Keskustelu wikiprojektista:Tieliikenne

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

(Ensimmäinen keskustelu)[muokkaa wikitekstiä]

Olisiko mahdollista tänne lisätä jonkinmoinen lista sellaisista teistä, joista pitäisi tehdä artikkelit? Hmm, en nyt äkkiseltään muista onko moista listausta missään. Siliamaav 2. maaliskuuta 2008 kello 17.10 (UTC)

Toki, aluksi niitä voi(nee) listata tuohon tehtäviä-kohtaan, ja jos kasvaa pitemmäksi listaksi, niin sitten omalle sivulleen. —Tve4 (Gblk) 2. maaliskuuta 2008 kello 17.12 (UTC)

Liittymätaulukoista[muokkaa wikitekstiä]

Apalsolalle esitin nykyisten tekstipohjaisten liittymätaulukkomallineiden uudistamista graafisempaan muotoon, alla ajattelemani malli (erittäin karkea hahmotelma):

Mallineessa voidaan hyödyntää suurelta osin jo olemassa olevia svg-muotoisia ns. Bahnstrecke-ikoneita (BSicon) joita meillä käytetään jo ainakin mm. rataosien ja rautatieasemien navigointimallineissa. Ikoneita ja ikonisarjoja on commonsissa jo useita eri värisiä, ja lisää saa tekemällä.

Samalla olisi hyvä kirjoittaa uusiksi vähän sääntöjä, mitä liittymiä mallineisiin laitetaan. Ongelmana on informaation paljous, esimerkiksi nelostien malline on kai lähes yhtä pitkä kuin tie itse. :-)

Itse pitäisin hyvänä lähtökohtana seuraavia linjauksia:

Liittymät
 • valtateille ja kantateille merkittäisiin ensisijaisesti Autoilijan tiekartassa ja vastaavissa karttatuotteissa (ei maastokartoissa) esiintyvät risteämät muiden teiden kanssa, käytännössä tarkoittaen kaikkia valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä nelinumeroisia yhdysteitä jotka on em. kartassa esitetty (yhdysteiden numerot eivät yleensä näy).
 • seutu- ja yhdysteille merkitään lisäksi muut väylät, jotka löytyvät Autoilijan tiekartasta ja vastaavista karttatuotteista.
 • liikenteellisesti merkittäviä lukuun ottamatta taajama-alueiden risteäviä teitä/katuja ei pääsääntöisesti merkitä valta- ja kantatiemallineisiin.
 • kaduille ja niitä vastaaville teille merkitään kaikki merkittävät liittymät, eli ne jotka kaupunkien kartoissa on esitetty kokoojakatuina
 • kierto- ja eritasoliittymät merkitään aina
 • tasoristeykset merkitään aina, mainitaan myös rataosan nimi
 • poikkeukset harkinnan mukaan
Sillat
 • merkitään silloin, kun silta on huomattava maisemaelementti tien varrella. Ojarumpuihin verrattavia ei merkitä. Kaikki joet merkitään. Koskee sekä vesistöjen, rautateiden että muiden kulkuväylien ylitystä. Maasillat merkitään samoin perustein.
Lautat, lossit
 • merkitään aina
Etäisyydet

Etäisyydet merkitään kumulatiivisena alkaen siitä liittymästä, joka on kartan alkupiste. Alkupiste määräytyy maastossa olevien tienumero-opasteiden mukaan (Tiehallinnon sivuilla on jonkinlainen tienumerokartta). Lyhyillä reiteillä voidaan merkitä 0,1 kilometrin tarkkuudella, pitemmillä riittää kilometrin tarkkuus.

Kartan orientaatio

Ratamallineita tehdessäni aluksi vastustin ehdotusta että mallineissa olisi pohjoinen ylhäällä. Kuitenkin täytyy muistaa että artikkelia (tulostettuna tai ruudulla) katsellaan samalla tavoin kuin karttaa, eli etelä on alareunassa ja pohjoinen yläreunassa. Itä–länsisuuntaisissa taas on sitten tapauskohtaisesti päätettävä kartan orientaatio, mutta näissä hyväksi ohjeeksi katsoisin sen, että se pää tulee ylös joka on maastossa huomattavasti pohjoisempana.

Värikoodaus

Reittikarttojen värikoodauksen tulisi noudattaa tiekarttojen värikoodausta.

Liikennemerkit mallineissa

Aiemmista mallineista tuttuja liikennemerkkisymboleja käytetä. Mallineet menevät tukkoon ja täyttyvät turhasta informaatiosta. Poikkeuksena lautan/lossin merkki BSicon BOOT.svg ja katuartikkeleissa lisäksi muista liittymistä irrallisena olevan huomattavan suojatien symbolina Finland road sign 511.svg, jotka sijoitetaan tieviivan paikalle siihen kohtaan jossa vesistö/suojatie sijaitsee, sekä yllämainitussa malline-esimerkissä olevat -tienumeromerkit. Viisi- tai useampinumeroisia ei merkitä. Muu informaatio (nähtävyydet, kalapaikat, laskettelukeskukset, yms.) voidaan mainita tekstinä huom-sarakkeessa mutta ilman symboleja (mallineen tukkeutuminen).

Viitoitus

Viitoitus-sarakkeisiin lisätään ne paikat, joihin tieltä on luonnossa viitoitus. Ellei viitoitusta ole, voidaan käyttää tien-/kadunnimeä.

