Luettelo Nobelin taloustieteen palkinnon saaneista

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä on luettelo Nobelin taloustieteen palkinnon saaneista

Luettelo Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinnon saajista

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1960-luku1970-luku1980-luku1990-luku2000-luku2010-luku2020-luku

Vuosi Palkinnon saaja Maa Palkinnon jakoperusteet
1969 Ragnar Anton Kittil Frisch  Norja Taloudellisten prosessien dynaamisten mallien kehittämisestä ja soveltamisesta
Jan Tinbergen  Alankomaat
Vuosi Palkinnon saaja Maa Palkinnon jakoperusteet
1970 Paul Samuelson  Yhdysvallat Tieteellisestä työstä, jolla hän on kehittänyt staattista ja dynaamista taloudellista teoriaa ja aktiivisesti myötävaikuttanut taloustieteellisen analyysin tason parantumiseen
1971 Simon Kuznets  Yhdysvallat Taloudellisen kasvun empiirisestä tutkimuksesta, joka on johtanut uuteen ja syvällisempään taloudellisten ja sosiaalisten rakenteiden sekä kehitysprosessin ymmärrykseen.
1972 John Hicks  Britannia Uraauurtavasta työstä yleisen tasapainoteorian ja hyvinvointiteorian aloilla.
Kenneth Arrow  Yhdysvallat
1973 Wassily Leontief  Yhdysvallat Panos-tuotosmenetelmän (input-output method) kehittämisestä ja sen soveltamisesta tärkeisiin taloudellisiin ongelmiin.
1974 Gunnar Myrdal  Ruotsi Uraauurtavasta työstä rahateorian ja taloudellisten vaihteluiden alalla sekä taloudellisten, sosiaalisten ja institutionaalisten ilmiöiden analyysista.
Friedrich Hayek  Itävalta
1975 Leonid Kantorovich  Neuvostoliitto Myötävaikutuksesta resurssien optimaalisen allokaation teorian kehittämiseen.
Tjalling Koopmans  Yhdysvallat
1976 Milton Friedman  Yhdysvallat Saavutuksista kulutusanalyysin, rahahistorian ja -teorian aloilla sekä vakautuspolitiikan vaikeuden osoittamisesta.
1977 Bertil Ohlin  Ruotsi Uraauurtavasta osallistumisesta kansainvälisen kaupan ja pääomaliikkeiden teorioiden kehitykseen.
James Meade  Britannia
1978 Herbert Simon  Yhdysvallat Uraauurtavasta tutkimuksesta taloudellisten organisaatioiden päätöksentekoprosesseista.
1979 Theodore Schultz  Yhdysvallat Uraauurtavasta tutkimuksesta taloudellisen kehityksen alalta, erityisesti kehitysmaiden ongelmien osalta.
Arthur Lewis  Saint Lucia
Vuosi Palkinnon saaja Maa Palkinnon jakoperusteet
1980 Lawrence Klein  Yhdysvallat Ekonometristen mallien luomisesta ja soveltamisesta taloudellisten vaihteluiden ja talouspolitiikan tutkimuksessa.
1981 James Tobin  Yhdysvallat Rahoitusmarkkinoiden analyysista ja rahoitusmarkkinoiden sekä kulutuspäätösten, työllisyyden, tuotannon ja hintojen välisten suhteiden tutkimuksesta.
1982 George Stigler  Yhdysvallat Tutkimuksesta yritys- ja markkinarakenteista, markkinoiden toiminnasta ja julkisen säätelyn vaikutuksista.
1983 Gerard Debreu  Yhdysvallat Uusien analyyttisten menetelmien kehittämisestä ja yleisen tasapainoteorian uudelleen muokkaamisesta.
1984 Richard Stone  Britannia Perustavanlaatuisesta kansantalouden tilinpidon kehittämisestä ja näin ollen merkittävästä parannuksesta empiirisen taloudellisen analyysin materiaaliin.
