Keskustelu:Otanta

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Seuraava lause on epäselvä: Otantatutkimus on osajoukon eli otoksen poimimista perusjoukosta.

Ei otantatutkimus ole tuota. Se on tutkimusta, jonka aineisto on saatu otannalla. Tutkimustuloksia voi yleistää tiettyjen virhemarginaalien rajoissa koko perusjoukkoon. Oleellista taas otannassa on, että se edustaisi mahdollisimman hyvin koko perusjoukkoa.

Eräs ope, joka tarkasteli oppilaiden nettihakuja