Yleisenä ohjeena

Malline ei saa aiheuttaa lukijalle informaatioähkyä. Se on rakennettava siten, että artikkelin voi tulostaa ja ottaa mukaan "kartaksi" (sanan laajassa merkityksessä). Siksi sinne ei tule tunkea sellaista informaatiota, jota ei ajaessaan ehdi näkemään (useimmat pikkuteiden risteykset sekä tien-/kadunnimikyltit vain viuhahtavat ohi). Mallinetta laadittaessa on myös muistettava, että se ei ole varsinainen ajo-ohje tai opaskartta (Mitä Wikipedia ei ole). Mallinetta luotaessa ja siinä esitettäviä liittymiä valittaessa on kunkin tietyypin kohdalla on muistettava se, että henkilö, joka mahdollisesti käyttäisi reittikarttaa ajo-ohjeena ei todennäköisesti etsi sen avulla Perähikiän metsäkorventien peltoliittymää vitostieltä. :-)

Tällaista ehdotusta tällä kertaa. —Tve4 (Gblk) 3. tammikuuta 2010 kello 12.01 (EET)

Ensinnäkin nelostiestä sen verran, että vaikka taulukko on toki pitkä, pääosin mukaan otettavien liittymien valinnassa on kyllä nykyisinkin noudatettu esityksesi Liittymät-kohdan periaatteeita. Varmasti siellä turhiakin liittymiä on, mutta väistämättä pitkillä teillä tulee liittymätaulukostakin pitkä, ellei sitten ryhdytä todella radikaaliin karsintaan.
Kannatan periaatetta, että nykyiset liittymätaulukot korvataan havainnollisemmilla. Esittämäsi taulukko on erittäin hyvä lähtökohta uusien taulukoiden suunnittelulle. Alla on lisäksi muutama tarkentava kommentti:
Liittymät-osiot:
 • Minusta myös kaikki sellaiset liittymät on merkittävä, joissa artikkelin käsittelemä tie kääntyy. Toki tämä varmasti menee kategoriaan liikenteellisesti merkittävät liittymät, mutta on hyvä silti kirjoittaa auki.
 • Jos puhutaan kaupunkien keskustojen katuja käsittelevistä artikkeleista, kyllä niihin voi minusta merkitä kaikki poikkikadut.
Sillat-osio:
 • Sillat tulee merkitä myös silloin, jos silta ylittää kohteen, josta on oma artikkelinsa. Jos kohde on katsottu niin merkittäväksi, että se ansaitsee oman artikkelinsa, ei ole syytä jättää sitä liittymätaulukoistakaan pois.
 • Silloille olisi hyvä olla eri symboli siitä riippuen, onko kyse tiellä olevasta sillasta vai sillasta, joka ylittää artikkelin käsittelemän tien. Nykyisellään yhtä siltamallinetta on käytetty molemmille, mikä minusta on harhaanjohtavaa. Voidaan toki kysyä, tarvitseeko jälkimmäistä tapausta välttämättä merkitä lainkaan.
Etäisyys:
 • Tarkoitatko alkupisteen määräytymisellä maastossa olevien tienumero-opasteiden mukaan sitä kohtaa, jossa katkoviivainen tienumeroviitoitus vaihtuu jatkuvaksi? Tämä kohtahan on yleensä sama, jossa kunnan omistama katu muuttuu (hallinnollisesti) valtion omistamaksi ja Tiehallinnon ylläpitämäksi maantieksi.
Liikennemerkit mallineissa ja Viitoitus -osiot:
 • Teiden ja katujen nimet sisällyttäisin mukaan kaupunkien keskustojen katuja käsittelevissä artikkeleissa sekä tapauksissa, joissa risteävällä tiellä ei ole numeroa.
 • Minäkään en kaipaa erilaisia risteysliikennemerkkejä, joita nykyisissä mallineissa on. Sen sijaan viitoituskohdassa pitää mielestäni esittää varsinaisissa tieopasteissa (siis muissa kuin palvelukohteiden viitoissa) olevat symbolit (esim. Ensiapu 715 tunnusosa.svg, Finland road sign 673-L.svg ja Finland road sign 675.svg). Taulukoiden hyöty piilee minusta nimenomaan siinä, että sen tarjoama informaatio on yhtenevä tienviitoissa esitetyn kanssa. Lisäksi näitä symboleita on harvoin niin paljon, että näkisin niiden aiheuttavan minkäänlaista informaatioähkyä.
 • Sen sijaan voidaan kyllä miettiä, tarvitseeko palvelukohteiden viitoituksia (eli nähtävyyksiä, kalapaikkoja, laskettelukeskuksia ym.) merkitä lainkaan. Nykyisellään niitä on merkitty vaihtelevasti. Voisin olla valmis jopa luopumaan niistä kokonaan tai ainakin niiden osalta voisi käyttää pienempää fonttikokoa tms.
Lisäksi uusien mallineiden suunnitteluun teknisellä tasolla on kiinnitettävä huomiota. Ts. on pyrittävä siihen, että mallineiden avulla kyetään luomaan mahdollisimman yhtenäisiä taulukoita. --Apalsola km 3. tammikuuta 2010 kello 13.12 (EET)
On totta, että ehdotuksesi on havainnollisempi kuin nykykäytäntö. Nykyisessä hyvänä puolena on kompaktius, ja jotenkin tuota ehdottamaasi versiota olisi minusta hyvä ainakin tiivistää. Olisiko ohjenuoraksi siitä, että liikennemerkillä 641 viitoitetut risteykset merkitään (esimerkkitoteutuksena Malline:Seututie 822 ja kutakuinkin Malline:Seututie 800)? Käytännössä tämä taitaa olla lähellä sitä, että Autoilijan tiekartassa esitetyt liittymät tulevat mukaan.
Minusta viitoituskäytäntöjen pitäisi olla aika yhteneviä eri tasoisilla teillä. Koska tiestö on ajateltava verkkona, olisi kummallista, että seututien A artikkelissa olisi mainittu viisinumeroisen yhdystien B alkupään liittymä, mutta valtatien C artikkelissa tätä yhdystien B loppupään liittymää ei olisi mainittu. Ongelmaksi tästä tulee lähinnä liittymämallineen pituus joillain yksittäisillä teillä (esim. valtatiellä 4), mutta lieneekö näihin teknisesti mahdollista luoda jotain tuplapiilotuksia (1. näkymässä on vain suurimmat liittymät, 2. näkymässä kaikki)? –Jm00 5. tammikuuta 2010 kello 23.01 (EET)
Satuin vasta nyt jälkikäteen huomaamaan tämän keskustelun. Ainakin tuo esitetty taulukon ulkoasu on graafisesti paljon kauniimpi ja miellyttävämpi ja sitä kautta myös selkeämpi ja helpommin hahmotettava kuin nykyinen. - Tämä kommentti vain yhden silmäyksen perusteella. Nykyiset taulukot ovat juuri graafiselta ulkoasultaan raskaita ja sen takia vaikealukuisia. Tässä sen sijaan tien tosiaan pystyisi hahmottamaan visuaalisesti kokonaisuutena. Sisältöä muuten en nyt ehdi tutkia mutta tämä siis pelkästään ulkonäöstä.--Urjanhai (keskustelu) 6. kesäkuuta 2013 kello 00.35 (EEST)
Tekninen kommentti: esitetty liittymäesityksen malli edellä menee zoomailtaessa rikki. Nykyiset liittymäesitykset pysyvät sangen hyvin kasassa selaimen erilaisilla zoomaustasoilla. Myös Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen linjat -artikkelin kartta on tässä suhteessa saatu toimimaan hyvin. --Aulis Eskola (keskustelu) 6. kesäkuuta 2013 kello 20.54 (EEST)
Kannattaa huomata, että Tve4:n esitys lienee nopeasti tehty demo ja siksi siinä voi olla tämänkaltaisia ongelmia. Jos liittymätaulukot päädytään tekemään tältä pohjalta, saadaan tekniset ongelmatkin varmasti ratkaistua. ––Apalsola km 13. kesäkuuta 2013 kello 23.39 (EEST)

