Lineaari-B-kirjoitus

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Pyloksesta löydetty lineaari-B-taulu (PY Ub 1318), joka luettelee eläinten vuotien jakautumista kengän- ja satulantekijöille. Kansallinen arkeologinen museo, Ateena.

Lineaari-B-kirjoitus on Kreikan mantereella ja Kreetan saarella kukoistaneen mykeneläisen kulttuurin noin 1400-luvulta 1100-luvulle eaa. käyttämä lineaarikirjoitusjärjestelmä. Se oli mitä todennäköisimmin kehitetty minolaisen kulttuurin käyttämästä varhaisemmasta lineaari-A-kirjoituksesta. Kirjoituksesta tunnetaan noin 90 tavumerkkiä, erinäisiä numeromerkkejä sekä lisäksi noin 160 logogrammia, jotka tarkoittavat kokonaista sanaa. Lineaari-B:llä kirjoitettu kieli oli kreikan kielen varhaista muotoa, niin kutsuttua mykeneläistä kreikkaa. Kirjoitus selvitettiin vuonna 1952.[1][2]

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lineaari-B-kirjoitus kehittyi lineaari-A:n pohjalta viimeistään LM II -kaudella noin 1425–1390 eaa., kun mykeneläiset sovittivat minolaisen kirjoitusjärjestelmän omaan kieleensä kreikan kieleen.[3][4] Sekä varhaisimmat Knossoksesta löydetyt savitaulut[3] että varhaisin Manner-Kreikasta löydetty taulu ovat ajalta 1425–1370 eaa.[5] Kun kirjoitusjärjestelmä sovitettiin kreikkaan, sen perusideaa ei muutettu, vaikka lineaari-A:lla oli kirjoitettu ilmeisesti aivan erilaista niin kutsuttua minolaista kieltä. Lineaari-B vaikuttaa perustuvan erityisesti MM III -kaudella käytettyyn lineaari-A:n muotoon.[6] Toisaalta se on lainannut joitakin merkkejä myös lineaari-A:ta edeltäneistä niin kutsutuista kreetalaisista hieroglyfeistä, millä perusteella kirjoitusjärjestelmällä saattaa olla useampi kuin yksi lähde.[3]

Knossoksesta löydetty lineaari-B-taulu. Iraklionin arkeologinen museo.

Lineaari-B-kirjoitusta käytettiin mykeneläisen kulttuurin valtapiirin alueella pääasiassa Manner-Kreikan eteläosissa sekä Kreetalla.[2] Kreetalla lineaari-B:tä käytettiin ainakin Knossoksessa ja Kydoniassa, kun saari oli tullut mykeneläisen kulttuurin alaisuuteen.[4] Kirjoitusta käytettiin lineaari-A:n tavoin ainakin kirjanpitoon. Koska kirjoitusmerkkien raapustaminen savitauluihin on epäilemättä ollut hankalaa, oletetaan, että kirjoitusta käytettiin ensisijaisesti muiden kirjoitusmateriaalien yhteydessä, jotka eivät vain ole säilyneet nykyaikaan (esimerkiksi papyrus tai nahka eli pergamentti). Tällöin myös tekstit ovat voineet olla luonteeltaan kirjallisempia. Säilyneet tekstit pitävät sisällään yleensä luetteloita esimerkiksi palatsien varastoissa olleista tavaroista, väestöstä sekä verotuksesta. Luetteloissa luetellaan usein erilaisia tavaroita (maatalous- ja käsityötuotteet yms.) ja kotieläinlajeja (hevoset, lampaat, siat, lehmät yms.) ja näiden lukumääriä tai henkilöiden nimiä. Osa luettelee uskonnollisiin rituaaleihin, kuten uhreihin, tai palatsin seremonioihin käytettyjä aineita, kuten ruokia ja juomia; sadonkorjuuseen (vehnä, ohra, viini, oliiviöljy yms.) liittyviä tietoja; tai esimerkiksi aseita.[4]

Lineaari-B-kirjoitus oli käytössä noin vuoteen 1200 eaa. saakka. Kirjoitustaito katosi mykeneläisen kulttuurin sorruttua, koska se oli ilmeisesti vain pienen palatsikeskusten yhteydessä toimineen harjaantuneen kirjuriluokan hallussa. Kirjanpitoon käytetyt savitaulut kovettuivat mykeneläisten palatsien tuhoutuessa tulipaloissa, minkä seurauksena ne ovat säilyneet nykyaikaan.[1]

Teksteistä on tunnistettu lukuisia tavallisia kreikan kielen sanoja, joista osa on säilynyt lähes samanlaisina muinaiskreikkaan ja joskus jopa nykykreikkaan asti. Teksteistä on tunnistettavissa myös lukuisia henkilönnimiä sekä paikannimiä, mukaan lukien ko-no-so (Knossos) ja a-mi-ni-so (Amnisos).[4]

Löydöt ja tulkinta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ensimmäiset lineaari-B-tekstit löysi Sir Arthur Evans Knossoksesta vuonna 1900.[7] Myöhemmin on tehty lisää löytöjä muun muassa Pyloksen Nestorin palatsissa, Mykenessä, Tirynsissä, Orkhomenoksessa ja Thebassa.[1] Nykyään tutkijoiden käytettävissä on useita tuhansia lineaari-B:llä kirjoitettuja tekstejä. Suurin osa niistä on savitauluja, jotka sisältävät luetteloita palatsien ja temppeleiden varastoissa olleista tavaroista.

