Keskustelu:Tilauspiste

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tilauspiste on käsitteenä epämääräinen.

Tilauspistettä käytetään yleisesti täydennyseräpohjaisessa varastonhallinnassa merkityksessä hälytysraja. Kun varastosaldo laskee tilauspisteeseen/hälytysrajaan tai sen alle tulisi varastoon tilata uusi erä.

Tilauspiste merkityksessä order penetration point tarkoittaa artikkelissa aikaisinta ylävirran kohtaa logistisessa ketjussa (toimitusketjussa, supply chainissa, demand chainissa jne), josta tilattu tuote, materiaali, komponentti tms. lähtee kohti tilauksen suorittanutta osapuolta lopullisessa muuttamattomassa muodossaan. Tilauspisteessä voidaan suorittaa tuotteen asentaminen tai kokoaminen lopulliseen asiakaskohtaiseen muotoon tai se voidaan toimittaa suoraan hyllystä. Ylävirtaan siirretyn varastoinnin tai kokoamisen käyttämisestä voi saada aikaan, paikkaan ja/tai valmistusasteeseen (time, geographical/place, form postponement) liittyvää viivästyttämisetua, joka realisoituu toiminnan keskittämisen tuomana mittakaavaetuna ja hajautettuun toimintaan ja/tai varastointiin verrattuna menekkiriskin vähenemisenä sekä erityisesti viivästetyn kokoonpanon ollessa kyseessä tuotteen variointiin liittyvän ennakointiriskin vähenemisenä. Usein tällöin voidaan taata parempi tuotteiden saatavuus ja/tai asiakaskohtaistaminen mutta eäänä haasteena voi olla toimitusviive asiakkaalle. Varsinkin huippusesonkien aikaan keskitetyt varastot voivat muodostua pullonkauloiksi. Keskitetyn/viivästetyn toiminnan tuomat pidemmät toimitusmatkat ja -viiveet merkitsevät toimituksiin uusia riskejä.

Tilauspiste on molemmissa merkityksissä liitetty fyysiseen tuotevirtaan, joka on ainakin order penetration pointin osalta hieman vanhahtavaa.