Kartat lähteenä[muokkaa wikitekstiä]

Käytäntökahvihuoneessa syntyi keskustelu karttojen käytöstä lähteenä erityisesti tieaihepiirin artikkeleissa (ja sen kylkiäisenä nelinumeroista yhdysteistä). Jos joku aihepiiriä paljon muokannut näkee tämän, niin keskustelua saisivat mielellään kommentoida myös tieaihepiiriin ja sen kehitämiseen erikoistuneet ja aihepiiriä muuten paljon muokanneet käyttäjät.--Urjanhai 30. elokuuta 2011 kello 22.47 (EEST)

Tieartikkeleiden ja -mallineiden kehittäminen[muokkaa wikitekstiä]

Uusista tiemallineista ja tieartikkeleista ylipäätään syntyi keskustelua yhden tiemallineen keskustelusivulla, joten keskustelu ehdotettiin siellä käytäväksi sopivalla projektisivulla. Tuon keskustelun nyt käytäväksi tällä sivulle, koska tieliikenneprojektin keskustelusivu olisi parempi paikka ehdottaa parannuksia liittymätaulukoihin ja tieartikkeleiden laatuun kuin yksittäisten artikkelien ja mallineiden keskustelusivut. Tiemestari (keskustelu) 29. toukokuuta 2013 kello 15.42 (EEST)

Ainakin on herännyt keskustelu siitä, tulisiko liittymätaulukoissa lainkaan esittää ehdotettuja tulevia rakennushankkeita niiden epäövarmuuden takia. Nyt oli esim. artikkeliin Kantatie 52 lisätty lähteetön väite, että tielle "tullaan rakentamaan" oikaisu Ypäjän Palikkalaan. Kuitenkin, niin kuin täältä viranomaismielipiteistä nähdään, mitään yksimielisyttä hankkeen tarpeellisuudesta ei ole vaan useat viranomaiset pitävät hanketta tarpeettomana (viranomaismielipiteitä on siteerattu tarkemmin alle kopioidussa keskustelussa). Tällöin on edessä vähintäänkin poliittinen kamppailu, eikä ilmaisu "tullaan rakentamaan" näyttäisi vastaavan todellisuutta.--Urjanhai (keskustelu) 5. kesäkuuta 2013 kello 23.49 (EEST)
Näitä lähteettömiä viittauksia "tuleviin hankkeisiin" on pitkin tieartikkeleita, jotka pitäisi ehkä kaikki siivota uskottavuuden nimissä. Tänään tyhjensin lähes kokonaan artikkelin Kantatie 42, jonka "faktat" Tiemestari oli kehittänyt taannoisesta aprillipilasta. --Gronroos (keskustelu) 6. kesäkuuta 2013 kello 16.18 (EEST)
Korjausprojekteja on fi-wikipediassa ollut ennenkin, kerran tekijänoikeuksia rikkoneen suoran kopioinnin takia (Käyttäjä:Crash) ja kerran sekalaisen ja huonon lähteistyksen ja lähteettömyyden takia (Käyttäjä:Merikanto). Jos tästä tulee korjausprojekti, niin voin ilmoittautua mukaan, joskin kun en ole aihepiirin varsinainen tuntija (so. en välttämättä huomaa kaikkea niin nopeasti), niin aiheeseen hyvin perehtyneiden panos olisi myös arvossaan. Ensin tulisi kai kuitenkin saavuttaa keskusteluyhteys ongelmallisina pidettyjen muokkausten tekijään, tai jos keskustelyhteyttä ei synny, niin harkita kommenttipyynnön avaamista. Jos muokkaustapa on se, että haalitaan mistä tahansa missä vain silmiin osuu (mukaanlukien aprillipilat! - Löytyykö linkkiä alkup. pilaan?) jotain missä on ehdotettu tai spekuloita jotain muutoksia tiestöön ja sitten esitetään nämä muodossa "tullaan rakentamaan" ilman mitään lähdettä, niin tämä on niin selkeästi vastoin käytäntöjä, että yhteisön reagointi on välttämätöntä ja myös mahdolliset korjaukset on toteutettava vaikka sitten käymällä ao. muokkaajan kaikki muokkaukset läpi (jos niitä on paljon, niin niitä voi listata myös esim. boteilla kuten mainitsemissani tapauksissa tehtiin). Mutta jos muokkauksia ei ole hirveää määrää, niin siivoaminen voi ehkä onnistua suoraan manuaalisestikin selaamalla. Mutta kun aihepiiriä tuntematta näitä on vaikea havaita niin jos vain tiespesialistit ehtivät auttaa ongelman laajuuden ja luonteen kartoittamisessa, niin tästä voisi olla apua.--Urjanhai (keskustelu) 6. kesäkuuta 2013 kello 17.57 (EEST)
Informoin tästä kommenttiketjusta sekä käyttäjää Käyttäjä:Tiemestari että alla olevaan keskusteluun osallistuneita ja lisäksi paria muuta.--Urjanhai (keskustelu) 6. kesäkuuta 2013 kello 18.46 (EEST)
Aprillipila on osoitteessa http://teilla.blogspot.fi/2013/04/kantatie-42-salo-aura-nousiainen.html. --Gronroos (keskustelu) 7. kesäkuuta 2013 kello 08.14 (EEST)

