Keskustelu:ITE-taide

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Musta olis hyvä aloittaa keskustelu siitä onko ITE-taide minkäänsortin taide suuntaus. Samaa keskustelua käydään tällähetkellä ARTIVISMIN kanssa http://fi.wikipedia.org/wiki/Artivismi ja sillä on käyty aihetta läpi. Jos taiteilija ei tunnustaudu ITE taiteilijoiksi, ei ole manifestia tai yhteistä politiikkaa niin silloin ei ole kyse taide-suuntauksesta vaan tavasta määrittää, jotain ilmiöitä. Kommentin jätti Ldezem2010 (keskustelu – muokkaukset)

Toki ITE on tunnettu ja tunnustettu taidesuuntaus ja se liittyy itse asiassa jo melko vanhaan traditioon. Ensimmäinen suomalainen ITE taiteilijaksi tunnistettava voisi olla Einari Junttila, Yhdysvalloissa varhaisia Outsidereita olivat esimerkiksi Grandma Moses ja John Kane. ITE taiteesta Suomessa ja Outsider-taiteesta muualla on julkaistu useita kirjoja ja niitä koskevia näyttelyitä on pidetty eri puolilla. Pelkästään Suomessa on parikin ITE-taiteen ympärille suuntautunutta taidekeskusta ja maailmalla Outsider-taiteeseen liittyviä useita. ITE:llä, kuten monilla muillakin taidesuuntauksilla on se ongelma, että tarkan määrittelyn ja rajojen teko on vaikeaa. Olit näemmä poistanut ITEn taidesuuntausmallineesta, sitä ei saisi tehdä ilman keskustelua. --Kulttuurinavigaattori 12. kesäkuuta 2010 kello 00.25 (EEST)

--2001:14BA:8F1:2E00:1169:E129:864A:559E 3. kesäkuuta 2016 kello 11.00 (EEST)== Ulkopuolisuuden ja määrittelyn ongelmia ==

"ITE-taiteilijat tekevät ja esittävät teoksiaan omassa arjen ympäristössään." Kuitenkin ITE-taiteella on vankka institutionaalinen esittämispohja. Suomessa on parikin ITE-taiteelle omistautunutta instituutiota, muutamia kokoelmia ja ITE-taiteeksi nimettyä on esitetty taidemuseoissa Kiasmaa myöten. Tänä kesänä (2015) Mäntän Serlachius-museossa Göstassa nähdään "yksi maailman tärkeimmistä outsider-taiteen kokoelmista" (museon mainosteksti). Miksi Wikipediassa on eri artikkelit ITE-taiteesta ja outsidertaiteesta? Halutaanko pitää keinotekoisesti yllä jakoa kansalliseen ja kansainväliseen kulttuuriin?--Kulttuurinavigaattori (keskustelu) 8. kesäkuuta 2015 kello 16.42 (EEST)

