Hypodaktylia

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Hypodaktylia (kreikkaa) tarkoittaa synnynnäistä vajaasormisuutta tai vajaavarpaisuutta.[1][2][3][4][5][6] Se ilmenee yhden tai useamman sormen tai varpaan puuttumisena kokonaan tai osittain.[6] Hypodaktyliaan liittyy läheisesti kaksi muuta käsitettä. Ensimmäinen on oligodaktylia (kreikkaa), joka tarkoittaa vajaasormisuutta ja/tai vajaavarpaisuutta.[4][1][3] Toinen käsite on adaktylia (kreikkaa; latinaksi adactylia[1]), joka tarkoittaa sormipuutosta ja/tai varvaspuutosta.[4][1][3] Hypodaktylian syynä on usein epänormaalin geenin periytyminen, joka aiheuttaa paikallisia kasvuhäiriöitä sikiössä.[7]

Joidenkin itäafrikkalaisten heimojen keskuudessa esiintyy kaksivarpaisuudeksi kutsuttua hypodaktylian muotoa, jossa kummassakin jalassa on vain kaksi suurta varvasta. Kaksivarpaisuus on kuitenkin häviämässä eristettyjen heimoyhteisöjen perimän sekoittuessa aikaisempaa enemmän muuhun väestöön.lähde?

  1. a b c d ”Artikkelit: hypodaktylia, oligodaktylia ja adaktylia”, CD-Facta 2005: suomenkielinen tietosanakirja. sitaatti 1: "hypodaktylia (< kreik.), synnynnäinen vajaasormisuus tai vajaavarpaisuus." sitaatti 2: "oligodaktylia (< kreik.), vajaasormisuus, vajaavarpaisuus." sitaatti 3: "adaktylia (< kreik.), lat. adactylia, synnynnäinen sormettomuus tai varpaattomuus.". Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29148-X.
  2. Inter-Active Terminology for Europe  (IATE ID: 1684423, sitaatti: ”hypodaktylia [..] vajaasormisuus [..] vajaavarpaisuus [...] Term reference:Lääketieteen termit,3.painos,1999,Duodecim,Helsinki”) 24.9.2003 (tietuetta päivitetty 20.5.2014). Euroopan unionin elinten käännöskeskus. Viitattu 15.4.2021.
  3. a b c Vartiovaara, Ilkka (toimittanut), Suomalainen lääkäriseura Duodecim: ”Artikkelit: hypodaktylia, oligodaktylia ja adaktylia”, Kodin Lääkäri CD-facta. sitaatti 1: "hypodaktylia (< kreik.), synnynnäinen vajaasormisuus tai vajaavarpaisuus." sitaatti 2: "'oligodaktylia (< kreik.), vajaasormisuus, vajaavarpaisuus." sitaatti 3: "adaktylia (< kreik.), synnynnäinen sormettomuus tai varpaattomuus.". Helsinki: Duodecim ja WSOY, 2000. ISBN 951-0-22401-4.
  4. a b c Saano, Veijo, (toimittaja); Kivelä, Tero (toimittaja); Pettersson, Tom (ruotsintaja) et al.: Lääketieteen termit: Duodecimin selittävä suursanakirja. sitaatti 1, s. 430: ”hypodaktylia […] vajaasormisuus, vajaavarpaisuus | synnynnäinen sormien tai varpaiden vajaalukuisuus; syn. oligodaktylia; vrt. adaktylia” sitaatti 2, s. 885: ”oligodaktylia […] vajaasormisuus, vajaavarpaisuus | sormien tai varpaiden synnynnäinen vajaalukuisuus; syn. hypodaktylia; vrt. adaktylia” sitaatti 3, s. 15: ”adaktylia […] sormipuutos, varvaspuutos | synnynnäinen sormettomuus, synnynnäinen varpaattomuus; vrt. hypodaktylia” * kirjan 6. painos. Helsinki: Duodecim, 2016. ISBN 978-951-656-295-0.
  5. World Book: Dictionary. Lainaus: "ectrodactyly, noun.(Anatomy.) congenital absence of fingers or toes.". The World Book Multimedia Encyclopedia, 2013. ISBN 9780716683322. (englanniksi)
  6. a b Brusher, Jean Williams & Joers, Janet (toimittaneet): ”ectrodactyly”, Mosby's Medical Encyclopedia, Version 2.1. sitaatti: "ectrodactyly [...], also called ectrodactylia, ectrodactylism. A birth defect marked by the lack of part or all of one or more fingers or toes.". Crawley, West Sussex: Mosby-Year Book, The Learning Company, jakelua mm. tehneet: Softkey (1995) ja myöhemmin esimerkiksi Broderbund Properties, (2005), julkaisuvuodet: 1994-5, 1996, 1997. ISBN 0-7630-2772-3. (englanniksi)
  7. Dunn, L.C. (viitatun artikkelin osan kirjoittaja) ja Braun, Armin C.: ”Malformation: Animal malformations: Repetition or deficiency of parts: Somatic characters”, Malformation. sitaatti: "Repetition or deficiency of single parts, such as fingers or toes (polydactyly, hypodactyly [ectrodactyly], brachydactyly), is a frequent anomaly in man and other mammals. In many analyzed cases it has been shown to result from the inheritance of an abnormal gene that produces a localized disturbance of a growth process in the embryo.". Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite, 2015. ISBN 978-1625132963. (englanniksi)