Keskustelu:Tekijänoikeusmerkki

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Sikäli kuin käsitän, tuo merkki on yhdysvaltalainen copyright-merkki, eikä sillä ole mitään juridista eikä muutakaan yhteyttä suomalaiseen tekijänoikeuslainsäädäntöön. Vastaa lähinnä koristetta siellä missä se on, tai yritystä tehdä vaikutus. Meillä tekijänoikeus on voimassa ilman merkkejäkin. [1] --Ulrika 1. heinäkuuta 2010 kello 11.44 (EEST)

Tuo on aivan aiheellinen lisäys, mutta ei merkillä ilmeisesti ole (enää) juuri muuallakaan vaikutusta tekijänoikeuden olemassaoloon (ks. en.Wikipedia), vaan se on tarkoitettu vain tekijänoikeuden haltijan nopeaan julkituomiseen. Merkin käytöstä tosin mainitaan Yhdysvaltain tekijänoikeuslaissa, mutta kyse on lähinnä muotoseikoista, eikä käyttö ole sielläkään pakollista. Eikö artikkeli kuitenkin voisi olla suomenkielisellä nimellä (Kielikello)? –Kooma (di algo) 1. heinäkuuta 2010 kello 12.27 (EEST)
Voihan se olla, ajattelin vain, että se hämää ihmisiä luulemaan väärin. --Ulrika 1. heinäkuuta 2010 kello 14.05 (EEST)
Siirsin nimelle Tekijänoikeusmerkki.--Khaosaming 2. heinäkuuta 2010 kello 11.48 (EEST)

Yleismaailmallinen tekijänoikeussopimus on vain yksi sopimus muiden joukossa ja osin vanhentunut, ei ruveta juristiksi vaan uskotaan Kopiostoa, joka on alan ammattilainen. Tärkeimmät Suomea sitovat alan yleissopimukset ovat Bernin yleissopimus (1886) uudistuksineen, yleismaailmallinen tekijänoikeussopimus (1952) sekä EY:n tekijänoikeusdirektiivit (ns. Vihreä kirja vuodelta 1988, jota on uudistettu vuosina 1995 ja 1999). --Ulrika 1. heinäkuuta 2010 kello 15.22 (EEST)