Mykenen nk. Sfinksien talosta löydetty lineaari-B-taulu (MY Ge 604), joka luettelee maataloustuotteita (erityisesti yrttejä kuten kumina, korianteri, fenkoli, seesami ja mahdollisesti sahrami) sekä henkilönnimiä. Kansallinen arkeologinen museo.

Kirjoituksen tulkinta oli pitkään epäselvä, eikä myöskään ollut varmuutta siitä, mitä kieltä tekstit edustivat. Aluksi monet arvelivat sitä minolaiseksi kieleksi. Joidenkin logogrammien merkitys näytti alusta alkaen suhteellisen selvältä (esimerkiksi ”mies”, ”nainen”, ”hevonen”, ”vaunut”), ja 1950-luvun alussa amerikkalainen Emmett L. Bennett onnistui identifioimaan numeromerkit sekä mittoja ja painoja edustavat merkit. Lisäksi Alice Kober pystyi osoittamaan, että kyse oli taivutetusta kielestä. Varsinaisen läpimurron teki kuitenkin vuonna 1952 brittiläinen arkkitehti Michael Ventris hänen maanmiehensä, muinaiskreikan murteiden asiantuntijan John Chadwickin avustamana.[8][9]

Osoittautui, että kieli ei ollutkaan minolaista kieltä vaan muinaiskreikan varhaista muotoa, jota kutsutaan mykeneläiseksi kreikaksi. Koska kirjoitusjärjestelmä ei kuitenkaan oikeastaan soveltunut kovin hyvin kreikan kielen kirjoittamiseen, vaan monet sanat saivat siinä hyvin erikoisen muodon, monet tutkijat aluksi epäilivät Ventrisin ja Chadwickin tulkinnan paikkansapitävyyttä. Heidän tulkintansa tuli yleisesti hyväksytyksi vasta vuonna 1953 sen jälkeen kun Pyloksesta oli löytynyt savitaulu (PY Ta 641),[10] jossa tripodia eli kolmijalkaa esittävä kuvamerkki Linear B Ideogram B201.svg esiintyi tavumerkkien Linear B Tiripo.svg ti-ri-po (yksikkö, tripos) kanssa, ja toinen samanlainen kuvamerkki tavumerkkien Linear B Tiripode.svg ti-ri-po-de (duaali, tripode) ja numeron kaksi Linear AB 00001.svgLinear AB 00001.svg kanssa. Taulu sisälsi myös muiden astioiden kuvia yhdessä niitä vastaavien sanojen kanssa. Koska kaikki sanat olivat Ventrisin tulkinnalla luettavissa kreikkana ja ne oli myös taivutettu oikein arkaaisissa taivutusmuodoissa, oli käytännössä todistettu, että kieli todella oli kreikkaa, eikä kyse ollut pelkästään sattumasta tai yksittäisistä lainasanoista.[8]

Nykyisin tekstit ovat merkittävä lähde mykeneläisen kulttuurin, hallinnon, talouden ja uskonnon tuntemiselle sekä jossain määrin myös kreikan kielen kehityksen hahmottamisen kannalta. Ne antavat tietoa ajan taloudellisista oloista sekä mykeneläisen uskonnon jumalista ja uhritoimituksista. Tekstit ovat arvokkaita myös siksi, että ne ovat varhaisimpia kreikankielisiä kirjallisia lähteitä ja edeltävät varhaisimpia tunnettuja piirtokirjoituksia (mm. Dipylon-piirtokirjoitus, Pithekussain Nestorin malja) sekä Homeroksen ja Hesiodoksen eeposten tekstejä noin 500 vuodella. Tekstien luonteen vuoksi niillä ei kuitenkaan ole erityistä kirjallista arvoa, eikä niistä ole juurikaan hyötyä historiallisten tapahtumien tuntemisen kannalta.[1][11]

Tunnetut tekstit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lineaari-B-tekstejä tunnetaan yli 4 600 kappaletta. Niissä esiintyy yhteensä noin 57 000 yksittäistä kirjoitusmerkkiä.[3]

Merkittävimmät lineaari-B-tekstien löytöpaikat ovat (tiedot vuodelta 2016):[12]