Ovathan monet muutkin taidekäsitteet hierarkkisia. Outsider-taide on kansainvälinen "sateenvarjokäsite", jonka alle kuuluu useita itseoppineiden taiteen muotoja, myös ITE-taide. ITE-taide tarkoittaa vain suomalaista nykykansantaidetta. Tällaiset kansalliset tai kokoelman mukaan syntyneet nimitykset ovat aika tavallisia outsider-taidemaailmassa. Hämmennystä käsitteisiin aiheuttaa sekin, että aivan viime vuosina outsider-taiteen kenttä ja käsite ovat laajentaneet voimakkaasti alaansa.
Joten, jako ei ole keinotekoinen vaan vastaa vallitsevaa käytäntöä. ITE-taiteella ja outsider-taiteella (ja erityistaiteella) on syytä olla omat artikkelinsa myös täällä wikissä. Toivotaan että molemmat vielä täsmentyisivät ja täydentyisivät. Kyse ei ole päällekkäisestä tiedosta. --Hiuti (keskustelu) 24. kesäkuuta 2015 kello 14.11 (EEST)
Sinänsä ei ole olemassakaan "suomalaista taidetta", koko ajatus on absurdi varsinkin tässä yhteydessä. Jos katsot esim. Mäntän tämän kesän näyttelyä, voit huomata että samat ilmiöt toistuvat niin suomalaisten kuin muunmaalaistenkin taiteessa, kutsutaanpa sitä ITE- tai outsidertaiteeksi. Ajatus "suomalaisesta ITE-taiteesta" ja "kansainvälisestä Outsider-taiteesta" on yhtä järjetön kuin ajatus eroista uusmaalaisten, savolaisten, pohjalaisten tai lappilaisten ite-taiteilijoiden teosten välillä. Kun kansallisia tai alueelisia piirteitä ei ole havaittu, ei niitä ole syytä tietosanakirjassakaan tuoda esiin. Jos taas voidaan esittää tutkimukseen ja luotettaviin tietolähteisiin perustuvia olennaisia eroja suomalaisten ja ulkomaisten taiteilijoiden teosten, työskentelyolosuhteiden tai traditioiden välillä, sitten jako on aiheellinen. Eli näillä perusteella esitän vieläkin artikkelien yhdistämistä.--Kulttuurinavigaattori (keskustelu) 24. kesäkuuta 2015 kello 15.10 (EEST)
Kansantaide on usein hyvin paikallisleimaista. Kansallisuutta on totuttu pitämään kansantaiteessa tärkeänä määrittävänä tekijänä. Suomalaisen nykykansantaiteen eli ITE-taiteen ominaislaadusta ja erityispiirteistä ovat kirjoittaneet monet tutkijat. Katso esim. perinteentutkimuksen prof. Seppo Knuuttilan, 2011 toimittama ITE art in Finland -kirja.--Hiuti (keskustelu) 24. kesäkuuta 2015 kello 16.15 (EEST)
Mitä se paikallisleima sitten on? Jos asiaa ei ole ilmaistu artikkelissa, esitän yhdistettäväksi. Jos eroja on, ne voi esittää osana artikkelia alaotsikoiden alla. Toistaiseksi mitään tällaisia ei ole tuotu esiin.--Kulttuurinavigaattori (keskustelu) 24. kesäkuuta 2015 kello 16.23 (EEST)
