Magneettivahvistin

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Mahdollisimman yksinkertainen siirtokuristin valonsäätimenä. Kuvan laitteessa on keskeinen osa muuntajaa muistuttava käämitty kyllästyvä reaktori.
Sarjaan kytketty transduktori.
Rinnan kytketty transduktori.

Magneettivahvistin[1] tai magneettinen vahvistin[2] on sähköisen signaalin vahvistin, jossa vahvistus tapahtuu yhden tai useamman magneettisydämen reaktorissa.

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Säädettäviä kyllästyviä reaktoreita käytettiin valaistuksen säätöön jo 1800-luvun lopulla, mutta niitä ei vielä tuolloin mielletty signaalin vahvistimiksi.[3] Amerikanruotsalainen Ernst Alexanderson oivalsi kyllästyvän reaktorin mahdollisuudet ja ryhtyi käyttämään keksimäänsä magneettivahvistinta tehokkaissa radiolähettimissä.[4][5][6] Elektroniputkien monipuolistuvan valikoiman ja radiotekniikan kehityksen myötä kiinnostus Amerikassa laimeni. Saksassa mielenkiinto magneettivahvistimiin säilyi, ja niiden kehitys oli nopeaa vuosien 1937–1945 aikana.[7] Vähäisen huollontarpeen ansiosta magneettivahvistimia hyödynnettiin lukuisissa sotilassovelluksissa, kuten taistelulaivojen kanuunoiden vakautusjärjestelmissä, elektronisissa laskimissa, lentokoneiden autopiloteissa ja V-2 -rakettien vakautus- ja ohjausjärjestelmissä.[8][9] Toisen maailmansodan jälkeen mielenkiinto magneettivahvistimia kohtaan heräsi uudelleen, mutta pian transistorivahvistimet syrjäyttivät useimmat magneettivahvistimet kuin putkivahvistimetkin.

Toimintaperiaate[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vahvistettava sähköinen signaali ja biasvirta ohjataan erillisiin käämeihin. Niiden avulla magnetoinnin alkupistettä voidaan siirtää, jolloin reaktorin kyllästymisen ajankohtaa ja siten myös magneettivahvistimen kuorman saaman kuormituspulssin pituutta säädetään. Tällä tavoin magneettivahvistimen toiminta muistuttaa hakkuriteholähteistä ja D-luokan vahvistimista tuttua pulssinleveysmodulaatiota, mutta magneettivahvistimessa sitä varten ei tarvita erillistä ohjainpiiriä. Vahvistettu signaali siirtyy kuormaan pulsseina työkäämien kautta.

Toisin kuin elektroniputkiin tai transistoreihin perustuvat vahvistimet, magneettivahvistin vaatii käyttöjännitteekseen vaihtojännitteen, jonka sopiva taajuus ja amplitudi riippuvat reaktorin sydämen ja työkäämin mitoituksesta. Magneettivahvistimen toiminta perustuu ferromagneettisen sydänmateriaalin magneettivuon kyllästymiseen. Magneettivahvistimen toimintaperiaate ja mitoitus poikkeavat suuresti muista vahvistimista, mutta sille on kehitetty lukuisia sovelluksia, jotka ovat suurelta osin päällekkäisiä muuntyyppisten vahvistimien kanssa.

Yksinkertaisimmillaan magneettivahvistin voi olla pelkkä transduktori eli siirtokuristin[2] tai viertokuristin[10], jollaista on käytetty vaihtovirran säätämiseen ainakin 1900-luvun alusta. Burgess ja Frankenfield ratkaisivat transduktorin muuntajavaikutuksen ylimääräisellä ohjausvirtapiiriin kytketyllä suodatuskuristimella.[11] Alexandersonin patentin jälkeen transduktoreissa on ollut tavallisesti kaksi keskenään identtistä yksivaiheista muuntajaa muistuttavaa reaktoria, joiden työkäämit on kytketty joko sarjaan tai rinnakkain, ja ohjauskäämit on kytketty vastakkaisvaiheisesti sarjaan. Ohjauskäämien vastakkaisvaiheisen kytkennän ansiosta transduktorin toiminta muuntajana estyy, eikä käyttöjännite häiritse ohjausta.[12]