Lyhenne Löytöpaikka Lukumäärä / tyyppi
ARM Arménoi Ruukkuja
DIM Dimíni 1 taulu sekä ruukkuja
EL Eleusis Ruukkuja
GL Gla Ruukkuja
HV Ágios Vasíleios (Xirokámpi, Lakonia) 5 taulua
IK Íklaina 1 taulu
KH Kydonia (Chaniá) 7 taulua sekä ruukkuja
KN Knossos 4 162 taulua sekä ruukkuja
KR Kreusis (Livadóstra) Ruukkuja
MA Mália Ruukkuja
MAM Mameloúkoksen luola (Perivólia, Kíssamos) Ruukkuja
MED Medeon 1 sinettileimasin
MI Mideia 4 taulua sekä ruukkuja
MY Mykene 86 taulua sekä ruukkuja
OR Orkhomenos Ruukkuja
PY Pylos 1 007 taulua
TH Theba 363 taulua sekä ruukkuja
TI Tiryns 27 taulua
VOL Vólos 2 taulua

Kirjoitusmerkit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lineaari-B-merkkeihin kuuluu noin 90 tavumerkkiä, noin 160 kokonaista sanaa ilmaisevaa logogrammia (ideogrammia) sekä joukko numeromerkkejä. Kirjoitus kulkee vasemmalta oikealle. Kirjoitusmerkit koostuvat erilaisista viivoista ja muista, usein suhteellisen monimutkaisista muodoista. Kaikkien merkkien tulkinta ei ole nykyäänkään varma. Merkkien tarkasta ääntämyksestä voidaan yleensä esittää korkeintaan valistuneita arvauksia.

Kaikki tavumerkit ilmaisevat avoimia tavuja, toisin sanoen joko yksittäisiä vokaaleita tai konsonantin ja vokaalin muodostamia tavuja (esim. a e i o u, ka ke ki ko ku jne.; vertaa japanin kanat). Tällaisena kirjoitusjärjestelmä ei sovi täysin kreikan kirjoittamiseen, sillä kaikkia konsonanttiklustereita ei voida kuvata, ja sanoihin tulee ”ylimääräisiä” vokaaleita. Sanan lopussa olevat konsonantit jätetään usein pois. Lisäksi kirjoituksesta puuttui joitakin merkkejä, jotka olivat kreikan kannalta periaatteessa tarpeen; kirjoituksessa ei tehty eroa [k]-, [kh]-, ja [g]-äänteiden, [r]- ja [l]-äänteiden, [t]- ja [th]-äänteiden eikä [p]-, [b]- ja [f]- ([ph]-) äänteiden välillä. Näitä ilmaisevat tavumerkit, jotka alkavat k:lla, r:llä, t:llä ja p:llä. Äänteet [kw] ja [gw] ilmaistin q:lla. Kirjoituksella ei myöskään kyetä ilmaisemaan sanojen taivutusta kokonaisuudessaan. Lopputuloksena syntyvät sanat ovat usein monitulkintaisia.[1][2]

Logogrammeista suuri osa on kuvamerkkejä, jotka kuvaavat kohdettaan. Ne esittävät esimerkiksi ihmisiä, kotieläimiä (esim. lammas, lehmä, sika), kauppatavaroita (esim. villa, oliiviöljy, kulta), aseita ja muita sotavarusteita (esim. miekka, kypärä, vaunut), käyttöesineitä, kuten erilaisia astioita, sekä mittoja. Logogrammit esiintyvät luetteloissa usein ennen numeromerkkejä. Osa logogrammeista on samoja kuin tavumerkit; esimerkiksi lammasta tarkoittava merkki 105 on myös tavua qi ilmaiseva merkki *21. Osassa logogrammeja käytetään sanan alkutavua vastaavaa tavumerkkiä kokonaisen sanan ilmaisemiseen; näin esimerkiksi tavumerkki ku ilmaisee luetteloissa myös sanaa ku-mi-no (”kumina”) ja tavumerkki ma sanaa ma-ra-tu-wo (”fenkoli”). Joissakin tapauksissa yhteys saattaa perustua lineaari-A:han ja sen taustalla olleeseen minolaiseen kieleen; esimerkiksi lammasta ilmaisee tavumerkki qi, kun taas mykeneläisellä kreikalla ”lammas” olisi owis.[2] Osa logogrammeista on ligatuureja, jotka yhdistävät kaksi tavumerkkiä; tällainen on esimerkiksi ”juustoa” tarkoittava logogrammi TURO2, jossa tavumerkeistä tu ja ro (tyroi, ”juusto(t)”) on muodostettu yksi merkki.

