Malline:Tie

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
{{{nro}}}
Tie
{{{nimi_muu}}}
[[Tiedosto:{{{kuva|P18}}}|{{{kuvan_leveys}}}|{{{kuvateksti}}}]]
{{{kuvateksti}}}
Maa {{{maa}}}
Maat {{{maat}}}
Kaupunki {{{kaupunki}}}
Osa tietä {{{osa}}}
Osa teitä {{{osat}}}
Tieluokka {{{tieluokka}}}
Omistaja {{{omistaja}}}
Tienpitäjä {{{hallinnoija}}}
Minkä haara {{{minkä haara}}}
Pituus {{{pituus}}} (km)
Alkupiste {{{alkupiste}}}
Reitti {{{reitti}}}
Päätepiste {{{päätepiste}}} ({{{pituus}}}(km))
Päällyste {{{päällyste}}}
Kaistaluku {{{kaistaluku}}}
Muodostettu {{{muodostettu}}}
Lakkautettu {{{lakkautettu}}}
Huomautuksia {{{huom}}}
Katso myös
Mallineen ohje [näytä] [muokkaa] [päivitä]


Käyttö[muokkaa wikitekstiä]

Tätä mallinetta voi käyttää tie- tai katuaiheisissa artikkeleissa. Kopioi alla oleva teksti artikkeliin ja täytä tiedot yhtäläisyysmerkkien perään.

Parametrit[muokkaa wikitekstiä]

