Luettelo Nobelin taloustieteen palkinnon saaneista

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä on luettelo Nobelin taloustieteen palkinnon saaneista


Luettelo Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinnon saajista[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1960-luku1970-luku1980-luku1990-luku2000-luku2010-luku

1960-luku[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuosi Palkinnon saaja Maa Palkinnon jakoperusteet
1969 Uio frisch 2006 0025.jpg Ragnar Anton Kittil Frisch Norjan lippu Norja Taloudellisten prosessien dynaamisten mallien kehittämisestä ja soveltamisesta
Jan Tinbergen 1982.jpg Jan Tinbergen Alankomaiden lippu Alankomaat

1970-luku[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuosi Palkinnon saaja Maa Palkinnon jakoperusteet
1970 Paul Samuelson.gif Paul Samuelson Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Tieteellisestä työstä, jolla hän on kehittänyt staattista ja dynaamista taloudellista teoriaa ja aktiivisesti myötävaikuttanut taloustieteellisen analyysin tason parantumiseen
1971 Simon Kuznets Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Taloudellisen kasvun empiirisestä tutkimuksesta, joka on johtanut uuteen ja syvällisempään taloudellisten ja sosiaalisten rakenteiden sekä kehitysprosessin ymmärrykseen.
1972 John Hicks Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Britannia Uraauurtavasta työstä yleisen tasapainoteorian ja hyvinvointiteorian aloilla.
Kenneth Arrow, Stanford University.jpg Kenneth Arrow Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat
1973 Wassily Leontief Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Panos-tuotosmenetelmän (input-output method) kehittämisestä ja sen soveltamisesta tärkeisiin taloudellisiin ongelmiin.
1974 Gunnar Myrdal - Sveriges styresmän.jpg Gunnar Myrdal Ruotsin lippu Ruotsi Uraauurtavasta työstä rahateorian ja taloudellisten vaihteluiden alalla sekä taloudellisten, sosiaalisten ja institutionaalisten ilmiöiden analyysista.
Friedrich Hayek portrait.jpg Friedrich Hayek Itävalta
1975 Leonid Kantorovich 1975.jpg Leonid Kantorovich Neuvostoliiton lippu Neuvostoliitto Myötävaikutuksesta resurssien optimaalisen allokaation teorian kehittämiseen.
Tjalling Koopmans Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat
1976 Milton Friedman, July 25, 2005.jpg Milton Friedman Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Saavutuksista kulutusanalyysin, rahahistorian ja -teorian aloilla sekä vakautuspolitiikan vaikeuden osoittamisesta.
1977 Bertil Ohlin.jpg Bertil Ohlin Ruotsin lippu Ruotsi Uraauurtavasta osallistumisesta kansainvälisen kaupan ja pääomaliikkeiden teorioiden kehitykseen.
James Meade Nobel.jpg James Meade Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Britannia
1978 Herbert Simon Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Uraauurtavasta tutkimuksesta taloudellisten organisaatioiden päätöksentekoprosesseista.
1979 Theodore Schultz Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Uraauurtavasta tutkimuksesta taloudellisen kehityksen alalta, erityisesti kehitysmaiden ongelmien osalta.
Arthur Lewis Saint Lucian lippu Saint Lucia

