Ohje:Artikkelin rakenne

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
n · k · m

Wikipedian artikkelien rakenteessa on suotavaa käyttää seuraavaa rakennetta, jotta artikkeleista saadaan yhtenäisiä ja loogisia. Johdonmukainen rakenne parantaa Wikipedian käytettävyyttä, luettavuutta ja muokattavuutta.

Määritelmä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Artikkeli alkaa määritelmällä, joka kuuluu johdanto-osioon. Artikkelin aihe lihavoidaan määritelmässä.

Virkkeen tulisi vastata itsessään kysymykseen, mikä artikkelin aiheena oleva asia on ja mihin se liittyy. Hyvä määritelmä alkaa lähes aina:

Termi on/oli jossakin jokin...

Wikipediassa ei käytetä paperisista sanakirjoista tuttua verbitöntä tyyliä, esimerkiksi:

Venäläinen liikemies, oligarkki. Venäjän itäisen Tšukotkan alueen kuvernööri.

Mikäli termi on sellainen, että se ei ole tämän eikä minkään muun artikkelin otsikkona, mutta se määritellään tässä artikkelissa ja siihen viitataan esimerkiksi ohjaussivulta, se tulisi mainita johdannossa ja sekin lihavoidaan. Esimerkiksi artikkeli lentäjä voisi alkaa seuraavasti:

Lentäjä eli pilotti on henkilö, jolla on koulutus, viranomaisen myöntämä lupa (lentolupakirja) ja lääketieteellinen kelpoisuus ohjata eli lentää ilma-alusta.

Muut kuin suomenkieliset nimitykset mainitaan, jos asiasta käytetään usein vieraskielistä nimitystä. Esimerkiksi:

Mooli (tunnus mol) on kemiassa käytetty ainemäärän yksikkö ja yksi SI-järjestelmän seitsemästä perusyksiköstä.

Myös silloin kun suomenkielinen nimitys on vierasperäinen ja se on tarpeen selittää, voidaan antaa lähde ja merkitys:

Renessanssi (< ransk. renaissance, ’uudelleensyntyminen’)...

Maantieteellisiä paikkoja käsittelevissä artikkeleissa paikan omakieliset tai toissijaiset nimet ilmoitetaan varsinaisen hakusanan jälkeen suluissa kursiivilla tarvittaessa käyttäen kielimallineita:

Tukholma (ruots. Stockholm) on Ruotsin pääkaupunki ja samalla maan suurin kunta.

Jos hakusanan ääntäminen poikkeaa yleisistä ääntämissäännöistä (yleisnimissä suomen, erisnimissä sen oman kielen) tai jos sen ääntämisessä on jotain muuta selvennettävää, laitetaan ääntämisohje hakasulkeisiin heti hakusanan jälkeen:

Blues [blu:s] ...

Itsestäänselvyyksiä ei tarvitse määritelmässä toistella. Ei näin:

Brasilian maantiede tarkoittaa Brasilian alueen maantiedettä.

Siirry sen sijaan suoraan asiaan:

Brasilian maantiede on maan suuren koon vuoksi monimuotoinen.

Muutoin kursivoitavia tai lainausmerkein merkittäviä teosten nimiä, kappaleiden nimiä, tieteellisiä nimiä ym. ei kursivoida eikä merkitä lainausmerkkeihin:

Tuntematon sotilas on vuonna 1954 ilmestynyt Väinö Linnan kirjoittama sotaromaani.
Satulinna on Jukka Kuoppamäen säveltämä ja sanoittama iskelmäkappale, jonka Jari Sillanpää teki levytyksellään tunnetuksi vuonna 1995.

Ritarikuntien lyhenteitä ei lisätä henkilön nimen jatkeeksi. Ne voidaan esittää leipätekstin muodossa tunnustuksia-osiossa. Esimerkki virheellisestä määritelmälauseesta:

Mario Lemieux, OC, CQ (s. 5. lokakuuta 1965 Montreal, Quebec, Kanada) on uransa päättänyt kanadalainen jääkiekkoilija.