Toisen maailmansodan jälkeen havaittiin, että magneettivahvistinteknologia oli jo edistynyt pitkälle, mutta kaupalliset sovellukset olivat silti harvinaisia.[13]

Reaktori[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kyllästyvä reaktori on välttämätön komponentti kaikissa magneettivahvistimissa. Sitä voidaan pitää virtapiirin elementtinä, jonka impedanssi on hyvin suuri käyttöjännitteen puolijakson yhden osan aikana ja hyvin matala puolijakson jälkimmäisen osan aikana. Siirtymä näiden tilojen välillä on äkillinen. Vaihekulmaa, jonka kohdalla impedanssi muuttuu korkeasta matalaan, tavallisesti säädellään tasavirralla.[14]

Magneettivahvistimen reaktorin sydämelle on tyypillistä tasainen magnetointivastus vuon kyllästymisrajojen sisäpuolella ja äkillinen magneettivuon kyllästyminen rajan ylittyessä. Kyllästyneen reaktorin magnetointivastus häviää ja ainoastaan työkäämin resistanssi pysyy, kunnes käyttöjännitteen ja sen myötä työkäämin virran napaisuuden kääntyminen palauttavat reaktorin sydämen magneettivuon alempaan arvoon.

Mekaaniset rakenneratkaisut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tasavirtaohjattu kyllästyvä reaktori koostuu tavallisesti magneettiteräksestä laminoidusta E-sydämestä, jonka keskimmäisen haaran ympärille on käämitty ohjauskäämi ja kahteen ulommaiseen haaraan työkäämit.[15]

Merkittävin luokittelu aiheutuu työkäämien lukumäärästä:

 1. Yhden työkäämin reaktorit, jotka eivät rakenteeltaan eroa yksivaiheisista muuntajista.
 2. Kahden työkäämin reaktorit, jotka mahdollistavat muuntajavaikutuksen kumoamisen.
William Geyger esitteli kuusi yleistä rakenneratkaisua jälkimmäisen luokan toteuttamiseksi[16]:
 1. Kaksi erillistä rengassydämistä reaktorielementtiä.
 2. Kaksi erillistä E-sydämistä reaktorielementtiä.
 3. Yksi E-sydän, jonka keskimmäiseen haaraan on käämitty ohjauskäämi ja ulommaisiin haaroihin työkäämit.
 4. Yksi E-sydän, jossa on häiritsevien hystereesi-ilmiöiden eliminoimiseksi halkaistu keskihaara, johon on käämitty ohjauskäämi ja ulommaisiin haaroihin työkäämit.
 5. Kaksi E-sydäntä, joiden keskihaaroihin on käämitty erilliset työkäämit ja edellisten päälle yhteinen työkäämejä peittävä ohjauskäämi.
 6. Kaksi rengassydäntä, joihin on erikseen käämitty työkäämit ja edellisten päälle yhteinen työkäämejä peittävä ohjauskäämi.

Kyllästyvän reaktorin ja magneettivahvistimen ero[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sekaannuksen välttämiseksi kyllästyvä reaktori ja magneettivahvistin erotellaan toisistaan seuraavasti[17]:

 • Magneettivahvistin on virtapiirilaite, joka koostuu kyllästyvien reaktorien, tasasuuntaajien, vastusten ja tavanomaisten muuntajien yhdistelmästä, jota käytetään signaalin vahvistukseen.
 • Kyllästyvä reaktori on pelkkä reaktori riippumatta sen käyttötavasta. Se on ensisijainen ja yhteinen komponentti kaikissa magneettivahvistimissa.

Kyllästyvän reaktorin ja magneettivahvistimen eroa voidaan verrata transistorin ja transistorivahvistimen eroon.