1985 Franco Modigliani  Italia/
 Yhdysvallat
Säästämisen ja rahoitusmarkkinoiden tutkimuksesta.
1986 James Buchanan  Yhdysvallat Sopimusteorian soveltamisesta taloudellisen ja poliittisen päätöksenteon teoriaan.
1987 Robert Solow  Yhdysvallat Myötävaikutuksesta taloudellisen kasvun teorioiden kehitykseen.
1988 Maurice Allais  Ranska Myötävaikutuksesta markkinoiden teorian ja resurssien tehokkaan käytön teorian kehittämiseen.
1989 Trygve Haavelmo  Norja Ekonometrian todennäköisyysteoriaan perustuvasta kehityksestä ja samanaikaisten taloudellisten rakenteiden tutkimuksesta.
Vuosi Palkinnon saaja Maa Palkinnon jakoperusteet
1990 Harry Markowitz  Yhdysvallat Rahoitusteorian kehityksestä.
Merton Miller
William Sharpe
1991 Ronald Coase  Britannia Transaktiokustannusten ja omistusoikeuksien merkityksen keksimisestä ja selventämisestä talouden institutionaalisen rakenteen ja toiminnan kohdalla.
1992 Gary Becker  Yhdysvallat Mikrotaloudellisen tutkimuksen aihepiirin laajentamisesta kattamaan laajasti ihmisten käyttäytymistä ja ihmisten välistä toimintaa, mukaan lukien markkinoiden ulkopuolinen käytös.
1993 Robert Fogel  Yhdysvallat Taloushistorian tutkimuksen kehittämisestä soveltamalla talousteoriaa ja laskennallisia menetelmiä taloudellisen ja institutionaalisen muutoksen tutkimukseen.
Douglass North
1994 Reinhard Selten  Saksa Tasapainotilan analyysista peliteoriassa.
John Forbes Nash  Yhdysvallat
John Harsanyi  Unkari/
 Yhdysvallat
1995 Robert Lucas Jr  Yhdysvallat Rationaalisten odotusten hypoteesin kehittämisestä ja soveltamisesta, ja siten kehittämällä makrotaloudellista tutkimusta ja talouspolitiikan ymmärrystä.
1996 James Mirrlees  Britannia Taloudellisten kannustimien teorian kehittämisestä epäsymmetrien informaation vallitessa.
William Vickrey  Kanada/
 Yhdysvallat
1997 Robert Merton  Yhdysvallat Johdannaisten arvon määrittämiseen käytetyn optioiden hinnoittelumallin kehittämisestä.
Myron Scholes
1998 Amartya Sen  Intia Hyvinvoinnin taloustieteen tutkimuksesta.
1999 Robert Mundell  Kanada Raha- ja finanssipolitiikan tutkimuksesta erilaisissa valuuttakurssijärjestelmissä ja optimaalisten valuutta-alueiden analyysista.
Vuosi Palkinnon saaja Maa Palkinnon jakoperusteet
2000 James Heckman  Yhdysvallat Valikoituneiden otosten analyysin teorian ja menetelmien kehittämisestä.
Daniel McFadden  Yhdysvallat Diskreetin valinnan analyysin teorian ja menetelmien kehittämisestä
2001 George Akerlof  Yhdysvallat Tutkimuksesta epäsymmetrisen informaation vaikutuksen markkinoihin.
Michael Spence
Joseph Stiglitz
2002 Daniel Kahneman  Israel/
 Yhdysvallat
Psykologisen tutkimuksen liittämisestä talousteoriaan, erityisesti ihmisten päätöksenteon osalta epävarmuuden vallitessa.
Vernon Smith  Yhdysvallat Laboratoriotutkimuksen kehittämisestä osana taloudellista tutkimusta erityisesti vaihtoehtoisten markkinamekanismien osalta.
2003 Robert Engle  Yhdysvallat Ajassa muuttuvaa vaihtelua sisältävien taloudellisten aikasarjojen tutkimuksesta.
Clive Granger  Britannia
