Insinööri (ylempi AMK)

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Insinööri (ylempi AMK) (engl. Master of Engineering, M. Eng.) on yksi- tai kaksivuotinen Ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Pääsyvaatimuksena insinööri (ylempi AMK) -koulutukseen on insinööri (AMK) -tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä kolme vuotta valmistumisen jälkeistä työkokemusta.[1]. Tutkinto on laajuudeltaan pohjatutkinnosta riippuen 60-90 opintopistettä[2] (yhteensä 300 op). Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat ylempiä korkeakoulututkintoja[3].

Joissakin suomalaisissa ammattikorkeakouluissa on myös englanninkielisiä insinööri (ylempi AMK) -koulutusohjelmia.[4]. Insinööri (ylempi AMK) -tutkinnon englanninkielinen käännös on virallisesti Master of Engineering[5] eli lyhennettynä MEng[6]. Englanninkielinen nimitys eroaa DI-tutkinnosta, joka käännetään virallisesti Master of Science (Technology).

Koulutustavoitteista[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto vastaa Bolognan prosessin pyrkimykseen synnyttää yhteinen eurooppalainen korkeakoulutusalue vuoteen 2010 mennessä. Bolognan prosessissa pyritään mm. yhdenmukaisiin tutkintorakenteisiin. Tutkintorakenne on kaksisyklinen. Ensimmäisen syklin tutkinto on kolmi- nelivuotinen bachelor-tason tutkinto. Toisen syklin tutkintoja ovat maisterin tutkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot.[7]

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyys ja korostuu myös ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa, joihin osallistujilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ylempi amk-tutkinto antaa valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän kehittämistehtäviin[8]. Ylempi AMK -tutkinnon tavoitteena ei ole yliopistotutkintojen tavoin valmentaa tutkimustyöhön tai tieteellisiin jatko-opintoihin.

Insinööri (ylempi AMK) -jatkotutkinton suorittanut kykenee perusinsinööriosaamisen lisäksi vastaamaan mm. seuraaviin haasteisiin [9]:

 • Oman tehtäväalueensa keskeisten teorioiden hallitseminen ja niiden käytäntöön soveltaminen.
 • Käytännön ongelmien mallintaminen ja ratkaiseminen.
 • Useiden alakohtaisten menetelmien hallitseminen.
 • Mallien ja menetelmien soveltaminen yrityslähtöisistä näkökulmista.
 • Mallien ja menetelmien arviointi, kritisointi ja testaus käytännön työssä.
 • Työhön liittyvän vastuun ymmärtäminen myös yleisemmällä tasolla.
 • Ratkaisujen esittelytehtäviin liittyvän vastuun ymmärtäminen myös muiden töistä.
 • Opitun yhdistäminen käytännössä syventävään ammattitietoon.
 • Eettisesti kestävien ratkaisujen suunnittelun osaaminen.
 • Tutkivan oppimisen mallien hyödyntäminen ryhmätöiden johtamisessa ja organisoimisessa (jaettu asiantuntijuus).
 • Työhön liittyvän tiedonhallinnan kehittäminen ja uudistaminen käytännössä.