Numeromerkit ilmaisevat kymmenjärjestelmän lukuja. Ne ovat yhteiset lineaari-A:n ja Kyproksella käytetyn niin kutsutun kyproslaisen kirjoituksen kanssa. Perusmerkit ilmaisevat lukuja 1, 10, 100, 1 000 ja 10 000. Niitä yhdistellään ja toistetaan halutun luvun ilmaisemiseksi.[2]

Merkkien käyttö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Esimerkki merkkien sovittamisesta mykeneläiseen kreikan kieleen:[2]

Linear B Kumino.svg  ku-mi-no  *kuminon  ”kumina”
Linear B Kunaja.svg  ku-na-ja  *gynaia  ”nainen”
Linear B Kuruso.svg  ku-ru-so  *khrysos  ”kulta”
Mykenen nk. Öljykauppiaan talosta löydetty lineaari-B-taulu (MY Oe 106). Taulun toisella puolella on kirjoitusta, jossa luetellaan, kuinka paljon villaa tulee värjätä. Taulun toisella puolella on miestä esittävä piirros.

Esimerkki lineaari-B-taulun MY Oe 106 (oheisessa kuvassa) tekstistä, joka käyttää tavumerkkejä, logogrammeja ja numeromerkkejä:[13][14]

Linear B Tablet MY Oe 106 line 1.svg to-te-we-ja-se-we ko-ro-to LANA 1 to-te-we-ja-se-we:lle [= tuntematon miehen nimi ja/tai ammatti][15] yksi värjätty talja (villaa).”
Linear B Tablet MY Oe 106 line 2.svg o-te-ra tu-ka-te-re LANA 1 o-te-ra:n (tai :lle) [= tuntematon naisen nimi] tyttärelle yksi talja.”
Linear B Tablet MY Oe 106 line 3.svg i-ta-da-wa LANA 2 i-ta-da-wa:lle [= tuntematon naisen nimi] kaksi taljaa.”

Tavumerkit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lineaari-B:n perusmerkit, tavumerkit, järjestetään tyypillisesti alla olevaksi taulukoksi.[2][16] Taulukossa tavujen alkukonsonantit esitetään vasemmassa laidassa ja vokaalit ylälaidassa. Kunkin merkin ohessa esitetään transkriptio (joka ei välttämättä kuvaa ääntämistä) sekä Bennettin merkistä käyttämä numero. Numeron merkitseminen tähdellä on peräisin Ventrisiltä ja Chadwickilta. Kun merkin transkriptiota ei tunneta, merkkiin viitataan Bennettin numeroilla.

Tavumerkit, transkriptio ja Bennettin numero
-a -e -i -o -u
Linear B Syllable B008 A.svg a

