Henkilörekisteri

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Henkilörekisterillä tarkoitetaan henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa. Henkilötiedolla tarkoitetaan Henkilötietolain mukaan "kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi".[1] Tyypillisiä henkilörekistereitä ovat työnantajan rekisteri työsuhteiden hoitamista varten sekä yrityksen asiakasrekisteri.[2]

Henkilörekisteriä voidaan käsitellä osittain tai kokonaan automaattisesti taikka järjestellä manuaalisesti luetteloksi tai kortistoksi.[3]

Henkilörekisteri ja sen osapuolet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, josta on kerätty tietoa henkilörekisteriin. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen oikaisemista.[1]

Henkilötietorekisteristä vastaa rekisterinpitäjä, joka voi olla luonnollinen henkilö, yhdistys, laitos tai säätiö. Rekisterinpitäjä on juridisessa vastuussa rekisteristä, määrää rekisterin käytöstä sekä on taho, jonka käyttöä varten rekisteri on luotu. Rekisterinpitäjän on lain mukaan laadittava rekisteriseloste, josta käy ilmi mm. rekisterin käyttötarkoitus, kerättävät tiedot ja niiden tietolähteet, rekisterin suojaus sekä rekisterinpitäjän yhteystiedot.[1]

Henkilörekisteriä säätelee henkilötietolaki ja henkilötietojen käsittelyä valvoo tietosuojavaltuutettu.

Henkilörekisterin sisältö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Henkilötietolaki kieltää arkaluontoisten tietojen keräämisen. Tällaisia tietoja ovat muun muassa etninen alkuperä, poliittinen tai uskonnollinen vakaumus, henkilön terveydentila sekä seksuaalinen suuntautuminen. Arkaluontoisia tietoja voidaan kuitenkin käsitellä, mikäli rekisteröity on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa taikka jos oikeudesta arkaluontoisten tietojen käsittelyyn on laissa nimenomaisesti säädetty.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. a b c Henkilötietolaki 22.4.1999/523
  2. http://www.tietosuoja.fi/1698.htm#kohta5, Tietosuojavaltuutetun toimisto – Tietoa rekisterinpitäjälle (luettu 24.7.2007)
  3. http://www.tietosuoja.fi/27247.htm, Sanastoa. Tietosuojavaltuutetun toimisto. (luettu 24.7.2007)

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]