Kyllästyvän reaktorin ja lineaarisen kuristimen ero[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Näennäisestä rakenteen samankaltaisuudesta huolimatta kyllästyvä reaktori on hyvin erilainen kuin lineaarinen kuristin. Ominaisuudet, jotka tekevät kuristimesta ideaalisen, tekevät kyllästyvästä reaktorista kelvottoman.[18][19]

Kyllästyvän reaktorin sähköisiä ominaisuuksia:

 1. Magnetointivirta on samassa vaiheessa jännitteen kanssa. Lineaarisen kuristimen tapauksessa virta on 90° jäljessä.
 2. Magnetointivirran kuvaajan aaltomuoto on suorakulmainen. Lineaarisen induktanssin magnetointivirta on siniaallon muotoinen, jos jännitekin on muodoltaan siniaalto.
 3. Jännitteen ja virran suhde ei ole lineaarinen. Kyllästyvän reaktorin virtaa rajoittaa magneettisydämen koersiviteetti. Lineaarisen kuristimen virta on suorassa suhteessa jännitteeseen.
 4. Jos reaktorin kuormakäämin kanssa on sarjaan kytketty vastus, ja näiden yli kytketään askelmainen jännite, kyllästyvän reaktorin virta on aluksi tasainen magnetointivirta ja reaktorin magneettisydämen kyllästyttyä virta nousee askelmaisesti siihen arvoon, johon kuormavastus virran rajoittaa. Lineaarisen kuristimen tapauksessa virta alkaa asymptoottisesti lähestyä lopullista kuormavirtaa noudattaen ajasta riippuvaa eksponenttifunktiota.

Kyllästyvän reaktorin rakenteellisia ominaisuuksia:

 1. Magneettipiirissä ei ole ilmaväliä missään, ei myöskään hajautettua ilmaväliä. Lineaarisessa kuristimessa on tavallisesti ilmaväli, joka voi olla myös hajautettu. Ilmasydämisessä lineaarisessa kuristimessa ei ole ferromagneettista sydäntä lainkaan.
 2. Magneettipiiriin valitaan sydänmateriaali, jonka suhteellinen permeabiliteetti on korkea ja hystereesisilmukka suorakulmainen. Lineaarisen kuristimen magneettisydämessä suurin sallittu vuon tiheys on yleensä tärkeämpi kuin äärimmäisen suuri permeabiliteetti.
 3. Magneettipiirin muodolla pyritään siihen, että koko magneettisydän kyllästyisi kauttaaltaan samanaikaisesti. Tästä syystä rengasmaisen sydämen sisä- ja ulkohalkaisijan suhteellinen ero on pieni. Lineaarisessa kuristimessa sydämen kyllästymistä pyritään välttämään ja sydänmateriaalin määrä on paljon tärkeämpi kuin ulkohalkaisijan ja sisähalkaisijan suhteellinen ero.

Magneettivahvistimien sovelluksia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuorovaiheinen H-siltakytketty magneettivahvistin, joka ei olisi mahdollinen ilman diodeja. Parittomilla numeroilla merkityt käämit kuuluvat ensimmäiseen magneettisydämeen ja parillisilla numeroilla merkityt kuuluvat toiseen magneettisydämeen. Monissa reaktorirakenteissa ohjauskäämit on yhdistetty yhdeksi yhteiseksi ohjauskäämiksi.

Erinomaisen säteilykestävyytensä ansiosta magneettivahvistimia on käytetty ydinreaktoreiden mittausvahvistimissa.[20] Tietokoneiden ferriittirengasmuistit perustuivat magneettivahvistimien myötä kehitettyyn magneettiseen digitaalilogiikkaan. Myös kokonaan magneettilogiikalla toimivia digitaalisia laskimia valmistettiin.[21] Nykyään magneettivahvistimet ovat yleisiä hakkuriteholähteiden matalajännitteisissä apuregulaattoreissa.[22][23] Diodien avulla magneettivahvistimiin on saatu runsaasti lisää erilaisia mahdollisuuksia. Magneettivahvistimia on diodien avulla nopeutettu ja monipuolistettu. H-siltakytketty magneettivahvistin voi vahvistaa signaalin lineaarisesti laajalla alueella nollan molemmin puolin.[24] Tämäntyyppisiä magneettivahvistimia voi käyttää esimerkiksi audiovahvistimina, kunhan käyttöjännitteen taajuus on riittävän suuri.[25][26][27][28][29] Audiovahvistimissa ja monissa muissa vahvistimissa ei tarvita signaalin tasakomponentin vahvistusta, jolloin on mahdollista toteuttaa vahvistin yksinkertaisemmilla rakenteilla.[30] Kyllästyvän reaktorin avulla on myös kokeellisesti toteutettu radiovastaanottimia.[31][32]

Ominaisuuksia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Magneettivahvistimella on muista vahvistimista poikkeavia ominaisuuksia.

