Georg Fraser

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä artikkeli käsittelee kirjailijaa. Arkkitehti Georg Fraserista on eri artikkeli.

Georg Fredrik Fraser (19. toukokuuta 1849 Suomenlinna31. lokakuuta 1937) oli suomalainen kapteeni ja ruotsin kielellä kirjoittanut kirjailija.[1]

Henkilöhistoria[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Fraserin vanhemmat olivat eversti Fredrik Wilhelm Fraser ja Johanna Wilhelmina Wirginia Hubner. Fraser kävi Haminan kadettikoulun ja palveli 1869–1887 keisarillisessa kaartissa Pietarissa. Myöhemmin hän toimi muun muassa Imatran valtionhotellin vuokraajana ja oli mukana 1900-luvun alussa aktivistien toiminnassa ja myöhemmin rauhanliikkeessä. Fraser oli naimisissa vuodesta 1877 Johanna Wilhelmina Åströmin kanssa. Heillä oli viisi lasta, mukaan lukien arkkitehti Georg Fraser.[1]

Fraser oli aatelissäädyssä valtiopäivämies 1885, 1888, 1891, 1894, 1897, 1900, 1904–1905 ja 1905–1906.[2][3][4][5][6][7][8][9]

Teoksia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Kortfattad öfversigt af rättsväsendet i kejsaredömet Ryssland. Edlund, Helsingfors 1887
 • Början, fortsättning och slut på min afbrutna s. k. kritik. Wiborg 1888
 • De förnämsta regerings- och riksorganerna uti kejsaredömet Ryssland. Helsingfors 1888
 • Ministeriernas uti kejsaredömet Ryssland uppgift och organisation. Helsingfors 1888
 • Vitterheten under nittonde seklets reformtid i Ryssland. Edlund, Helsingfors 1888
 • Wladimir Golovin : Blad ur Finlands nutid och forntid : storfurstendömet Finlands nuvarande politiska ställning : historiskt-polemiskt utkast af en opartisk iakttagare (Wladimir Golovin) ; originalupplagan utgifven af Georg Fraser. Söderström, Helsingfors 1891 (suomeksi nimellä Lehtiä Suomen nykyisyydestä ja entisyydestä : Suomen suurruhtinaskunnan nykyinen valtiollinen asema : historiallis-polemillinen esitys : syrjästä katsojalta (Wladimir Golovin'ilta) ; alkuteoksen painosta toimittanut Georg Fraser ; suom. Pietari Jamalainen. WSOY 1901
 • Konsten att genom sjelfstudium fort och lätt lära sig ryska språket : teoretisk-praktisk språklära : originalet utarbetadt efter nyaste källör ; genomsedd och rättad af Georg Fraser. G. W. Edlund, Helsingfors 1891, 2. genomsedda och tillökade uppl. 1901
 • Mina besök hos grefve Leo Tolstoy. Bonnier, Stockholm 1901
 • Katekes för Finlands medborgare i frågor och svar framställd. Stockholm 1902 (suomeksi nimellä Suomen kansalais-katkismus : esitettynä kysymyksissä ja vastauksissa. Tukholma 1902)
 • Den ryska våldspolitiken mot Finland. Stockholm 1902
 • Rysslands politiska partier och deras program sammanställda. Helios, Helsingfors 1906
 • John Gordon. Söderström, Helsingfors 1912
 • Krig och fred : en polemik emellan Frih. Bertel Gripenberg och Georg Fraser. Georg Fraser, Helsingfors 1913
 • Kväden anno 1913. Tekijä, Helsingfors 1913
 • Finska Kadettkårens hundraårsminnesfest. Tekijä, Helsingfors 1914
 • Kväden anno 1914. Tekijä, Helsingfors 1914
 • Publicistiskt rätthafveri eller medborgares heder? - jag frågar dig, läsare, hvem har rätt?. Tekijä, Helsingfors 1914
 • Socialismen och våra finländska socialister. Helsingfors 1918 (suomeksi nimellä Sosialismi ja meidän suomalaiset sosialistimme, 2. lyh. painos Tekijä, Helsinki 1920)
 • Små händelser i mitt lif. Söderström, Helsingfors 1921
 • Det sluttande planet. Söderström, Helsingfors 1922
 • Fredsdrömmen : föredrag vid ett fredsmöte : (med anl. av antikrigsdagen) . Söderström, Helsingfors 1924
 • Orienterande tankar om världsfreden. Jakobstads tryckeri och tidnings ab, Jakobstad 1925
 • På sluttande plan : tidsbild 1-2. Ekenäs 1926
 • Tal vid Nordiska lärares fredsförbunds studiekurs och möte i Lahti augusti 1930. Svenska skolornas fredsförbund, Stockholm 1930
 • Våra fel och försummelser : sociala studier. Författare, Ekenäs 1932
 • Ett curriculum vitae : : (ett levnadslopp). Författare, Ekenäs 1934

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b Adelsvapen-wiki: Adliga ätten Fraser nr 725, Tab 7 Viitattu 13.8.2021.
 2. Förteckning öfver Finlands till landtdagen i Helsingfors år 1885 församlade Ridderskap och Adel. Protokoll förda hos Finlands Ridderskap och Adel vid Landtdagen 1885. Tredje häftet. Helsingfors: Hufvudstadsbladets Tryckeri, 1886, ss. 1419-1424.
 3. Förteckning öfver Finlands till landtdagen i Helsingfors år 1888 församlade Ridderskap och Adel. Protokoll förda hos Finlands Ridderskap och Adel vid Landtdagen år 1888. Tredje häftet. Helsingfors: Hufvudstadsbladets Tryckeri, 1888, ss. 1685-1691.
 4. Förteckning öfver Finlands till landtdagen i Helsingfors år 1891 församlade Ridderskap och Adel. Protokoll förda hos Finlands Ridderskap och Adel vid Landtdagen 1891. Tredje häftet. Helsingfors: Helsingfors Central-Tryckeri, 1891, ss. 1467-1472.
 5. Förteckning öfver Finlands till landtdagen i Helsingfors år 1894 församlade Ridderskap och Adel. Protokoll förda hos Finlands Ridderskap och Adel vid Landtdagen 1894. Tredje delen. Helsingfors: Helsingfors Central-Tryckeri, 1895, ss. 1537-1544.
 6. Förteckning öfver Finlands till landtdagen i Helsingfors år 1897 församlade Ridderskap och Adel. Protokoll förda hos Finlands Ridderskap och Adel vid Landtdagen 1897. Tredje häftet. Helsingfors: Helsingfors Centraltryckeri, 1897, ss. 1699-1707.
 7. Förteckning öfver Finlands till landtdagen i Helsingfors år 1900 församlade Ridderskap och Adel. Protokoll förda hos Finlands Ridderskap och Adel vid Landtdagen år 1900. Tredje häftet. Helsingfors: Helsingfors Centraltryckeri, 1900, ss. 1117-1125.
 8. Förteckning öfver Finlands till landtdagen i Helsingfors år 1904–1905 församlade Ridderskap och Adel. Protokoll förda hos Finlands Ridderskap och Adel vid Landtdagen år 1904–1905. Andra häftet. Helsingfors: Helsingfors Centraltryckeri, 1905, ss. 795-804.
 9. Förteckning öfver Finlands till urtima landtdagen i Helsingfors år 1905–1906 församlade Ridderskap och Adel. Protokoll förda hos Finlands Ridderskap och Adel vid Landtdagen år 1905–1906. Andra häftet. Helsingfors: Helsingfors Centraltryckeri, 1907, ss. 945-954.