Kreikkalaisen kirjaimiston historia

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Kreikan kielen historia
Kehitysvaiheet
Alkukreikka
(n. 2000 eaa.)
Mykeneläinen kreikka
(n. 1600–1100 eaa.)
Bysantin kreikka
(n. 330–1453)
Katso myös

Kreikkalaisen kirjaimiston historia

Kreikkalaisen kirjaimiston historia ulottuu 700-luvulta eaa. eli foinikialaisen kirjaimiston sovittamisesta kreikan kieleen aina nykyaikaan saakka.[1] Kirjaimisto vakiintui nykyiseen muotoonsa 300-luvulla eaa.[2]

Varhaisemmat kirjoitusjärjestelmät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kreikkalainen kirjaimisto ei ollut ensimmäinen kreikkalaisten käyttämä ja kreikan kielen kirjoittamiseen käytetty kirjoitusjärjestelmä. Sitä edelsi mykeneläisellä kaudella eli Kreikan myöhäisellä pronssikaudella noin 1400-luvulta 1100-luvulle eaa. mykeneläisen kreikan kirjoittamiseen käytetty niin kutsuttu lineaari-B-kirjoitus. Se ei ollut aakkoskirjoitusta vaan tavuihin perustunutta lineaarikirjoitusta, joka ei sopinut erityisen hyvin kreikan kirjoittamiseen. Kyseisen kirjoituksen kirjoitus- ja lukutaito hävisi mykeneläisten palatsikeskusten tuhouduttua noin 1100–1050 eaa., sillä sen kirjoitus- ja lukutaito oli ilmeisesti vain pienen kirjuriluokan hallussa, eikä siitä ole historiallista jatkumoa myöhempään kreikkalaiseen kirjaimistoon.[3][4]

Kyproksella kehittyi 1000-luvulla eaa. kyproslainen kirjoitus, joka perustui saaren varhaisempaan kypro-minolaiseen kirjoitukseen, ja vaikuttaa saaneen vaikutteita myös lineaari-B:stä. Sitä käytettiin myös kreikan kielen kirjoittamiseen jo ennen kreikkalaisen kirjaimiston kehittämistä.[4][5][6]

Kreikkalaisen kirjaimiston synty[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Alkuperä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kirjoitustaito kehittyi Kreikassa uudelleen geometrisella kaudella 800-luvun lopulla tai 700-luvun eaa. ensimmäisellä puoliskolla todennäköisesti Välimeren itäosaan ulottuneiden kauppayhteyksien kautta. Tuolloin kreikkalaiset kehittivät kreikan kielen kirjoittamiseen kreikkalaisen kirjaimiston Foinikiassa käytössä olleen foinikialaisen kirjaimiston pohjalta.[4]

Herodotos katsoi kirjaimiston olleen alun perin joonialaisten kehittämä, näiden opittua kirjoituksen foinikialaisilta.[2] On pidetty todennäköisenä, että kirjaimiston kehittäneen tai kehittäneiden on täytynyt osata sekä kreikkaa että foinikiaa, jotta sovittaminen kielestä ja niiden äänteistä toiseen oli mahdollista. Siksi on ehdotettu, että tämä olisi voinut tapahtua Syyrian tai Foinikian rannikolla, jossa oli kreikkalaisia asutuksia 800-luvulta eaa. lähtien. Toisaalta tämä olisi voinut tapahtua yhtä hyvin Egeanmeren alueella, missä foinikialaiset toimivat ja mistä on löydetty semiittisiä piirtokirjoituksia. Erääksi paikaksi on ehdotettu Euboiaa, josta tehdyt arkeologiset löydöt (Lefkantí, Eretria, Khalkis) 900–700-luvuilta eaa. kertovat varhaisista kauppayhteyksistä Foinikiaan.[4]

Kirjaimiston perustuminen foinikialaiseen esikuvaan on ilmeistä kirjainten muodoista sekä järjestyksestä, joka vastaa suoraan foinikialaista. Vielä Herodotos kutsui 400-luvulla eaa. kirjaimia nimellä ”foinikialaiset kirjaimet” (φοινικήια γράμματα, foinikēia grammata). Joonian Teoksesta tunnetaan samalta vuosisadalta piirtokirjoitus, jossa kirjaimiin viitataan nimellä φοινικήια, foinikēia, ja niillä kirjoittamisesta käytetään sanaa φοινικογραφέω, foinikografeō, ”kirjoittaa foinikialaisittain”. Kreetalla kirjureista käytettiin samaan alkuperään palautuvaa nimitystä ποινικαστάς, poinikastas.[3][4]

