Malline:Taksonomia/eläimet/ohje

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Käyttötarkoitus[muokkaa wikitekstiä]

Kopioi alla oleva teksti artikkeliin ja täytä tiedot yhtäläisyysmerkkien perään.

Ohje[muokkaa wikitekstiä]

Huomaa, että ohjeet eroavat sen mukaan, onko artikkelin ja mallineen kohde laji (tai alalaji) vai niitä korkamman tasoinen ryhmä (suku, heimo, lahko jne.).

Mallineessa otsikkona on kohdetaksonin nimi (so. artikkelin hakusana), jos mahdollista suomeksi. Tämä näkyy automaattisesti lihavoituna. Mallineen loppuosassa taas lihavoidaan kohteen tieteellinen nimi, joka on periaatteessa hakusanan tarkka määritelmä. Lajin kyseessä ollessa tieteellinen nimi (kaksiosainen_nimi) lihavoituu itsestään, ylempien ryhmien kohdalla lihavointi on tehtävä erikseen.

Parametri Selitys
nimi Artikkelin aiheena olevan lajin tai muun taksonin suomenkielinen nimi, tai ellei suomenkielistä nimeä ole, tieteellinen nimi (kursivoituna, jos taksoni on suku tai alempi). Nimi näkyy automaattisesti lihavoituna.
status_fi Laita tähän lajin tai sitä alemman taksonin suomalainen uhanalaisuusluokitus. Käytettävissä: {{Elinvoimainen}}, {{Erittäin uhanalainen}}, {{Hävinnyt}}, {{Luonnosta hävinnyt}}, {{Puutteellisesti tunnettu}}, {{Silmälläpidettävä}}, {{Vaarantunut}} ja {{Äärimmäisen uhanalainen}}. Muista, että lajia ylemmille tasoille ei ole uhanalaisuusluokituksia!
status_fi_ref Lähde suomalaiselle uhanalaisuusluokitukselle <ref> ja </ref>-tageja käyttäen. Mahdollinen lähde on esimerkiksi IUCN:n punainen luettelo, johon viitatessa voi käyttää valmista viitenappia.
status Laita tähän lajin tai sitä alemman taksonin IUCN:n punaisen luettelon uhanalaisuusluokitus. Käytettävissä: {{Elinvoimainen}}, {{Erittäin uhanalainen}}, {{Hävinnyt}}, {{Luonnosta hävinnyt}}, {{Puutteellisesti tunnettu}}, {{Silmälläpidettävä}}, {{Vaarantunut}} ja {{Äärimmäisen uhanalainen}}. Muista, että lajia ylemmille tasoille ei ole uhanalaisuusluokituksia!
status_fi Laita tähän lajin tai sitä alemman taksonin Suomen ympäristökeskuksen julkaiseman punaisen kirjan uhanalaisuusluokitus Suomessa. Käytettävissä: {{Elinvoimainen}}, {{Erittäin uhanalainen}}, {{Hävinnyt}}, {{Luonnosta hävinnyt}}, {{Puutteellisesti tunnettu}}, {{Silmälläpidettävä}}, {{Vaarantunut}} ja {{Äärimmäisen uhanalainen}}. Muista, että lajia ylemmille tasoille ei ole uhanalaisuusluokituksia!|-
iucn Laita tähän IUCN:n punaisen luettelon numero uhanalaisuusluokitukselle. Numero on lajisivun www-osoitteen loppuosa, esimerkiksi Sillivalaan sivun osoite IUCN:ssä on https://www.iucnredlist.org/species/2478/50349982, ja luettelonumero siten 2478. Kentän tuottamassa viitteessä on ref-tagi: <ref name="IUCN">, joten leipätekstissä IUCN:ään voi viitata normaalisti käyttämällä <ref name="IUCN"/>-merkintää.