Tiehanke "Kantatie 42" löytyy maakuntakaavasta samoin kuin monet tiehankkeista, joista olen kirjoittanut. Lisään lähiaikoina tiehankkeisiin ja sivuihin kunnolliset lähteet. Huomioikaa, että tiehankkeiden lähteet ovat lähes kaikki vanhentuneet tällä hetkellä, koska monet niistä ovat Tiehallinnon ajoilta (sivut poistuneet 2011) tai ely-keskuksen vanhoilta sivuilta (muuttuivat toukokuun lopulla, joten kaikki lähteet ja linkit on käytännössä uusittava).

Kantatien 42 artikkeli oli aprillipila, mutta se on merkitty Varsinais-Suomen maakuntakaavassa lähes identtiselle linjaukselle seututien 224 jatkeena Aurasta Mietoisiin. Tiehanke löytynee varmimmin nimellä Hakutie (HalikkoKustavi-tie. Samoin Kehä II:n jatke Tuusulanväylälle, jonka lisäsin liittymätaulukkoon on tällä hetkellä jäissä Haltiavuoren ulkoilualueeseen liittyvien ympäristökysymysten takia. Hanke todennäköisesti kuitenkin tulevaisuudessa ajankohtaiseksi Kehä III:n ruuhkautumisen takia.

Uusista liittymätaulukkomallineista Uudet liittymätaulukkomalloneet olen tehnyt, koska nykyisissä liittymätaulukkomallineissa ei ole mahdollista merkitä rakenteilla olevia tai suunniteltuja kohteita eri väreillä kuten vieraskielisissä Wikipedioissa. Keltaoranssi väri tarkoittaa rakenteilla olevaa kohdetta ja punainen väri suunnitteilla olevaa kohdetta.

Harmaa väri taas tarkoittaa kohdetta, josta on vain suuntaa-antava tiesuunnitelma. Nimi ehdotettu näissä mallineissa on taas suomennos englanninkielisestä nimestä "proposed" kyseisille tiehankkeille.

Liittymätaulukoista Suomalaiset liittymätaulukkomallineet poikkeavat ulkomaisista huomattavasti, koska ne ovat paljon laajempia (vieraskielisissä Wikipedioissa on vain symboli, risteävän tien numero ja liittymän ym. nimi, kun taas suomalaisessa versiossa on myös viitoitus ja tien nimi). Lisäksi suomen liittymätaulukoista puuttuvat lähes kaikista liittymien nimet ja viitoitus. Viitoitus löytyy Google Street Viewistä ja nimet löytyvät joko Google Mapsistä tai vanhoista kartastoista.

"Tieartikkeleiden laadusta' Tieartikkeleiden laadusta tuli keskustelua, ja niistä tulisi ainakin omasta mielestä jatkossa liittymätaulukko, ajantasaiset lähteet, yleistä tietoa kyseisestä tiestä, tieosuuden historia ja tulevaisuus sekä tieto joukkoliikenteestä kyseisellä tiellä. Valtateihin ja kantateihin voisi lisätä myös liikennemäärät, jotka löytyvät vuodelta 2011 Liikenneviraston Liikenteen mittausasemien tiedoista (julkinen, löytyy nimellä LAM-kirja). Liikennemäärät löytyvät myös suuntaa-antavina Liikennemääräkartoista (päivitetään lähestulkoon joka vuosi).

Tienumeromallineet Tienumerot tulisi pienikokoisten mallineiden sijaan lisätä jatkossa kuvatiedostoina (lähes kaikkien euroopan maiden tienumerot ovat tällä hetkellä Commonsissa kuvatiedostoina).

Lähteet tieartikkeleissa Tulen lisäämään tieartikkeleihin parhaani mukaan puuttuvia lähteitä. Nuo tulevat tiehankkeet löytyvät isoin osa maakuntakaavoista ja niiden kommentoinneista, joista lähes kaikki ovat nykyisin verkkoversiona luettavissa. Menneet tiehankkeet löytyvät 2000-luvun alkupuolelta pääosin sanomalehtien sivuilta ja tietyökartoista Tiehallinnon sivujen poistuttua kokonaan. (Ennen vuotta 2010 valmistuneista tiehankkeista oli artikkelit vain Tiehallinnon sivuilla, nykyisillä Liikenneviraston ja ELY:n sivuilla näitä ei ole.)