Johdanto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Johdanto-osio koostuu muutamasta, tavallisesti enimmillään neljästä, aiheeseen johdattavasta kappaleesta ja sen aloittaa määritelmä. Johdantoa ei otsikoida ja se sijoittuu artikkelissa sisällysluettelon yläpuolelle.

Johdanto on tiivistelmä artikkelin aiheen kaikkein tärkeimmistä kohdista. Se on johdatus asiaan, jota loppuartikkelissa seikkaperäisemmin käsitellään. Esimerkiksi henkilöstä kertovan artikkelin johdantoa voi ajatella yhteenvetona, joka esittelee henkilön tärkeimmät saavutukset.

Leipäteksti[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Leipäteksti on artikkelin varsinainen tietosisältö. Leipätekstin osakokonaisuudet merkitään väliotsikoilla. Artikkelin otsikko eli nimi on tasolla ”=” eli ylin väliotsikko on ”==”-tasolla. Hierarkiassa päästään alas lisäämällä aina yksi ”=”-merkki lisää. Wikipedian ohjelmisto tukee ”======”-otsikkotasoa eli leipätekstiä voidaan jäsentää seitsemään eri tasoon, kun mukaan lasketaan johdanto.

Historiaosio[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Moneen aiheeseen liittyy historiallisia tietoja. Joskus ne ovat niin tärkeitä, että ne kannattaa laittaa ensimmäiseksi varsinaiseksi osioksi, mutta usein kannattaa aloittaa varsinaisella asialla ja laittaa historia loppuun.

Kritiikki ja vaihtoehtoiset näkökulmat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Artikkelin käsittelemästä aiheesta esitetty kritiikki ja vaihtoehtoiset näkökulmat sijoitetaan selvästi erottuvaksi. Pitkissä artikkeleissa niille kannattaa omistaa oma osio.

Triviaosiot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Trivialistauksia tulisi välttää. Trivia- eli nippelitietoa sisältävät osiot ovat epätietosanakirjamaisia, usein vaikeasti luettavia ja epämääräisiä luetteloita, joiden sisältö on usein heikosti sidoksissa toisiinsa. Tällaiset luettelot tulisi mahdollisuuksien puitteissa yhdistää artikkelin leipätekstiin ja muihin osioihin tai tehdä kokonaan uusi, hyvin toimitettu ja ajateltu osio proosamuotoon. Joskus taas triviatieto saattaa olla oleellinen jonkin toisen aiheen kannalta, jolloin se tulisi yhdistää tätä aihetta käsittelevään artikkeliin. Epäolennaisuudet tai tiedot, joilla ei ole tietosanakirjan kanssa mitään tekemistä, kannattaa poistaa kokonaan, kunhan muokkaaja käyttää asiassa harkintaa.

Nippelitietoa sisältävät osiot löytyvät usein Triviaa- ja Muuta-otsikoiden alta, mutta osion tunnistaa yleensä siitä, että se sisältää epäorganisoidun ja aihepiiriltään vaihtelevan luettelon tietoa. Hyvin lyhyet triviaosiot voi nimetä aiheen mukaan tai siirtää tieto muualle artikkeliin. Myös luettelomuotoiset asiaosiot, jotka eivät ole varsinaista triviaa ja jotka on mahdollista esittää muussa kuin luettelomuodossa, tulisi muokata luontevaksi proosaksi.

Korjattaviin artikkeleihin tulee lisätä {{Korjattava/trivia}} -malline.

Katso myös -osio[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Joissain tapauksissa on hyödyllistä lisätä loppuun oma Katso myös -osio, jossa on muita aiheeseen liittyviä suomenkielisen Wikipedian artikkeleita. Tavallinen tällainen tilanne on silloin, kun aihetta käsitellään toisaalla jossain toisessa muodossa. Useimmiten on kuitenkin suositeltavaa pyrkiä linkittämään artikkelit sivun leipätekstissä, jolloin artikkelista tulee vähemmän luettelomainen. Linkkien lisääminen leipätekstiin myös selvittää niiden asiayhteyttä.