Paikallisleima ja kansallisuus ovat asioita, jotka yleensä tunnistetaan ja tunnustetaan kansankulttuurista puhuttaessa. Esim. kansanmusiikilla ja suomalaisella kansanmusiikilla on täällä wikissä omat artikkelinsa. Samaan tapaan eri maiden visuaalisella nykykansantaiteella on eronsa. Minna Haveri kirjoittaa väitöskirjassaan Nykykansantaide, 2010 s. 70: "ITE-taide on näkökulma suomalaiseen nykykansantaiteeseen. Vaikka yhtymäkohtia kansainvälisen nykykansantaiteen ja erityisesti amerikkalaisen itseoppineisuuden kanssa löytyykin enemmän kuin eroja, ITE-taide on rajauksiltaan selkeästi omanlaisensa käsite."
Jos luet outsider-taide artikkelin, huomaat että siinä ei puhuta suomalaisesta nykykansantaiteesta, joten sen liittäminen ITE-otsikon alle olisi harhaanjohtavaa. Toisaalta ITE-ansaitsee oman artikkelinsa, joten esitän pidettäväksi erillään.--Hiuti (keskustelu) 24. kesäkuuta 2015 kello 17.30 (EEST)
Pitäisi osoittaa ITE-taiteen ja outsidertaiteen eroja, jotka perustuvat edes jonkinlaisiin ikonografisiin tai ikonologisiin seikkoihin ja luotettaviin tietolähteisiin viitaten. Jos niitä ei löydy, artikkelit voi yhdistää. Kaksi artikkelia ihan samasta asiasta hämmentää lukijaa.--Kulttuurinavigaattori (keskustelu) 25. kesäkuuta 2015 kello 00.39 (EEST)
Wikipedia on ymmärtääkseni tietosanakirja. Kaksi käyttötarkoitukseltaan ja kontekstiltaan erilaista käsitettä tarvitsevat omat artikkelinsa. Varsinaisiin tyylianalyyseihin täällä ei olla edetty muidenkaan taidemuotojen kohdalla. Olisiko sinulla vastavuoroisesti esittää jotain luotettavaa lähdettä osoittamaan, että kyseessä on sama asia? --Hiuti (keskustelu) 25. kesäkuuta 2015 kello 09.49 (EEST)
ITE-taide ja outsidertaide ovat oleellisesti samoja asioita artikkelien määritelmien osalta. Kaikki taidehistorialliset tyylit ja muodot juuri perustuvatkin ikonografiaan. Wikipedia perustuu tutkittuun ja julkaistuun tietoon, ei siihen että "edettäisiin" johonkin "tyylianalyysiin". Se olisi omaa tutkimusta. Taiteen suuntauksista Wikipediassa voi olla artikkeleita tai artikkeleiden lukuja liittyen kotimaiseen ja kansainväliseen yhteyteen, esimerkiksi Pop-taide. Pelkkä eri nimien käyttökonventio tai konteksti ei edellytä artikkeleita jotka perustuvat eri otsikoihin, kun itse asia on sama. Eihän vessastakaan ole eri artikkeleita otsikoilla "WC", "Toilet", "Vessa" tai "Hyyssi". Joten yhdistämispuuhiin vaan ujostelematta!--Kulttuurinavigaattori (keskustelu) 25. kesäkuuta 2015 kello 11.54 (EEST)
En näe määritelmissä juurikaan samankaltaisuutta. Minulta on nyt tilapäisesti rautalanka loppunut. Toivon ettet ryhdy mielivaltaisiin yhdistämispuuhiin.--Hiuti (keskustelu) 25. kesäkuuta 2015 kello 14.09 (EEST)