Kreikkalaisessa mytologiassa kirjaimiston tulo kytkettiin yleensä foinikialaisen Kadmoksen tuloon Kreikkaan. Joissakin myyttiversioissa kirjainten keksijöiksi esitettiin kuitenkin Prometheus tai Palamedes.[4]

Kirjaimiston sovittaminen kreikan kieleen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Dipylon-piirtokirjoituksen sisältävä oinokhoe, n. 740 eaa.
Niin kutsutun Pithekussain Nestorin maljan piirtokirjoitus, n. 750–700 eaa.

Foinikian kieltä kirjoitettiin seemiläisenä kielenä pelkillä konsonanteilla, joita oli 22. Osa konsonanteista oli kuitenkin vokaalinkaltaisessa käytössä olleita puolivokaaleja (mater lectionis). Koska kreikka kielenä oli erilainen eikä näin montaa konsonanttia tarvittu, kreikassa tarpeettomat konsonantit ja puolivokaalit otettiin vastaamaan kreikan vokaaleita. Nämä viisi alkuperäistä vokaalia olivat alfa (< alef), eeta (< he), ioota (< jod), omikron (< ajin) ja ypsilon (< vav). Osa kirjaimista, kuten fii, khii, psii ja oomega, olivat ilmeisesti kreikkalaisten omaa keksintöä, eikä niillä ollut foinikialaista esikuvaa. Kaikki kirjaimet saivat akrofoniset nimet.[4]

Näin syntyi ensimmäinen varsinainen aakkoskirjoitus, jossa on merkit sekä konsonanteille että vokaaleille. Se oli hyvin sovitettu kreikan kielen äänteisiin. Kreikkalaiset olivat ensimmäisiä Euroopassa, jotka käyttivät aakkoskirjoitusta,[1][3] ja aakkoskirjoituksen käyttöönottoa voidaan pitää eräänä koko antiikin kreikkalaisen kulttuurin merkittävimmistä keksinnöistä.[4]

Foinikialaiseen tapaan kreikkaa kirjoitettiin alun perin oikealta vasemmalle tai joskus niin kutsuttuna bustrofedonina, jossa joka toinen rivi oli kirjoitettu oikealta vasemmalle ja joka toinen vasemmalta oikealle. Vähitellen kirjoitussuunnaksi vakiintui nykyinen vasemmalta oikealle. Kirjaimistossa oli paljon alueellista vaihtelua kreikan lukuisten murteiden erojen vuoksi, ja siihen kuului myöhemmin käytöstä poistuneita kirjaimia, kuten wau eli digamma sekä koppa ja san.[1]

Kirjoitus vaikuttaa levinneen nopeasti eri puolille kreikkalaista maailmaa, ja siitä syntyi useita paikallisia variaatioita.[7] Varhaisimmat tunnetut esimerkit kreikkalaisen kirjaimiston käytöstä ovat Ateenasta löydetty Dipylon-piirtokirjoitus noin vuodelta 740 eaa. sekä Pithekussaista löydetty niin kutsutun Nestorin maljan piirtokirjoitus noin vuodelta 750–700 eaa. Kummatkin ovat runomuotoisia ja liittyvät symposion-kulttuuriin. Niissä esiintyvissä kirjaimistoissa on jo havaittavissa itsenäistä kehitystä, mistä voidaan päätellä, etteivät ne edusta kreikkalaisen kirjaimiston kaikkein varhaisinta vaihetta, vaan kirjaimisto on syntynyt jo jonkin verran aiemmin.[7] Kreikkalaista kirjaimistoa sovellettiin ilmeisesti varsin pian sen keksimisen jälkeen muun muassa homeerisen runouden muistiinmerkitsemiseen.

Foinikialaisesta kirjaimistosta kehittyi kreikkalaisen lisäksi myös muun muassa heprealainen kirjaimisto.[8]

Kirjaimistojen vertailu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Seuraavassa taulukossa on esitettu foinikialaiset kirjaimet ja niiden perusteella luodut kreikkalaiset kirjaimet, sekä vertailun vuoksi myös heprealaiset kirjaimet. Kreikkalaisista kirjaimista on esitetty varhaista, arkaaista muotoa edustava variantti (yhdistelmä eri alueiden arkaaisesta kirjaimistosta), joka havainnoillistaa kirjaimiston vaiheittaista kehitystä, sekä klassisen joonialaisen aakkoston mukainen eli nykyinen muoto.

