Ohjelmiston vaatimusmäärittely

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Ohjelmiston vaatimusmäärittely on dokumentti, jossa kuvataan ohjelmistoprojektin tavoitteita ja vaatimuksia. Siinä määritellään miten lopullisen ohjelmiston tulisi toimia ja millä keinoilla nämä toiminnallisuudet saavutetaan. Toiminnallisuuksia kuvataan usein käyttötapausten avulla. Käyttötapaukset kuvaavat käyttäjän ja ohjelmiston välistä vuorovaikutusta. Vaatimusmäärittely jaotellaan pääpiirteissään kahteen osaan eli toiminnallisiin ja ei-toiminnallisiin vaatimuksiin. Ei-toiminnallisia vaatimuksia ovat laadulliset vaatimukset ja resurssivaatimukset. Eri osat voivat olla myös omia erillisiä dokumenttejaan. Vaatimusmäärittely tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.

Toiminnalliset vaatimukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tässä kohdassa määritellään ohjelmiston toiminnallisuudet eli ne asiat mitä lopullisen ohjelmiston tulee käytännössä sisältää ja miten sen tulee toimia. Toiminnot kuvataan yleensä syötteinä ja tulosteina. Toiminnallisissa vaatimuksissa ei niinkään keskitytä sisäisiin toimintoihin vaan siihen, miten järjestelmä reagoi ulkoa tuleviin tapahtumiin.

Laadulliset vaatimukset (Laatuvaatimukset)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tässä kohdassa määritellään se miten ohjelmisto tekee ne asiat mitä sen vaaditaan tekevän. Yleisiä ohjelmiston laadun määritelmiä ovat esimerkiksi oikeellisuus, käytettävyys, suorituskyky, luotettavuus/turvallisuus, siirrettävyys, uudelleenkäytettävyys ja ylläpidettävyys.

Resurssivaatimukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tässä kohdassa määritellään kuinka paljon asiakas on valmis sijoittamaan rahaa projektiin. Usein joudutaan tekemään kompromisseja kulujen ja projektin valmistumiseen kuluvan ajan välillä.


Vaatimusmäärittelydokumentin pääsisältö[1]kenen mukaan?[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1. Johdanto

1.1 Tarkoitus ja kattavuus
1.2 Tuote ja ympäristö
1.3 Määritelmät, termit ja lyhenteet
1.4 Viitteet
1.5 Yleiskatsaus dokumenttiin

2. Yleiskuvaus

2.1 Ympäristö
2.2 Toiminta
2.3 Käyttäjät
2.4 Yleiset rajoitteet
2.5 Oletukset ja riippuvuudet

3. Tiedot ja tietokanta

3.1 Tietosisältö
3.1 Käsitteet omiin alakohtiinsa
3.2 Käyttöintensiteetti
3.3 Kapasiteettivaatimukset
3.4 Tiedostot ja asetustiedostot

4. Toiminnot

4.1 Kukin toiminto omaan alakohtaansa

5. Ulkoiset liittymät

5.1 Laitteistoliittymät
5.2 Ohjelmistoliittymät
5.3 Tietoliikenneliittymät

6. Muut ominaisuudet

6.1 Suorituskyky ja vasteajat
6.2 Saavutettavuus (availability), toipuminen, turvallisuus, suojaukset
6.3 Ylläpidettävyys
6.4 Siirrettävyys ja yhteensopivuus
6.5 Operointi
6.6 Käytettävyys (Usability), käytön tehokkuus, käyttäjien tyytyväisyys

7. Suunnittelurajoitteet

7.1 Standardit
7.2 Laitteistorajoitteet
7.3 Ohjelmistorajoitteet
7.4 Muut rajoitteet

8. Hylätyt ratkaisuvaihtoehdot

9. Jatkokehitysajatuksia

Liitteet

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  • Haikala Ilkka, Mikkonen Tommi: Ohjelmistotuotannon käytännöt. 12., uudistettu painos. Aiemmat painokset ilmestyneet nimellä Ohjelmistotuotanto. Helsinki: Talentum Media Oy, 2011. ISBN 978-952-14-1754-2.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Hughes, Bob; Cotterell, Mike (2006). Software Project Management (4th ed.). McGraw-Hill Higher Education. ISBN 978-0077109899.
  2. Dien D. Phan, Joey F. George, Douglas R. Vogel . Managing software quality in a very large development project. Information & Management, Volume 29, Issue 5, November 1995, Pages 277-283.
  1. IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. IEEE Std 830-1998, 1998-10, s. 1–40. doi:10.1109/IEEESTD.1998.88286. Artikkelin verkkoversio.