*08

Linear B Syllable B038 E.svg e

*38

Linear B Syllable B028 I.svg i

*28

Linear B Syllable B061 O.svg o

*61

Linear B Syllable B010 U.svg u

*10

d- Linear B Syllable B001 DA.svg da

*01

Linear B Syllable B045 DE.svg de

*45

Linear B Syllable B007 DI.svg di

*07

Linear B Syllable B014 DO.svg do

*14

Linear B Syllable B051 DU.svg du

*51

j- Linear B Syllable B057 JA.svg ja

*57

Linear B Syllable B046 JE.svg je

*46

Linear B Syllable B036 JO.svg jo

*36

k- Linear B Syllable B077 KA.svg ka

*77

Linear B Syllable B044 KE.svg ke

*44

Linear B Syllable B067 KI.svg ki

*67

Linear B Syllable B070 KO.svg ko

*70

Linear B Syllable B081 KU.svg ku

*81

m- Linear B Syllable B080 MA.svg ma

*80

Linear B Syllable B013 ME.svg me

*13

Linear B Syllable B073 MI.svg mi

*73

Linear B Syllable B015 MO.svg mo

*15

Linear B Syllable B023 MU.svg mu

*23

n- Linear B Syllable B006 NA.svg na

*06

Linear B Syllable B024 NE.svg ne

*24

Linear B Syllable B030 NI.svg ni

*30

Linear B Syllable B052 NO.svg no

*52

Linear B Syllable B055 NU.svg nu

*55

p- Linear B Syllable B003 PA.svg pa

*03

Linear B Syllable B072 PE.svg pe

*72

Linear B Syllable B039 PI.svg pi

*39

Linear B Syllable B011 PO.svg po

*11

Linear B Syllable B050 PU.svg pu

*50

q- Linear B Syllable B016 QA.svg qa

*16

Linear B Syllable B078 QE.svg qe

*78

Linear B Syllable B021 QI.svg qi

*21

Linear B Syllable B032 QO.svg qo

*32

r- Linear B Syllable B060 RA.svg ra

*60

Linear B Syllable B028 RE.svg re

*27

Linear B Syllable B053 RI.svg ri

*53

Linear B Syllable B002 RO.svg ro

*02

Linear B Syllable B026 RU.svg ru

*26

s- Linear B Syllable B031 SA.svg sa

*31

Linear B Syllable B009 SE.svg se

*09

Linear B Syllable B041 SI.svg si

*41

Linear B Syllable B012 SO.svg so

*12

Linear B Syllable B058 SU.svg su

*58

t- Linear B Syllable B059 TA.svg ta

*59

Linear B Syllable B004 TE.svg te

*04

Linear B Syllable B037 TI.svg ti

*37

Linear B Syllable B005 TO.svg to

*05

Linear B Syllable B069 TU.svg tu

*69

w- Linear B Syllable B054 WA.svg wa

*54

Linear B Syllable B075 WE.svg we

*75

Linear B Syllable B040 WI.svg wi

*40

Linear B Syllable B042 WO.svg wo

*42

z- Linear B Syllable B017 ZA.svg za

*17

Linear B Syllable B074 ZE.svg ze

*74

Linear B Syllable B020 ZO.svg zo

*20

Erikoismerkit ja tuntemattomat merkit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Erikoismerkkejä on käytetty ilmeisesti sanan kirjoitusasun selventämiseen ja diftongien merkitsemiseen.[2]

Erikoismerkit
Merkki Linear B Syllable B025 A2.svg Linear B Syllable B043 A3.svg Linear B Syllable B085 AU.svg Linear B Syllable B071 DWE.svg Linear B Syllable B090 DWO.svg Linear B Syllable B048 NWA.svg Linear B Syllable B062 PTE.svg Linear B Syllable B029 PU2.svg Linear B Syllable B076 RA2.svg Linear B Syllable B033 RA3.svg Linear B Syllable B068 RO2.svg Linear B Syllable B066 TA2.svg Linear B Syllable B087 TWE.svg Linear B Syllable B091 TWO.svg
Transkriptio a2 (ha) a3 (ai) au dwe dwo nwa pte pu2 (phu) ra2 (rya) ra3 (rai) ro2 (ryo) ta2 (tya) twe two
Bennettin numero *25 *43 *85 *71 *90 *48 *62 *29 *76 *33 *68 *66 *87 *91

Seuraavia merkkejä ei ole varmuudella tunnistettu; ne ilmaisevat mahdollisesti joitakin toistaiseksi tuntemattomia, taulukosta puuttuvia tavuja:

Tuntemattomat merkit
Merkki Linear B Symbol B018.svg Linear B Symbol B019.svg Linear B Symbol B022.svg Linear B Symbol B034.svg Linear B Symbol B047.svg Linear B Symbol B049.svg Linear B Symbol B056.svg Linear B Symbol B063.svg Linear B Symbol B064.svg Linear B Syllable B065 JU.svg Linear B Symbol B079.svg Linear B Symbol B082.svg Linear B Symbol B083.svg Linear B Symbol B086.svg Linear B Symbol B089.svg
Transkriptio *18 *19 *22 *34 *35 *47 *49 pa3? *63 swi? ju? zu? swa? *83 *86 *89
Bennettin numero *18 *19 *22 *34 *35 *47 *49 *56 *63 *64 *65 *79 *82 *83 *86 *89

Kuvamerkit ja muut logogrammit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Keskeisimmät kuvamerkit on lueteltu alla (luettelosta puuttuu osa muunnelmista ja ligatuureista).[17][16] Transkriptioissa kuvamerkit ilmaistaan isoilla kirjaimilla kirjoitetulla CIPEM-nimellä, joka perustuu yleensä latinaan.