Bustrofedonilla kirjoitettua Gortynin lakitekstiä, n. 480–450 eaa.
Foinikialainen Heprealainen Kreikkalainen
Arkaainen Klassinen Nimi
Alef alef א alef Greek Alpha archaic 1.svg Α alfa
Beth bet ב bet Greek Beta left.svg Β beeta
Gimel gaml ג gimel Greek Gamma left.svg Γ gamma
Daleth dalet ד dalet Greek Delta normal.svg Δ delta
He he ה he Greek Epsilon left.svg Ε epsilon
Waw vav ו vav Greek Digamma oblique.svg Ϝ wau/digamma
Greek Upsilon 05.svg Υ ypsilon
Zayin zajin ז zajin Greek Zeta archaic.svg Ζ zeeta
Heth het ח het Greek Eta archaic.svg Η eeta
Teth tet ט tet Greek Theta archaic straight.svg Θ theeta
Yodh jod י jod Greek Iota left.svg Ι ioota
Kaph kaf כ kaf Greek Kappa left.svg Κ kappa
Lamedh lamed ל lamed Greek Lambda Athenian.svg Λ lambda
Mem mem מ mem Greek Mu archaic left.svg Μ myy
Nun nun נ nun Greek Nu archaic.svg Ν nyy
Samekh samekh ס samekh Greek Xi archaic.svg Ξ ksii
Ayin ajin ע ajin Greek Omicron 04.svg Ο omikron
Pe pe פ pe Archaic Pi.svg Π pii
Sade tsade צ tsade Greek San 02.svg Ϻ san
Qoph qof ק qof Greek Koppa 04.svg Ϙ koppa
Res reš ר reš Greek Rho pointed.svg Ρ rhoo
Sin šin ש šin Greek Sigma 12.svg Σ sigma
Taw tav ת tav Greek Tau 04.svg Τ tau
Φ fii
Χ khii
Ψ psii
Ω oomega

Arkaaiset kreikkalaiset kirjaimistot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Päätyypit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

”Vihreän”, ”punaisen” ja ”sinisen” tyypin kirjaimistojen levinneisyysalueet kartalla, perustuen Kirchhoffin (1867) karttaan.

Arkaaisella kaudella oli käytössä useita erilaisia, paikallisia kreikkalaisia kirjaimistoja, ennen kuin klassinen kreikkalainen kirjaimisto vakiintui. Kirjaimistot jaotellaan tutkimuksessa usein neljään päätyyppin. Jaottelu perustuu ennen kaikkea siihen, miten kirjaimistoissa esitetään aspiroidut konsonantit (/kh/, /ph/) sekä konsonanttiklusterit (/ks/, /ps/). Tyyppeihin viitataan tutkimuksessa nimillä ”vihreä”, ”punainen”, ”vaaleansininen” ja ”tummansininen”, mikä perustuu Adolf Kirchhoffin (1877) alun perin julkaisemaan värikoodattuun karttaan.[9][10]

Vihreä

Vihreään (tai eteläiseen) tyyppiin kuuluivat muun muassa Kreetan sekä eteläisten Kykladien polisten, kuten Theran ja Meloksen, kirjaimistot.[9] Tyyppi on kaikkein arkaaisin ja lähimpänä alkuperäistä foinikialaista esikuvaa. Tyypin kirjaimistoissa ei ole ei-foinikialaista alkuperää olevia kirjaimia fii, khii, psii ja oomega.

Punainen

Punaiseen (tai läntiseen) tyyppiin kuuluivat muun muassa Euboian, Boiotian ja Thessalian polisten, Peloponnesoksen polisten pääosan sekä näiden Suur-Kreikassa sijainneiden siirtokuntien kirjaimistot.[9] Punainen on se tyyppi, joka kopioitiin myöhemmin länteen ja toimi esikuvana latinalaiselle kirjaimistolle, ja siinä on havaittavissa tähän liittyvää kehitystä. Tyypin kirjaimistoissa Χ ei merkitse äännettä /kh/ kuten khii vaan äännettä /ks/ kuten latinalainen X. Äännettä /kh/ esitti puolestaan psiin näköinen Ψ.[10]