iucn_nimi Tieteellinen nimi, jota IUCN:n käyttää sivullaan.
iucn_viitattu Kirjoita tähän päivämäärä, jolloin IUCN-viite on viimeksi todettu toimivaksi. Päiväys ilmoitetaan muodossa p.k.vvvv, esim. 1.11.2011.
iucn_arvioija IUCN:n arvioinnin suorittaja
iucn_vuosi minä vuonna arviointi on tehty
iucn_versio IUCN:n Punaisen listan versio esimerkiksi 2017.1
status_ref
(poistumassa käytöstä)
Lähde uhanalaisuusluokitukselle <ref> ja </ref>-tageja käyttäen. Mahdollinen lähde on esimerkiksi IUCN:n punainen luettelo, johon viitatessa voi käyttää valmista viitenappia.
fossiili Laita tähän kauden nimi, jolloin eläin eli/kuoli sukupuuttoon: "Liitukausi, TriaskausiJurakausi"
kuva Laita tähän kuvan nimi, jonka haluat mallineeseen. Kuva lisätään muodossa Eläinkunnanedustaja.jpg.
leveys Kuvan leveys (esim. 250). Yleensä tämän kentän voi jättää tyhjäksi koska vakiokoko on sopiva.
kuvateksti Lisää tähän kuvan alapuolelle tuleva kuvateksti. Jos lajin kuvaa käytetään lajia korkeamman tason artikkelissa, merkitse tähän kuvassa olevan lajin suomenkielinen nimi linkitettynä ja sulkeisiin tieteellinen nimi: "Aspiskyy (Vipera aspis)" Jos suomenkielinen nimi ei ole tiedossa, linkitä pelkkä tieteellinen nimi: "Mascarenotus sauzieri". Lajiartikkeleissa tätä kenttää ei yleensä tule käyttää, sillä pelkän lajinimen ilmoittaminen lajiartikkelissa on turhaa toistoa. Sen sijaan kenttää voi käyttää tarvittaessa kuvatun yksilön tietojen tarkentamiseen jos lajin sisällä esiintyy ulkonäkövaihtelua: "Nuori koiras", "Siipien alapinta" "Talvipuku" jne.
domeeni, kunta, heimo, suku jne. (artikkelin kohdetta korkeammat luokitustasot) Merkitse näihin ne kenttiin ylemmät taksonomiset tasot, joihin artikkelin kohde kuuluu. Kaikkia kenttiä ei ole tarpeellista täyttää. Kirjoita suomenkielinen nimi ensin ja linkitä se koodilla [[Eläinkunta]]. Lisää perään tieteellinen nimi. Jos taksoni on suku tai alempi, kursivoi tieteellinen nimi, esim. ''Homo''. Tällöin lopputulos näyttää tältä: Ihmiset Homo. Jos tasolle ei ole suomenkielistä nimeä, käytä ainoastaan tieteellistä nimeä ja linkitä se. Luokitushierarkiassa voi ottaa mallia muiden lähisukuisten artikkelien taksobokseista.
domeeni, kunta, heimo, suku jne. (artikkelin kohde, jos se ei ole laji/alalaji - varsinaisen laatikon viimeinen taso) Merkitse suomalainen nimi (=otsikko) jos sellainen on, rivinvaihto <br>, ja sitten tummennettuna kohteen tieteellinen nimi (huom. sukua ylempiä taksoneja ei kursivoida):