Artikkelin tiettyyn kappaleeseen liittyvät sisäiset linkit voidaan ryhmitellä samalle riville otsikon alle Katso myös-mallineella:

Linkkejä olemattomiin artikkeleihin (punaisia linkkejä) Katso myös -listaan ei tule lisätä, sillä on turha pyytää katsomaan artikkelia, jota ei ole. Tällaista linkkiä poistettaessa on kuitenkin pyrittävä mahdollisuuksien mukaan siirtämään linkki artikkelin leipätekstiosioon.

Kun aihetta käsitellään toisaalla jossain toisessa muodossa, voidaan lisätä Katso myös -kohta tai -osio.

Kun linkin kohde käsittelee vain artikkelin yhden osion aihetta merkitään linkki Katso myös -mallineella ko. otsikon alle:

== Osion aihe ==
{{Katso myös|[[Luettele osion aiheesta|Osion aihe luettelona]], [[Osion aihe värikuvina|Osion aihe värikuvina]]}}
Leipätekstiä.

Kun linkin kohde käsittelee koko artikkelin aihetta: Artikkeliin loppuun Katso myös -otsikko leipätekstin loppuun ennen lähteitä.

== Katso myös ==
* [[Luettelo artikkelin aiheesta]]
* [[Artikkelin aihe värikuvina]]

Lähteet-osio[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Katso Merkitse lähteet.

 • Lähteet: Tähän merkitään viitemallineilla yleiset lähteet, joita ei ole merkitty <ref></ref> -tageilla.
 • Viitteet: {{Viitteet}}-mallineella generoidaan <ref> ja </ref> -tageilla luodut viittaukset tähän.
== Lähteet ==

* Lähde 1
* Lähde 2

=== Viitteet ===

{{Viitteet}}

Jos yleisiä lähteitä ei ole, tai artikkelissa on vain Viitteet-mallineella generoituja lähteitä, Viitteet-alaotsikko jätetään pois.

== Lähteet ==

{{Viitteet}}

Kirjallisuutta -osio[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Artikkelin aihetta käsittelevät kirjat kerätään numeroimattomaan luetteloon. Apuna voidaan käyttää mallinetta Kirjaviite.

Aiheesta muualla -osio[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta lisää tietoa haluavalle lisätään artikkelin loppuun osioon Aiheesta muualla. Se on lähinnä luettelo aihetta käsittelevistä verkkosivuista, joiden tulee täyttää Aiheesta muualla -käytännön vaatimukset. Aineistojen tulee olla luotettavia ja niiden valitsemisessa tulee käyttää lähdekritiikkiä.

Linkit sijoitetaan allekkain numeroimattomaan luetteloon seuraavasti:

* [osoite kuvaus]

Esimerkiksi

* [http://linux.fi/wiki/Etusivu Linux-wiki]

tuottaa linkin

Jos linkki johtaa vieraskieliselle sivulle, erikoiseen tiedostotyyppiin (esim. PDF) tai hyvin suureen tiedostoon, asiasta kannattaa mainita linkin yhteydessä.

Muut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Artikkelin loppuun lisätään seuraavassa järjestyksessä seuraavat kohdat:

Kuvat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Katso Ohje:Kuvien lisääminen. Kuvilla pitää olla kuvateksti, joka kertoo, mitä kuva esittää. Tässäkin on kuitenkin syytä välttää itsestäänselvyyksiä: jos esimerkiksi henkilöartikkelissa on kuva, jossa ei ole muita kuin aiheena oleva henkilö, tulee kertoa muutakin kuin hänen nimensä. Suositeltavaa olisi kertoa kuvan ottamisajankohta ja yhteys, johon se liittyy.

Sisäiset linkit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Wikipedian artikkelien välinen linkitys on oleellinen osa Wikipediaa. Linkitä kaikki artikkelin aiheeseen liittyvät oleelliset asiat eli asiat joista olisi syytä olla artikkeli. Älä kuitenkaan liioittele; jokaista sanaa ei tarvitse linkittää, eikä samaa sanaa moneen kertaan. Pyri linkittämään suoraan artikkeliin oikealla kirjoitusasulla äläkä ohjaussivun kautta.