Sininen

Sininen tyyppi on se tyyppi, johon myöhempi kreikkalaisen kirjaimiston standardi perustui. Se jaetaan kahteen alatyyppiin, itäiseen vaaleansiniseen ja joonialaiseen tummansiniseen tyyppin. Tyyppejä yhdistää se, että niissä Χ merkitsee äännettä /kh/.[10]

Vaaleansiniseen tyyppiin kuuluivat muun muassa Ateenan, Aiginan sekä pohjoisten Kykladien polisten kirjaimistot.[9] Tyypissä ei ole kirjaimia ksii ja psii, vaan /ks/ on esitetty ΧΣ ja /ps/ ΠΣ tai ΦΣ.[10] Paroksen ja Thasoksen kirjaimistoissa lyhyt [o] merkittiin kirjaimella Ω ja pitkä [o:] kirjaimella Ο, toisin sanoen toisin päin kuin klassisessa kirjaimistossa.[2]

Tummansiniseen tyyppiin kuuluivat muun muassa Megaran, Argoksen ja Korintin sekä Joonian ja Lesboksen polisten kirjaimistot.[9] Tyypissä on sekä ksii että psii.[10] Myös klassinen oomega tuli tästä tyypistä.

Foinikialainen esikuva Phoenician aleph.svg Phoenician beth.svg Phoenician gimel.svg Phoenician daleth.svg Phoenician he.svg Phoenician waw.svg Phoenician zayin.svg Phoenician heth.svg Phoenician teth.svg Phoenician yodh.svg Phoenician kaph.svg Phoenician lamedh.svg Phoenician mem.svg Phoenician nun.svg Phoenician samekh.svg Phoenician ayin.svg Phoenician pe.svg Phoenician sade.svg Phoenician qoph.svg Phoenician res.svg Phoenician sin.svg Phoenician taw.svg
Eteläinen "vihreä" Greek Alpha 03.svg Greek Beta 16.svg Greek Gamma archaic 1.svg Greek Delta 04.svg Greek Epsilon archaic.svg Greek Digamma oblique.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa normal.svg Greek Lambda 09.svg Greek Mu 04.svg Greek Nu 01.svg Greek Omicron 04.svg Greek Pi archaic.svg Greek San 02.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho pointed.svg Greek Sigma normal.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon normal.svg*
Läntinen "punainen" Greek Chi normal.svg Greek Phi archaic.svg Greek Psi straight.svg
Itäinen "vaaleansininen" Greek Chi normal.svg
"tummansininen" Greek Xi archaic.svg Greek Psi straight.svg
Joonialainen Greek Eta normal.svg Greek Omega normal.svg
Nykyinen Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Kirjaimistojen vertailu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Seuraavassa taulukossa on kreikkalaisen kirjaimiston tärkeimpiä paikallisia variaatioita arkaaisella kaudella. Kirjaimistoissa olevat merkittävimmät erot on merkitty värein, jotka havainnoillistavat niiden kuulumista Kirchhoffin tyyppeihin. Erityisen poikkeavat muodot on merkitty tummanharmaalla.