Vahvuuksia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Magneettivahvistimen reaktorin magneettisydän ja käämilangat kestävät hyvin neutronisäteilyä.[33] Tästä syystä magneettivahvistimia on käytetty ydinvoimasovelluksissa.[20]
 • Magneettivahvistin kestää korkeita lämpötiloja. Lämpötilan rajoitukset johtuvat tavallisesti käämien eristeistä ja diodeista. Magneettisydän ja käämilangan kupari kestävät korkeampia lämpötiloja tuhoutumatta.
 • Sähköinen erotus ja DC-kytkentä toteutuvat magneettivahvistimessa samanaikaisesti tarvitsematta lisätä mitään virtapiirejä.
 • Kulumattomuus. Magneettivahvistimen reaktorin ominaisuudet eivät huonone käytössä.[34]
 • Ei tarvitse hehkuvirtaa eikä aiheuta hehkuttamiseen liittyvää hukkalämpöä ja käynnistysviivettä, toisin kuin putkivahvistimissa. Toisaalta tämä on myös kaikkien nykyaikaisten transistorivahvistimien ominaisuus ja vahvuus.
 • Sovelluksesta riippuen, magneettivahvistimen hyötysuhde voi olla hyvin korkea, teoriassa lähellä 100%.[35][36]

Heikkouksia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Vaihtojännitelähde on pakollinen.[36][35] Tämä voi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi akkukäyttöisissä sovelluksissa.
 • Vuorovaihetyyppisissä magneettivahvistimissa hyötysuhde on aina huono.
 • Magneettivahvistimelle tyypillinen matala tuloimpedanssi voi rajoittaa soveltuvia käyttökohteita.[36]
 • Magneettivahvistimen taajuusvaste riippuu käyttöjännitteen taajuudesta.[36]
 • Matalataajuisen käyttöjännitteen tapauksessa magneettivahvistimesta tulee suuri, painava ja kallis.[37]
 • Etenemisviive, joka riippuu käyttöjännitteen taajuudesta. Korkealla käyttöjännitteen taajuudella viive on pieni.[35][38]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Attura, George M.: Magnetic Amplifier Engineering. New York, New York: McGraw-Hill, 1959. Library of Congress Catalog Card Number: 58-12988. (englanniksi)
 • Crow, Leonard R.: Saturating Core Devices – Operating Principles and Applications. Vincennes, Indiana: Edwards Brothers, 1949. (englanniksi)
 • Electronics Design & Development Division: Magnetic Amplifiers. Washington, D.C.: Bureau of Ships, Department of the Navy, 1954. Navships 900,172. (englanniksi)
 • Ettinger, George M.: Magnetic Amplifiers. London, United Kingdom: Methuen & Co, 1957. Second Edition. (englanniksi)
 • Frost-Smith, E. H.: The Theory and Design of Magnetic Amplifiers. London, United Kingdom: Chapman & Hall, 1958. (englanniksi)
 • Geyger, William A.: Magnetic-amplifier Circuits. New York, New York: McGraw-Hill, 1957. Second Edition. (englanniksi)
 • Góral, Arkadiusz: Nonparametric Magnetic Amplifiers. Varsova, Puola: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1970. (englanniksi)
 • Kemp, Barron: Fundamentals of Magnetic Amplifiers. Indianapolis, Indiana: Howard W. Sams & Co, 1962. Library of Congress Catalog Card Number: 62-19650. (englanniksi)
 • Lafuze, David L.: Magnetic Amplifier Analysis. New York, New York: John Wiley & Sons, 1962. Library of Congress Catalog Card Number: 62-8777. (englanniksi)
 • Lynn, Gordon E. & Pula, Thaddeus J. & Ringelman, John F. & Timmel, Frederick G.: Self-Saturating Magnetic Amplifiers. New York, New York: McGraw-Hill, 1960. Library of Congress Catalog Card Number: 60-6979. (englanniksi)
 • Milnes, A. G.: Transductors and Magnetic Amplifiers. London, United Kingdom: MacMillan & Co, 1957. (englanniksi)
 • Platt, Sidney: Magnetic Amplifiers – Theory and Application. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1958. Library of Congress Catalog Card Number: 58-11838. (englanniksi)
 • Reyner, J. H.: The Magnetic Amplifier. London, United Kingdom: Stuart & Richards, 1950. (englanniksi)
 • Say, M. G.: Magnetic Amplifiers and Saturable Reactors. London, United Kingdom: George Newnes, 1954. (englanniksi)
 • Storm, Herbert Frederick: Magnetic Amplifiers. New York, New York: John Wiley & Sons, 1955. Library of Congress Catalog Card Number: 55-6432. (englanniksi)