Suomen kielessä on hyvin yleistä, että tekstissä joudutaan käyttämään sanaa eri muodossa kuin missä hakusana on. Tällöin kirjoitetaan kuten esimerkiksi [[Helsinki]]in tai [[Helsinki|Helsingin]].

Ulkoiset linkit kerätään artikkelin loppuun osioon ”Aiheesta muualla”.

Linkit Wikipedian muihin kieliin ja sisarhankkeisiin sekä Wikimedian ulkopuolisiin wiki-hankkeisiin[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Muihin Wikimedian hankkeisiin voi linkittää merkitsemättä niitä kuin ulkopuolisia linkkejä. Tämä on suotavaa, koska tällöin se näkyy ilman ulkoista linkkiä merkitsevää nuolta, mutta erottuu sisäisistä linkeistä vaaleammalla värillä. Esimerkki ulkonäöstä:

 • sisäinen linkki: Wikipedian artikkeliin hevosvoima
 • linkki sisarhankkeeseen: Wikisanakirjan artikkeliin hevosvoima
 • ulkoinen linkki: Wikisanakirjan artikkeliin hevosvoima.

Muihin kieliin ja hankkeisiin linkittäessä käytetään kahta hakasulkua, kuten sisäisissäkin linkeissä.

Linkittäminen muunkielisiin Wikipedioihin[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Linkittäminen toisen kielen Wikipedia-artikkeliin tehdään näin: kaksoispiste, kielitunnus, kaksoispiste ja artikkelin otsikko. Esimerkiksi

Kunkin Wikipedian etusivulle linkitetään näin: kaksoispiste, kielitunnus ja kaksoispiste. Esimerkiksi

Kielitunnukset näkee sivulta Wikipedia:Luettelo Wikipedian kielistä.

Linkittäminen Wikipedian sisarhankkeisiin[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Wikipedian sisarhankkeisiin linkitetään näin: hankkeen tunnus, mahdollisesti kaksoispiste ja kielitunnus, kaksoispiste ja sivun otsikko. Sisarhankkeiden tunnukset:

 • wikt on Wikisanakirja
 • q on Wikisitaatit
 • b on Wikikirjasto
 • s on Wikiaineisto
 • n on Wikiuutiset
 • meta on Meta-Wiki
 • commons on Wikimedia Commons
 • wikispecies on Wikispecies
 • sep11 on Wikipedia In Memoriam
 • w on varattu Wikipedian käyttöön ja toimii osittain, muttei ole tarpeellinen

Ilman kielitunnusta linkki vie automaattisesti samankielisen sisarhankkeen sivulle. Wikispeciesistä tai Wikipedia In Memoriamista ei ole kuin englanninkieliset hankkeet. Pelkkä hankkeen tunnus kaksoispistein vie hankkeen mahdolliselle suomenkieliselle etusivulle. Esimerkiksi

 • [[wikt:zu]] vie Wikisanakirjan artikkeliin zu
 • [[wikt:es:beatificar]] vie espanjalaisen Wikisanakirjan (eli Wikcionarion) artikkeliin beatificar
 • [[b:]] vie Wikikirjaston etusivulle
 • [[q:Niilo Paasivirta]] vie Wikisitaattien sivulle Niilo Paasivirta
 • [[q:pl:William Butler Yeats]] vie puolalaisen Wikisitaattien (eli Wikicytatyn) sivulle William Butler Yeats
 • [[wikisource:Oliver Twist: Chapter 48]] vie Wikiaineiston sivulle Oliver Twist: Chapter 48
 • [[m:Interwiki map]] vie Meta-Wikin sivulle Interwiki map
 • [[Commons:Image:Bromelia karatas2.jpg]] vie Wikimedia Commonsin kuvasivulle Bromelia karatas2.jpg
 • [[wikispecies:]] vie Wikispeciesin etusivulle
 • [[sep11:Paul Innella]] vie Wikipedia In Memoriamin sivulle Paul Innella.

