ISO 8859-9

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

ISO 8859-9, Latin-5 tai turkkilainen on ISO 8859 -standardiin kuuluva kahdeksanbittinen merkistö. Se suunniteltiin kattamaan turkkilaiset kielet, ja siten olemaan käyttökelpoisempi kuin ISO 8859-3. Se on lähes identtinen ISO 8859-1:n kanssa, lukuun ottamatta kuutta merkkiä:

Koodipaikka 0xD0 0xDD 0xDE 0xF0 0xFD 0xFE
8859-9 Ğ İ Ş ğ ı ş
8859-1 Ð Ý Þ ð ý þ


ISO 8859-9
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x                                
1x                                
2x sp ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
@ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { | } ~ del
8x                                
9x                                
Ax nbsp ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ­ ® ¯
Bx ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
Cx À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
Dx Ğ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü İ Ş ß
Ex à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
Fx ğ ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ı ş ÿ
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
  • sp on välilyönti
  • del ei ole määritelty, mutta yleensä se vastaa backspace-näppäimestä tulevaa koodia.
  • nbsp on sitova välilyönti
  • merkki AD on SOFT HYPHEN, joka on HTML-kielessä määritelty tavutusvihjeeksi
  • merkkejä 00–1F ja 7F–9F ei määritellä ISO 8859 -standardissa. IANAn standardoinnissa ne vastaavat samoja ohjausmerkkejä kun ASCII-merkistön vastaavat merkit.