Kouluväkivalta

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kouluväkivalta tarkoittaa kaikkia väkivallan muotoja, joita esiintyy koulussa tai sen ympäristössä. Kouluväkivalta kohdistuu oppilaisiin, ja sen tekijänä voivat olla toiset oppilaat, opettajat tai muu koulun henkilökunta.[1]

Unescon mukaan kouluväkivallan muotoja ovat:[1]

  • fyysinen väkivalta, jonka tarkoituksena on satuttaa uhria
  • henkinen väkivalta, johon kuuluvat sanallinen ja emotionaalinen väkivalta, kuten eristäminen, torjuminen, ignorointi, loukkaaminen, huhut, valheet, nimittely, pilkka, nöyryytys, uhkaaminen ja rankaiseminen
  • seksuaalinen väkivalta, johon kuuluu seksuaalinen häirintä, epätoivottu koskettelu sekä seksiin pakottaminen ja raiskaus
  • koulukiusaaminen, joka on jatkuvaa ja kohdistuu samaan uhriin, ja joka voi olla fyysistä, henkistä tai seksuaalista
  • verkkokiusaaminen

Kouluväkivaltaan syyllistyvät tutkimusten mukaan useimmiten oppilaat. Kouluväkivaltaa kohdistuu eniten sellaisiin oppilaisiin, jotka nähdään erilaisina jollain tavoin. Poikiin kohdistuu koulussa tyttöjä enemmän fyysistä väkivaltaa. Tyttöihin kohdistuu poikia enemmän henkistä väkivaltaa. Seksuaalista väkivaltaa kohdistuu tyttöihin ja poikiin saman verran.[1]

Kouluväkivalta voi aiheuttaa uhrin vieraantumista koulusta ja opetuksesta. Uhri haluaa joskus lopettaa koulunkäynnin toisen asteen jälkeen, ja hänen oppimissuorituksensa saattavat olla heikkoja. Uhri voi kärsiä fyysisten vammojen lisäksi myös psyykkisistä seurauksista, kuten yksinäisyyden tunteesta, tyytymättömyydestä ja itsetuhoisuudesta. Hän voi myös alkaa käyttää päihteitä muita oppilaita useammin.[1]

  1. a b c d What you need to know about school violence and bullying 3.11.2020. Unesco. Viitattu 16.11.2022.