Artikkelien yhdistäminen on välttämätöntä jota tämä keskustelu saadaan saateltua tietokirjamaisemmalle maaperälle. Nykyinen ite-taide artikkeli on lähempänä brändityötä kuin tietokirja tekstiä. Valtaosa julkaisuista joita määrittelyssä käytetään on tuotettu Maanhenki Oy kustantamon kautta (Samat kirjoittajat ovat ite-taidetta esittelevien yliopistotekstien takana). Valtaosa viitteistä johtaa Maanhenki Oy:hyn liittyvien kulttuurijärjestöjen ylläpitämiin verkkosivuihin. Artikkelien yhdistäminen toisi ite-taiteen neutraalille maaperälle, jolloin siitä käytyä keskustelua voitaisiin jatkaa kiihkottomasti ja viitepohjaa laajentaa. On kaikkien etu ettei nykykansantaiteilijoiden työtä ei hallinnoida yhden pääkaupungista johdetun kustantamon kautta. Brändi on tietyn organisaation määrittämä ja ohjaamaa. Taidesuuntaus on jaettujen ilmaisukeinojen ja keskustelun kautta tunnistettu tai itseorganusoitunut kulttuurillinen liike. Tällä rajauksela ite-taide ei ole taidesuuntaus. --2001:14BA:8F1:2E00:1169:E129:864A:559E 3. kesäkuuta 2016 kello 11.00 (EEST)

Artikkelien yhdistämisestä / erillään pitämisestä[muokkaa wikitekstiä]

Suuri kiitos ITE-taiteen ja outsider-taiteen hyvistä artikkeleista Wikipediassa! Ihmettelen kovasti keskustelua artikkeleiden yhdistämisestä. Käsitteillä on aivan omat luonteensa ja hierarkiset asemoitumisensa toinen toisiinsa. Sanomattakin on kaikille teille selvää, että Outsider Art on kansainvälinen kattokäsite, jonka alle yhtenä osana kuuluu contemporary folk art / nykykansantaide; ITE-taide tarkoittaa suomalaista nykykansantaidetta.

