Naisten oikeuksien puolustus

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Naisten oikeuksien puolustus on 1700 -luvun brittiläisen protofeministi Mary Wollstonecraftin kirjoittama teos ja yksi varhaisimpia feministisen filosofian teoksia. Siinä Wollstonecraft vastaa niille 1700 -luvun koulutuksen ja politiikan teoreetikoille, jotka eivät uskoneet, että naisen pitäisi saada koulutusta. Hänen mukaansa naisilla tulisi olla koulutus, joka on vastaavansuuruinen suhteessa heidän asemaansa yhteiskunnassa, ja että naiset ovat olennaisia kansakunnalle, koska he kouluttavat sen lapsia ja jotta he voisivat olla "kumppaneita" miehilleen ennemmin kuin pelkkiä vaimoja. Sen sijaan, että hän olisi pitänyt naisia yhteiskunnan koristuksina tai omaisuutena, josta käydään vaihtokauppaa avioliiton solmimisessa, Wollstonecraftin mukaan he ovat ihmisolentoja, jotka ansaitsevat samat perusoikeudet kuin miehetkin.

Wollstonecraft sai kimmokkeen kirjoittaa Naisten oikeuksien puolustuksen luettuaan Charles Maurice de Talleyrandin raportin Ranskan kansalliskokoukselle vuodelta 1791. Wollstonecraft kirjoitti Naisten oikeuksien puolustuksen kiireessä vastatakseen suoraan käynnissä oleviin tapahtumiin; hän pyrki kirjoittamaan harkitumman toisen painoksen mutta kuoli ennen kuin sai sen valmiiksi

Vaikka Wollstonecraft vaatiikin tasa-arvoisuutta sukupuolten välille tietyillä elämänalueilla kuten moraalin alalla, hän ei yksiselitteisesti ilmaise, että miehet ja naiset olisivat tasa-arvoisia. Hänen monitulkintaiset väitteensä koskien sukupuolten tasa-arvoa ovat siksi tehneet vaikeaksi luokitella Wollstonecraftia moderniksi feministiksi, erityisestikin kun sana ja käsite eivät olleet hänen käytettävissään. Vaikka yleisesti nykyisin oletetaan, että Naisten oikeuksien puolustus otettiin vastaan kielteisesti, tämä on nykyajan väärinkäsitys, joka perustuu uskomukselle, että Wollstonecraft oli yhtä parjattu hänen elämänsä aikana kuin hän tuli William Godwinin Memoirs of the Author of A Vindication of the Rights of Woman (1789) -kirjan julkaisun jälkeen. Naisten oikeuksien puolustus varsinaisesti otettiin vastaan hyvin kun se julkaistiin ensin vuonna 1792