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Paavola, Martti: ”Magneettivahvistimet”, Sähkötekniikan oppikirja, s. 388–397. 13. painos. Porvoo: WSOY, 1979. ISBN 951-0-09265-7.
 2. a b Paavola, Martti: ”Siirtokuristimet”, Sähkötekniikan oppikirja, s. 363–365. 8. painos. Porvoo: WSOY, 1964.
 3. Kemp, s. 7. Lainaus: "The use of magnetic forces for amplification is not new; a survey of its history shows that although the device was not known as a magnetic amplifier at that time, it was used in electrical machinery as early as 1885."
 4. Ettinger, s. 1.
 5. Geyger, s. 7. Lainaus: "Very important development started in the period 1912 to 1918 when E. F. W. Alexanderson devised a method of modulating high-frequency alternating currents from one of his alternators so that its current could be used for transatlantic radio telephony."
 6. Kemp, s. 7. Lainaus: "The first person to realize the application of electromagnets (reactors) as amplifying elements was an American engineer, E. F. W. Alexanderson, generally acknowledged to be the father of magnetic amplifiers. In 1916, he used magnetic amplifier to modulate current from a high-frequency alternator which was used for transmitting radiotelephone signals."
 7. Geyger, s. 10.
 8. Electronics Design & Development Division, s. 2–3.
 9. Geyger, s. 11. Lainaus: "One reason for the increased interest in magnetic amplifiers in this country was the successful German development work for various military applications, especially for naval fire-control systems, as used on the German heavy cruiser "Prinz Eugen.""
 10. Torkkola, Erkki: ”Transduktorit eli viertokuristimet”, Tekninen sähköoppi 1 – Elektroniikka, s. 233–237. Helsinki: Tammi, 1977. ISBN 951-30-4091-7.
 11. United States Patent, Regulation of Electric Circuits. (Charles F. Burgess & Budd Frankenfield). 720884, June 12, 1901, (February 17, 1903). 6 sivua. PDF, viitattu 2010-10-05. (englanniksi)
 12. United States Patent, Controlling Alternating Currents. (Ernst F. W. Alexanderson). 1206643, December 17, 1912, (November 28, 1916). 4 sivua. PDF, viitattu 2010-10-05. (englanniksi)
 13. Fitzgerald, Alan S.: Magnetic Amplifier Circuits, Neutral Type. ("Considering the resourcefulness and diligence which have been applied to these efforts, it is remarkable how few of these ingenious schemes have found a permanent place in general engineering practice. With the exception of a few large theatre stage-lighting control systems, there is no application of saturating reactors in common use with regard to which information can readily be found in technical literature.") Journal of The Franklin Institute, October 1947, 244. vsk, nro 4, s. 249. (englanniksi)
 14. Storm, s. 62–67
 15. Crow, s. 1–4
 16. Geyger, s. 27
 17. Platt, s. 54
 18. Lynn, Pula, Ringelman, Timmel. s. 1–5
 19. Attura. s. 23–29
 20. a b Gilmore, Ken: Magnetic Amplifiers – how they work and what they do. Popular Electronics, July 1960, 13. vsk, nro 1, s. 71–75, 109. New York, New York: Ziff-Davis Publishing Company. Popular Electronics July 1960 (PDF) Viitattu 2014-09-30. (englanniksi) Lainaus: "The electronic watchdogs that keep the Triton's powerful nuclear plant operating without a hitch are magnetic amplifiers – almost hundred of them are used for this critical job."