Kansainvälisissä outsider-taiteen verkostoissa aletaan jo kohtuullisen hyvin hahmottaa ITE-taide (ITE Art) ”brändinä”, jolla ymmärretään suomalaista nykykansantaidetta taiteilijoineen, taideympäristöineen, toimijoineen ja kansainvälisesti ainutlaatuisine kartoitusmetodeineen. Jos noissa verkostoissa alkaisimme puhua ITE-taiteesta ja outsider-taiteesta samaa tarkoittavina käsitteinä, meitä pidettäisiin suhteellisuudentajumme menettäneinä isottelijoina. Olisi hyvin epäkohteliasta ja amatöörimäistä esim. puhua italialaisille outsider-taideympäristöjen tuntijoille ”italialaisesta ITE-taiteesta”. Toivon hartaasti että Wikipedian puheena olevat artikkelit pidetään jatkossakin erillisinä.

Kaksi toivomusta ITE-taiteen artikkelin parantamiseksi. 1)Vaihtakaa artikkelin kuvitus! Nyt kuvat viittaavat harhaanjohtavasti tunnettuihin kansainvälisiin outsider-taideympäristöihin Rock Gardeniin ja Salvation Mountainiin. ITE-taiteen kuva-aineistoa löytyy esim. sivulta www.itenet.fi. Artikkeliin sopivia käyttöoikeudellisia kuvia voitte tiedustella ITE-museosta tai tutkija Minna Haverilta. 2) Sivupalkista pitäisi siirtää kategoria ”Tekijöitä ulkomailta” kokonaan pois ITE-taiteen artikkelista outsider-taiteen artikkelin puolelle. Sivupalkin listassa ”Tekijöitä Suomesta” on joitakin hyvin hämmentäviä valintoja, joista toivoisin jatkokeskustelua. Artikkelitekstin lopussa on sen sijaan erittäin osuvia esimerkkejä ITE-taiteilijoista.

Ystävällisin terveisin Raija Kallioinen, MSL:n kulttuurituottaja / ITE ry:n sihteeri / European Outsider Art Association EOA:n varapuheenjohtaja --RaijaKoo (keskustelu) 9. heinäkuuta 2015 kello 12.18 (EEST)

Minusta asiaan tarvitaan kolmannen, riippumattoman ja asiaa tuntevan osapuolen näkökulma ja sen pitäisi myös olla julkaistu ja perusteltu, jossa mainitaan, miten outsider-ja ITE-taide eroavat toisistaan taiteena. Vetoamiset konteksteihinm hirarkipoihin ym. eivät auta. Asianomaisissa yhdistyksissä toimivat, tuottajat, kuraattorit ja taiteilijat eivät voi osallistua. Myöskään Wikipediassa jokun taiteenalan hyväksikäyttö "brändinä" ei sovi. Eli lähdettäiskö siitä, että kun asiaa tuntevia tässä on esiintynyt, esittäkää ensin vaikka nuo viitteistä lähtevät kolmannen osapuolen perustelut. Käydään keskustelu niistä ja päätetään sitten, onko perusteita yhteen vai useampaan artikkeliin.--Kulttuurinavigaattori (keskustelu) 9. heinäkuuta 2015 kello 14.27 (EEST)
Minna Haverin Nykykansantaide (2010) väitöskirjassa outsider-taide ja nykykansantaide (ITE-taide) erotetaan selkeästi toisistaan.
--Hiuti (keskustelu) 9. heinäkuuta 2015 kello 15.04 (EEST)
Lisäksi: Kettuki on julkaissut vuonna 2011 kirjan: LÖYTÖJÄ – Outsider Art from Finland Kehitysvammaisten taiteen suomalainen hakuteos – Finnish Sourcebook of Art by People with Intellectual disabilities. Vaikka kirja käsittelee suomalaista outsider-taidetta, siinä ei siis käsitellä ITE-taidetta. Kirjoittajana esimerkiksi taidekriitikko Otso Kantokorpi. Eli meillä outsider art -termiä käytetään erityistaiteen kentällä. Kyllä näillä kansallisilla määrityksillä on mielestäni merkityksensä suomenkielisessä wikipediassa. --Hiuti (keskustelu) 9. heinäkuuta 2015 kello 15.32 (EEST)
Taidehistorioitsija Arja Elovirta kirjoittaa (Omissa Maailmoissa, 2005, 7.): "ITE-taiteessa on kyse itseoppineiden ja omintakeisen muotokielen kehittäneiden tekijöiden teoksista, Itse Tehdystä Elämästä. Eurooppalaisen outsider-taiteen juuret taas ovat visionäärien, meedioiden ja erilaisten eksentrikkojen teoksissa" jne. Prof. Helena Sederholm puolestaan toteaa (Toinen taide, 2004, 233.): "Suomalaiset määrittelevät ITE-taiteen löyhemmin kuin muut eurooppalaiset outsider-taiteen ja art brutin. Suomalaisessa nykykansantaiteessa suositaan yllätyksellisyyttä ja riemunkirjavuutta sekä korostetaan yksilöllisyyttä ja pyrkimystä erottautua." jne. Molemmat kirjat ovat Maahengen kustantamia, mutta kyseiset henkilöt ovat niin meritoituneita, että he tuskin ovat kustantajan johdateltavissa. --Hiuti (keskustelu) 9. heinäkuuta 2015 kello 16.05 (EEST)
Vielä... Helena Sederholm (Omissa Maailmoissa, 2005, 25.): "Voidaan myös kysyä, kuinka kontekstisidonnaisia outsider-taiteen ja nykykansantaiteen merkitykset ovat? Siinä missä art brut näyttää hermeettisyydessään ajattomalta, nykykansantaiteen ympäristöteokset kiinnittyvät usein historiaan. Kun art brut ja kansainvälinen outsider-taide on monien mielestä jo liian museaalista, kotoisessa ITE-taiteessa tuntuu vielä olevan tekemisen ja tulkinnan vapautta, koska kuka tahansa voi löytää sen tekijän keskeltä elämää." --Hiuti (keskustelu) 9. heinäkuuta 2015 kello 17.10 (EEST)

