Iatrogeneesi

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Lääkäri (iatros) iskee suonta potilaalta.

Iatrogeneesi tarkoittaa iatrogeenisen tilan eli hoitoperäisen tai hoidosta johtuvan epäsuotuisan tilan aiheuttamista potilaalle. Tila voi olla lääkäreiden, kirurgien, psykiatrien, psykologien, terapeutin, hoitajan, hammaslääkärin tai muiden hoidosta vastaavien aiheuttama. Myös vaihtoehtoiset hoitomenetelmät voivat aiheuttaa iatrogeenisiä tiloja.

Jotkin iatrogeeniset tilat on helppo havaita, kuten kirurgisen hoitotoimenpiteen aiheuttama epätoivottu komplikaatio.[1] Toiset voivat olla vaikeammin havaittavissa, kuten lääkehoidon sivuvaikutukset.[2] Lapsuusiällä selvästi yleisin lisämunuaisen kuorikerroksen vajaatoiminnan muoto on iatrogeeninen, farmakologisesta glukokortikoidihoidosta johtuva.[2]

Iatrogeeninen tila voi tulla sattuman, hoitovirheen, huolimattomuuden tai lääkkeiden yhteensopimattomuuden aiheuttamana. Yhdysvalloissa on arviolta 44 000 − 98 000 kuolemantapausta joka vuosi kokonaan tai osaksi iatrogeenisen syyn takia.[3]

Vuonna 1861 kirjoittamassaan kirjassa Semmelweis esitti todisteet, kuinka patologian laitoksen avaaminen Wienissä vuonna 1823 korreloi kuolemaan johtavien lapsivuodekuumetapausten välillä. Vuonna 1847 aloitettu kloorivedellä peseminen näkyy selvänä laskuna kuolemantapauksissa. Dublinin äitiyssairaalan kuolemantapaukset vertailun vuoksi (ei patologian osastoa).

Termin "iatrogeeninen" etymologia on "parantajan aiheuttama" (iatros tarkoittaa parantajaa kreikan kielessä); sellaisena se saattoi olla hyvää tai pahaa.

Hippokrateen päivistä alkaen on tiedostettu lääkärin potentiaaliset kyvyt aiheuttaa myös pahaa. Fraasi Primum non nocere ("ennen kaikkea vältä vahingoittamasta potilasta") on tärkeä osa lääketieteen etiikkaa, ja tarkoituksella aiheutettu iatrogeeninen tai muu sairaus tai kuolema onkin rikos monissa yhteiskunnissa.

Lääkärin siirtyminen suoraan ruumiinavauksesta hoitamaan synnyttäviä äitejä aiheutti paljon iatrogeenisiä lapsivuodekuolemia 1800-luvulla ennen kuin infektioiden mekanismi havaittiin (ks.Ignaz Semmelweis).

Lääketieteen kehittyminen 1900-luvulla on auttanut paremmin välttämään iatrogeenisiä tiloja. Antiseptiikka, anestesia, antibiootit ja paremmat kirurgiset toimenpiteet ovat vähentäneet huomattavasti iatrogeenisiä kuolemia.