Laivan leveys

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ferry bow alongside.jpg
Arviat Qulaittuq 1995-07-02.jpg

Laivan mallileveys (tai mallattu leveys) on laivan rungon suurin sisäpuolinen leveys, jonka tunnus on  Bmld  (engl. breadth, moulded). Lisäämällä mallileveyteen rakenteiden ainespaksuudet saadaan laivan todellinen ulkomitta.

Jos levyt laivan laidoituksessa on hitsattu päittäisliitoksin, riittää ainespaksuuksien lisäys. Jos kyseessä on hitsattu tai niitattu päällekkäisliitos, on lisäys vähintään kaksinkertainen ainespaksuus; ja tietenkin on lisättävä molempien laitojen ainespaksuudet. Samaan tapaan puulaivojen laidoituksen paksuus vaihtelee käytetyn rakennustavan mukaan. Laivassa saattaa olla myös rakenteita, joiden vuoksi mallileveys ja suurin leveys eroavat toisistaan kymmeniä senttimetrejä.

Mallileveyttä käytetään erityisesti laivan suunnittelussa ja tunnuslukuja, kuten erilaisia täyteläisyyksiä laskettaessa. Tunnuslukuja laskettaessa on vielä pidettävä mielessä käyteäänkö leveytenä mallileveyttä suunnitteluvesiviivalla vai jollakin muulla vesiviivalla. Erilaisissa laskelmissa laidoituksen ainespaksuutta kuvataan laidoituskertoimella (λ), jonka suuruus on hitsatuissa rakenteissa noin 1,005 ja niitatuissa rakenteissa noin 1,008.

Laivan suurin leveys laivan ulkomitta yleensä keskilaivassa eli laivan perpendikkelipituuden puolivälissä. Tietoa laivan suurimmasta leveydestä tarvitaan esimerkiksi kuljettaessa kanavissa.

Puolileveys on piirustuksissa käytetty mitta, jonka suuruus on laivan mallileveyden puolikas. Puolileveyttä käytetään, kun symmetrisen aluksen poikkileikkauksesta esitetään vain toinen puolisko, ja jätetään toinen puolisko piirtämättä. Epäsymmetrisestä aluksesta esitetään piirustuksissa koko poikkileikkaus.

Kansainvälisissä sopimuksissa käytetään leveytenä joskus mallileveyttä keskilaivassa aluksissa, joissa on metallinen laidoitus, ja leveyttä rungon ulkopintaan, jos laidoitus on jotakin muuta ainetta.