Kuvamerkit
Merkki Bennettin
numero
CIPEM-
nimi
Merkitys
Ihmiset ja eläimet
Linear B Ideogram B100 Man.svg 100 A- VIR
vir
mies
Linear B Ideogram B102 Woman.svg 102 A- MUL
mulier
nainen
Linear B Ideogram B104 Deer.svg 104 Cn CERV
cervus
kauris
Linear B Ideogram B105 Equid.svg 105 Ca S- EQU
equus
hevonen
Linear B Ideogram B105F Mare.svg 105 Ca EQUf tamma
Linear B Ideogram B105M Stallion.svg 105 Ca EQUm ori
Linear B Syllable B021 QI.svg 106
QI
*21
OVIS
ovis
lammas
Linear B Syllable B075 WE.svg
WE
*75
we-ka-ta
bous ergatēs
”työskentelevä” eli kuohittu eläin[18] / härkä?
Linear B Ideogram B106F Ewe.svg 106b C- D- OVISf uuhi
Linear B Ideogram B106M Ram.svg 106a C- D- OVISm pässi
Linear B Symbol B022.svg 107
RA
*22
CAP
capra
vuohi
Linear B Ideogram B107F She-Goat.svg 107b C- Mc CAPf kuttu
Linear B Ideogram B107M He-Goat.svg 107a C- CAPm pukki
Linear B Syllable B085 AU.svg 108
AU
*85 C-
SUS
sūs
sika
Linear B Ideogram B108F Sow.svg 108b C- SUSf emakko
Linear B Ideogram B108M Boar.svg 108a C- SUSm karju
Linear B Syllable B023 MU.svg 109
MU
*23 C-
BOS
bōs
nauta
Linear B Ideogram B109F Cow.svg 109b C- BOSf lehmä
Linear B Ideogram B109M Bull.svg 109a C- BOSm härkä
Mitat
Linear B Ideogram B110 Metrogram Z.svg 110 Z
kotylai
tilavuusmitta, kupillinen?[19]
Linear B Ideogram B111 Metrogram V.svg 111 V
khoinikes
tilavuusmitta
Linear B Ideogram B112 Metrogram T.svg 112 T kuiva-ainemitta
Linear B Ideogram B113 Metrogram S.svg 113 S nestemitta
Linear B Ideogram B114 Metrogram Q.svg 114 Q painomitta
Linear B Syllable B021 QI.svg *21 painomitta
Linear B Syllable B002 RO.svg *02 painomitta
Linear B Ideogram B115 Metrogram P.svg 115 P painomitta
Linear B Ideogram B116 Metrogram N.svg 116 N painomitta
Linear B Ideogram B117 Metrogram M.svg 117 M
dimnaion
painomitta, kaksi minaa?[19]
Linear B Ideogram B118 Metrogram L.svg 118 L
talanton
painomitta, talentti?
Linear B Syllable B072 PE.svg *72 G- nippu tai joukko?
Linear B Syllable B074 ZE.svg *74 S- pari
Linear B Syllable B015 MO.svg *15 S- yksittäinen
Linear B Syllable B061 O.svg *61 vajaus
Kuiva-ainemitoilla lasketut
Linear B Ideogram B120 Wheat.svg 120 E- F- GRA
grānum
vehnä
Linear B Ideogram B121 Barley.svg 121 F- HORD
hordeum
ohra
Linear B Ideogram B122 Olive.svg 122 F- U- OLIV
olīva
oliivi
Linear B Syllable B030 NI.svg NI
*30 F
FICUS viikuna
Linear B Syllable B065 JU.svg *65 FARINA viljaa, jauhoja tai jyviä?
Linear B Ideogram B123 Spice.svg 123 G- Un AROM
arōma
mauste
Linear B Syllable B070 KO.svg KO
*70 G-
korianteri
Linear B Syllable B031 SA.svg SA
*31 G-
seesami
Linear B Syllable B081 KU.svg KU
*81 G-
kumina
Linear B Syllable B009 SE.svg SE
*09 G-
selleri
Linear B Syllable B080 MA.svg MA
*80 G-
fenkoli
Linear B Ideogram B124 Cyperus.svg 124 G- PYC cyperus ((säde)kaisla), vasemmalle osoittava muunnelma
Linear B Ideogram B125 Cyperus.svg 125 F- CYP cyperus ((säde)kaisla)
Linear B Monogram B127 Kapo.svg 127 Un KAPO hedelmä?
Linear B Monogram B128 Kanako.svg 128 G- KANAKO saflori
Nestemitoilla lasketut
Linear B Ideogram B130 Oil.svg 130 OLE
ŏlĕum
öljy
Linear B Ideogram B131 Wine.svg 131 VIN
vinum
viini
Linear B Ideogram B132.svg 132 ?
Linear B Monogram B133 Arepa.svg 133 AREPA voide
Linear B Monogram B135 Meri.svg 135 MERI hunaja
Painon mukaan lasketut
Linear B Ideogram B140 Bronze.svg 140 AES
aes
pronssi, vaski
Linear B Ideogram B141 Gold.svg 141 AUR
aurum
kulta
Linear B Ideogram B142.svg 142 ?
Painon mukaan tai kappaleittain lasketut
Linear B Ideogram B145 Wool.svg 145 LANA
lana
villa
Linear B Ideogram B146.svg 146 ?
Kappaleittain lasketut
Linear B Ideogram B150.svg 150 ?
Linear B Ideogram B151 Horn.svg 151 CORN
cornū
sarvi
Linear B Ideogram B152.svg 152 ?
Linear B Ideogram B153.svg 153 ?
