Julkisasiamies

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Julkisasiamies on ranskalaisessa oikeusperinteessä käytetty tuomioistuinta avustava korkea virkamies (Avocat général), joka rinnastetaan tuomareihin.

Julkisasiamiehen tehtävänä on laatia asian käsittelyn loppuvaiheessa oma ratkaisuehdotuksensa, joka on pohjana varsinaisten tuomarien päätösharkinnalle. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on julkisasiamiehen itsenäinen kannanotto oikeuden oikeasta tulkinnasta, eikä se sido tuomioistuinta sen laatiessa tuomiota.

Julkisasiamiehen päätösehdotus eroaa suomalaisesta ylemmissä oikeusasteissa käytössä olevasta esittelyjärjestelmästä siten, että julkisasiamiehen ehdotus on julkinen ja asianosaiset voivat sitä kommentoida. Sen sijaan suomalaisen tuomioistuimen esittelijän laatima päätösehdotus on osa tuomioistuimen salaista päätösharkintaa, eikä edes asianosaisilla ole oikeutta saada esityksen sisällöstä tietoa.

Myös Euroopan unionin tuomioistuimessa on kahdeksan julkisasiamiestä. Ensimmäinen suomalainen julkisasiamies on Niilo Jääskinen.

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 222 artiklan mukaan julkisasiamiesten tehtävänä on täysin puolueettomina ja riippumattomina esittää julkisessa istunnossa perustellut ratkaisuehdotukset asioissa, jotka yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön mukaan vaativat heidän myötävaikutustaan.