2004 Finn E. Kydland  Norja Dynaamisen makrotalousteorian kehityksestä: talouspolitiikan johdonmukaisuus ajassa ja suhdannevaihtelun aiheuttajat.
Edward C. Prescott  Yhdysvallat
2005 Robert J. Aumann  Israel/
 Yhdysvallat
Ymmärryksen lisääminen konflikteista ja yhteistyöstä peliteoreettisen analyysin avulla.
Thomas Schelling  Yhdysvallat
2006 Edmund Phelps  Yhdysvallat Makrotalouspolitiikan intertemporaalisten vaihtoehtojen analyysista.
2007 Leonid Hurwicz  Yhdysvallat Mekanismin suunnittelun perusteiden kehittämisestä.
Eric Maskin
Roger Myerson
2008 Paul Krugman  Yhdysvallat Kaupan rakenteen ja taloudellisen toiminnan sijainnin analyysista.
2009 Elinor Ostrom  Yhdysvallat Talouden hallinnan analyysista.
Oliver E. Williamson
Vuosi Palkinnon saaja Maa Palkinnon jakoperusteet
2010 Peter A. Diamond  Yhdysvallat Työmarkkinoiden etsintä- ja kohtaantoteorian kehittämisestä.
Dale T. Mortensen  Yhdysvallat
Christopher A. Pissarides  Britannia/
 Kypros
2011 Thomas Sargent  Yhdysvallat Makrotalouden syy-seuraussuhteiden empiirisestä tutkimuksesta.
Christopher A. Sims
2012 Alvin E. Roth  Yhdysvallat Vakaiden allokaatioiden peliteoriasta ja käytännön markkinamekanismien suunnittelusta.
Lloyd Shapley
2013 Eugene Fama  Yhdysvallat Arvopaperien hinnoittelun empiirisestä analyysista.
Lars Peter Hansen
Robert Shiller
2014 Jean Tirole  Ranska Markkina-aseman ja sääntelyn analyysistä.
2015 Angus Deaton  Yhdistynyt kuningaskunta Kulutuksen, köyhyyden ja hyvinvoinnin analyysistä.
2016 Oliver Hart  Britannia Sopimusteorian kehittämisestä.
Bengt Holmström  Suomi
2017 Richard Thaler  Yhdysvallat Behavioristisen taloustieteen tutkimuksesta.
2018 William Nordhaus  Yhdysvallat Ilmastonmuutoksen liittämisestä pitkän aikavälin makroanalyysiin.
Paul Romer  Yhdysvallat Teknologisten innovaatioiden liittämisestä pitkän aikavälin makroanalyysiin.
2019 Abhijit Banerjee  Intia/ Yhdysvallat Kokeellisesta lähestymistavasta köyhyyden lievittämiseksi maailmassa
Esther Duflo  Ranska/ Yhdysvallat
Michael Kremer  Yhdysvallat
Vuosi Palkinnon saaja Maa Palkinnon jakoperusteet
2020 Paul Milgrom  Yhdysvallat Huutokauppateorian ja uusien huutokaupan muotojen kehittämisestä
- Robert B. Wilson
2021[1]

David Card  Kanada Työn taloustieteen empiirisestä tutkimuksesta
Joshua Angrist  Yhdysvallat Kausaalisuhteiden analysoinnin metologian kehittämisestä
Guido Imbens  Alankomaat
2022[2] Ben Bernanke  Yhdysvallat Pankkien ja finanssikriisien tutkimuksesta
Douglas Diamond  Yhdysvallat
- Philip Dybvig  Yhdysvallat
2023[3] Claudia Goldin  Yhdysvallat Tutkimuksista naisten asemasta työmarkkinoilla
  1. The Prize in Economic Sciences 2021 (pdf) 10. lokakuuta 2022. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia. Viitattu 11.10.2021. (englanniksi)
  2. The Prize in Economic Sciences 2021 (pdf) 11. lokakuuta 2022. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia. Viitattu 10.10.2022. (englanniksi)
  3. The Prize in Economic Sciences 2023 Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia. Viitattu 9.10.2022. (englanniksi)