Keskustelu:Keskustaajama

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Viitatussa lähteessä näköjään käytetään ilmaisua keskustaajama selkeässä merkityksessä, joten käsite on vakiintuneessa käytössä lähteessä asiayhteydestä ilmenevässä merkityksessään, vaikka lähteessä ei olekaan käsitteen eksplisiittistä määritelmää. --Urjanhai (keskustelu) 1. joulukuuta 2012 kello 14.51 (EET)

Muutin artikkelia kaupunkialueen suuntaan, lisäten kaupunkitutkimukseen linkkejä. Paras olisi varmaan tehdä kokonaan uusi artikkeli kaupunkialueesta (urban area), ja sen alle alaotsikoksi keskustaajama. Inkogn (keskustelu) 2. maaliskuuta 2013 kello 12.00 (EET)

Voi olla, että käsitettä kaupunkialue tarkasti määriteltynä virallisena käsittteenä käytetään enemmän kansainvälisissä yhteyksissä (ja ehkä niissä tuotettujen, usein ehkä virallisten, dokumenttien suomennoksissa) ja käsitettä keskustaajama (kenties?) enemmän suomalaisissa yhteyksissä (tai on käytetty ehkä joskus - en tiedä käytetäänkö missä määrin enää nykyään). Sen ohella, että voi olla joitain (esim. EU:n piirissä) kansainvälisesti käytettyjä käsitteitä, voi lisäksi olla eri maissa joko virallisia tai ei-virallisia vain ko. maassa käytettyjä käsitteitä. Nyt ainakin artikkelin interwikit ovat kovin sekalaiset, kun keskustaajaman peruina en-interwikinä on jokin ranskankielisten maidfen paikallinen hallinnollinen käsite, vaikka kai kaupunkialue on englanniksi (luultavasti?) en:Urban area ja sv-interwikinä taas on sv:Centralort, joka näyttää olevan suurin piirtein samansisältöinen käsite kuin fi:Keskustaajama, paitsi että se näyttää ruotsissa olevan tarkasti määritelty virallinen käsite, mutta en tiedä onko käsite "keskustaajama" suomessa miten yksiselitteisesti määritelty ja onko sillä virallista statusta tai jos on, niin silloin se on ehkä enemmän vain tilastollinen yksikkö. Alkuperäinen artikkeli keskustaajama kai oli aika mutuna ja ilman lähteitä luotu ex-tempore-viritys, joten sitä kyllä varmaan sopii rohkeasti muokata. Mahdollisten virallisten määrittelyjen ohellahan molemmat, siis sekä "keskustaajama" että "kaupunkialue", ovat myös yleisiä maantieteellisiä käsitteitä, jotka ehkä ovat osittain päällekkäisä, mutta joita on vaikea saada toistensa synonyymeiksi tai jompaa kumpaa toisen alakäsitteeksi, ja sen puolesta ne ehkä olisi sekä yleisinä, kuvailevina maantieteellisinä termeinä että mahdollisina virallisina termeinä (joiden virallisuus ja määrittely voi maittain vaihdella) kenties selvintä käsitellä eri artikkeleina. Ja silloinhan ehkä myös nykyisellään täysin sopimattomat interwikit saisi paremmin jaettua näitten kesken.--Urjanhai (keskustelu) 2. maaliskuuta 2013 kello 14.42 (EET)
Ja toisaalta näköjään en:Urban arean fi-interwikinä on fi:Taajama. Eli nämä ovat nyt pahasti solmussa (ja botit vielä sotkevat lisää, minkä kerkiävät). Mutta kun käsitteet eri kielissä ovat erilaisia, niin tätä sietää miettiä. Esim. tuohon en:Urban areaan näkyy siellä olevan ohjasuksina monia englannikielisiä lähikäsitteitä, ja joku sen tapainen ohjausssysteemi joistain käsitteistä johonkin käsitteeseen voisi tietysti sopia meillekin. Tai sitten, jos suomenkielisessä yhteydessä käsitteiden suhteet asettuvat toisin, niin jokin muu järjestely. --Urjanhai (keskustelu) 2. maaliskuuta 2013 kello 14.51 (EET)
No nyt artikkelit jo näköjään eriytettiinkin ja osoitettiin samalla käsitteen "keskustaajama" nykyinen käyttöyhteys, ja lopputulos kumpaisestakin taisi tulla yhdistettyä artikkelia selvempi.--Urjanhai (keskustelu) 2. maaliskuuta 2013 kello 21.15 (EET)