Linear B Ideogram B154.svg 154 ?
Linear B Ideogram B155.svg 155 ?
Linear B Monogram B156 Turo2.svg 156 TURO2 juusto
Linear B Ideogram B157.svg 157 ?
Linear B Ideogram B158.svg 158 ?
Linear B Ideogram B159 Cloth.svg 159 TELA
tela
kangas
Linear B Ideogram B160.svg 160 ?
Linear B Ideogram B161.svg 161 ?
Linear B Ideogram B162 Garment.svg 162 TUN
tunica
vaate
Linear B Ideogram B163 Armour.svg 163 ARM
arma
haarniska
Linear B Ideogram B164.svg 164 ?
Linear B Ideogram B165.svg 165 ?
Linear B Ideogram B166.svg 166 ?
Linear B Ideogram B167.svg 167 ?
Linear B Ideogram B168.svg 168 ?
Linear B Ideogram B169.svg 169 ?
Linear B Ideogram B170.svg 170 ?
Linear B Ideogram B171.svg 171 ?
Linear B Ideogram B172.svg 172 ?
Linear B Ideogram B173 Month.svg 173 LUNA
luna
kuukausi
Linear B Ideogram B174.svg 174 ?
Linear B Ideogram B176 Tree.svg 176 ARB
arbor
puu
Linear B Ideogram B177.svg 177 ?
Linear B Ideogram B178.svg 178 ?
Linear B Ideogram B179.svg 179 ?
Linear B Ideogram B180.svg 180 ?
Linear B Ideogram B181.svg 181 ?
Linear B Ideogram B182.svg 182 ?
Linear B Ideogram B183.svg 183 ?
Linear B Ideogram B184.svg 184 ?
Linear B Ideogram B185.svg 185 ?
Linear B Ideogram B189.svg 189 ?
Linear B Ideogram B190.svg 190 ?
Linear B Ideogram B191 Helmet.svg 191 GAL
galea
kypärä
Astiat ja huonekalut
Linear B Ideogram B200.svg 200
sartāgo
paistinpannu
Linear B Ideogram B201.svg 201 TRI
tripūs
tripodipata
Linear B Ideogram B202.svg 202
pōculum
pikari?
Linear B Ideogram B203.svg 203
urceus
pithos
Linear B Ideogram B204.svg 204 Ta
hirnea
kannu
Linear B Ideogram B205.svg 205 K Tn
hirnula
kannu
Linear B Ideogram B206.svg 206 HYD
hydria
hydria
Linear B Ideogram B207.svg 207 tripodiamfora
Linear B Ideogram B208.svg 208 PAT
patera
malja
Linear B Ideogram B209.svg 209 AMPH
amphora
amfora
Linear B Ideogram B210.svg 210 amfora
Linear B Ideogram B211.svg 211 vesimalja
Linear B Ideogram B212.svg 212 SIT
situla
vesikannu
Linear B Ideogram B213.svg 213 LANX
lanx
keittoastia
Linear B Ideogram B214.svg 214 ?
Linear B Ideogram B215.svg 215 ?
Linear B Ideogram B216.svg 216 malja?
Linear B Ideogram B217.svg 217 ?
Linear B Ideogram B218.svg 218 ?
Linear B Ideogram B219.svg 219 ?
Linear B Ideogram B220 Footstool.svg 220 Ta
scamnum
jakkara, penkki
Linear B Ideogram B221.svg 221 ?
Linear B Ideogram B222.svg 222 ?
Linear B Ideogram B225 Bathtub.svg 225 ALV
alveus
kylpyamme
Linear B Ideogram B226.svg 226 ?
Linear B Ideogram B227.svg 227 häränpäärhyton?
Linear B Ideogram B228.svg 228 ?
Linear B Ideogram B229.svg 229 ?
Aseet
Linear B Ideogram B230 Spear.svg 230 R HAS
hasta
keihäs
Linear B Ideogram B231 Arrow.svg 231 R SAG
sagitta
nuoli
Linear B Ideogram B232.svg 232 Ta *232 ?
Linear B Ideogram B233 Sword.svg 233 Ra PUG
pugio
tikari
Linear B Ideogram B234.svg 234 GLA
gladius
miekka
Linear B Ideogram B236.svg 236 ?
Vaunut
Linear B Ideogram B240 Wheeled Chariot.svg 240 Sc BIG
biga
pyörälliset vaunut
Linear B Ideogram B241 Chariot.svg 241 Sd Se CUR
currus
pyörättömät vaunut
Linear B Ideogram B242 Chariot Frame.svg 242 Sf Sg CAPS
capsus
vaunujen runko
Linear B Ideogram B243 Wheel.svg 243 Sa So ROTA
rota
pyörä
Muita
Linear B Ideogram B245.svg 245 ?
Linear B Ideogram B246.svg 246 ?
Linear B Ideogram B247 Dipte.svg 247 DIPTE ?
Linear B Ideogram B248.svg 248 ?
Linear B Ideogram B249.svg 249 ?
Linear B Ideogram B250.svg 250 ?
Linear B Ideogram B251.svg 251 ?
Linear B Ideogram B252.svg 252 ?
Linear B Ideogram B253.svg 253 ?
Linear B Ideogram B254 Dart.svg 254 JAC
jaculum
nuoli
Linear B Ideogram B255.svg 255 ?
Linear B Ideogram B256.svg 256 ?
Linear B Ideogram B257.svg 257 ?
Linear B Ideogram B258.svg 258 ?
Linear B Ideogram B259.svg 259 ?
Linear B Ideogram B305.svg 305 ?

