Luettelo Nobelin taloustieteen palkinnon saaneista

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä on luettelo Nobelin taloustieteen palkinnon saaneista


Luettelo Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinnon saajista[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1960-luku1970-luku1980-luku1990-luku2000-luku2010-luku2020-luku

1960-luku[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuosi Palkinnon saaja Maa Palkinnon jakoperusteet
1969 Uio frisch 2006 0025.jpg Ragnar Anton Kittil Frisch  Norja Taloudellisten prosessien dynaamisten mallien kehittämisestä ja soveltamisesta
Jan Tinbergen 1982.jpg Jan Tinbergen  Alankomaat

1970-luku[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuosi Palkinnon saaja Maa Palkinnon jakoperusteet
1970 Paul Samuelson.gif Paul Samuelson  Yhdysvallat Tieteellisestä työstä, jolla hän on kehittänyt staattista ja dynaamista taloudellista teoriaa ja aktiivisesti myötävaikuttanut taloustieteellisen analyysin tason parantumiseen
1971 Simon Kuznets 1971b.jpg Simon Kuznets  Yhdysvallat Taloudellisen kasvun empiirisestä tutkimuksesta, joka on johtanut uuteen ja syvällisempään taloudellisten ja sosiaalisten rakenteiden sekä kehitysprosessin ymmärrykseen.
1972 John Hicks 1972b.jpg John Hicks  Britannia Uraauurtavasta työstä yleisen tasapainoteorian ja hyvinvointiteorian aloilla.
Kenneth Arrow, Stanford University.jpg Kenneth Arrow  Yhdysvallat
1973 Wassily Leontief 1973.jpg Wassily Leontief  Yhdysvallat Panos-tuotosmenetelmän (input-output method) kehittämisestä ja sen soveltamisesta tärkeisiin taloudellisiin ongelmiin.
1974 Gunnar Myrdal - Sveriges styresmän.jpg Gunnar Myrdal  Ruotsi Uraauurtavasta työstä rahateorian ja taloudellisten vaihteluiden alalla sekä taloudellisten, sosiaalisten ja institutionaalisten ilmiöiden analyysista.
Friedrich Hayek portrait.jpg Friedrich Hayek  Itävalta
1975 Leonid Kantorovich 1975.jpg Leonid Kantorovich  Neuvostoliitto Myötävaikutuksesta resurssien optimaalisen allokaation teorian kehittämiseen.
TjallingKoopmans1967.jpg Tjalling Koopmans  Yhdysvallat
1976 Milton Friedman, July 25, 2005.jpg Milton Friedman  Yhdysvallat Saavutuksista kulutusanalyysin, rahahistorian ja -teorian aloilla sekä vakautuspolitiikan vaikeuden osoittamisesta.
1977 Bertil Ohlin.jpg Bertil Ohlin  Ruotsi Uraauurtavasta osallistumisesta kansainvälisen kaupan ja pääomaliikkeiden teorioiden kehitykseen.
James Meade Nobel.jpg James Meade  Britannia
1978 Herbert simon red cropped.jpg Herbert Simon  Yhdysvallat Uraauurtavasta tutkimuksesta taloudellisten organisaatioiden päätöksentekoprosesseista.
1979 Theodore W. Schultz.jpg Theodore Schultz  Yhdysvallat Uraauurtavasta tutkimuksesta taloudellisen kehityksen alalta, erityisesti kehitysmaiden ongelmien osalta.
Arthur Lewis  Saint Lucia

1980-luku[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuosi Palkinnon saaja Maa Palkinnon jakoperusteet
1980 Lawrence Klein  Yhdysvallat Ekonometristen mallien luomisesta ja soveltamisesta taloudellisten vaihteluiden ja talouspolitiikan tutkimuksessa.
1981 James Tobin.png James Tobin  Yhdysvallat Rahoitusmarkkinoiden analyysista ja rahoitusmarkkinoiden sekä kulutuspäätösten, työllisyyden, tuotannon ja hintojen välisten suhteiden tutkimuksesta.
1982 George Stigler  Yhdysvallat Tutkimuksesta yritys- ja markkinarakenteista, markkinoiden toiminnasta ja julkisen säätelyn vaikutuksista.
1983 Debreu, Gérard (1921-2004).jpeg Gerard Debreu  Yhdysvallat Uusien analyyttisten menetelmien kehittämisestä ja yleisen tasapainoteorian uudelleen muokkaamisesta.
1984 Richard Stone  Britannia Perustavanlaatuisesta kansantalouden tilinpidon kehittämisestä ja näin ollen merkittävästä parannuksesta empiirisen taloudellisen analyysin materiaaliin.
1985 Franco Modigliani.jpg Franco Modigliani  Italia/
 Yhdysvallat
Säästämisen ja rahoitusmarkkinoiden tutkimuksesta.
1986 James Buchanan by Atlas network.jpg James Buchanan  Yhdysvallat Sopimusteorian soveltamisesta taloudellisen ja poliittisen päätöksenteon teoriaan.
1987 Robert Solow by Olaf Storbeck.jpg Robert Solow  Yhdysvallat Myötävaikutuksesta taloudellisen kasvun teorioiden kehitykseen.
1988 ALLAIS PN Maurice-24x30-2001b.jpg Maurice Allais  Ranska Myötävaikutuksesta markkinoiden teorian ja resurssien tehokkaan käytön teorian kehittämiseen.
1989 Trygve Haavelmo.jpg Trygve Haavelmo  Norja Ekonometrian todennäköisyysteoriaan perustuvasta kehityksestä ja samanaikaisten taloudellisten rakenteiden tutkimuksesta.