 21. Boslaugh, David L.: ”MAGSTEC and TRANSTEC”, When Computers Went to Sea : The Digitalization of the United States Navy, s. 113–114. Los Alamitos, California: IEEE Computer Society, 1999. Library of Congress Catalog Card Number 99-24731. ISBN 0-471-47220-4. (englanniksi) Lainaus: "While Philco was developing SOLO for the National Security Agency, the U.S. Air Force encouraged ERA, under an independent research and development (IR&D) agreement, to develop an experimental computer similar to BOGART but without solid state diodes. Magnetic amplifier logic circuits were to be used throughout, so ERA named the resulting computer MAGSTEC. When ERA's successor, Univac Division of Sperry Rand Corp. completed the machine in 1956, they found it to be faster and more reliable than an equivalent vacuum tube computer, however, it was suspected that magnetic amplifier circuits were probably slower than the speeds that might be obtained with transistors."
 22. Horowitz, Paul; Hill, Winfield: ”6.19 Switching regulators and dc-dc converters”, The Art of Electronics, s. 363, 366. Second Edition. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1989. ISBN 978-0-521-37095-0. (englanniksi) Lainaus: "For the +12 volt supply they used the +5 volt output as a reference for error amplifier Q2, which controls a "magnetic amplifier". The latter consists of series saturable reactor L3, provided with an opposing "reset current" via Q1. The reset current determines how many volt-seconds the inductor will block before reaching the state of magnetic saturation, in which it acts as a good conductor. A magnetic amplifier deserves its name, because a small control current modifies a large output current. Mag-amp controllers are available as complete integrated circuits, for example the UC3838 from Unitrode."
 23. Jamerson, Cliff; Barker, Mark (1991). "Magamp Design with Ferrite Core Saturable Reactors". Applied Power Electronics Conference and Exposition. Lake Mary, Florida: IEEE. s. 359–364. Lainaus: "It became obvious to commercial power supply designers that magamps were needed in order to increase the power density of multiple-output PWM supplies."
 24. Lufcy, C. W. & Woodson, H. H.: Design Considerations of the Half-Wave Bridge Magnetic Amplifier. AIEE Transactions, July, 1954, 73. vsk, nro I, s. 220–226. (englanniksi)
 25. Suozzi, J. J. & Hooper, E. T.: An All-Magnetic Audio Amplifier System. AIEE Transactions, July, 1955, 74. vsk, nro I, s. 297–301. (englanniksi)
 26. Horiuchi, T. & Yamaguchi, M. & Murakami, K.: Operating Characteristics of a Trial Audio-Frequency-Range Magnetic Amplifier System Using Amorphous Magnetic Cores. IEEE Translation Journal on Magnetics in Japan, August, 1985, TJMJ-1. vsk, nro 5, s. 618–619. (englanniksi)
 27. MagAmp (Now, after having manufactured high qualitiy transformers in his own company for almost 40 years, Mr. Lundahl has managed to realize an old dream - combining his knowledge of tube (valve) amplifiers and transformers to build a hifi magnetic amplifier.) Saksa: AcousticPlan. Viitattu 2011-12-16. (englanniksi)
 28. Kraft, Roland: Lars Lundahl MagAmp. Image hifi, 1996, heinäkuu, nro 10, s. 74–80. Artikkelin verkkoversio (PDF) Viitattu 2011-12-17. (saksaksi)
 29. Brockmann, Cai: Vollverstärker AcousticPlan MagAmp. Image hifi, 2010, tammikuu, nro 91, s. 66–73. Artikkelin verkkoversio (PDF) Viitattu 2011-12-16. (saksaksi)
 30. Vincent, A. M.: Magnetic Audio Frequency Fundamentals. Audio Engineering, September, 1952, s. 42, 44, 46, 73. New York: Audio Engineering Society. (englanniksi)
 31. A Saturable Core Polyakov Mixer on 80m QRP.GR. 2011-12-14. Kreikka. Viitattu 2014-10-29. (englanniksi)
 32. VLF Receiver Using Saturable Ferrite Mixer QRP.GR. 2009. Kreikka. Viitattu 2014-10-29. (englanniksi)
 33. Lynn, Pula, Ringelman, Timmel. s. 37.
 34. Electronics Design & Development Division, s. 44.
 35. a b c Reyner, s. 99.
 36. a b c d Lynn, Pula, Ringelman, Timmel. s. 196.
 37. Electronics Design & Development Division, s. 47.
 38. Electronics Design & Development Division, s. 45.