Evidentiaalisuus

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Evidentiaalisuus on kielellinen kategoria, jolla tarkoitetaan puhujan tietolähteeseen viittaavia ilmaisukeinoja. Puhujan välittämä tieto voi perustua esimerkiksi puheena olevaan tapahtumaan osallistumiseen, suoraan näköhavaintoon, päättelyyn tai kuulopuheeseen, ja tämä lähde on mahdollista merkitä näkyviin lausumaan. Yksittäisessä kielessä evidentiaalisuus voi olla joko kieliopillista tai leksikaalista. Edellisessä tapauksessa kielessä on esimerkiksi joukko verbipäätteitä, joista jokainen merkitsee eri tietolähdettä. Jälkimmäisessä sen sijaan tietolähteeseen liittyviä erontekoja tehdään esimerkiksi evidentiaalisten adverbien kuten näköjään ja kuulemma avulla. Lisäksi evidentiaalisia sivumerkityksiä voi kehittyä myös ensisijaisesti ei-evidentiaalisille kielellisille aineksille, kuten esimerkiksi tietyille modaalisille ja aspektuaalisille rakenteille. Kieliopillisen evidentiaalisuuden kielissä tietolähteen merkintä on yleensä pakollista, kun taas muissa kielissä puhuja voi valita, ottaako hän kantaa tietolähteeseen vai jättääkö sen merkitsemättä.

  • Aikhenvald, Alexandra Y. 2004: Evidentiality. Oxford Linguistics. Oxford University Press, New York.
  • Plungian, Vladimir A. 2011: Types of verbal evidentiality marking: an overview. – Linguistic Realization of Evidentiality in European Languages. Empirical Approaches to Language Typology. 49. S. 15–58. Toim. Diewald, Gabriele – Smirnova, Elena. Mouton de Gruyter, Göttingen.