1990-luku[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuosi Palkinnon saaja Maa Palkinnon jakoperusteet
1990 Harry Markowitz  Yhdysvallat Rahoitusteorian kehityksestä.
Merton Miller
William sharpe 2007.jpg William Sharpe
1991 Coase-2008.jpg Ronald Coase  Britannia Transaktiokustannusten ja omistusoikeuksien merkityksen keksimisestä ja selventämisestä talouden institutionaalisen rakenteen ja toiminnan kohdalla.
1992 GaryBecker-May24-2008.jpg Gary Becker  Yhdysvallat Mikrotaloudellisen tutkimuksen aihepiirin laajentamisesta kattamaan laajasti ihmisten käyttäytymistä ja ihmisten välistä toimintaa, mukaan lukien markkinoiden ulkopuolinen käytös.
1993 Robert William Fogel.jpg Robert Fogel  Yhdysvallat Taloushistorian tutkimuksen kehittämisestä soveltamalla talousteoriaa ja laskennallisia menetelmiä taloudellisen ja institutionaalisen muutoksen tutkimukseen.
Douglass North.jpg Douglass North
1994 Reinhard Selten2.jpg Reinhard Selten  Saksa Tasapainotilan analyysista peliteoriassa.
John f nash 20061102 3.jpg John Forbes Nash  Yhdysvallat
John Harsanyi  Unkari/
 Yhdysvallat
1995 Robert Lucas Jr  Yhdysvallat Rationaalisten odotusten hypoteesin kehittämisestä ja soveltamisesta, ja siten kehittämällä makrotaloudellista tutkimusta ja talouspolitiikan ymmärrystä.
1996 Sir James Mirrlees.jpg James Mirrlees  Britannia Taloudellisten kannustimien teorian kehittämisestä epäsymmetrien informaation vallitessa.
William Vickrey  Kanada/
 Yhdysvallat
1997 Robert C. Merton.jpg Robert Merton  Yhdysvallat Johdannaisten arvon määrittämiseen käytetyn optioiden hinnoittelumallin kehittämisestä.
Myron Scholes 2008 in Lindau.png Myron Scholes
1998 Amartya Sen 20071128 cologne.jpg Amartya Sen  Intia Hyvinvoinnin taloustieteen tutkimuksesta.
1999 Rmundell.jpg Robert Mundell  Kanada Raha- ja finanssipolitiikan tutkimuksesta erilaisissa valuuttakurssijärjestelmissä ja optimaalisten valuutta-alueiden analyysista.

2000-luku[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuosi Palkinnon saaja Maa Palkinnon jakoperusteet
2000 James Heckman.jpg James Heckman  Yhdysvallat Valikoituneiden otosten analyysin teorian ja menetelmien kehittämisestä.
McFadden.jpg Daniel McFadden  Yhdysvallat Diskreetin valinnan analyysin teorian ja menetelmien kehittämisestä
2001 George Akerlof.jpg George Akerlof  Yhdysvallat Tutkimuksesta epäsymmetrisen informaation vaikutuksen markkinoihin.
A Michael Spence.jpg Michael Spence
Joseph Stiglitz.jpg Joseph Stiglitz
2002 Daniel Kahneman (3283955327) (cropped).jpg Daniel Kahneman  Israel/
 Yhdysvallat
Psykologisen tutkimuksen liittämisestä talousteoriaan, erityisesti ihmisten päätöksenteon osalta epävarmuuden vallitessa.
VernonSmith2.jpg Vernon Smith  Yhdysvallat Laboratoriotutkimuksen kehittämisestä osana taloudellista tutkimusta erityisesti vaihtoehtoisten markkinamekanismien osalta.
2003 Robert F. Engle.jpg Robert Engle  Yhdysvallat Ajassa muuttuvaa vaihtelua sisältävien taloudellisten aikasarjojen tutkimuksesta.
Clive Granger by Olaf Storbeck.jpg Clive Granger  Britannia
2004 Kydland.jpg Finn E. Kydland  Norja Dynaamisen makrotalousteorian kehityksestä: talouspolitiikan johdonmukaisuus ajassa ja suhdannevaihtelun aiheuttajat.
Edward C. Prescott.jpg Edward C. Prescott  Yhdysvallat
2005 Aumann-1080b.jpg Robert J. Aumann  Israel/
 Yhdysvallat
Ymmärryksen lisääminen konflikteista ja yhteistyöstä peliteoreettisen analyysin avulla.
Thomas Schelling.jpg Thomas Schelling  Yhdysvallat
2006 Edmund Phelps 2008-01-23.jpg Edmund Phelps  Yhdysvallat Makrotalouspolitiikan intertemporaalisten vaihtoehtojen analyysista.
2007 Leonid Hurwicz.jpg Leonid Hurwicz  Yhdysvallat Mekanismin suunnittelun perusteiden kehittämisestä.
Eric Maskin at UCI.jpg Eric Maskin
Myerson roger b print.jpg Roger Myerson
2008 Paul Krugman-press conference Dec 07th, 2008-8.jpg Paul Krugman  Yhdysvallat Kaupan rakenteen ja taloudellisen toiminnan sijainnin analyysista.
2009 Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-30.jpg Elinor Ostrom  Yhdysvallat Talouden hallinnan analyysista.
Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-42.jpg Oliver E. Williamson