Alue Α Β Γ Δ Ε Ϝ Ζ Η Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ϻ Ϙ Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Lakonia Greek Alpha 09.svg Greek Beta 15.svg Greek Gamma 02.svg Greek Delta 03.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Digamma oblique.svgGreek Digamma normal.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa normal.svg Greek Lambda normal.svg Greek Mu 02.svg Greek Nu archaic.svg Greek Chi normal.svg Greek Omicron normal.svg Greek Pi rounded.svg Greek Rho 01.svgGreek Rho 03.svg Greek Sigma Z-shaped.svgGreek Iota 04.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi normal.svg Greek Psi straight.svgGreek Chi 05.svg (φσ)
Arkadia Greek Alpha 06.svg Greek Beta 15.svg Greek Gamma 10.svg Greek Delta 03.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Digamma oblique.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svgGreek Iota Z-shaped.svg Greek Kappa normal.svg Greek Lambda 09.svg Greek Mu 06.svg Greek Nu archaic.svg Greek Chi normal.svg Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svgGreek Rho 03.svg Greek Sigma normal.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi normal.svg Greek Psi straight.svgGreek Chi 05.svg Greek Psi 01.svg
Akhaia Greek Alpha 06.svgGreek Alpha 11.svg Greek Beta 15.svg Greek Iota normal.svgGreek Gamma 10.svg Greek Delta 03.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Digamma oblique.svgGreek Digamma normal.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta normal.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota Z-shaped.svg Greek Kappa 04.svg Greek Lambda Gamma-shaped.svg Greek Mu 06.svg Greek Nu archaic.svg Greek Chi normal.svg Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Mu 03.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svgGreek Rho 03.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon V-shaped.svg Greek Phi 03.svg Greek Psi straight.svgGreek Chi 05.svg Greek Psi 01.svg?
Ithaka Greek Alpha 06.svg Greek Beta 15.svg Greek Gamma 10.svg Greek Delta 03.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Digamma oblique.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota 05.svgGreek Iota Sigma-shaped.svgGreek Iota normal.svg Greek Kappa 04.svg Greek Lambda Athenian.svgGreek Lambda 09.svg Greek Mu 04.svg Greek Nu archaic.svg (ψϻ) Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Mu 03.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svgGreek Rho 03.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svgGreek Upsilon V-shaped.svg Greek Phi normal.svg Greek Psi straight.svg
Rhodos Greek Alpha 04.svg Greek Beta 15.svg Greek Gamma archaic 1.svgGreek Gamma 09.svg Greek Delta normal.svgGreek Delta 03.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa 04.svg Greek Lambda Gamma-shaped.svg Greek Mu 04.svg Greek Nu archaic.svg Greek Chi normal.svg
(χσ)
Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svg Greek Sigma normal.svgGreek Sigma Z-shaped.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi normal.svg Greek Psi straight.svgGreek Psi V-shaped.svg (?)
Thessalia Greek Alpha 09.svg Greek Beta 15.svg Greek Gamma 02.svg Greek Delta 03.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Digamma oblique.svgGreek Digamma angular.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa normal.svg Greek Lambda Gamma-shaped.svg Greek Mu 06.svg Greek Nu archaic.svg Greek Chi straight.svg Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svgGreek Rho 03.svg Greek Sigma Z-shaped.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi normal.svg Greek Psi straight.svgGreek Chi 05.svg (φσ)
Euboia Greek Alpha 09.svg Greek Beta 15.svg Greek Gamma 02.svgGreek Gamma 09.svg Greek Delta 03.svgGreek Delta 04.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Digamma oblique.svgGreek Digamma angular.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa normal.svg Greek Lambda Athenian.svg Greek Mu 06.svg Greek Nu archaic.svg Greek Chi normal.svgGreek Chi straight.svg Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svgGreek Pi rounded.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svgGreek Rho 03.svg Greek Sigma Z-shaped.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi normal.svg Greek Psi straight.svgGreek Chi 05.svg (φσ)
Boiotia Greek Alpha 11.svg Greek Beta 15.svg Greek Gamma 02.svgGreek Gamma 09.svg Greek Delta 03.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Digamma oblique.svgGreek Digamma angular.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa normal.svg Greek Lambda Athenian.svg Greek Mu 06.svg Greek Nu archaic.svg (χσ) Greek Omicron normal.svg Greek Pi 03.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svgGreek Rho 03.svg Greek Sigma Z-shaped.svgGreek Sigma normal.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi normal.svg Greek Psi straight.svgGreek Chi 05.svg (φσ)
Attika Greek Alpha 06.svg Greek Beta 15.svg Greek Gamma 02.svgGreek Gamma 09.svg Greek Delta normal.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Digamma oblique.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa normal.svg Greek Lambda Athenian.svg Greek Mu 06.svg Greek Nu archaic.svg (χσ) Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svg Greek Sigma Z-shaped.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi normal.svg Greek Chi normal.svg (φσ)
Aigina Greek Alpha 03.svg Greek Beta 15.svg Greek Gamma 02.svg Greek Delta normal.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa normal.svg Greek Lambda Gamma-shaped.svg Greek Mu 06.svg Greek Nu archaic.svg (χσ) Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svg Greek Sigma Z-shaped.svgGreek Sigma normal.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon V-shaped.svg Greek Phi 03.svg Greek Chi normal.svg (φσ)
Naksos Greek Alpha 06.svg Greek Gamma C-shaped.svg Greek Lambda normal.svgGreek Gamma 02.svg Greek Delta normal.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Digamma oblique.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa 04.svg Greek Lambda Gamma-shaped.svg Greek Mu 04.svg Greek Nu archaic.svg (hσ) Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svg Greek Sigma Z-shaped.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi 03.svg Greek Chi normal.svg (πσ)