Oma mielipide on, että tieartikkeleiden pitäisi olla tulevaisuudessa selkeämpiä ja tarkempia sekä tiedon pitäisi olla ajan tasalla. Tiemestari (keskustelu) 10. kesäkuuta 2013 kello 04.14 (EEST)

Ensinnäkin nykyisiin liittymätaulukkomallineisiin on kyllä mahdollista lisätä uusi parametri, jolla oletusarvosta poikkeava väri voidaan määritellä. Jos tämä on ollut ainoa syy päällekkäisten mallineiden tekemiseen, niin tarppeettomia (ja jopa haitallisia) ovat. Siksi ehdotankin niiden poistamista joka tapauksessa.
Ylipäätään on hyvin kyseenalaista, pitääkö pelkästään "ehdotettuja" tiehankkeita mainita artikkeleissa lainkaan. (Kärjistäen minähän voisin nyt ehdottaa, että valtatie 4 pitäisi rakentaa kymmenenkaistaiseksi moottoritieksi Helsingistä Utsjoelle. Tämän ehdotuksen perusteella voisikin sitten jo lisätä artikkeliin uuden liittymätaulukon...) Rakentamisvaiheessa olevat hankkeet ovat tietysti toinen juttu, samoin suunnitelma-asteella olevat hankkeet ainakin varauksin.
Maakuntakaavat toki löytyvät verkosta, mutta on huomattava, että maakuntakaavoissa olevat suunnitelmat ovat vasta hyvin alustavia, lähinnä varautumista tulevaisuudessa mahdollisesti rakennettavaan tiehen. (Sitäkin tapahtuu, että tällaisia varauksia myös poistetaan kaavasta sitä päivitettäessä ilman, että tietä koskaan on rakennettu.) Siksi sanoisin, että pelkästään maakuntakaavassa olevia varauksia ei pääsääntöisesti pitäisi artikkeleissa mainita lainkaan. Ainakin suunnitelman asteen on käytävä hyvin selvästi esille. Eli kirjoitetaan esim. "Maakuntakaavassa on alustavasti varauduttu tien rakentamiseen..." eikä esim. "Tie rakennetaan..." tai "Tie tullaan rakentamaan...". Tämä koskee tietysti koskee muitakin hankkeita: on hyvin suuri ero, onko hanke tarveselvitys-, yleissuunitelma-, tiesuunnitelma- vai toteuttamisvaaiheessa.
Lähteet tulisi aina merkitä artikkeleihin heti varsinkin, jos kyse on tiedosta, joka ei aivan helposti ole saatavilla.
Voisitko hieman täsmentää, miksi tienumerot pitäisi lisätä kuvatiedostona? Suomalaisista tienumeroista tiedostoja ei edes tällä hetkellä ole Commonsissa, pl. muutamat Liikenneviraston liikennemerkkiluetteloista ja asetustekstistä löytyvät mallikuvat.
Mitä tulee toivomukseesi artikkeleiden selkeydestä ja ajantasaisuudesta, tuskinpa kukaan on asiasta eri mieltä. Tarkkuuskin on hyvä asia, joskin on huomattava, että Wikipedia on tietosanakirja, jossa asioita on tapana tarkastella yleisellä tasolla menemättä liian tarkkoihin yksityiskohtiin. ––Apalsola km 13. kesäkuuta 2013 kello 23.30 (EEST)
Maankuntakaavat ovat asiassa täysin irrelevantti seikka. Maakuntakaava ei ole tiesuunnitelma, vaan tilanvaraus joskus tulevaisuudessa mahdollisesti toteutettaville hankkeille. --Gronroos (keskustelu) 14. kesäkuuta 2013 kello 06.58 (EEST)
Nämä molemmat, Apalsolan ja Groonroosin kommentit yllä vaikuttavat hyvin perustelluilta ja oikeilta. Eli kyllä tuo varmaan juuri noin on nähtävä, etenkin jos ajatellaan juuri noita maakuntakaavoja. Niillähän ei tosiaan päätetä tien rakentamisesta vaan ainoastaan varaudutaan tällaiseen mahdollisuuteen joskus tulevaisuudessa.--Urjanhai (keskustelu) 14. kesäkuuta 2013 kello 18.29 (EEST)

Keskustelu mallineesta:Ehdotettu moottoritiesilta[muokkaa wikitekstiä]

Tälle sivulle on kopioitu keskustelu, joka on käyty sivulla Keskustelu mallineesta:Ehdotettu moottoritiesilta. --Pxos (keskustelu) 5. kesäkuuta 2013 kello 21.53 (EEST)

E-teitä käsittelevien artikkeleiden nimeäminen[muokkaa wikitekstiä]

Huomasin äsken, että Eurooppatie-artikkelit on kuluneena kevään nimetty uudelleen muotoon "Eurooppatie xx" (esim. Eurooppatie 18) jne. Siirron tehnyt käyttäjä on ilmoittanut perusteluksi koko nimen kirjoittamisen lyhenteen sijaan. Kuitenkin E-kirjain kuuluu ehdottomasti tienumeron eteen, koska sitä käytetään myös viitoituksessa ja E-teitä koskevassa kansainvälisessä sopimuksessa. Lisäksi sopimuksessa puhutaan nimenomaan E-teistä eikä Eurooppateistä. Itse asiassa "Eurooppatie" on jopa hieman epätäsmällinen – vaikkakin suhteellisen yleisesti käytetty – nimitys, koska E-teitä on myös Aasian puolella.

Kahvihuoneessa on aiheesta lyhyehkö keskustelu neljän vuoden takaa, ja silloin on päädytty säilyttämään muoto "Exx" (esim. E18). Sinänsä jonkinlainen täsmennys siitä, että kyse on nimenomaan tiestä (eikä esim. lisäainekoodista), on kuitenkin aivan paikallaan: en siis kannata paluuta vanhaan nimeämistapaan ("Exx"). Paras muoto olisi yksinkertaisesti "Exx-tie" (esim. E18-tie) mutta myös "Eurooppatie Exx" (esim. Eurooppatie E18) käy minulle. "E-tie Exx" (esim. E-tie E18) sen sijaan on mielestäni kömpelö, vaikka se siinä käytettäisiinkin virallisen sopimustekstin mukaista termiä. Sama koskee muotoa "Exx (tie)" (esim. E18 (tie)). ––Apalsola km 14. kesäkuuta 2013 kello 16.15 (EEST) –– (ylimääräinen sana poistettu) Apalsola km 17. kesäkuuta 2013 kello 14.08 (EEST)