2010-luku[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuosi Palkinnon saaja Maa Palkinnon jakoperusteet
2010 Peter Diamond cropped.jpg Peter A. Diamond  Yhdysvallat Työmarkkinoiden etsintä- ja kohtaantoteorian kehittämisestä.
Dale Mortensen.jpg Dale T. Mortensen  Yhdysvallat
Christopher Pissarides.jpg Christopher A. Pissarides  Britannia/
 Kypros
2011 Nobel Prize 2011-Press Conference KVA-DSC 7770.jpg Thomas Sargent  Yhdysvallat Makrotalouden syy-seuraussuhteiden empiirisestä tutkimuksesta.
Nobel Prize 2011-Press Conference KVA-DSC 7720.jpg Christopher A. Sims
2012 Al Roth, Sydney Ideas lecture 2012c.jpg Alvin E. Roth  Yhdysvallat Vakaiden allokaatioiden peliteoriasta ja käytännön markkinamekanismien suunnittelusta.
Shapley, Lloyd (1980).jpg Lloyd Shapley
2013 Eugene Fama at Nobel Prize, 2013.jpg Eugene Fama  Yhdysvallat Arvopaperien hinnoittelun empiirisestä analyysista.
Lars Peter Hansen photo in 2007.jpg Lars Peter Hansen
Robert Shiller - World Economic Forum Annual Meeting 2012.jpg Robert Shiller
2014 Jean Tirole.jpg Jean Tirole  Ranska Markkina-aseman ja sääntelyn analyysistä.
2015 Angus Deaton 0182.jpg Angus Deaton  Yhdistynyt kuningaskunta Kulutuksen, köyhyyden ja hyvinvoinnin analyysistä.
2016 Nobel Laureates 0983 (31117127490).jpg Oliver Hart  Britannia Sopimusteorian kehittämisestä.
Bengt Holmström.jpg Bengt Holmström  Suomi
2017 Richard Thaler.jpg Richard Thaler  Yhdysvallat Behavioristisen taloustieteen tutkimuksesta.
2018 William Nordhaus EM1B6043 (46234132921).jpg William Nordhaus  Yhdysvallat Ilmastonmuutoksen liittämisestä pitkän aikavälin makroanalyysiin.
Paul Romer in 2005.jpg Paul Romer  Yhdysvallat Teknologisten innovaatioiden liittämisestä pitkän aikavälin makroanalyysiin.
2019 FT Goldman Sachs Business Book of the Year Award 2011 (6310827426) (cropped).jpg Abhijit Banerjee  Intia/ Yhdysvallat Kokeellisesta lähestymistavasta köyhyyden lievittämiseksi maailmassa
Esther Duflo - Pop!Tech 2009 - 001.jpg Esther Duflo  Ranska/ Yhdysvallat
Kremer bio.jpg Michael Kremer  Yhdysvallat

2020-luku[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuosi Palkinnon saaja Maa Palkinnon jakoperusteet
2020 Paul Milgrom Headshot.jpg Paul Milgrom  Yhdysvallat Huutokauppateorian ja uusien huutokaupan muotojen kehittämisestä
- Robert B. Wilson
2021[1]

David Card.jpg

David Card  Kanada Työn taloustieteen empiirisestä tutkimuksesta
Joshua Angrist - 2011.jpg Joshua Angrist  Yhdysvallat Kausaalisuhteiden analysoinnin metologian kehittämisestä
Guido Imbens Lemley Lecture 1.jpg Guido Imbens  Alankomaat
2022[2] Ben Bernanke official portrait.jpg Ben Bernanke  Yhdysvallat Pankkien ja finanssikriisien tutkimuksesta
- Douglas Diamond  Yhdysvallat
- Philip Dybvig  Yhdysvallat

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. The Prize in Economic Sciences 2021 (pdf) 10. lokakuuta 2022. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia. Viitattu 11.10.2021. (englanniksi)
  2. The Prize in Economic Sciences 2021 (pdf) 11. lokakuuta 2022. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia. Viitattu 10.10.2022. (englanniksi)