Taajama kääntyy kääntäjän mukaan englanniksi muotoon built-up area, conurbation, urban area. Kaupunkialue. Olen taipuvainen kaiken tietämykseni valossa pitämään näitä termejä synonyymeinä. Varsinaisestihan ne eivät ole täysin kansainvälisesti vertailukelpoisia, taajaman määritelmä vaihtelee. Pohjoismaissa ruotsissa ja meillä, josta koko taajama termi on tullut meille, talojen välinen etäisyys voi olla 200m, mutta käsittääkseni keskieuroopassa vaadittu minimivälimatka on 50m. Inkogn (keskustelu) 2. maaliskuuta 2013 kello 22.17 (EET)

Olen taipuvainen kannattamaan tämän artikkelin siirtämistä osaksi kaupunkialue artikkelia. Odotan käyttäjältä raksa123 erittäin kattavaa perustelua miksi näin ei olisi ennenkuin asian teen. Se mitä muissa wikeissä tehdään, ei ole hyvä perustelu. Wikipedia ei voi käyttää lähteenä itseään. Inkogn (keskustelu) 2. maaliskuuta 2013 kello 22.35 (EET)

Ainakin Statistiska centralbyrån kääntää taajaman (ruots. tätort) englanniksi termiksi locality (Tätorter 2010 (pdf), kaksi viimeistä sivua). Myös Tilastokeskus käyttää termiä locality. Taajamaa voisi pitää yhtenä tapana määritellä kaupunkialue (en:Urban area), ja tuossa en-wikin artikkelissa mainitaankin taajamat Ruotsin kohdalla. Pohjoismaissa sovellettava taajaman määritelmä ja tarkempi selvitys aiheesta Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa ansaitsee oman artikkelinsa. Artikkelissa kaupunkialue voidaan en-wikin tavoin kertoa, miten kaupunkiasutuksia eri maissa määritellään ja ilmoittaa, että taajama-asiaa on käsitelty laajemmin omassa pääartikkelissa.
Vain pieni osa taajamista on keskustaajamia, joten keskustaajama on taajaman erikoistapaus. Keskustaajamat ovat kuitenkin kuntansa kannalta tärkeitä taajamia. Ne ovat merkityksellisiä siksi, että ne ovat yleensä kooltaan kunnan suurimpia taajamia ja kunnan hallinto sijoittuu niihin. Artikkelin pitämistä erillään puoltaa sekin, että Ruotsin kuntia ja Tanskan kuntia koskevissa artikkelisivuissa mallineessa on linkki tähän artikkeliin. Tämän artikkelin on tarkoitus käsitellä kuntien keskustaajamien asemaa, eikä kaupunkialueita maantieteellisenä ilmiönä. Google tuottaa haulla "keskustaajama" tuloksia, jotka liittyvät kuntakeskuksiin. --Raksa123 (keskustelu) 3. maaliskuuta 2013 kello 02.39 (EET)

Kuntakeskuksella muuten on myös toinen merkitys, eli kun se tässä määritellään "kunnan keskukseksi", niin 1960-70-luvuilla tehtiiin osana sekä seutusuunnittelua että muutakin tutkimusta myös hierarkkisia keskusluokituksia, ja nääissä luokituksissa kuntakeskus oli eräs luokitushierarkian taso. Aiheesta voi löytyä jotain esim. Suomen kartaston V laitoksesta, jossa Mauri Palomäki on kirjoittanut keskusluokituksesta, samoin kuin tuon ajan seutusuunnittelujulkaisuista. Eli tällöin siis, samoin kuin esim. tuossa artikkelissa kaupunkialue viitatussa tällä vuosituhannella tehdyssä selvityksessä, pyrittiin nimenomaan tarkastelemaan myös toiminnallista aluejärjestelmää sinällään riippumatta hallintorajoista.--Urjanhai (keskustelu) 21. maaliskuuta 2013 kello 18.30 (EET)