1980-luku[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuosi Palkinnon saaja Maa Palkinnon jakoperusteet
1980 Lawrence Klein Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Ekonometristen mallien luomisesta ja soveltamisesta taloudellisten vaihteluiden ja talouspolitiikan tutkimuksessa.
1981 James Tobin Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Rahoitusmarkkinoiden analyysista ja rahoitusmarkkinoiden sekä kulutuspäätösten, työllisyyden, tuotannon ja hintojen välisten suhteiden tutkimuksesta.
1982 George Stigler Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Tutkimuksesta yritys- ja markkinarakenteista, markkinoiden toiminnasta ja julkisen säätelyn vaikutuksista.
1983 Debreu, Gérard (1921-2004).jpeg Gerard Debreu Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Uusien analyyttisten menetelmien kehittämisestä ja yleisen tasapainoteorian uudelleen muokkaamisesta.
1984 Richard Stone Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Britannia Perustavanlaatuisesta kansantalouden tilinpidon kehittämisestä ja näin ollen merkittävästä parannuksesta empiirisen taloudellisen analyysin materiaaliin.
1985 Franco Modigliani.jpg Franco Modigliani Italia/
Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat
Säästämisen ja rahoitusmarkkinoiden tutkimuksesta.
1986 James Buchanan by Atlas network.jpg James Buchanan Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Sopimusteorian soveltamisesta taloudellisen ja poliittisen päätöksenteon teoriaan.
1987 Robert Solow by Olaf Storbeck.jpg Robert Solow Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Myötävaikutuksesta taloudellisen kasvun teorioiden kehitykseen.
1988 ALLAIS PN Maurice-24x30-2001b.jpg Maurice Allais Ranskan lippu Ranska Myötävaikutuksesta markkinoiden teorian ja resurssien tehokkaan käytön teorian kehittämiseen.
1989 Trygve Haavelmo.jpg Trygve Haavelmo Norjan lippu Norja Ekonometrian todennäköisyysteoriaan perustuvasta kehityksestä ja samanaikaisten taloudellisten rakenteiden tutkimuksesta.

1990-luku[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuosi Palkinnon saaja Maa Palkinnon jakoperusteet
1990 Harry Markowitz Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Rahoitusteorian kehityksestä.
Merton Miller
William sharpe 2007.jpg William Sharpe
1991 Ronald Coase Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Britannia Transaktiokustannusten ja omistusoikeuksien merkityksen keksimisestä ja selventämisestä talouden institutionaalisen rakenteen ja toiminnan kohdalla.
1992 GaryBecker-May24-2008.jpg Gary Becker Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Mikrotaloudellisen tutkimuksen aihepiirin laajentamisesta kattamaan laajasti ihmisten käyttäytymistä ja ihmisten välistä toimintaa, mukaan lukien markkinoiden ulkopuolinen käytös.
1993 Robert William Fogel.jpg Robert Fogel Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Taloushistorian tutkimuksen kehittämisestä soveltamalla talousteoriaa ja laskennallisia menetelmiä taloudellisen ja institutionaalisen muutoksen tutkimukseen.
Douglass North
1994 Reinhard Selten2.jpg Reinhard Selten Saksan lippu Saksa Tasapainotilan analyysista peliteoriassa.
John f nash 20061102 3.jpg John Forbes Nash Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat
John Harsanyi Unkarin lippu Unkari/
Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat
1995 Robert Lucas Jr Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Rationaalisten odotusten hypoteesin kehittämisestä ja soveltamisesta, ja siten kehittämällä makrotaloudellista tutkimusta ja talouspolitiikan ymmärrystä.
1996 James Mirrlees Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Britannia Taloudellisten kannustimien teorian kehittämisestä epäsymmetrien informaation vallitessa.
William Vickrey Kanada/
Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat
1997 Robert C. Merton.jpg Robert Merton Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Johdannaisten arvon määrittämiseen käytetyn optioiden hinnoittelumallin kehittämisestä.
Myron Scholes 2008 in Lindau.png Myron Scholes
1998 Amartya Sen 20071128 cologne.jpg Amartya Sen Intia Hyvinvoinnin taloustieteen tutkimuksesta.
1999 Rmundell.jpg Robert Mundell Kanada Raha- ja finanssipolitiikan tutkimuksesta erilaisissa valuuttakurssijärjestelmissä ja optimaalisten valuutta-alueiden analyysista.