Numeromerkit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Merkki Luku
Linear AB 00001.svg 1
Linear AB 00010.svg 10
Linear AB 00100.svg 100
Linear AB 01000.svg 1 000
Linear AB 10000.svg 10 000

Unicode[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lineaari-B-merkit on sisällytetty osittain Unicode-merkistöstandardiin versiossa 4.0. Tavumerkit muodostavat Unicode-merkit U+10000–U+1007F, kuvamerkit Unicode-merkit U+10080–U+100FF ja numeromerkit Unicode-merkit U+10100–U+1013F.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b c d e Castrén, Paavo & Pietilä-Castrén, Leena: ”Lineaarikirjoitus”, Antiikin käsikirja, s. 305–306. Helsinki: Otava, 2000. ISBN 951-1-12387-4.
 2. a b c d e f g h Linear B Ancient Scripts. Viitattu 4.1.2016.
 3. a b c d Younger, John G.: Linear A Texts in phonetic transcription The University of Kansas. Viitattu 4.1.2016.
 4. a b c d Bronze Age Writing on Crete: Hieroglyphs, Linear A, and Linear B. Athena Review, 2003, 3. vsk, nro 3: Minoan Crete. Artikkelin verkkoversio. (Arkistoitu – Internet Archive)
 5. Linear B Tablet Iklaina Archaeological Project. Viitattu 12.1.2016.
 6. Packard, David W.: Minoan Linear A, s. 19–25. University of California Press, 1974. ISBN 0520025806. Teoksen verkkoversio.
 7. Ventris & Chadwick 1973, s. xxi.
 8. a b Gnanadesikan, Amalia E.: The Writing Revolution: Cuneiform to the Internet, s. 99–100. The Language Library 25. John Wiley & Sons, 2011. ISBN 1444359851. Teoksen verkkoversio.
 9. Linear B Omniglot. Viitattu 4.1.2016.
 10. Clay Tablet (Ta 641) National Archive of Monuments. Ministry of Culture and Sports. Viitattu 4.1.2016.
 11. Castrén, Paavo: Uusi antiikin historia, s. 38. Helsinki: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-21594-3.
 12. Damos - Database of Mycenaean at Oslo .hf.uio.no. Viitattu 4.1.2016.
 13. Varias García, Carlos: ”The Palace of Mycenae in LH IIIB2 According to the Documents in Linear B: A General Description”. Teoksessa Deger-Jalkotzy, S. & Hiller, S. & Panagl, O (toim.): Floreant Studia Mycenaea, s. 597–598, alaviite 8. Akten des X. Internationalen Mykenologischen Colloquiums in Salzburg vom 1.-5. Mai 1995. Band II. Viena: Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1999.
 14. Varias García, Carlos: Destiñendo la lana micénica: ka-sa-to y a-ko-ro-ta en las tablillas MY Oe 113, Oe 115 y Go 610*. Faventia, 2008, 30. vsk, nro 1–2, s. 59–61. Artikkelin verkkoversio.
 15. Ilmaisu to-te-we-ja-se-we on tulkittu ainakin kolmella tavalla: 1) henkilönnimenä; 2) ammattina to-te-we (storteus, kankaantekijä?) + henkilönnimenä ja-se-we (Iaseus?); ja 3) henkilönnimenä to-te-we (Tot(h)eus?) + ammattina tai paikkaa ilmaisevana nimenä ja-se-we (Varias 1999).
 16. a b Linear B - List of Symbols Mnamon. Ancient writing systems in the Mediterranean. Viitattu 4.1.2016.
 17. Ventris & Chadwick 1973.
 18. we-ka-ta Minoan Linear A & Mycenaean Linear B. Viitattu 4.1.2016.
 19. a b Chadwick, John: The Mycenaean World, s. 102–105. Cambridge University Press, 1976. ISBN 0521290376. Teoksen verkkoversio.

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Chadwick, John: The Decipherment of Linear B. Cambridge University Press, 1958, 2. painos 1990. ISBN 0-521-39830-4.
 • Chadwick, John: Linear B and Related Scripts; "Reading the Past". 3. painos. University of California Press/British Museum, 1997. ISBN 0-520-06019-9.
 • Duhoux, Yves & Morpurgo Davies, Anna (eds.): A companion to Linear B. Mycenaean Greek texts and their world. Louvain: Peeters, 2008. ISBN 978-90-429-1848-1.
 • Fox, Margalit: The Riddle of the Labyrinth: The Quest to Crack an Ancient Code. Ecco, 2013. ISBN 978-0062228833.
 • Ventris, Michael & Chadwick, John: Evidence for Greek Dialect in the Mycenaean Archives. The Journal of Hellenic Studies, 1953, 73. vsk, s. 84-103. Artikkelin verkkoversio. Artikkeli, jossa Ventris ja Chadwick julkaisivat löytönsä.
 • Ventris, Michael & Chadwick, John: Documents in Mycenaean Greek. Cambridge University Press, 1956, 2. painos 1973. ISBN 0-521-08558-6.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]