Suoritin kyseisen uudelleennimeämisen pääasiassa nimikonfliktien vuoksi, joita ei tule yksistään lisäainekoodien vaan myös esimerkiksi polttoaineita käsittelevien artikkeleiden kanssa. Se puolestaan johtaa tai johtaisi E-teitä käsittelevien artikkeleiden epäyhtenäiseen nimeämiseen, jota pidän huonoimpana ratkaisuna. Minulla ei ole kantaa siihen, tulisiko artikkelien nimien olla muotoa Eurooppatie xx (vrt. de:Europastraße_75, fr:Route_européenne_75, nl:Europese_weg_75) vaiko Eurooppatie Exx (vrt. en:European_route_E75, es:Ruta_europea_E75, it:Strada_europea_E75). Kannatan kuitenkin muiden merkittävien kieliversioiden kanssa yhtenevää nimeämiskäytäntöä. --Fct (keskustelu) 17. kesäkuuta 2013 kello 13.48 (EEST)
En tunne asiaa lainkaan, eikä minulla ole siihen kantaa, mutta kielenhuollollisesti (vaikka olenkin sekä teitten että kiellenhuollon suhteen maallikko) "E8-tie" ei tunnu hyvältä. Sehän olisi samaa muotoa kuin "10-tie", joka mielestäni ei sovi huoliteltuun asiatekstiin. Noiden muitten väliltä en osaa maallikkona valita, mutta jos asialla ei ole kiire, niin ehkä paljon kielenhuoltoa tehnyt kielenhuollon ammattilainen Käyttäjä:Tanár osaisi arvioida vaihtoehtoja kielenhuollon kannalta kun aikanaan palaa wikilomalta. Taikka toisaaltahan Kotus pitää myös neuvontapuhelinta, mutta voi olla että siinäkin palvelussa on kesäloma. --Urjanhai (keskustelu) 17. kesäkuuta 2013 kello 14.07 (EEST)
Kyllä minun käsittääkseni "E8-tie"-muotokin on aivan kielioppisääntöjen mukainen, mutta toki asia voidaan vielä varmistaa: ei minulla ainakaan ole mihinkään kiire. :-) Toisaalta tarkemmin ajateltuani voisin sittenkin kallistua muodon "Eurooppatie Exx" (esim. Eurooppatie E18) kannalle, koska se olisi yhtenevä sekä muiden fi-wikipedian tieartikkeleiden (Valtatie 4, Kantatie 86, Seututie 140 jne.) että monien muiden kieliversioiden (esim. englanti) kanssa. ––Apalsola km 17. kesäkuuta 2013 kello 14.15 (EEST)
Oma pohdintani oli oikeastaan kokonaan mutuilua, ja voin olla väärässäkin. Harmi kun nuorempi fennisti Iivariuskin juuri sai eston. --Urjanhai (keskustelu) 17. kesäkuuta 2013 kello 14.38 (EEST)
Olisikohan sitten syytä mennä "Eurooppatie Exx" -käytännöllä (esim. Eurooppatie E18)? Sitä ei ainakaan kukaan ole vastustanut. ––Apalsola km 8. heinäkuuta 2013 kello 17.47 (EEST)
Kielenhuoltoa harrastavan maallikon korvaan tuo tuntuu hyvältä eikä kellään taida yllä olevan perusteella olla mitään sitä vastaan.--Urjanhai (keskustelu) 8. heinäkuuta 2013 kello 19.09 (EEST)
Siirrot on nyt tehty. Myös iw-linkit ja tärkeimmät mallineet on päivitetty. ––Apalsola km 10. heinäkuuta 2013 kello 00.41 (EEST)

Liittymät ja sillat artikkelien aiheina[muokkaa wikitekstiä]

Millaisista silloista ja liittymistä pitäisi tehdä artikkeleja ja mitä niiden tulisi sisältää? Tietysti pitää olla artikkelit keskeisillä paikoilla olevista silloista ja suurista silloista - tyyliin Hämeensilta ja Jätkänkynttilä. Pari edellä mainittua ovatkin jo kohtaallisella tolalla, mutta kysymyksellä tarkoitan etenkin valtateiden "perussiltoja".

Tein kokeeksi yhden liittymäartikkelin, joka varmastikin on merkittävä aihe - kommentteja tuosta artikkelista? --Aulis Eskola (keskustelu) 14. kesäkuuta 2013 kello 16.48 (EEST)