Paros Greek Alpha 06.svg Greek Gamma C-shaped.svg Greek Lambda normal.svg Greek Delta normal.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa 04.svg Greek Lambda 09.svgGreek Gamma 02.svg Greek Mu 04.svg Greek Nu archaic.svg (χσ) Greek Omega 04.svg Greek Pi archaic.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svgGreek Rho 03.svg Greek Sigma normal.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi 03.svg Greek Chi normal.svg (φσ) Greek Omicron normal.svg
Delos Greek Alpha 06.svg Greek Gamma C-shaped.svg Greek Lambda normal.svg Greek Delta normal.svg Greek Eta normal.svgGreek Epsilon 06.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Epsilon 04.svgGreek Eta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa 04.svg Greek Lambda 09.svg Greek Mu 04.svg Greek Nu archaic.svg Greek Xi archaic.svg Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svg Greek Sigma normal.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi 03.svg Greek Chi normal.svg (?) Greek Omega 04.svg
Joonia Greek Alpha 04.svg Greek Beta 15.svg Greek Gamma 02.svg Greek Delta normal.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa 04.svg Greek Lambda Gamma-shaped.svg Greek Mu 04.svg Greek Nu archaic.svg Greek Xi archaic.svgGreek Xi 05.svg Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svgGreek Rho 06.svg Greek Sigma normal.svgGreek Sigma Z-shaped.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon V-shaped.svg Greek Phi normal.svg Greek Chi normal.svg Greek Psi straight.svgGreek Psi V-shaped.svg Greek Omega 04.svg
Knidos Greek Alpha 04.svg (?) Greek Gamma archaic 1.svgGreek Gamma 09.svg Greek Delta normal.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta square.svg Greek Eta normal.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa 04.svg Greek Lambda Gamma-shaped.svg Greek Mu 04.svg Greek Nu archaic.svg Greek Epsilon X-shaped.svg Greek Gamma C-shaped.svg Greek Pi archaic.svg Greek Rho 01.svg Greek Sigma normal.svgGreek Sigma Z-shaped.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi normal.svg Greek Chi normal.svg (?) Greek Omicron normal.svg
Megara Greek Alpha 06.svg Greek Beta Byzantium 1.svg Greek Gamma 10.svg Greek Delta normal.svg Greek Epsilon 04.svgGreek Beta 15.svg Greek Digamma oblique.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa normal.svg Greek Lambda normal.svg Greek Mu normal.svg Greek Nu 02.svg Greek Xi archaic.svg Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Rho 06.svgGreek Rho 07.svg Greek Sigma normal.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon V-shaped.svg Greek Phi 03.svg Greek Chi normal.svg Greek Chi 05.svg
Korintti Greek Alpha 03.svgGreek Alpha 06.svg Greek Beta Corinth 1.svg Greek Gamma 02.svgGreek Gamma 09.svg Greek Delta normal.svg Greek Epsilon 04.svgGreek Beta archaic.svg Greek Digamma oblique.svgGreek Digamma normal.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Sigma Z-shaped.svgGreek Iota Sigma-shaped.svg Greek Kappa normal.svg Greek Lambda Gamma-shaped.svg Greek Mu 06.svg Greek Nu archaic.svg Greek Xi archaic.svg Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Mu 03.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi normal.svg Greek Chi normal.svg Greek Psi straight.svgGreek Chi 05.svg
Sikyon Greek Alpha 03.svg Greek Beta archaic.svg Greek Gamma 10.svg Greek Delta normal.svg Greek Epsilon 04.svgGreek Epsilon X-shaped.svg Greek Digamma oblique.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta normal.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa 04.svg Greek Lambda Gamma-shaped.svg Greek Mu 06.svg Greek Nu archaic.svg Greek Xi archaic.svg Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Mu 03.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svgGreek Rho 06.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi 03.svg Greek Chi normal.svg  
Argos Greek Alpha 09.svg Greek Beta 03.svg Greek Gamma archaic 1.svg Greek Delta 03.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Digamma oblique.svgGreek Digamma normal.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa normal.svg Greek Lambda 04.svg Greek Mu 05.svg Greek Nu archaic.svg Greek Xi archaic.svgGreek Xi 06.svg Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Mu 03.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svgGreek Rho 03.svg Greek Sigma normal.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi normal.svg Greek Chi normal.svg Greek Chi 05.svg
Tiryns Greek Alpha 09.svg Greek Beta 11.svg Greek Gamma 02.svg Greek Delta normal.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Digamma oblique.svg Greek Beta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota Z-shaped.svgGreek Iota normal.svg Greek Kappa normal.svg Greek Lambda Gamma-shaped.svg Greek Mu 05.svg Greek Nu archaic.svg Greek Xi archaic.svg Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Mu 03.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi normal.svg Greek Chi normal.svg   Greek Omega 01.svg?
Melos Greek Alpha 04.svg Greek Beta 05.svg Greek Gamma 07.svg
Greek Gamma 03.svg
Greek Delta normal.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta normal.svg Greek Eta normal.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota Z-shaped.svg Greek Kappa 04.svg Greek Lambda 09.svg Greek Mu 04.svg Greek Nu archaic.svg (κϻ) Greek Gamma C-shaped.svg
Greek Omicron normal.svg
Greek Pi archaic.svg Greek Mu 03.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon V-shaped.svg h) h) (πϻ) Greek Omicron normal.svg
Kreeta Greek Alpha 06.svg Greek Beta 15.svg
Greek Beta 12.svg
Greek Gamma 07.svg Greek Delta normal.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Digamma oblique.svg
Greek Digamma 02.svgGreek Digamma 09.svg
Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg
Greek Eta 08.svg
Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota Z-shaped.svg Greek Kappa 04.svg Greek Lambda Athenian.svg
Greek Lambda 09.svgGreek Gamma 02.svg
Greek Mu 08.svg
Greek Iota normal.svg
Greek Nu archaic.svg (κϻ) Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg
Greek Pi C-shaped.svg
Greek Mu 03.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg h) h) (πϻ)
Thera Greek Alpha 04.svg Greek Beta 10.svg Greek Gamma 07.svg
Greek Gamma 09.svg
Greek Delta normal.svg Greek Epsilon 06.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota Z-shaped.svg Greek Kappa 04.svg Greek Lambda 09.svg Greek Mu 04.svg Greek Nu archaic.svg (κϻ) Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Mu 03.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svgGreek Rho 03.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg h) h) (πϻ)