Varikset<br>'''Corvidae''' , mikä tulostuu kahdelle riville:
Varikset
Corvidae

domeeni_auktori, pääjakso_auktori jne. Käytä tätä kenttää vain artikkelin aihetta käsittelevän taksonin kohdalla (sen jälkeen). Kenttään kirjoitetaan ko. taksonin tieteellisesti kuvanneen henkilön (eli auktorin) virallinen lyhenne. Lista virallisista lyhenteistä löytyy täältä. Auktorin perään tulee, pilkulla erotettuna, kuvauksen vuosiluku.
luokittelematon Mikäli tasoa ei ole virallisesti luokiteltu järjestelmään, lisää se tähän kenttään. Luokittelematon_auktori -kenttä toimii samalla tavalla kuin muutkin auktori-kohdat.
laji
alalaji
Lajia tai alalajia käsittelevässä artikkelissa tähän tulee pelkästään tieteellisen nimen jälkiosa (lajiepiteetti), kursiivilla mutta tummentamattomana. Koko kaksiosainen lajinimi tulee seuraavaan kenttään.
kaksiosainen
kolmiosainen
Kohdelajin (tai alalajin) kaksiosainen (kolmiosainen) nimi. Esim. Jacana spinosa. Tähän kenttään ei tarvitse lisätä kursivointia tai tummennusta, se tapahtuu automaattisesti.
sukupuuttosymboli tai sukupuuttosymboli3 Lisää sukupuuttosymboli tähän kohtaan, jos kaksi tai kolmiosaisen nimen taksoni on kuollut sukupuuttoon. Se tulee kaksi tai kolimiosaisen nimen eteen parametristä riippuen.
kaksiosainen_auktori tai kolmiosainen_auktori Lajin tieteellisesti kuvanneen auktorin lyhenne (ks. yllä). Lajin tai alalajin auktorin ja vuosiluvun ympärille merkitään tietyissä tapauksissa sulkeet, mutta HUOM! alä lisää sulkeita ellei niitä kuulu käyttää. Käytä sulkeita vain jos esimerkiksi Itis.gov käyttää sulullista muotoa auktorin ilmoittamiseen.
levinneisyyskartta, levinneisyys_leveys, levinneisyys_teksti Laita kenttään levinneisyyskartta levinneisyyskartan tiedostonimi (esim. commonsissa) muodossa Levinneisyyskartta.jpg. Levinneisyys_leveys kenttään voidaan laittaa kartan haluttu leveys (esim. 250) ja levinneisyys_teksti kenttään kuvateksti. Levinneisyys_leveys kentän voi yleensä jättää tyhjäksi, koska vakio on sopiva.
synonyymit Laita tähän kenttään mahdolliset muut nimitykset, sekä tieteelliset että suomenkieliset.
jako Laita tähän kenttään kohdetasoa alemman taksonomisen tason nimitys. Esimerkiksi lajiartikkelissa, jos lajilla on alalajeja täytä kenttään: Alalajit (monikossa). Esimerkki: Linnut (taksolaatikossa otsikko Lahkot)
jaot Laita tähän kenttään luettelona ne alaryhmät, joihin artikkelin kohde jakautuu. Esimerkiksi jos laji on jaettu alalajeihin, liää luettelomuodossa ja linkitettynä *alalajien suomenkieliset nimet (jos on), joiden perässä suoraan ilman sulkuja kursivoituna tieteellinen nimi. Katso artikkelin Linnut taskolaatikon kohdan Lahkot luettelo
wikispecies Wikispeciesissä olevan artikkelin nimi = kohteen tieteellinen nimi. Tarkista, että artikkeli löytyy Wikispeciesistä.
commons Commonsissa olevan artikkelin nimi. Myös tämä on useimmiten kohteen tieteellinen nimi. Tarkista, että aihe löytyy Commonsista.
commonscat Joissakin tapauksissa Commonsissa ei ole aiheesta varsinaista sivua, mutta kuitenkin luokka (category), jossa on kuvia aiheesta. Lisää tähän luokan nimi ilman Category:-kohtaa.
Katso lisää Jukka Korpelan kirjoitus taksonomisesta esityksestä

Koodi[muokkaa wikitekstiä]

{{Taksonomia/eläimet
| nimi          = 
| status         = 
| status_fi        = 
| status_fi_ref      = 
| iucn          = 
| iucn_nimi        = 
| iucn_arvioija      = 
| iucn_vuosi       = 
| iucn_versio       = 
| iucn_viitattu      = 
| fossiili        = 
| kuva          = 
| leveys         = 
| kuvateksti       = 
| domeeni         = 
| domeeni_auktori     = 
| yläkunta        = 
| yläkunta_auktori    = 
| kunta          = 
| kunta_auktori      = 
| alakunta        = 
| alakunta_auktori    = 
| yläpääjakso       = 
| yläpääjakso_auktori   = 
| pääjakso        = 
| pääjakso_auktori    = 
| alajakso        = 
| alajakso_auktori    = 
| yläluokka        = 
| yläluokka_auktori    = 
| luokka         = 
| luokka_auktori     = 
| alaluokka        = 
| alaluokka_auktori    = 
| osaluokka        = 
| osaluokka_auktori    = 
| ylälahko        = 
| ylälahko_auktori    = 
| lahko          = 
| lahko_auktori      = 
| alalahko        = 
| alalahko_auktori    = 
| osalahko        = 
| osalahko_auktori    = 
| yläheimo        = 
| yläheimo_auktori    = 
| heimo          = 
| heimo_auktori      = 
| alaheimo        = 
| alaheimo_auktori    = 
| ylätribus        = 
| ylätribus_auktori    = 
| tribus         = 
| tribus_auktori     = 
| alatribus        = 
| alatribus_auktori    = 
| suku          = 
| suku_auktori      = 
| alasuku         = 
| alasuku_auktori     = 
| laji          = 
| laji_auktori      = 
| alalaji         = 
| alalaji_auktori     = 
| muoto          = 
| muoto_auktori      = 
| luokittelematon     = 
| luokittelematon_auktori = 
| kaksiosainen      = 
| sukupuuttosymboli    = 
| kaksiosainen_auktori  = 
| kolmiosainen      = 
| sukupuuttosymboli    = 
| kolmiosainen_auktori  = 
| levinneisyyskartta   = 
| levinneisyys_leveys   = 
| levinneisyys_teksti   = 
| synonyymit       = 
| jako          = 
| jaot          = 
| wikispecies       = 
| wikispeciesnimi     = 
| commons         = 
| commonscat       = 
| commonsnimi       = 
}}