Liahona

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Liahona on Mormonin kirjassa ja myöhempien aikojen pyhien traditiossa Jumalan laatima ja lahjoittama laite, joka osoittaa suuntaa. Alman kirjan 37:38 (ainut jae, jossa Liahona mainitaan nimeltä) mukaan sana tarkoittaa kompassia (engl. a compass, Mormonin kirjan suomalainen käännös käyttää sanaa "suunnannäyttäjä") - laitetta, joka kuitenkin oli tuon ajan heprealaisille tuntematon. Laitteen kuvauksesta Mormonin kirjassa selviää, ettei se toiminut magneettisen kompassin tavoin.

Osa artikkelisarjaa
Mormonismi

USVA headstone emb-11.svg

Historia

Joseph Smith
Ensimmäinen näky
Urim ja tummim· Oliver Cowdery
Martin Harris · David Whitmer
Brigham Young · Sidney Rigdon

Oppi ja rituaalit

Jumala · Pelastussuunnitelma
Oppi kirkosta · Kaste
Sakramentti
Konfirmaatio · Endaumentti
Sinetöinti · Pappeus
Avioliitto · Perhe
Moniavioisuus
Viisauden sana
Jumalanpalvelus · Sijaistoimitukset
Valmistavat toimitukset

Pyhät tekstit ja muut julkaisut

Mormonin kirja · Raamattu
Oppi ja liitot · Kallisarvoinen helmi

Toimintatavat ja kulttuuri

Temppeli · Lähetystyö
Apujärjestö · Pyhäkoulu
Apuyhdistys · Alkeisyhdistys
Nuoret miehet · Nuoret naiset

Organisaatio ja johtaminen

MAP-kirkko · MAP-presidentti
Ensimmäinen presidenttikunta
Kaksitoista apostolia
Apostoli · Seitsenkymmenet
Johtava piispakunta
Yleisauktoriteetit
Vaarna · Ylipappi
Piispa

Katso myös

Kritiikki · Jäsenmäärä
Mormonismi Suomessa

n  k  m
Teemasivu

Mormonin kirjan mukaan Liahona löydettiin eräänä aamuna Lehin teltan ovelta (1. Nefi 16:10). Jumala oli tätä ennen käskenyt Lehiä muuttamaan pois Jerusalemista Arabian autiomaahan, koska Jumala aikoi hävittää Jerusalemin. 1. Nefin kirjan mukaan Liahona oli taidokkaasti tehty pronssipallo, jossa oli kaksi osoitinta. Toinen osoittimista osoitti Lehille ja hänen perheelleen tien, jota kulkea. Myöhemmin se johti heidät Amerikan mantereelle. Toisen osoittimen funktio ei tule selvästi esiin. Liahona toimi "uskon ja taitavuuden" mukaan (1. Nefi 16:28). Kun Lehin jälkeläiset olivat uskollisia Jumalalle ja Hänen käskyilleen, Liahona johti heitä, mutta heidän luopuessaan Jumalasta Liahona lakkasi toimimasta (1. Nefi 18:12). Joskus Liahonan pinnalle saattoi myös ilmestyä tekstiä, jossa Jumala antoi ohjeita (1. Nefi 16:26-29). Myöhemmin Alman kirjassa Liahonaa verrataan Kristuksen sanaan (Alma 37:44). Alman kirjan jälkeen Liahonasta ei ole mainintoja Mormonin kirjassa.

Myöhempien aikojen pyhien liikkeen perustaja Joseph Smith antoi joskus ymmärtää, että Liahona oli niiden esineiden joukossa, jotka hän löysi Kumoran kukkulalta yhdessä Mormonin kirjan tekstin sisältäneiden kultalevyjen kanssa. Myös Mormonin kirjan kolmen todistajan David Whitmerin, Oliver Cowderyn ja Martin Harrisin sanotaan nähneen Liahonan (Oppi ja liitot 17:1).

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon virallinen julkaisu Liahona on nimetty Mormonin kirjan Liahonan mukaan.