Voitaisiko tältä pohjalta palata keskusteluun useamman artikkelin tarpeellisuudesta ja artikkelien parantamisesta? --Hiuti (keskustelu) 9. heinäkuuta 2015 kello 17.15 (EEST)

Vaikka suoranaisesti määritelmäteorioista ei ole kyse kun eri taiteita määritellään, vaan itse taiteesta, nämäkin asiantuntijalausunnot todistavat hyvin selvästi, että outsidertaiteen ja ITE-taiteen välillä ei ole niin suuria eroja että niistä pitäisi olla omat tietosanakirja-artikkelit. Mielestäni pitäisi ylipäätään välttää yrityksiä esittää, että olisi jotain "suomalaista taidetta" muutenkin. Tyyppiesimerkkihän tästä yleisestä harhakäsityksestä on kansallisromantiikka ja Suomen taiteen kultakausi, jotka ovat osa kansainvälistä taidetta, joista löytyy esimerkkejä useista maista. Suomalaisen taiteen käsite on vastenmielisyydessään omahyväinen ja inhottava, se ei ole nykyaikaa. Näissä edellä mainituissa kahdessa kommentissa olisi nyt riittävästi aineistoa yhteisen Outside ja ITE-taide -artikkelin määritelmäosaan (ensimmäinen kappale), jos niihin saadaan vielä vähän tarkemmat lähdeviittaukset. Muistakin kansallisista eroista voi kertoa artikkelissa, jos niitä tutkijat ovat esittäneet. Eli nyt vaan rohkeasti yhdistämään!--Kulttuurinavigaattori (keskustelu) 9. heinäkuuta 2015 kello 17.37 (EEST)
Kantani on siis, että useampaan artikkeliin samasta asiasta eri nimillä ei ole tarpeeksi perusteita ja parasta sekä koko aiheen että Wikipedian kannalta olisi yhdistäminen. En suostu tällaiseen sanelukeskusteluun.--Kulttuurinavigaattori (keskustelu) 9. heinäkuuta 2015 kello 17.43 (EEST)
Sanelua on mielestäni havaittavissa ainoastaan lähes pakkomielteen omaisessa artikkelien yhdistämisen vaatimuksessa. Vaikka sen kirjoittaja aiemmin halusi rajoittaa ITE-taiteen parissa toimijoita osallistumasta tähän pohdintaan, esitän kysymyksen, täytyisikö artikkeleita yhdistäessä yhdistää loogisuuden vuoksi nämä kaikki
Entä pitääkö vielä kääntyä kansainvälisten wikivalvojien puoleen ja vaatia heitä yhdistämään ranskankieliset artikkelit
ja englanninkieliset artikkelit
Eikö voisi ajatella, että tietosanakirja palvelee käyttäjiään ja yleisöjään? Näiden suomeksi kirjoitettujen artikkeleiden sisällöt on paljon helpompi löytää, kun ne ovat erillisinä, ja hyperlinkitysten avulla on niin helppo hahmottaa keskinäiset suhdeverkostot. --93.106.94.217 9. heinäkuuta 2015 kello 19.24 (EEST)
Pahoittelen tottumattomuuttani toimia Wikipedian keskustelupuolella. Äskeisen kirjoittaja oli siis RaijaKoo. --93.106.94.217 9. heinäkuuta 2015 kello 19.31 (EEST)
Tuo on hyvä näkökulma. Muuallakin wikipediassa nykykansantaide, joka meillä tunnetaan ITE-taiteena, ja outsider-taide on erotettu omiksi artikkeleikseen. Miksei siis meillä? --80.220.78.54 9. heinäkuuta 2015 kello 21.50 (EEST)
Kansallisiin määrityksiin perustuvien Art brut ja Art singulier artikkelien lisäksi ranskankielisestä wikipediasta löytyy lisäksi seuraavat artikkelit, jotka liittyvät kansainvälisiin outsider-taidekäsitteisiin. Näissäkin erot ovat pieniä, mutta merkittäviä:
Art médiumnique (meedio/visionäärinen taide), Environnement visionnaire (visionääriset ympäristöt),
Architecture naïve (naiivi arkkitehtuuri). Ja tietysti löytyy ranskaksi myös Art outsider (outsider-taide).
--Hiuti (keskustelu) 10. heinäkuuta 2015 kello 09.26 (EEST)
Art naïf eli naiivi taide unohtui. Huom. ei siis tarkoita naivismia, vaan tyyliltää naivistista itseoppineiden taidetta ns. aito naivismia, joka tunnetaan myös nimellä "puhtaan sydämen maalarit". --Hiuti (keskustelu) 10. heinäkuuta 2015 kello 09.56 (EEST)
Tarkoitus ei ole missään nimessä rajoittaa alan piirissä toimivien osallistumista muokkaamiseen, nyt ymmärsit väärin. Artikkeleiden wikimerkittävyyttä voi lisätä lisäämällä tietoja sellaisista lähteistä, jotka eivät ole riippuvaisia tekijä- ja tuottajakunnasta. Tämä kuuluu sellaisejn asian kuin lähdekritiikin piiriin. Esimerkiksi taiteenalan "brändäys" (sellaista on jonkin verran esiintynyt aikaisemminkin) kuuluu mainontaan, ei tietosanakirjaan. Ehdotukseni on, että artikkelit ITE-taide ja outsider-taide pitäisi yhdistää. Nämä kaksi artikkelia käsittelevät samaa asiaa eri nimillä, eivätkä yllä mainitut, siteeratut asiantuntijat ole havainneet niissä niin paljon eroja, että kahteen erilliseen artikkeliin olisi syytä. Näin palveltaisiin lukijoita parhaiten. En ole kuullut Wikiwand-julkaisusta, jota linkität, mikä se on? Eri kielten Wikipediat ovat autonomisia, ei ole mitään "kansainvälisiä valvojia" eivätkä suomenkieliset valvojatkaan puutu sisältöihin. Wikipediaa tekevät sen muokkaajat, joilla on sen toimituksellinen valta.--Kulttuurinavigaattori (keskustelu) 10. heinäkuuta 2015 kello 10.10 (EEST)
OK. Jatkan siis osallistumista. ITE-taide on osa nykykansantaidetta, joka on osa outsider-taiteen kattokäsitettä. Tietosanakirjassa on hyvä tuoda esiin nämä hierarkiat, ja alakäsitteillä on mielestäni erittäin perusteltua olla omat artikkelit, jos ne ovat ilmiöinä yleisesti tunnistettuja. Yhdistämisen sijasta ehdotan pikemminkin uusien artikkelien tuottamista, ja jäsennysmallia voi hakea esim. outsider-taiteen kansainvälisen julkaisun Raw Visionin määritelmien luettelosta http://rawvision.com/about/raw-visions-definitions.

