula Isn't Deterring Drug Abuse medicaldaily.com. 11 March 2015.
 23. "Effect of Abuse-Deterrent Formulation of OxyContin" (12 July 2012). New England Journal of Medicine 367 (2): 187–189. doi:10.1056/NEJMc1204141. PMID 22784140. 
 24. Drug users switch to heroin because it’s cheap, easy to get - The Source - Washington University in St. Louis source.wustl.edu. 28 May 2014.
 25. Drug users switch to heroin because it's cheap, easy to get sciencedaily.com.
 26. Heroin Gains Popularity as Cheap Doses Flood the U.S. time.com.
 27. Fentanyl Fuels Latest Spike in Opioid Deaths webmd.com.
 28. a b The Surprising Ease of Buying Deadly Drugs Online theatlantic.com. 31 January 2018.
 29. Trump: Opioidit ovat kansallinen terveyskriisi – lisää varoja huumeiden torjumiseen ei myönnetty yle.fi.
 30. Yhdysvaltojen opioidiepidemia tappaa etenkin nuoria miehiä duodecim.fi.
 31. CDC/NCHS, National Vital Statistics System, Mortality. CDC Wonder, Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC; 2017. https://wonder.cdc.gov
 32. "Emergency Visits for Prescription Opioid Poisonings" (1 December 2015). The Journal of Emergency Medicine 49 (6): 871–877. doi:10.1016/j.jemermed.2015.06.035. PMID 26409674. PMC:PMCPMC4760637. 
 33. 2017 Increase in hepatitis C infections linked to worsening opioid epidemic - CDC cdc.gov. 23 November 2018.
 34. Ylilääkäri: Lääkeriippuvuus voi syntyä vahingossa kenelle tahansa – "Tämä ryhmä ei ole meillä mitenkään hallussa" mtvuutiset.fi. 25 February 2018.
 35. Huumeongelma räjähti käsiin Yhdysvalloissa – Ryan, 26, oli juuri pääsemässä hoitoon, kun hänet löydettiin kuolleena is.fi. 17 August 2017.
 36. https://science.sciencemag.org/content/361/6408/eaau1184
 37. https://abcnews.go.com/US/study-context-overdose-epidemic-deeper-social-issues/story?id=57948368
 38. Sullivan, Mark D. (1 September 2018). "Depression Effects on Long-term Prescription Opioid Use, Abuse, and Addiction". The Clinical Journal of Pain 34 (9): 878–884. doi:10.1097/AJP.0000000000000603. PMID 29505419. 
 39. "Chronic pain and depression" (1 April 2014). Continuing Education in Anaesthesia Critical Care & Pain 14 (2): 85–89. doi:10.1093/bjaceaccp/mkt046. 
 40. Depression and Chronic Pain webmd.com.
 41. Li, Jun-Xu (1 January 2015). "Pain and depression comorbidity: a preclinical perspective". Behavioural brain research: 92–98. doi:10.1016/j.bbr.2014.04.042. PMID 24797835. PMC:PMCPMC4216773. 
 42. http://www.psychiatrictimes.com/major-depressive-disorder/opioids-treat-depression-jury-out (Arkistoitu – Internet Archive)
 43. "The Link between Depression and Chronic Pain: Neural Mechanisms in the Brain" (26 March 2019). Neural Plasticity 2017. doi:10.1155/2017/9724371. PMID 28706741. PMC:PMCPMC5494581. 
 44. Martins, S. S., Keyes, K. M., Storr, C. L., Zhu, H., & Chilcoat, H. D. (2009). Pathways between nonmedical opioid use/dependence and psychiatric disorders: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Drug and Alcohol Dependence, 103(1-2), 16–24.
 45. USA:ssa taistellaan huume-epidemiaa vastaan ruohonjuuritasolla - elvytyspaketteja jakava Jasmine: ”Elvytetty ihminen saattaa olla raivoissaan” iltalehti.fi.
 46. http://www.jpands.org/vol23no1/lilly.pdf
 47. China's deadliest export to America: fentanyl usatoday.com.
 48. a b Bloomberg - Are you a robot? bloomberg.com.