Miksi haluat sensuroida tiedon UCC-sopimuksesta? UCC-sopimus velvoittaa sopimusmaita (myös Suomea) tunnustamaan (c)-merkkiä asianmukaisella tavalla käyttävien tekijänoikeudet. Onko tämä kansainvälinen velvoite kumottu jollain toisella säädöksellä, kaikissa sopimusmaissa? Jos ei ole, tieto sopimuksesta kuuluu artikkeliin. [Edit:] Myös Korpela huomauttaa, että "Jos halutaan pelata todella varman pääl­le, voidaan teokseen liittää sopiva copy­right-mer­kin­tä." Vaikka siis esimerkiksi Suomessa muu lainsäädäntö tekee merkin käytön tarpeettomaksi, ei se mitätöi UCC-sopimuksen kansainvälistä vähimmäisvelvoitetta. Suomalaisillekin lukijoille on hyödyllistä tietää UCC-sopimuksen takaama tekijänoikeus kaikissa sopimusmaissa, kun varmuuden vuoksi käyttää tekijänoikeusmerkkiä, sillä jotkut maat eivät ole liittynyt Bernin sopimukseen mutta ovat liittyneet UCC-sopimukseen. ¬Antilope 1. heinäkuuta 2010 kello 15.40 (EEST)
Koska "Korpelakin" (joka ei ole juristi vaan matemaatikko) sanoo että yleissopimuksen merkitys on vähentynyt ja kun on noita muitakin sopimuksia, on parempi olla leikkimättä juristia ja lisätä omia tulkintojaan, kun meillä on lähteenä Kopioston lausuma. Wikipedian ohjeen mukaan pitää käyttää toissijaisia lähteitä eli antaa muiden tulkita. --Ulrika 1. heinäkuuta 2010 kello 16.38 (EEST)
Huomaa vielä Korpelan muotoilu: sopimus sallii [ei siis edellytä - U.] muotovaatimusten, kuten copyright-merkinnän käytön, asettamisen. --Ulrika 1. heinäkuuta 2010 kello 16.40 (EEST)
Vielä vähän rautalankaa tähän, niin ei tarvitse itse käydä lukemassa: Kemppinen, joka on juristi, vieläpä tekijänoikeusjuristi, kirjoittaa näin, blogissaan, jonne artikkelissa on linkki: "Suomen laki ei liioin tunne copyright-merkkiä, eikä sen käyttäminen ole tarpeellista. Tulkitsen suopeasti, että sillä halutaan viitata tekijänoikeuteen. Merkki menetti suurimman osan merkitystään 1970-luvulla, kun Yhdysvallat muutti tekijänoikeuslakinsa. Laajaan käyttöön se tuli Geneven sopimuksen johdosta 1950-luvun alussa. Tuo sopimus on nykyisin melkein historiaa – ainakin TRIPS-sopimusten jälkeen." --Ulrika 1. heinäkuuta 2010 kello 16.47 (EEST)
Onko fi-wikin artikkelien tarkoitus kertoa nimenomaan tämänhetkisestä tilanteesta Suomessa? --Jmk 1. heinäkuuta 2010 kello 17.09 (EEST)
Se on se mikä tietysti suomalaisia varmaan eniten kiinnostaa, ja siitä on yksinkertaisinta kirjoittaa. Mutta kuka tahansa joka löytää luotettavia lähteitä vaikka Taka-Timbuktun copyright-merkkikäytännöstä voi tietysti vapaasti kirjoittaa siitäkin. Kannattaa siis kuitenkin kirjoittaa jonkin lähteen perusteella, joka kertoo mitä sopimukset kussakin maassa merkitsevät, eikä ruveta lukemaan sopimuksia ja tekemään niistä johtopäätöksiä. Mielenkiintoinen huomio muuten, että en.Wikipedia käsittelee lähinnä Yhdysvaltojen tilannetta... --Ulrika 1. heinäkuuta 2010 kello 17.20 (EEST)
Et ole näköjään lainkaan ymmärtänyt mitä UCC-sopimus sanoo: Se velvoittaa sopimusvaltiot tunnustamaan ©-merkin käyttäjän tekijänoikeudet. Ei siinä ole tulkintaa, asia on sopimuspykälässa kirjattu niin. Olet tietenkin oikeassa siinä, ettei tekijänoikeusmerkin käyttäminen ole Suomessa tarpeellista, sehän on ollut koko ajan selvää. Siitä huolimatta UCC-sopimus velvoittaa sopimusmaita, ja se koskee myös Suomea. Korpela on täysin oikeassa siinä, että sopimus sallii maita jopa asettamaan muodollisen vaatimuksen ©-merkin käytöstä. Kopiosto-lähteessä ei väitetä mitään päinvastaista, eikä myöskään Kemppisen blogissa. Kopiosto-lähteessä sanotaan: "Merkin käyttö ei saa aikaan tekijänoikeutta. Tekijänoikeus syntyy samalla kuin itse teoskin ja sille henkilölle, joka on luonut teoksen. Teosten rekisteröintiä tai muita muodollisuuksia, kuten copyright-merkin, käyttöä ei tarvita tekijänoikeuden syntymiseen." Näin asia tietysti on, eikä se ole mitenkään ristiriidassa UCC-sopimuksen velvoitteen kanssa. Jotkut maat eivät vain tunnusta tekijänoikeuksia ilman muodollisia vaatimuksia, ja UCC-sopimus takaa oikeuksien tunnustamisen vähintään ©-merkkiä käyttämällä. Myöskään Kemppisen lausuma "Tuo sopimus on nykyisin melkein historiaa – ainakin TRIPS-sopimusten jälkeen." ei ole millään tavalla ristiriidassa UCC-velvoitteen kanssa: UCC-sopimushan kirjaa vain vähimmäisvelvoitteet, ja koska Suomen muu lainsäädäntö menee paljon pidemmälle, UCC-sopimuksen velvoitteet täytetään jo muutenkin. Et ilmeisesti ymmärrä, että UCC-sopimus on täysin sopusoinnussa sekä Kopioston että Kemppisen lausumien kanssa mutta siitä huolimatta sopimus on merkittävä tekijänoikeusmerkin käytön kannalta. Asiassa ei ole mitään tulkintaa, sillä se on sanottu suoraan sopimuksessa. ¬Antilope 1. heinäkuuta 2010 kello 18.10 (EEST)
En ole juristi ja vaikka olisin sillä ei ole mitään merkitystä. Omia johtopäätöksiään ei pidä julkaista Wikipediassa. Kun sopimuksia on useita ja lisäksi kansallinen lainsäädäntö, erityisesti silloin on vielä tärkeämpää hakea päätelmät luotettavasta sekundaarilähteestä. Tämähän on yksi Wikipediaan kirjattuja virallisia käytäntöjä. Etsi ne sekundaalilähteet, niin en vastusta asian kirjoittamista artikkeliin. --Ulrika 2. heinäkuuta 2010 kello 08.45 (EEST)
Wikipedian käytäntö on, että syytöksille pitää esittää jonkinlaiset perusteet. Voisitko siis kertoa, mikä artikkeliin lisätyssä tiedossa on sinun mukaasi "omaa johtopäätöstä"? Lisätty tietohan oli vain, että "Merkin käytöstä ja kansainvälisoikeudellisesta merkityksestä säädetään Yleismaailmallisessa tekijänoikeussopimuksessä, jonka myös Suomi on ratifioinut". Mikä osa tästä on näkemyksesi mukaan "omaa johtopäästöstä"? Huomaa, että käytännön mukaan primaarilähteitä voi aivan hyvin käyttää faktojen tarkistamiseen jos julkaisija on luotettava, ja julkaistu sopimusteksti on fakta sopimuksen sisällöstä (ilman sisällön tulkintaa). ¬Antilope 2. heinäkuuta 2010 kello 10.19 (EEST)
Kaikki on kunnossa, kun haet tuoreehkoja toissijaisia lähteitä, joissa todetaan asiat. Suomi on solminut YYA-sopimuksen valtio B:n kanssa vuonna X. Sitä ei kuitenkaan voi ruveta lukemaan ja sanomaan miten asiat ovat, koska sopimuksen solmimisen jälkeen tilanteet muuttuvat, tulee uusia sopimuksia ja lakeja. --Ulrika 2. heinäkuuta 2010 kello 14.09 (EEST)
Epäilet siis nyt, ettei UCC-sopimus enää olisikaan voimassa, vaikka sivun yläosassa itse totesit sen olevan Suomea sitova yleissopimus?. Asian vahvistaa myös artikkeliin palautettu Finlex-lähde: "Valtiosopimusten suomenkielisessä tekstitietokannassa ovat voimassa olevien sopimusten tekstit sekä voimaansaattamislakien ja -asetusten tekstit." Kaikki on siis kunnossa, sopimus on luotettavien lähteiden mukaan yhä voimassa. ¬Antilope 2. heinäkuuta 2010 kello 15.04 (EEST)

MiPe:lle: Poistin koska lähteesi olivat primaarilahteita eli sopimus ja laki. --Ulrika 2. heinäkuuta 2010 kello 09.00 (EEST)