Erityisen tarpeellinen olisi artikkeli ”Nykykansantaide”, joka on kansainvälisesti tunnettu käsite. Siihen olisi havainnollista asemoida outsider-taiteen laaja kehys sekä ITE-taide kapeampana osana. Kenties olisi paikallaan myös artikkeli ”Visionääriset ympäristöt”, joihin liittyvää aineistoa löytyy runsaasti esim. Jo Farb Hernandezin johtaman SPACES Archiven sivustolta http://www.spacesarchives.org/. Nykyiset ITE-taiteen artikkelin kuvat sopisivat mainiosti juuri tähän artikkeliin.

Kun katsoo ITE-taiteen artikkelia mobiilista, huomaa järkyttävästi, että artikkeli vaatisi todellakin pikaisia korjauksia. Kännykässä nousevat kärkeen artikkelin kuvat, jotka kertovat kansainvälisistä visionäärisistä ympäristöistä, eivät ITE-taiteesta. Samoin nousevat kärkeen oikean palstan taiteilijaluettelot, kun ITE-taiteen näkökulmasta olisi informatiivisinta nostaa esimerkkeinä taiteilijat, jotka on mainittu artikkelin lopussa.

Olisi hienoa, jos näiden artikkelien erittäin hyvät laatijat voisivat jatkaa kehittämistä ja mielellään samoilla logiikoilla kuin outsider-taiteen kehikkoa esitellään kansainvälisesti. Jos joku outsider-taidetta kansainvälisesti seuraava asiantuntija google-kääntäjällä kääntäisi ITE-taiteen ja outsider-taiteen yhteen niputtavan suomenkielisen artikkelin, olisi hän varmasti ihmeissään.

Itse voin yrittää, osaisinko luoda artikkelit ”ITE ry” (lähteenä patentti- ja rekisterihallitus) ja ”ITE-museo” (lähteinä ITEnet ja K.H.Renlundin museon sivut, ja varmaan löytyy netistä myös Kokkolan kaupunginhallituksen päätös).

Wikiwand on visuaalinen applikaatio, joka imaisee sisäänsä Wikipedian sisällöt kauniimmin taitettuina. --RaijaKoo (keskustelu) 10. heinäkuuta 2015 kello 10.35 (EEST)


Mihin perustuu Kulttuurinavigaattorin esittämä näkemys, etteivät "yllä mainitut, siteeratut asiantuntijat ole havainneet niissä niin paljon eroja, että kahteen erilliseen artikkeliin olisi syytä". Nähdäkseni he ovat kaikissa kirjoituksissaan välttäneet näiden käsitteiden sotkemista toisiinsa. Kehoittaisin tutustumaan alan kirjallisuuteen ennen tällaisten väitteiden esittämistä. Kansainväliset wikiartikkelit puolestaan toimivat esimerkkinä siitä, miten muualla esim. ranskankielisellä alueella, missä outsider-taiteella (art brut) ja sen tutkimuksella on pitemmät perinteet, suhtaudutaan käsitteiden eroihin. Wiki-lukijoita ei palvele se, että erityistaiteen (kehitysvammaisten yms. taide) ja ITE-taiteen (nykykansantaide) kaltaiset nousevat taideilmiöt niputetaan laajan outsider-kattokäsitteen alle samaan artikkeliin. En vaan ymmärrä mitä hyvää siitä seuraisi. Olen jatkosta paljolti samaa mieltä ITE-asiantuntijoita edustavan RaijaKoon kanssa, tosin kansainvälisiä ympäristöjä ja niihin liittyvää toimintaa voitaisiin mielestäni ainakin aluksi käsitellä outsider-taiteen artikkelissa. Sitten jos aihe kasvaisi todella laajaksi ja polveilevaksi, outsider-ympäristöt voitaisiin irrottaa omaksi artikkelikseen. --Hiuti (keskustelu) 10. heinäkuuta 2015 kello 10.45 (EEST)
Mahtavaa, kiitos toimittajat! Saittepa nopsasti vaihdetuksi kuvat jotka informatiivisesti liittyvät artikkelin aiheeseen. Veijo Rönkkösen veistospuisto edustaa ITE-taiteelle tyypillistä ympäristöllistä ulottuvuutta ja on ITE-taideympäristöistämme kansainvälisesti tunnetuin, esitelty mm. Raw Vision Magazinessa http://rawvision.com/articles/joys-and-tribulations-immortalised-concrete, Raw Visionin Sourcebookissa http://rawvision.com/books/outsider-art-sourcebook, Raw Visionin julkaisemassa Raw Erotica -kirjassa http://rawvision.com/books/raw-erotica-preview ja esim. Pariisissa Halle Saint Pierren näyttelyssä http://www.netbois.com/info/info.php?artc=2531. Martti Hömppi puolestaan on tullut tunnetuksi useissa ITE-taiteen näyttelyissä (etsin tarvittaessa viitteitä), ja tämä artikkeliin valitsemanne Trio Pönttöpäät -teos on esim. ITE Art in Finland -kirjan kansikuvassa http://www.maahenki.fi/tuote/715/ite-art-in-finland. Suurkiitos!