Parametri Parametrin tyyppi Ohje Esimerkkejä
nro vapaaehtoinen Tien numero {{Valtatie}}, {{Kantatie}}, {{Seututie}}, {{Yhdystie}} tai {{Eurooppatie}} -mallineilla
nimi pakollinen Tien nimi Valtatie 4, Lahdenväylä, Mannerheimintie
nimi_muu vapaaehtoinen Tien vaihtoehtoinen nimi. Tähän merkitään vain sellaisia nimiä, jotka koskevat koko artikkelin käsittelemää tietä tai tieosaa. (Tämän vuoksi esimerkiksi valtatie 4 -artikkeliin ei tule merkitä vaihtoehtoiseksi nimeksi Lahdenväylää tai Pohjantietä.) Nelostie, Järvisuomentie
kuva vapaaehtoinen Tietä käsittelevä kuva, mieluiten kartta, ilman Kuva:-tekstiä ja hakasulkeita Finland national road 4.png
kuvan_leveys vapaaehtoinen Kuvan leveys pikseleinä 250px
kuvateksti vapaaehtoinen
maa vapaaehtoinen Tien sijaintimaa (jos vain yksi) Suomi; Ruotsi
maat vapaaehtoinen Tien sijaintimaat (jos ueampia) Suomi, Ruotsi
kaupunki vapaaehtoinen Kaupunki, erityisesti kaduille Helsinki
osa vapaaehtoinen, vaihtoehtoinen parametrin osat kanssa Jos artikkelin käsittelemä tie on osa jotain muuta tietä, merkitään tämän tien nimi tähän. Valtatie 4 (Lahdenväylä-artikkelissa)
osat vapaaehtoinen, vaihtoehtoinen parametrin osa kanssa Jos artikkelin käsittelemä tie on osa useampaa tietä, merkitään teiden nimet tähän.
tieluokka vapaaehtoinen Tieluokitusjärjestelmän (vast) mukainen tieluokka Valtatie, Kantatie, Seututie, Yhdystie, Eurooppatie, Katu, Yksityistie
omistaja vapaaehtoinen Tien omistaja Suomen valtio, Helsingin kaupunki, yksityinen
tienpitäjä vapaaehtoinen Tienpitäjä Liikennevirasto
pituus vapaaehtoinen Tien pituus kilometreinä ilman yksikköä 1 295
alkupiste vapaaehtoinen Tien alkupiste. Tähän merkitään paikkakunta, ei risteävien teiden numeroita tai nimiä. (Tästä säännöstä voidaan poiketa kaupunkien keskusta-alueiden katuja tai muita hyvin lyhyitä, enintään muutaman kilometrin pituisia teitä käsittelevissä artikkeleissa.) Helsinki
reitti vapaaehtoinen Tien tärkeimmät reittipisteet kukin omalla rivillään. Kustakin reittipisteestä merkitään paikkakunta, ei risteävien teiden numeroita tai nimiä. Tien pituudesta riippuen reittipisteitä merkitään 0–5 kappletta. Tarkemmin reitti kuvataan muualla artikkelissa. Etäisyys tien alkupisteestä voidaan merkitä sulkeisiin nimen jälkeen. Tässä parametrissa ei anneta tien alku- ja päätepisteitä. Lahti (108 km)
Jyväskylä (278 km)
Oulu (616 km)
Rovaniemi (840 km)
päätepiste vapaaehtoinen Tien päätepiste. Tähän merkitään paikkakunta, ei risteävien teiden numeroita tai nimiä. (Tästä säännöstä voidaan poiketa kaupunkien keskusta-alueiden katuja tai muita hyvin lyhyitä, enintään muutaman kilometrin pituisia teitä käsittelevissä artikkeleissa.) Jos pituus-parametri on määritelty, lisää malline automaattisesti tämän sulkeisiin päätepisteen nimen perään. Utsjoki
päällyste vapaaehtoinen Tien (pääasiallinen) päällyste. asfaltti, öljysora, sora, katukivi
kaistaluku vapaaehtoinen Tien (pääasiallinen) kaistaluku. Tarkemmat tiedot kaistaluvusta annetaan muualla artikkelissa, esimerkiksi liittymätaulukossa. kaksikaistainen
pääosin kaksikaistainen, nelikaistaisia osuuksia
vähintään nelikaistainen
muodostettu vapaaehtoinen Vuosi, jona artikkelin käsittelemä tie on muodostettu, ts. jolloin se on saanut nykyisen numeronsa tai nimenstä. Tämä ei siis ole tien rakentamisvuosi. Tieoikaisuja, ohikulkuteiden rakentamisia ynnä muita vähäisiä muutoksia tien linjauksessa ei oteta huomioon.
lakkautettu vapaaehtoinen Vuosi, jona artikkelin käsittelemä tie on lakkautettu. Tieoikaisuja, ohikulkuteiden rakentamisia ynnä muita vähäisiä muutoksia tien linjauksessa ei oteta huomioon.
huom vapaaehtoinen Mahdollisia lisähuomautuksia Pääkaupunkiseutua kiertävä kehätie
commons vapaaehtoien Jos tiellä on oma artikkeli Wikimedia Commonsissa, merkitään artikkelin nimi tähän.
commonscat vapaaehtoien Jos tiellä on oma luokka Wikimedia Commonsissa merkitään luokan nimi tähän ilman Category:-etuliitettä.
commonsnimi vapaaehtoinen Commons-linkin otsikkoteksti. Oletuksena merkitään artikkelin nimi suomenkielisessä Wikipediassa.
 • Parametrien nimet kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella.
 • Parametrien pituus on pidettävä kohtuullisena. Tarkemmat tiedot annetaan itse artikkelissa. (Tämä koskee erityisesti reitti-, päällyste-, kaistaluku- ja huom-parametreja.)

Koodi[muokkaa wikitekstiä]

{{Tie
 | nro = 
 | nimi = 
 | nimi_muu  = 
 | kuva    = 
 | kuvateksti = 
 | maa     = 
 | maat    = 
 | osa     = 
 | osat    = 
 | tieluokka  = 
 | omistaja  = 
 | tienpitäjä = 
 | pituus   = 
 | alkupiste  = 
 | reitti   = 
 | päätepiste = 
 | päällyste  = 
 | kaistaluku = 
 | muodostettu = 
 | lakkautettu = 
 | huom    = 
 | commons   = 
 | commonscat = 
 | commonsnimi = 
}}