Keskustelu:Minarkismi

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Minarkismin ja klassisen liberalismin eroista löytyy keskustelua (jotka johtivat minut tekemään tähän artikkeliin äskeiset korjaukset) artikkelin liberalismi keskustelusta. Hyvällä syyllä minarkismi on luonnehdittava klassisen liberalismin karsituksi versioksi ja viedyksi pidemmälle kuin klassinen liberalismi sinänsä oli.

Keskusteluun haluan alistaa joitakin ongelmakohtia etenkin seuraavassa tekstinpätkässä: "Näiden tehtävien täyttämiseen tarvitaan rikokset ja rangaistukset määrittelevä lainsäädäntökoneisto, ylintä poliittista toimeenpanovaltaa käyttävä hallitus, tuomiovaltaa käyttävä oikeuslaitos, rangaistuksia toimeenpaneva vankilalaitos, rikoksia tutkiva ja torjuva poliisi sekä valtakunnan ulkoista turvallisuutta ja lainalaista yhteiskuntajärjestystä ylläpitävä puolustuslaitos. Suomessa liberaaliin minimivaltioon kuuluvat instituutiot ovat siis eduskunta, valtioneuvosto, tuomioistuimet, vankilat, poliisi ja puolustusvoimat."

- eikö myös verojärjestelmä olisi vältämätön, koska eihän muuten pystytä keräämään edes niitä pieniä valtion tuloja jotka tarvitaan yllä olevan väkivaltakoneiston ylläpitämiseen

- mihin tarvitaan "ylin poliittinen toimeenpanovalta"?? jos lait ja niiden täytäntöönpano on noin luonnonoikeudellista ja selvää, kuin artikkeli antaa ymmärtää, hallituspolitiikka on aika redundanttia.

- tarvitaanko kovin pysyvästi koolla olevaa lainsäädäntökoneistoa? voisi kuviella että riittäisi että lakeja hieman kurkattaisiin vaikka kymmenen vuoden välein, eikä silloinkaan muutettaisi jos ei ole ihan pakko.

- eikö poliisille kuulukaan ennaltaehkäisy, vaan pelkkä torjunta ja tutkinta?

- liikaa korostettu "lainalainen yhteiskuntajärjestys", jos ihmiset ovat niin hyviä ja luotettavia kuin minarkismi uskoo, yhteiskunta (avoin) pysyy kasassa melkeinpä itsestään eikä mitään sellaista hallitusvaltaa ole jonka ylenpalttista suojelemista tarvittaisiin...

- minarkistiset liberaalit kai eivät tykkää kovin korkeista muureista ulkomaailmaa vastaan, vaan rajat mataliksi... siksi on kovin yletöntä höpöttää noin paljon ulkoisesta turvallisuudesta ja ulkoisten kaappausten vastustamisesta. Minarkismi on kai aika pasisistista....

-Suomen osalta luettelo unohtaa, että kyseisten instituutioiden nyt hoitamista tehtävistä ja volyymista paljon voidaan minarkiassa vipata veks. Ja tuleekin eliminoida. Lukija kuitenkin arvioi luettelossa mainittuja instituutioita lähinnä niiden nykyisen toiminnan mukaisina, joten kuvausta pitäisi oikeasti parantaa niin että minarkian todellinen sisältö välittyisi uudemmallekin lukijalle.

Artikkelin loppuosan kirjoittaja antaa minarkismista yleensäkin paljon "militaristisemman" ja "autoritaarisemman" kuvan kuin mitä minarkismin on tarkoitus olla.

Joku joka osaa, voisi muokata loppuosan tekstiä uudestaan, niin että se näyttäisi aidon liberaalin hengeltä eikä jonkin puolifasistin.

---

Toni-Lussmu kirjoitti artikkeliin mm: "minarkismi käsitteenä on muotutunut koherentiksi ideologiaksi vasta 1900-luvulla".

Minusta tämä näyttää minarkismin johdonmukaisuutta tarpeettomasti vähättelevältä. Pidän kiinni jo alunperin sanomastani, "minarkismi on klassisen liberalismin huomattavasti karsittu versio". Se pitäisi laittaa artikkeliin, eksplisiittisesti. Haluaisin sen juuri näillä em sanoilla. Kyllä jo klassinen liberalismi oli ihan koherentti ideologia, koherentimpi kuin moni muu. Minarkismi jo alun alkaen, kun sitä ryhdytty karsimaan klassisesta liberalismista, oli koherentti. Koherenssista ei minarkismin kuvauksessa kannattaisi puhua.

Sen sijaan ideologian tiukkuus kasvoi, kun minarkismi muotoutui klassisen liberalismin karsimisella. Minarkismille muotoutui erityisen selvät rajat, sanoisinko että minarkismista tuli varsin yksiviivainen. Siinä on erinomaiset ainekset dogmaattisuudelle ja fundamentalismille. Minarkismissa ei ole lajinsa uskovaisille paljoa liikkumavaraa. Ne asiat joihin minarkismi ideologiana ottaa kantaa, ovat jo saaneet selväpiirteisen vastauksensa, eikä ideologian uskovaisilla ole enää sijaa vastausten uudelleen pohtimisissa. Jos muuttavat jotakin, syntyy samalla uus ideologia, minarkismiahan sellainen ei olisi. Minarkismiin ei myöskään voi enää tuoda juuri mitään uutta, koska oppirakennelmaan kuuluu että muihin asioihin ei kuulu muodostaa mitään yhteistä kantaa, vaan ne kuuluvat yksilöiden itsensä päätettäviin. (Tiukkuutensa takia voidaan kuvitella minarkismin sopivan vaikkapa yksinkertaisten sielujen tarpeisiin.)

Olisiko esim "monoliittinen" käyttökelpoinen termi minarkismin sisällön linjakkuuden luonnehtimiseksi.

213.243.157.114 11:35 heinä 4, 2004 (UTC)

karsittu "Alkoholivero on kuitenkin yksi mahdollinen minimivaltion tulonlähde" - tämä on käsitteellisesti ristiriidassa minimivaltion määritelmän kanssa[muokkaa wikitekstiä]

Alkoholivero ei suinkaan ole käsitteellisesti ristiriidassa minimivaltion määritelmän kanssa, koska minimivaltion katsotaan usein voivan verottaa. Alkoholivero on esimerkiksi tunnetun minarkistin Ludwig von Misesin suosima veromuoto.

"Äärimmäinen kapitalismi"[muokkaa wikitekstiä]

Äärimmäinen kapitalismi on huono ilmaus yövartijavaltiosta, koska anarkokapitalismi on vielä äärimmäisempi.

"" yksilönvapautta loukkaavilla " oli kyllä aika epä-NPOV"[muokkaa wikitekstiä]

Kyse on siis minarkismin kannasta ja selvensi, millaisia toimia yövartijavaltio ei voisi minarkismin mukaan tehdä.