Minä pitäisin riman molempien osalta aika korkeana: vuoden 2011 tietilaston[3] pelkästään valtatieverkolla oli vuoden 2012 alussa yli 3 000 ja koko maantieverkolla yli 11 500 "varsinaista siltaa". Tähän tulevat vielä päälle katuverkolla olevat sillat. Eritasoliittymiäkin lienee satoja. Mitkään "perussillat" eivät siis minusta ylitä Wikipedian merkittävyyskynnystä, joten niiden osalta minun kantani on yksinkertaisesti se, että artikkeleita ei pidä kirjoittaa lainkaan.
Alla on (nopeasti kirjoitettuna) muutama ajatus siitä, millä perusteella sillat voisivat olla Wikipedian tarkoittamassa merkittäviä:
 • Historiallinen merkitys: Esim. museosillat lienevät ainakin pääosin merkittäviä, samoin muut erityisen vanhat sillat. (On kuitenkin huomattava, että esim. rataverkolla on paljon yli satakin vuotta vanhoja siltoja: ne tuskin ovat kaikki merkittäviä.)
 • Suuruus: Esim. kokonaispituudeltaan tai pisimmältä jänneväliltään erityisen pitkät sillat ovat varmasti merkittäviä. (Tähän kategoriaan menevät esimerkiksi Tähtiniemen silta ja Raippaluodon silta.)
 • Rakenne: Esim. mainitsemasi Jätkänkynttilä lienee merkittävä pelkästään sillä perusteella, että se oli Suomen ensimmäinen vinoköysisilta. Nykyisin vinoköysisiltoja on kuitenkin Suomessakin sen verran paljon, että ne kaikki tuskin ovat merkittäviä.
 • Liikenteellinen merkitys: Jos silta on liikenteellisesti jollain tavalla erityisen merkittävä, voisi se olla merkittävä myös Wikipedian tarkoittamassa mielessä. Pelkkä liikennemäärä ei kuitenkaan riitä perusteluksi, koska jonkin mitättömän ojan menevän putkisillankin yli voi kulkea yli 100 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, jos silta sattuu sijaitsemaan esim. Kehä I:llä.
Joitain muitakin perusteluja merkittävyydelle varmasti on. Silta-artikkeleiden kohdalla on kuitenkin varottava esimerkiksi päivänkohtaisuutta (resentismiä): Jokainen uusi silta varmasti tuntuu valmistuessaan hyvinkin merkittävältä, mutta muutaman vuoden kuluttua tilanne on toinen.
Eritasoliittymien osalta käyttäisin energian ensisijaisesti esimerkiksi Eritasoliittymä-artikkelin laajentamiseen. Siellä voisi esimerkiksi olla selostus erilaisista eritasoliittymätyypeistä (rombinen, puolineliapila, neliapila jne.).
Yksittäisistä eritasoliittymästä kirjoitetut artikkelit sen sijaan ovat enemmän tai vähemmän nippelitietoa, vaikka muissa wikipedioissa (de, en, sv) jonkin verran eritasoliittymäartikkeleita onkin. Lähinnä artikkelin arvoisia voisivat olla suuret järjestelmäliittymät (esim. juuri Lakalaiva), eivätkä välttämättä aina nekään. Joka tapauksessa tällaisia liittymiä lienee Suomessa kahden käden sormilla laskettava määrä.
Pienempien eritasoliittymien osalta, jos niissä ylipäätään jotain mainitsemisen arvoista on, tiedot voidaan kertoa ao. tietä käsittelevässä artikkelissa. Sama koskee siltoja.
––Apalsola km 14. kesäkuuta 2013 kello 17.47 (EEST)

Suunnitellut liittymät[muokkaa wikitekstiä]

Satuin vilkaisemaan artikkelia Valtatie 9 ja siellä oli liittymätaulukossa suuri joukko "suunniteltuja liittymiä". En enää muista, mitä niistä keskusteltiin ylempänä, mutta mahtaako tämä nyt vastata sitä konsensusta, mihin ylempänä mahdollisesti tultiin?--Urjanhai (keskustelu) 12. lokakuuta 2013 kello 20.39 (EEST)

Nyt esim. mainitaan suunniteltuja liittymiä Liedon ja Auran välillä, mutta tiedolle ei ole mitään lähdettä.--Urjanhai (keskustelu) 12. lokakuuta 2013 kello 20.42 (EEST)

Joitain muita osuuksia koskevista suunnitelmista taitaa artikkelin tekstissä olla lähteistettyjä mainintoja, mutta en tutkinut niitä tarkemmin vaan merkitsin kaikkiin muihinkin lähdepyynnöt.--Urjanhai (keskustelu) 12. lokakuuta 2013 kello 20.51 (EEST)

Suomen valtateiden luokitelu[muokkaa wikitekstiä]

Aiemmin on muistaakseni konsensuksella sovittu, että Suomen valtateitä ei luokitella kuntaluokkiin. Kun osuin johonkin kuntaluokkaan, niin huomasin, että muutamia valtateitä oli luokiteltu kuntaluokkiin. Nämä voine poistaa. Ilmoitan tänne kun en varmaan itse ehdi käydä läpi kaikkia, vaikkei niitä kovin monta taida ollakaan.--Urjanhai (keskustelu) 13. marraskuuta 2016 kello 15.44 (EET)

Jos valtatiet laittaisi kuntaluokkiin, niin luokkia tulisi ihan liikaa. Mutta entäs maakuntaluokat, jolloin luokkien määrä pysyy kohtuullisena? --Raksa123 (keskustelu) 13. marraskuuta 2016 kello 16.10 (EET)

Projektisivun koko[muokkaa wikitekstiä]

Wikiprojekti:Tieliikenne oli paisunut aika raskaaksi noin latautumismielessä ja siirsinkin Euroopan ja Aasian moottoritieverkkoosiot alasivuiksi ja vielä Saksan ja Espanja ala-alasivuiksi. -Pääsivu ja Euroopan sivu on vieläkin liian raskaita.--Htm (keskustelu) 8. huhtikuuta 2018 kello 16.17 (EEST)