--RaijaKoo (keskustelu) 10. heinäkuuta 2015 kello 21.45 (EEST)

RaijaKoo, täällä wikissä kaikki ovat toimittajia! Olet enemmän kuin tervetullut lisämään tietoa kyseisestä taidemuodosta ja ihan mistä tahansa muustakin. Kuten varmaan olet huomannut ITE-artikkeli ja siihen linkittyvät artikkelit ovat vasta ihan pintaraapaisuja aiheeseen ja väärää tietoakin on vielä paljon. Esimerkiksi nuo mainitsemasi lähteet Veijo Rönkkösestä olisi hyvä merkata häntä käsittelevään artikkeliin, joka on vain sanomalehtijutuin lähteistetty. Virheitä ei tarvitse pelätä, kaiken saa palautettua ennalleen vaikka kumoamalla muokkaukset artikkelien historiasta. Jos ei osaa jotain, kyllä joku neuvoo. Itse en osannut merkkata kuvien lupia oikein, mutta toisten käyttäjien avulla sekin varmasti järjestyy. --Hiuti (keskustelu) 11. heinäkuuta 2015 kello 10.23 (EEST)

Poistin yhdistettävä- mallineen per keskustelu.--Htm (keskustelu) 15. heinäkuuta 2015 kello 07.48 (EEST)

Hienoa! Jatkossa voimme rauhassa keskittyä ko. artikkelien parantamiseen. --Hiuti (keskustelu) 15. heinäkuuta 2015 kello 08.21 (EEST)
Kiitos Htm! Nyt kun vielä joku osaava editori korjaisi ITE-taiteen artikkelin sivupalkista taiteilijaluettelot vastaamaan artikkelin sisältöä. Suomalaisia taiteilijoita -luettelossa on taiteilijoita, joiden esittämiseen tässä yhteydessä en pysty löytämään lähdeaineistoa. Asiallisimmaksi tietolähteeksi suosittelen sivua http://itenet.fi/ite-taiteilijoita/. Tutkimuskäyttöön voin antaa myös tutkijan (rajatut) käyttäjätunnukset DigITE-tietokantaan http://www.itemuseo.fi/ekuva, jossa on taiteilijaluettelo tähän mennessä tallennetuista ITE-taiteilijatiedoista. Tekijöitä ulkomailta -luettelo ei kuulu ITE-taiteen artikkeliin ollenkaan; jos joku näkee vaivan kyseisen luettelon lähdekriittiseen merkitsemiseen, sen ehkä voisi siirtää outsider-taiteen artikkeliin? --RaijaKoo (keskustelu) 15. heinäkuuta 2015 kello 10.11 (EEST)