Myöhempi historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Omistuskirjoitus boiotialaisella kirjaimistolla kantharoksessa, n. 450–425 eaa.

Kreikkalainen kirjaimisto vakiintui klassiseen muotoonsa 300-luvulle eaa. tultaessa. Merkittävää kehityksessä oli attikalaisen kirjaimiston kehitys. Attikassa, johon myös Ateena kuuluu, käytettiin omaa kirjaimistoa 400-luvun eaa. lopulle saakka. Attikalainen kirjaimisto perustui alun perin ilmeisesti aiginalaiseen ja euboialaiseen kirjaimistoon,[2] ja edusti Kirchhoffin terminologialla (katso yllä) ”itäistä vaaleansinistä” tyyppiä.[10]

Vuonna 403/402 eaa. Ateenan kansankokous päätti hylätä vanhan kirjaimiston ja ottaa käyttöön joonialaisen kirjaimiston muodon, Kirchhoffin terminologialla ”joonialaisen tummansinisen” tyypin kirjaimiston. Se standardisoitiin kirjaimistoksi, joka käsitti 24 kirjainta. 300-luvun eaa. alkupuolella sama kirjaimisto otettiin käyttöön muun muassa Makedoniassa ja Boiotiassa. Vuosisadan kuluessa se syrjäytti Ateenan suuren kulttuurisen vaikutuksen ansiosta muut paikalliset kirjaimistot, ja vakiintui myös nykyisin käytössä olevaksi klassiseksi kreikkalaiseksi kirjaimistoksi. Ainoastaan joidenkin kirjainten äännearvo on muuttunut antiikin ajoista.[2][1][10]

Hellenistisellä kaudella kehittyneessä koinee-kreikassa tapahtui äännemuutoksia, joiden seurauksena käsitys klassisesta lausumisesta alkoi vähitellen hämärtyä. Tämän seurauksena kehitettiin niin kutsuttu polytoninen ortografia, jota käyttämällä klassinen ääntämys voitiin merkitä ylös kirjoitukseen lukuisin diakriittisin merkein. Se on ollut tästä lähtien oleellinen osa muinaiskreikan kirjoittamista. Polytoninen ortografia säilyi käytössä myös nykykreikan kirjoittamisessa virallisesti aina vuoteen 1982 saakka.[11]

Vaikutus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Venn-diagrammi, joka havainnoillistaa kreikkalaisen (vasen), latinalaisen (oikea) ja kyrillisen kirjaimiston (alin) yhtäläisyyksiä ja eroja.