2000-luku[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuosi Palkinnon saaja Maa Palkinnon jakoperusteet
2000 James Heckman.jpg James Heckman Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Valikoituneiden otosten analyysin teorian ja menetelmien kehittämisestä.
McFadden.jpg Daniel McFadden Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Diskreetin valinnan analyysin teorian ja menetelmien kehittämisestä
2001 George Akerlof.jpg George Akerlof Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Tutkimuksesta epäsymmetrisen informaation vaikutuksen markkinoihin.
A Michael Spence.jpg Michael Spence
Joseph Stiglitz.jpg Joseph Stiglitz
2002 Daniel KAHNEMAN.jpg Daniel Kahneman Israelin lippu Israel/
Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat
Psykologisen tutkimuksen liittämisestä talousteoriaan, erityisesti ihmisten päätöksenteon osalta epävarmuuden vallitessa.
VernonSmith2.jpg Vernon Smith Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Laboratoriotutkimuksen kehittämisestä osana taloudellista tutkimusta erityisesti vaihtoehtoisten markkinamekanismien osalta.
2003 Robert F. Engle.jpg Robert Engle Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Ajassa muuttuvaa vaihtelua sisältävien taloudellisten aikasarjojen tutkimuksesta.
Clive Granger by Olaf Storbeck.jpg Clive Granger Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Britannia
2004 Kydland.jpg Finn E. Kydland Norjan lippu Norja Dynaamisen makrotalousteorian kehityksestä: talouspolitiikan johdonmukaisuus ajassa ja suhdannevaihtelun aiheuttajat.
Edward C. Prescott.jpg Edward C. Prescott Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat
2005 Aumann-1080b.jpg Robert J. Aumann Israelin lippu Israel/
Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat
Ymmärryksen lisääminen konflikteista ja yhteistyöstä peliteoreettisen analyysin avulla.
Thomas Schelling.jpg Thomas Schelling Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat
2006 Edmund Phelps 2008-01-23.jpg Edmund Phelps Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Makrotalouspolitiikan intertemporaalisten vaihtoehtojen analyysista.
2007 Leonid Hurwicz.jpg Leonid Hurwicz Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Mekanismin suunnittelun perusteiden kehittämisestä.
Eric Maskin at UCI.jpg Eric Maskin
Myerson roger b print.jpg Roger Myerson
2008 Paul Krugman-press conference Dec 07th, 2008-8.jpg Paul Krugman Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Kaupan rakenteen ja taloudellisen toiminnan sijainnin analyysista.
2009 Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-30.jpg Elinor Ostrom Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Talouden hallinnan analyysista.
Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-42.jpg Oliver E. Williamson

2010-luku[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuosi Palkinnon saaja Maa Palkinnon jakoperusteet
2010 Peter Diamond cropped.jpg Peter A. Diamond Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Työmarkkinoiden etsintä- ja kohtaantoteorian kehittämisestä.
Dale Mortensen.jpg Dale T. Mortensen Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat
Christopher Pissarides.jpg Christopher A. Pissarides Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Britannia/
Kypros
2011 Nobel Prize 2011-Press Conference KVA-DSC 7770.jpg Thomas Sargent Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Makrotalouden syy-seuraussuhteiden empiirisestä tutkimuksesta.
Nobel Prize 2011-Press Conference KVA-DSC 7720.jpg Christopher A. Sims
2012 Al Roth, Sydney Ideas lecture 2012c.jpg Alvin E. Roth Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Vakaiden allokaatioiden peliteoriasta ja käytännön markkinamekanismien suunnittelusta.
Shapley, Lloyd (1980).jpg Lloyd Shapley
2013 Eugene Fama at Nobel Prize, 2013.jpg Eugene Fama Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Arvopaperien hinnoittelun empiirisestä analyysista.
Lars Peter Hansen photo in 2007.jpg Lars Peter Hansen
Robert Shiller - World Economic Forum Annual Meeting 2012.jpg Robert Shiller
2014 Jean Tirole.jpg Jean Tirole Ranskan lippu Ranska Markkina-aseman ja sääntelyn analyysistä.
2015 Angus Deaton 0182.jpg Angus Deaton Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Yhdistynyt kuningaskunta Kulutuksen, köyhyyden ja hyvinvoinnin analyysistä.
2016 Nobel Laureates 0983 (31117127490).jpg Oliver Hart Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Britannia Sopimusteorian kehittämisestä.
Bengt Holmström.jpg Bengt Holmström Suomen lippu Suomi
2017 Richard Thaler.jpg Richard Thaler Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Behavioristisen taloustieteen tutkimuksesta.
2018 William Nordhaus EM1B6043 (46234132921).jpg William Nordhaus Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Ilmastonmuutoksen liittämisestä pitkän aikavälin makroanalyysiin.
Paul Romer in 2005.jpg Paul Romer Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat Teknologisten innovaatioiden liittämisestä pitkän aikavälin makroanalyysiin.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]