Oikeastaan siirtoa voisi tehdä vielä radikaalimmin, nyt kun tuli puheeksi. Jos jostakin aihepiiristä Eurooppa (ja sen mukana vielä Suomi) on siirretty alasivulle niin silloin olisi johdonmukaista siirtää omalle alasivulleen samasta aihepiiristä kaikki muukin ja laittaa vaikka alasivun alasivuille sivu per maanosa tai jossain maanosassa kaikki ei mahdu yhdelle alasivulle niinb jakaa vielä alasivuillakin kaikki sisältö alasivun alasivuille (jollain alasivulla ehkäö voisi olla useampiakin maita). Kun sisältöä on noin paljon niin se olisi ainoa tapa tehdä aineistosta hallittava. Etusivu olisi olisi silloin portaalina, josta näkisi, mitä sivukokonaisuus sisältää.
Mutta toisaalta jos ajatelllaan esim. Suomea, niin mielellään pääsisi kaikkeen Suomea koskevaan samalta sivulta. Muiden maiden suhteen tilanne voi kuitenkin olla eri, koska niissä aineiston volyymi todennäköisesti jakautuu eri tavoin kuin Suomessa.--Urjanhai (keskustelu) 8. huhtikuuta 2018 kello 16.38 (EEST)
Nykyisellään projektin etusivun käytettävyys on erittäin huono, ja sen takia etusivulla ei oikeastaan pitäisi olla yhtään mitään pitkiä listoja lainkaan. Sitä, miten muita maita kuin Suomea koskeva aineisto jaotellaan alasivuille, voi joutua miettimään mutta luultavasti tarkoituksenmukainen ratkaisu siihen löytyy.--Urjanhai (keskustelu) 8. huhtikuuta 2018 kello 16.44 (EEST)
Siirsin Italian. -- Varsinainen projektisivu Tieliikenne ja Eurooppa-sivu ovat tarkkaluluokalla (Luokka:Sivut, joissa on liian monta vaativaa jäsenninfunktiota). Voin siirrellä näitä pikku hiljaa (näppitunumalta mikä sivu nyt tuntuu latautuvan hitaasti). Ilmeisesti mitä enemmän mallineita, sen hitaampi sivu eli hitaampia ovat isot/isohkot maat joissa paljon motareita.--Htm (keskustelu) 8. huhtikuuta 2018 kello 16.47 (EEST)
Kyllä mielestäni kaikki pitkät luettelot on kokonaan pakko siirtää pois etusivulta koska kokonaisuus on täysin hallitsematon, mutta en ehdi nyt siihen ruveta kun se kumminkin kestäisi yöhön asti.--Urjanhai (keskustelu) 8. huhtikuuta 2018 kello 16.52 (EEST)
Koska suurin työ tuossa silloin on miettiä ja muodostaa se alasivuryppään rakenne.--Urjanhai (keskustelu) 8. huhtikuuta 2018 kello 16.54 (EEST)
Alasivurypäs pitäisi tosiaan saada artikkeliavaruuteen, jos sinne kelpaa mitään siirtää, kun luettelot ovat niin raakileita. Nyt siirto on oikeastaan vain ongelman pilkkomista osiinsa niin, että kukin maanosa-alasivu voi jatkaa paisumista taas osaltaan. En-wikissä vastaava sivu on 10 kilotavun kokoinen ja siinä on vain projektiin liittyvää tietoa eikä tietoa itse teistä. --Pxos (keskustelu) 8. huhtikuuta 2018 kello 17.29 (EEST)
Enimmät taitavat olla lähteettömiä. --Urjanhai (keskustelu) 8. huhtikuuta 2018 kello 17.37 (EEST)
Huom muuten. Alasivujen nimet eivät voi olla muotoa Wikiprojekti:Tieliikenne (Aasian moottoritieverkko) vaan niiden kaiketikin tulisi olla muotoa: Wikiprojekti:Tieliikenne/Aasian moottoritieverkko. Tai ehkä vielä joku hierakinen välisivun nimi tuossa välissä.--Urjanhai (keskustelu) 8. huhtikuuta 2018 kello 17.41 (EEST)
Huomasin itse saman asian jo aiemmin, mutta en tohtinut kirjoittaa. Perusongelmahan kai on se, että tätä sivua käytetään luetteloiden tekemiseen kaiken maailman teistä. Siis projektisivu on itsessään jo luettelo tyyliin "Manner-Kiinasta löytyvät nämä tuhat maantietä, joiden perustiedot panen tälle sivulle". Ymmärtääkseni tarkoitus olisi käyttää projektisivua enemmän projektin suunnittelemiseen kuin luettelojen tekemiseen. --Pxos (keskustelu) 8. huhtikuuta 2018 kello 17.01 (EEST)
Niin kai. Joidenkin maiden moottoritieverkoista on jo artikkeli artikkeliavaruudessa, ja jos wikiprojektisivulla ei ole enempää kuin artikkeliavaruudessa, wikiprojektisivun voisi käyttäjä:Joku todeta täysin palvelleeksi ja lopettaa sen (ja tyhjentää). Vai?--Htm (keskustelu) 8. huhtikuuta 2018 kello 17.42 (EEST)
Sellaisillahan ei ole virkaa, tai jos niissä on jotain huomionarvoista, niin sisältö löytyy sivuhistoriasta.--Urjanhai (keskustelu) 8. huhtikuuta 2018 kello 17.45 (EEST)

Taikina nousee taas 2019[muokkaa wikitekstiä]

Kirjataan nyt muistiin, että yllä oleva keskustelu ja huomautus käyttäjälle eivät tuoneet tilanteeseen muutosta. Sivulle pannaan taas kymmeniä kilotavuja tieverkkorunkoja eri puolilta maailmaa aivan samaan tapaan kuin aiemminkin. Ymmärtääkseni yllä jo päädyttiin jollain tavalla määrittämään tämän sivun tarkoitus. --Pxos (keskustelu) 22. huhtikuuta 2019 kello 11.57 (EEST)

Täytyy jakaa sivu osiin, jottei etusivu olisi liian hidas ladata ja siirtää eri maiden tieverkot-kohta myös omalle alasivulle. Eri maista olevien luetteloiden tarkoitus on koota yhteen eri maiden päätiet, jolloin yhdellä sivulla on mahdollista nähdä mistä teistä on tehty artikkeli ja mistä se on vielä tekemättä.

Koitan jakaa ensin eri maiden tieverkot maanosakohtaisesti alasivuiksi, jos ovat edelleen liian suuria, niin täytyy katsoa miten ne voi jakaa, maittain jakaminen tekee liikaa liian pieniä alaprojektisivuja (poikkeuksena suuret maat Kiina, Yhdysvallat, Intia ja Brasilia). Tiemestari (keskustelu) 22. huhtikuuta 2019 kello 14.04 (EEST)

Pääsivu jaettu osiin suuren koon takia ja lisätty ohjeita. Projektisivu on selkeämpi kun pääsivulla on vain Suomen tieverkon puuttuvien artikkelien lista. En toistaiseksi nähnyt syytä jakaa tätä omaksi sivukseen. Myös moottoritieverkon artikkelien ohjeen jätin toistaiseksi; en tiedä tulisiko moottoritieprojekti eriyttää omalle sivulle jotta sekin olisi selkeämpi. Tiemestari (keskustelu) 22. huhtikuuta 2019 kello 14.24 (EEST)