Koulutusohjelmia eri ammattikorkeakouluissa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Centria: Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma (60 opintopistettä)[10]
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Automaatioteknologian ko., insinööri (ylempi AMK) (60 op) [11]
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Teknologiaosaamisen johtaminen, insinööri (ylempi AMK) (60 op) [12]
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Logistiikan ko., insinööri (ylempi AMK) (60 op) [13]
 • JAMK University of Applied Sciences: Information Technology, Master of Engineering (60 op) [14]
 • Helsinki Metropolia University of Applied Sciences: Master of Engineering in Industrial Management (60 cr) [15]
 • Helsinki Metropolia University of Applied Sciences: Master of Engineering in Information Technology, Mobile Programming (60 cr) [16]
 • Helsinki Metropolia University of Applied Sciences: Master of Engineering in Information Technology, Multimedia Communications (60 cr)[17]
 • Metropolia ammattikorkeakoulu: Automaatioteknologian ko, insinööri (ylempi AMK) (60 opintopistettä) [18]
 • Metropolia ammattikorkeakoulu: Hankintatoimen ko, insinööri (ylempi AMK) (60 opintopistettä) [18]
 • Metropolia ammattikorkeakoulu: Rakentamisen ko, insinööri (ylempi AMK) (60 opintopistettä)[18]
 • Hämeen ammattikorkeakoulu: Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma (60 opintopistettä)[19]
 • Hämeen ammattikorkeakoulu: Teollisuuden palveluliiketoiminta (60 opintopistettä)[20]
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu: Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma (60 opintopistettä)[21]
 • Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu: Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma (60 opintopistettä)[22]
 • Kymenlaakson ammattikorkeakoulu: Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma (60 opintopistettä)[23]
 • Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu: Ympäristöteknologian koulutusohjelma (60 opintopistettä)[24]
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu: Rakentamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto (60 opintopistettä)[25]
 • Vaasan ammattikorkeakoulu: Rakentamisen koulutusohjelman (60 opintopistettä) [26]
 • Turun ammattikorkeakoulu: Insinöörin ylempi AMK-tutkinto teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelmasta (60 opintopistettä)[27]
 • Tampereen ammattikorkeakoulu: Automaatioteknologia, ylempi AMK-tutkinto (60 opintopistettä) [28]
 • Tampereen ammattikorkeakoulu: Rakentaminen, ylempi AMK-tutkinto (60 opintopistettä) [29]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Ylempi AMK-tutkinto, Tietoa opiskelijoille ja työnantajille Viitattu 24.6.2009
 2. Opetushallitus Koulutusnetti Viitattu 26.6.2009
 3. Ammattikorkeakoululaki 2015
 4. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences - Master's Degrees Viitattu 21.6.2009
 5. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisestaViitattu 21.6.2009
 6. Wikipedia British degree abbreviations Viitattu 7.7.2009
 7. Opetusministeriö, Koulutus, Bolognan prosessi Viitattu 24.6.2009
 8. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto - Koulutus Viitattu 6.12.2009
 9. Suomi tarvitsee maailman parasta insinööriosaamista, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Viitattu 21.6.2009
 10. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Viitattu 23.6.2009
 11. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Viitattu 15.3.2011
 12. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Viitattu 15.3.2011
 13. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Viitattu 15.3.2011
 14. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Viitattu 15.3.2011
 15. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Viitattu 4.12.2009
 16. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Viitattu 4.12.2009
 17. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Viitattu 4.12.2009
 18. a b c Metropolia ammattikorkeakoulu Viitattu 23.6.2009
 19. Hämeen ammattikorkeakouluViitattu 23.6.2009
 20. Hämeen ammattikorkeakoulu Viitattu 23.6.2009
 21. Kajaanin ammattikorkeakoulu Viitattu 23.6.2009
 22. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Viitattu 23.6.2009
 23. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Viitattu 23.6.2009
 24. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Viitattu 24.6.2009
 25. Seinäjoen ammattikorkeakoulu Viitattu 24.6.2009
 26. Vaasan ammattikorkeakoulu Viitattu 24.6.2009
 27. Turun ammattikorkeakoulu Viitattu 24.6.2009
 28. Tampereen ammattikorkeakoulu Viitattu 24.6.2009
 29. Tampereen ammattikorkeakoulu Viitattu 24.6.2009

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tekniikan alan yliopistotutkinnot
| Tekniikan tohtori |
| Tekniikan lisensiaatti |
| Diplomi-insinööri | Arkkitehti | Maisema-arkkitehti |
| Tekniikan kandidaatti |
Tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinnot
| Insinööri (ylempi AMK) |
| Insinööri (AMK) | Rakennusmestari (AMK) | Rakennusarkkitehti (AMK) |
Tekniikan alan opistotutkinnot
| Insinööri | Rakennusinsinööri | Rakennusarkkitehti |
| Teknikko | Rakennusmestari |
Tekniikan alan ammatilliset tutkinnot
Automaatioasentaja | Hienomekaanikko | Hitsaaja | Koneistaja | Levyseppähitsaaja | LVI-asentaja | Mikromekaanikko | Puuseppä | Seppä | Sähköasentaja | Valaja | Valumallinvalmistaja