Kreikkalainen kirjaimisto toimi pohjana Euroopan muille aakkoskirjoituksille sekä myös useille muille kirjaimistoille. Fryygiassa se kopioitiin fryygialaiseksi kirjaimistoksi. Italiassa etruskit ottivat kreikkalaisen kirjaimiston käyttöön etruskilaisena kirjaimistona. Roomalaiset kehittivät etruskien kirjaimiston pohjalta latinalaisen kirjaimiston.

Bysanttilaisella keskiajalla kreikkalaisen kirjaimiston perusteella kehitettiin kyrillinen kirjaimisto slaavien parissa suoritettavan lähetystyön käyttöön.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b c d Kiilunen, Jarmo & Nikki, Nina: Alfasta oomegaan. Uuden testamentin kreikan tukipaketti, s. 124–127. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 103. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, 2013. ISBN 978-951-9217-58-1.
 2. a b c d e Panayotou, A.: ”Ionic and Attic”. Teoksessa Christidis, A.-F. (toim.): A History of Ancient Greek. From the Beginnings to Late Antiquity, s. 405–416. Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-83307-3.
 3. a b c Greek Ancient Scripts. Viitattu 15.1.2018.
 4. a b c d e f g h Voutiras, E.: ”The introduction of the alphabet”. Teoksessa Christidis, A.-F. (toim.): A History of Ancient Greek. From the Beginnings to Late Antiquity, s. 266–276. Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-83307-3.
 5. Hirschfeld, Nicolle: Cypro-Minoan digitalcommons.trinity.edu. Viitattu 15.1.2018.
 6. Palaima, Thomas G.: The Triple Invention of Writing in Cyprus and Written Sources for Cypriote History, s. 36–41. Fourteenth Annual Lecture in memory of Constantine Leven tis, November 6, 2004. Nicosia: Leventis Foundation, 2005. Teoksen verkkoversio.
 7. a b Castrén, Paavo & Pietilä-Castrén, Leena: ”Äännekirjoitus”, Antiikin käsikirja, s. 642. Helsinki: Otava, 2000. ISBN 951-1-12387-4.
 8. Phoenician Ancient Scipts. Viitattu 15.1.2018.
 9. a b c d e Colvin, Stephen: A Brief History of Ancient Greek Wiley Brief Histories of the Ancient World, s. 61. John Wiley & Sons, 2013. ISBN 1118610725. Teoksen verkkoversio.
 10. a b c d e f g Wilson, Nigel: Encyclopedia of Ancient Greece, s. 38. Routledge, 2013. ISBN 113678800X. Teoksen verkkoversio.
 11. Silk, Michael & Georgakopoulou, Alexandra: Standard Languages and Language Standards – Greek, Past and Present, s. 450. Routledge, 2016. ISBN 1317050584. Teoksen verkkoversio.

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Bernal, Martin: Cadmean Letters: The Transmission of the Alphabet to the Aegean and Further West Before 1400 BC. Eisenbrauns, 1990.
 • Daniels, Peter T. & Bright, William: The World's Writing Systems. Erityisesti luku 21 ”Transmission of the Phoenician Script to the West” (Pierre Swiggers) ja luku 22 ”The Greek Alphabet” (Leslie Threatte). Oxford University Press, 1996. ISBN 0-19-507993-0.
 • Jeffery, Lilian Hamilton "Anne": The local scripts of archaic Greece: a study of the origin of the Greek alphabet and its development from the eighth to the fifth centuries B.C.. Oxford: Clarendon Press, 1961. ISBN 0-19-814061-4.
 • Kirchhoff, Adolf: Studien zur Geschichte des griechischen Alphabets. Ferd. Dümmler, 1877 (3. painos). Teoksen verkkoversio. 1. painos 1867, mutta karttaliite on mukana vasta myöhemmissä painoksissa, ainakin 3. painoksessa 1877.
 • McCarter, P. Kyle, Jr.: The antiquity of the Greek alphabet and the early Phoenician scripts. Harvard Semitic monographs. Missoula, Montana: Scholars Press for Harvard Semitic Museum, 1975. ISBN 0-89130-066-X.
 • Powell, Barry B.: Homer and Origin of the Greek Alphabet. Cambridge University Press, 1991.
 • Woodard, Roger D.: Greek Writing from Knossos to Homer: A Linguistic Interpretation of the Origin of the Greek Alphabet and the Continuity of Ancient Greek Literacy. Oxford University Press, 1997. ISBN 0195355660.