Linkittäminen muihin wiki-hankkeisiin[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Myös muihin wiki-hankkeisiin voi linkittää merkitsemättä sitä ulkoiseksi linkiksi. Hanke vain tarvitsee oman tunnuksensa. Tällöin hankkeen sivulle linkitetään näin: tunnus, kaksoispiste, sivun otsikko. Jos sivun otsikon jättää pois, linkin pitäisi ohjautua hankkeen etusivulle. Esimerkkejä:

Käytössä olevat tunnukset ovat Meta-Wikin sivulla Interwiki map.

Käytä järkeä linkityksessä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Älä linkitä artikkelin aiheen kannalta epäolennaisia sanoja tai käsitteitä, jotka ovat yleistietoa. Jos taas sana on niin vaikea, että sille tarvitsee selityksen, korvaa se yleiskielisellä sanalla. Vältä toistuvaa linkitystä. Samasta termistä ei tarvitse linkittää yhdessä artikkelissa pääasiassa kuin kerran.

Älä linkitä: Yhdysvaltain sisällissota, vaan Yhdysvaltain sisällissota. Vältä linkkejä keskellä sanaa: kenraalikuvernööri, metalliesine.

Älä linkitä näin:

Guernseyn pääkaupunki on St. Peter Port ja asukasluku 65 301 (2004). Saarten virallinen kieli on englanti, mutta pieni vähemmistö (vuoden 2001 väestönlaskennan mukaan 1 327 eli noin kaksi prosenttia) puhuu äidinkielenään dgèrnésiaisin (guernésiais) kieltä.

Vaan vaikkapa näin:

Guernseyn pääkaupunki on St. Peter Port ja asukasluku 65 301 (2004). Saarten virallinen kieli on englanti, mutta pieni vähemmistö (vuoden 2001 väestölaskennan mukaan 1 327 eli noin kaksi prosenttia) puhuu äidinkielenään dgèrnésiaisin (guernésiais) kieltä.

Ajanilmaukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Älä käytä ajanilmauksia, jotka viittaavat kirjoitushetkeen, kuten tällä hetkellä, nykyinen, uusin tai viime vuonna. Lukija luulee niiden viittaavan lukuhetkeen, ja ne vaativat päivittämistä heti kun tilanne muuttuu.

Anneli Tuulikki Jäätteenmäki (s. 11. helmikuuta 1955 Lapua) on Suomen tämänhetkinen pääministeri.
Grand Theft Auto: Vice City on Rockstar Gamesin viimeisin Grand Theft Auto -sarjan peli.

Parempia vaihtoehtoja näille ovat päivämäärät, vuosiluvut ja muut pysyvät aikamääreet:

Anneli Tuulikki Jäätteenmäki (s. 11. helmikuuta 1955 Lapua) aloitti toimensa Suomen pääministerinä 17. huhtikuuta 2003.
... valittiin Bulgarian presidentiksi vuonna 2002.
... nousi Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeriksi vuonna 1997.
Grand Theft Auto: Vice City on Rockstar Gamesin kehittämä, marraskuussa 2002 julkaistu Grand Theft Auto -pelisarjan peli.

Osioiden sijoitus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1. Ylämalline


3. Sisältö lähdeviitteineen

2. Oikea malline
 
4. Katso myös
5. Lähteet & {{Viitteet}}
6. Kirjallisuutta
7. Aiheesta muualla
8. Navigaatiomalline(et)
9. Tynkämalline
10. Luokat
 1. Ylämalline: {{Tämä artikkeli}}, {{Pikapoisto}}, {{Poistoäänestys}}
 2. Oikea malline: tietolaatikko
 3. Sisältö: Artikkelin tekstisisältö (voi sisältää mallineita kuten {{Pääartikkeli}} <ref></ref>-tageilla merkityin lähdeviittein
 4. Katso myös -osio
 5. Lähteet sisältäen {{Viitteet}}
 6. Kirjallisuutta
 7. Aiheesta muualla
 8. Navigaatiomalline(et)
 9. Tynkämalline
 10. Luokat

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aloittaessasi uutta artikkelia voit käyttää apuna aihekohtaisia rakennemalleja ja aihekohtaisia artikkelipohjia.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]