 49. Guardian: USA:n opioidikriisin ytimessä olevan perheyhtiön miljardöörijäsenet saattavat joutua vastaamaan satoihin syytteisiin yle.fi.
 50. Sackler family members face mass litigation and criminal investigations over opioids crisis theguardian.com. 19 November 2018.
 51. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6283566/
 52. https://psmag.com/social-justice/discomfort-with-multiculturalism-linked-to-despair
 53. Schuckit, Marc A. (1 September 2017). "Remarkable Increases in Alcohol Use Disorders". JAMA Psychiatry 74 (9): 869–870. doi:10.1001/jamapsychiatry.2017.1981. 
 54. Alcohol abuse in U.S. increasing as researchers warn of ‘public health crisis’: Study washingtontimes.com.
 55. "Double trouble: Psychiatric comorbidity and opioid addiction—All-cause and cause-specific mortality" (1 March 2015). Drug and Alcohol Dependence 148: 85–92. doi:10.1016/j.drugalcdep.2014.12.025. 
 56. Opioidikriisi laski USA:n eliniän odotetta jo toista vuotta peräkkäin savonsanomat.fi.
 57. Cost Of U.S. Opioid Epidemic Since 2001 Is $1 Trillion And Climbing npr.org.
 58. Economic cost of the opioid crisis: $1 trillion and growing faster cnbc.com. 13 February 2018.
 59. "The Economic Burden of Prescription Opioid Overdose, Abuse, and Dependence in the United States, 2013" . Medical Care 54 (10): 901–906. doi:10.1097/MLR.0000000000000625. PMID 27623005. PMC:PMCPMC5975355. 
 60. https://www.clevelandfed.org/newsroom-and-events/publications/working-papers/2019-working-papers/wp-1807r-opioids-and-labor-market
 61. https://finance.yahoo.com/news/opioids-men-america-jobs-140658458.html
 62. The opioid crisis is creating a fresh hell for America’s employers - WCRI wcrinet.org.
 63. "The Drug-Intoxication Epidemic and Solid-Organ Transplantation" (17 May 2018). New England Journal of Medicine 378 (20): 1943–1945. doi:10.1056/NEJMc1802706. PMID 29768141. 
 64. Yhdysvaltojen opioidikriisiä hoidetaan suomalaisella keksinnöllä – yhtiö nousi New Yorkin pörssin päälistalle kauppalehti.fi.
 65. Opiant Pharmaceuticals - Opioid Overdose Reversal opiant.com. Arkistoitu 2.4.2019. Viitattu 15.12.2018.
 66. Opioid Overdose Emergency - NARCAN® (naloxone) Nasal Spray narcan.com.
 67. 'Suicide is always an option for us': Pain patients beg for more options nbcnews.com.
 68. Canada allows heroin to be prescribed in severe opioid addiction cases - The Star thestar.com.
 69. Canada sees dramatic rise in methadone patients as the opioid crisis worsens news.vice.com.
 70. Opioid addiction should be treated with medication, says new medical guideline - Globalnews.ca globalnews.ca. 5 March 2018.
 71. There’s a highly successful treatment for opioid addiction. But stigma is holding it back. vox.com. 20 July 2017.
 72. Addiction Rehab Is Broken. Can Technology Fix It? wired.com. 1 April 2018.
 73. President Donald J. Trump’s Initiative to Stop Opioid Abuse and Reduce Drug Supply and Demand whitehouse.gov. Arkistoitu 15.12.2018. Viitattu 15.12.2018.
 74. Trump urges death penalty for drug dealers bbc.com. 19 March 2018.
 75. Trump calls on China to seek death penalty for fentanyl distributors cnbc.com. 5 December 2018.
 76. Legal marijuana could help offset opioid epidemic cnn.com.
 77. http://smart-ny.com/wp-content/uploads/2018/03/StartSMART_DPA_Marijuana_Opioids_3.15.2018.pdf
 78. New York Points The Way In Dealing With Opioid Crisis forbes.com.
 79. Amid opioid crisis, researchers aim to put medical marijuana to test nbcnews.com.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]